Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplev igen forårsforelskelsen - med din partner 1. aften: Forelskelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplev igen forårsforelskelsen - med din partner 1. aften: Forelskelse"— Præsentationens transcript:

1 Oplev igen forårsforelskelsen - med din partner 1. aften: Forelskelse

2 Formålet og formen for aftenerne
Inspiration Bekræftelse af det, I allerede gør godt Fokus på at gøre dagligdagen levende og sjov Og på at finde flere hvide flag frem, når konflikterne gærer Skabe øget indsigt i jer selv – jeres parforhold og jeres bidrag til forholdet Pirke til jeres nysgerrighed overfor hinanden – gå på genopdagelse Ingen form for skjult terapi – eller reklame for parterapi Hjælp til selvhjælp Fuld diskretion Ikke nødvendigt at byde ind Fuld fortrolighed omkring det, der bliver budt ind med Alle øvelser foregår med egen partner. Sig til, hvis I har spørgsmål til mig Undgå at bruge det til at punke hinanden med

3 Generelle pointer I alle parforhold vil der være skift og nogle gange kamp imellem polerne: intimitet og selvstændighed/afgrænsning Ofte vil det føles som modsætninger – men når det fungerer godt, er vi gode til begge dele Glem forsøgene på lave om på din partner – det lykkes ikke! Det, du kan ændre, er dine reaktionsmønstre – og dermed jeres måde at være sammen på Når vi oplever magtkamp og fastlåsthed, er det fordi vi ikke ser hinanden Respekt betyder at se (spekt) igen (re) Nysgerrighed, interesse og indlevelse er den sikre vej til at holde forholdet i live Når vi over – eller underreagerer i konflikter, er det sikkert fortiden, der er på spil.

4 Min inspiration og støtte
Jesper Juul, Kempler Instituttet (eksistentiel psykologi) Vi udvikles i spændingsfeltet mellem selvudfoldelse og tilpasning Selvværd handler om at have et nuanceret, nøgternt og accepterende syn på sig selv Og det udvikles i relationen til andre – når vi føler os set, hørt og forstået Anne-Lise Løvlie Schibbye (norsk psykodynamisk psykolog) Mennesket skabes i samspillet med omgivelserne (mor og senere far) Tilknytning og selvafgrænsning er grundlæggende behov Uden tryg tilknytning, vil selvafgrænsning føles som isolation Uden tilstrækkelig selvafgrænsning vil vi opleve tilknytning som sammensmeltning/opslugning Ligeværd er afgørende for udfoldelse (Hegel) Vores forhold til os selv afspejles i forholdet til vores omgivelser (og vice versa) Imago (integrativ relationsterapi v. Harville Hendrix, Jette Sinkjær-Simon, Piet Dræby og Kirsten Seidenfaden) Vores partner har egenskaber, der matcher vores barndoms prægning - og giver optimale forudsætninger for at vi kan hele barndommens sår Et sundt forhold bygger ikke på symbiose men på gensidighed og individuation Joseph Zinker (amerikansk gestalt terapeut) Sundhed er, når parret er i stand til at etablere kontakt, få deres behov opfyldt og nå til en afrunding Udvikling kræver tryghed Par komplementerer hinanden – også når det gælder forsvar, som man altid er 2 om Bert Hellinger (tysk systemisk psykoterapeut) Kærligheden flyder, der hvor begge parter giver og tager imod generøst og uden bagtanker Ubalance over tid betyder, at forholdet går i stå og bliver dysfunktionelt Først når balancen genoprettes bliver vi frie til at gå hver til sit John Gottman (professor og forsker i parforhold gennem 25 år ved Washington University) Det gode forhold er ikke baseret på, hvordan vi håndterer konflikter – men hvordan vi er sammen, når vi ikke slås Tove Hvid (Bodynamic – kropsterapeutisk, psykodynamisk skole) Kroppen tager form efter vores barndoms prægning – og fungerer som vores ”sandhedsdetektor”

5 Sigtet med de 3 aftener 1. aften: Forelskelse
Hvorfor blev vi forelskede? Faresignaler Hvad værdsætter du hos din partner? 2. aften: Forsvar og konflikter Forsvar Svære samtaler Hvordan får vi knækket den dårlige film? 3. aften: Samhørighed Kendetegn ved det gode parforhold Intimitet og selvstændighed – den svære balance Visioner for jeres fælles fremtid

6 Tegn på at parforholdet er på vej i opløsning iflg. John M. Gotmann
”Even happily married couples can have screaming mathces – loud arguments don’t necessarily harm a marriage Zip på bålet – hård start på konflikt De 4 apokalyptiske riddere Overvældelse og fysisk alarmberedskab Hvide flag ignoreres – mislykkede genopretningsforsøg Fortiden får et mere negativt skær

7 Parforholdets 4 apokalyptiske riddere
Kritik Forskel på kritik og et klagepunkt Kritik er generaliserende og karakternedsættende mens Et klagepunkt adresserer en specifik adfærd Foragt Er ødelæggende for forholdet - afslører afsky og ubalance Genkendes som kynisme, sarkasme, skældsord, latterliggørelse, snerren, rullen med øjnene osv. Forsvar-mig-røv I stedet for at prøve at forstå partneren forsvarer du dig, og så giver du ham indirekte skylden, for du siger ”problemet ligger ikke hos mig – det ligger hos dig” Stenmur Når partneren afbryder kontakten Sandsynligvis fordi han føler sig overvældet og det fysiske alarmberedskab er ved at kvæle ham Men reelt kommer han også til at undgå parforholdet

8 Hvorfor mon det lige blev jer? Om jeres imagomatch
Something old, something new, something borrowed and something blue.. Hvorfor mon det lige blev jer? Om jeres imagomatch ”Imago relationsterapi handler ikke bare om at reparere parforholdet – men om at hele de sår, som begge partnere bærer på, og som er den grundlæggende årsag til parrets konflikter. I forholdet til partneren bliver vi mindet om, hvordan vi i sin tid oplevede tilknytningen til vores forældre. Vi forelsker os ubevidst i mennesker, som besidder de karaktertræk og egenskaber, vi selv har undertrykt – og netop derfor er parforholdet det perfekte forum for at heles og vokse. Det er filosofien bag imago relationsterapi (Simon, 2005, p9). Vores partner Har træk, der minder os om positive og negative træk hos vores forældre (=> fortiden gentager sig selv indtil vi finder forløsning/en ny og bedre afslutning) Besidder nogle af de personlige træk, som vi har fornægtet i os selv, fordi vi ikke brød os om det hos vore forældre (=> vi vil irriteres over partneren – indtil vi tør genkende – og acceptere det i os selv) Besidder nogle af de træk, vi opgav under opvæksten (ofte træk, vi bliver forelskede i hos vores partner – og som udgør vores udviklingspotentiale) En af grundende til, at parforholdet udgør det største potentielle væksthus, er, at den kærlighed og omsorg, du finder her, skaber den nødvendige tryghed, så vi tør åbne os, se på os selv – og måske i sidste ende lære at acceptere os selv, som dem vi er.

9 Værdsættelse Iflg. Gottman og Hendrix er gensidig værdsættelse noget af det vigtigste til at kitte parforholdet sammen Hendrix har fundet frem til, at en af de primære årsager til, at forhold går i opløsning, er vores manglende evne/vilje til at tage imod partnerens ros, taknemmelighed, anerkendelse og beundring. I stedet Afleder vi det positive ved At afvise eller stryge positive kommentarer af os At nægte at modtage gaver eller tilbud om hjælp – eller være utilfreds, når vi får, hvad vi bad om At bagatellisere eller ikke at høre efter (selektiv hørelse) Sætte partneren på en pietestal (du er for god til mig – jeg fortjener dig ikke) Kritik, undervurdering og nedvurdering af partneren – en måde at devaluere det, der gives At berøve os selv/vores partner for ting, der gør livet glædeligt – så som sex, kreativitet, latter, begejstring Kun at høre kritik og ikke ros – eller høre ros som kritik Og tilegner os det negative ved At være åbenlyst selvmisbilligende At have overdrevent høje krav til sig selv eller være perfektionist At finde sig i dårlig behandling Hvorfor er det så svært at tage imod? Selvforkastelse og selvhad (fra fortiden) blokerer vores evne til at modtage Sårbart og ukontrollabelt Forpligtende Når vi åbner hjertet for det gode – lukker vi samtidig op for gammel sorg og smerte Tab af identitet, overbevisninger og følelser

10 Øvelse: Værdsættelse Først skal I hver især bruge 10 min på at tænke over følgende: Hvad var det ved dig, som jeg forelskede mig i? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Hvad er det ved dig, som jeg i dag værdsætter/elsker/beundrer/er taknemmelig for.. Og hvad betyder det for mig? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Sæt jer nu overfor hinanden – så tæt, som I kan komme I får hver 20 min til at dele jeres svar med jeres partner efter en fast rollefordeling Giveren: Fortæller i korte, klare sætninger Modtageren: Gentager løbende, det du hører – så ordret som muligt. Og slutter af med et resumé. Forsøg samtidig at have opmærksomhed på, hvordan det føles at give – og at modtage Overhold tiden, så I begge får lejlighed til at give – og modtage


Download ppt "Oplev igen forårsforelskelsen - med din partner 1. aften: Forelskelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google