Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ILS-ONLINE HOTLINE: Har man brug for hotline hjælp vedr. ILS-ONLINE kan man henvende sig til Hanne Nørgaard på 96351470 eller Cita Pedersen på 96351469.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ILS-ONLINE HOTLINE: Har man brug for hotline hjælp vedr. ILS-ONLINE kan man henvende sig til Hanne Nørgaard på 96351470 eller Cita Pedersen på 96351469."— Præsentationens transcript:

1 ILS-ONLINE HOTLINE: Har man brug for hotline hjælp vedr. ILS-ONLINE kan man henvende sig til Hanne Nørgaard på eller Cita Pedersen på TILSLUTNING: Indtast 'ydernr. ', tryk på tabulator, tast og Logon. Du skal skifte den midlertidige adgangskode til din personlige kode, (mindst 6 bogstaver/tal) ved at indtaste din personlige kode i feltet ’Ny adgangskode' og gentage det samme i næste felt ’Gentag ny adgangskode'. Klik derefter på knappen 'Opdater'. Du får flg. besked: ’Operatøradgang oprettet’ og skal nu taste på knappen ’Logon'. Indtast nu og fremover 'ydernr', tryk på tabulator, indtast din nye kode og tast ’Logon’. FEJLBESKEDER: Såfremt der er fejl ved indtastning, kommer der en rød detaljeret tekst øverst i billedet. Skærmen låses indtil fejl er rettet! OBS når bjælken forneden er blå er systemet ved at arbejde – vent til den er færdig! Brug ikke tilbageknap i internet værktøjslinien – idet du så bladrer i ikke opdaterede billeder!

2 ILS-ONLINE VÆLG REKVIRENT
Indtast et af dine rekvirentnr. og ’OK’ (Kan læses af rekvisitionsblanketten som leveres fra Centraldepotet sammen med bestilte varer) Hvis du har glemt dit rekvirentnummer, kan du klikke på 'Søg'. I billedet ‘Rekvirentsøgning’ kan der søges på et interval af rekvirentnumre, rekvirentnavn eller begge dele. I rekvirentnavn kan der søges på begynd-elsen af rekvirentnavnet. dvs: læge (NAVN) Hvis der søges uden afgrænsning, vil samtlige rekvirenter blive vist under ’Rekvirent nr. Navn’. Tast kriterier for søgning og ’OK’ Oversigten er sorteret alfabetisk. Man bladrer med ”båndoptager tasterne”. Hvis der forsat er tvivl om det er den korrekte rekvirent, kan der klikkes på knappen ’Zoom’, som åbner op for billedet ’Rekvirent’, hvor der er yderligere informationer om rekvirenten. Når der klikkes på et rekvirentnummer åbnes der på denne rekvirent, såfremt du har adgang hertil.

3 ILS-ONLINE VÆLG MENUPUNKT:
Tekstfelt kan fremkomme på alle åbningsbilleder og bruges mest til generelle informationer. OBS se link til hjemmeside for praksissektor Billedet ‘Vælg menupunkt’ har en hovedmenu med følgende punkter: Varebestilling, Udskrift – System, Hjælp. Varebestilling: Bestilling Standard sortiment Udskrift: Udskr std.sortiment Forbrugsrapport Forbrugsrapport, projekt System: Rekvirent Logoff Startside Hjælp: Hjælp ILS Online (Dette er brugervejledningen) Teknisk hjælp GENVEJE: Menupunkter kan vælges via genveje med Shift+Ctrl+understreget bogstav. Andre punkter kan åbnes ved Alt+understreget bogstav.

4 ILS-ONLINE System/Rekvirent:
Her kan man skifte mellem sine rekvirentnr. System/Logoff: Her skal du logge af programmet, når du er færdig. ELLERS ”LÅSES” BESTLLING FOR ANDRE BRUGERE PÅ SAMME REKV. System/Startside: Her sendes man tilbage til startsiden. Hjælp/Hjælp Ils-Online: Dette er brugervejledningen, som Logica (system leverandøren) har udarbejdet. Vejledningen åbnes i et nyt vindue. Hjælp/Teknisk hjælp (benyttes ikke)

5 ILS-ONLINE Udskrift/Udskr.std.sortiment:
Vælg standardsortiment og sortering, tryk ”Dan rapport” Rapporten kan udskrives til printer. Udskrift/Forbrugsrapport: Forbrugsrapport er et bestillingsbillede for rapporter over tidligere forbrug, samt disponeringer. Under afgrænsninger kan man vælge forskellige muligheder – dog skal man altid vælge pr. ‘rekvirent‘ under ‘afdeling‘. Når afgrænsningerne er lavet, klikkes der på knappen ‘Dan rapport‘ eller ‘Dan regneark’. Ved dan rapport vises rapporten på skærmen. Der er mulighed for at udskrive rapporten. Klik på ”Udskriv”. Ved dan regneark vises Regneark.xml på skærmen. Højreklik på Regneark.xml og se menuen - vælg om du vil ”åbne i nyt vindue” eller ”gemme”. Hvis rapporterne ikke afgrænses, vil det dels kunne tage en del tid at få dem dannet og dels vil du få overflødige informationer, hvilket er spild af din tid. Varegruppe, vareart og varetype og leverandør benyttes ikke. Ialt: = Forbrug/Realiseret. Er de varer man har fået leveret. Disponeret = Er de varer, der er bestilt – men endnu ikke leveret. Ialt realiseret + disponeret = total Udskrift/Forbrugsrapport, projekt: (nb benyttes ikke)

6 ILS-ONLINE Varebestilling/Standard sortiment:
Der er fra start oprettet et sortiment pr. rekvirent. Der er enkelte rekvirenter, der kan have behov for at have flere. Klik på ”Alle varer” – for at få standardsortimentet vist. NB: opret, ret og slet er funktioner der påvirker HELE sortimentet, og bruges kun hvis man vil have mere end et standardsortiment. PAS PÅ ikke at slette hele sortimentet! Såfremt man mener at have behov for flere standardsortimenter skal dette aftales med Indkøbskontoret. Når ”Alle varer” er valgt vises jeres standardsortiment. Standardsortiment består af et udtræk at de varer man plejer at forbruge. Her kan tilføjes, vedligeholdes og slettes varer. Den enkelte rekvirent skal selv vedligeholde standardsortiment udfra varekataloger, nyhedsbreve m.m. Man kan Abonnere på hjemmesiderne og få nyheder pr. mail. Link:

7 ILS-ONLINE Varebestilling/Standard sortiment: (fortsat)
Siderne er opdelt som en tlf.bog – der er angivet hvilket bogstav den første vare på hver side starter med. Ny vare sættes på standardsortiment ved at taste varenr. på den tomme linie, tast 'tabulator' tast antal, tast 'enter' eller 'OK'. Slet vare gøres ved at anføre 0 i antal. Tast 'enter' eller 'OK'. Antal ændres ved at klikke i antalsfelt, anføre ønsket antal, Tast 'enter' eller 'OK'. Billeder af varen vises lige efter varenr. når vi har et samt under ”zoom”. Under zoom kan man finde detaljeoplysninger om varen, herunder også evt. link til leverandør under leverandøroplysninger om varen NB hvis der vises link til en adr. på personalenet.rn.dk kan I ikke få se dem da det er et intranetlink. Kontakt stedet indkøber – se tlf.nr. under ansvar – og ring 963+lokalnr OBS prisen er fortrolig og viser vores gennemsnitspris ex avance, rabat og moms - den viser ikke jeres pris.

8 ILS-ONLINE Varebestilling/Bestilling: Bestillingsbilledet:
Her kan man sortere den orden, som varerne skal vises i. Her kan man se de varer, der er bestilt hos Central-depotet (markeret med et nr. og R). Så længe varen står her, kan man rette i antal ved at taste nyt antal ind i feltet. (Slet = 0 i antal). Husk tast ’Afsend’ for at registrere rettelsen. Man kan ikke indtaste leveringsdato! Restordrer fra Centraldepotet vil stå med rødt – se detaljer under knappen Zoom, herunder kan man se alle oplysninger om ordren/varen. Udskrift af bestilte varer kan dannes via ’Vis’ og ’Udskriv’. Man kan ikke returnere varer via Ils-Online – Benyt returvareblanket. (Varenr ).

9 ILS-ONLINE Varebestilling/Bestilling: (fortsat):
Bestilling af varer via Bestillingsbilledet: Bestilling kan enten foregå herfra eller fra sortiment. Bestiller man en vare på dette billede skal man indtaste varenr., taste ’tab’, indtaste antal taste ’Bestil’ eller Enter. Så bliver linien atter tom og den vare, som man har bestilt ligger nedenfor på 'bestillingssedlen', antal vil stå med rødt. For at få bestillingen registreret skal man taste ’Afsend’. Så får man beskeden ”Bestilling er registreret - Går man ind i bestillingsbilledet igen vil man se, at tallene er blevet sorte. Fortrydtasten fortryder alt siden der sidst blev tastet ’Afsend’ og ikke kun sidste handling!!! Knappen ' ' åbner for egen mail (hvis man har Outlook) med fortrykt adresse i til-feltet. Brug denne mail til beskeder/spørgsmål til Indkøbskontoret. OBS Spørgsmål vedr. levering af varer osv. stilles stadig pr. tlf. til Centraldepotet

10 ILS-ONLINE Varebestilling/Bestilling: (fortsat):
Bestilling af varer via Sortiment: Tast på ’Sortiment’ – og vælg 'Alle varer’. Flueben i ’Vis alle’ betyder, at man får vist et dokument med alle varer - den udskrives ved at klikke på printerikonet i internet værktøjslinien. Man bør ikke have flueben fast i ’Vis alle’ – idet nettet er sårbart når det skal håndtere store mængder data. Denne liste svarer til Rekvisitionsblanketten. Flueben i ’Marker alle’ betyder at man bestiller alle varer!!! på den side der er åben eller hvs der samtidig er flueben i vis alle samtlige varer i sortimentet! Dette er den samme liste som i vedligehold sortiment – her kan man ikke vedligeholde – man kan bestille. Man bestiller ved at sætte flueben ved varen – man kan evt. ændre antallet også. Varen bliver gemt på bestillingssedlen, idet man bladrer til ny side. For at afslutte tast 'OK' og HUSK når man kommer tilbage til bestillingsseddel at trykke på afsend. Antal vil stå med rødt indtil det er afsendt – derefter vil det stå med sort.

11 Ils Online – Logica Bestillingsmodul Brugermanual

12 ILS-ONLINE INDHOLDSFORTEGNELSE Hotline, Tilslutning, Fejlbeskeder 1
Vælg rekvirent 2 Vælg menupunkt samt Genveje 3 System/Rekvirent; Logoff; Startside og 4 Hjælp/Hjælp Ils-Online; Teknisk hjælp 4 Udskrift/Udskr.std.sortiment; Forbrugsrapport 5 Varebestilling/Standard sortiment 6 Varebestilling/Bestilling Bestillingsbilledet 8 Bestilling af varer via Bestillingsbilledet 9 Bestilling af varer via Sortiment 10 Vejledningen er udarbejdet af Indkøbskontoret,


Download ppt "ILS-ONLINE HOTLINE: Har man brug for hotline hjælp vedr. ILS-ONLINE kan man henvende sig til Hanne Nørgaard på 96351470 eller Cita Pedersen på 96351469."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google