Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Blodprøver Hvor smitteudsættelse ikke kan udelukkes:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Blodprøver Hvor smitteudsættelse ikke kan udelukkes:"— Præsentationens transcript:

1 Blodprøver Hvor smitteudsættelse ikke kan udelukkes:
Når uheldet er sket Blodprøver Hvor smitteudsættelse ikke kan udelukkes: Hiv-test dag 0 og efter 1 og 3 måneder anti-HBs og HBsAg dag 0 samt HBsAg efter 3 mdr Anti-HCV dag 0 og efter 3 og 6 mdr. Anti-HCV efter 3 og 6 mdr. kan erstattes af HCV-RNA måling efter 1 og 3 mdr Test så vidt mulig smittekilden. Er denne negativ,undgås unødige kontroller og bekymring. Test må kun foretages med patientens samtykke. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

2 Generelt om hepatitis B vaccination
Når uheldet er sket Generelt om hepatitis B vaccination Vaccinen gives intramuskulært i m.deltoideus Alvorlige bivirkninger (oftest allergi) er sjældne. En del får lokal ømhed, nogle får kortvarige influenzasymptomer Mere end 90% danner beskyttende antistoffer Såfremt personen har normalt immunforsvar og har fået påvist anti-HBs ≥ 10 IU/l 1-2 mdr. efter endt vaccination kan beskyttelsen anses for livslang . Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

3 Hepatitis B vaccination efter uheld med risiko for hepatitis B smitte
Når uheldet er sket Hepatitis B vaccination efter uheld med risiko for hepatitis B smitte Vaccination startes senest 48 timer efter uheldet. Der vaccineres dag 0 og efter 1, 2 og 12 måneder. Før vaccination tages anti-HBs og HBsAg. Tidligere vaccinerede uden kendt antistof respons på vaccinen vaccineres straks. Videre vaccination afhænger af svar på anti-HBs. Er skadelidte i gang med en vaccinationsserie, fuldføres denne blot som planlagt Gravide og ammende, der udsættes for hepatitis B smitte, vaccineres efter samme retningslinier. Hos personer med vedvarende risiko for udsættelse for mulig hepatitis B smitte kan det være hensigstmæssig at teste anti-HBs 1-2 måneder efter endt vaccinationsserie. Er der dannet sufficiente antistoffer dvs. anti-HBS ≥ 10 IU/l anses beskyttelsen for livslang. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

4 Post Ekspositions Profylakse (PEP)
Når uheldet er sket Post Ekspositions Profylakse (PEP) Undersøgelser har sandsynliggjort at PEP kan reducere risikoen for hiv-smitte efter stikuheld med udsættelse for hiv-smittet blod betydeligt. PEP består af en kombination af antiretrovirale stoffer. PEP skal startes hurtigst mulig, helst indenfor 1-2 timer og senest efter 24 timer. PEP skal tages i 4 uger. Over 50 % har bivirkninger - primært kvalme og træthed. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

5 Rationale for brug af PEP
Når uheldet er sket Rationale for brug af PEP Der er et tidsvindue fra hiv introduceres i huden til virus inficerer T-lymfocytterne. Det giver en teoretisk mulighed for at hindre infektion. Dyreforsøg på aber viser beskyttende effekt af antiretroviral medicin mod smitte med hiv-2 og siv (simian immunodeficiency virus) efter intravenøs indgift samt efter vaginal og rektal eksposition Laboratorieforsøg har vist at der går nogle døgn fra hiv introduceres i hud eller slimhinder og via dendritiske celler når lymfeknuderne hvor de inficerer T-lymfocytterne (CD4-cellerne). Dette forhold giver en teoretisk mulighed for at man ved hurtig indgift af PEP kan hindre blivende hiv-infektion. Flere dyreforsøg har vist effekt af hurtig indgift af antiretroviral medicin efter udsættelse for hiv-2 eller det hiv-lignende virus siv. Disse studier bestyrker formodningen om at man kan forebygge hiv-infektion efter nålestik med PEP. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

6 Rationale for brug af PEP
Når uheldet er sket Rationale for brug af PEP PEP til gravide og det nyfødte barn reducerer risikoen for hiv-smitte med 2/3 (Connor et al. NEJM 1994) I et case-kontrol studie med 33 sundhedspersoner, der blev hiv-smittet efter stikuheld sammenholdt med 679 eksponerede men ikke smittede kontroller reducerede Retrovir (zidovudin) risikoen for hiv-smitte med 81 % (Cardo et al. NEJM 1997) Connor EM et al. Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type 1 with zidovudine treatment. New England Journal of Medicine 1994;331: Studiet viser, at hvis man giver Retrovir (zidovudin) til moderen under sidste del af graviditeten samt under fødslen og til barnet i 6 uger efter fødslen er risikoen for at barnet bliver smittet reduceret med 67,5 %. Siden har en række studier med andre former for medicin ligeledes påvist markant nedsættelse af smitterisikoen. Situationen har paraleller til smitteudsættelse ved nålestik, og sandsynliggør derfor at der også er effekt ved at give pep efter nålestik. Et klinisk randomiseret studie til påvisning af effekten af PEP efter stikuheld vil hverken være etisk eller praktisk mulig. Der skal indgå urealistik mange personer i forsøget for at vise en forskel, da sandsynligheden for hiv-smitte er relativ ringe. I studiet af Cardo og medforfattere har man i stedet sammenholdt personer der var blevet hiv-smittet efter nålestik med personer fra et register der var udsat for nålestik med hiv-smittet blod uden at der skete smitte. Ved statistisk analyse fandt man at risikoen for smitte var reduceret med 81 % hos personer der fik PEP med Retrovir sammenholdt med dem der ikke fik. Rent videnskabeligt er det ikke en optimal undersøgelse men peger stærkt i retning af at PEP har en betydelig beskyttende effekt mod hiv-smitte efter stikuheld. Cardo DM et al. A case-control study of hiv seroconversion in health care workers after percutaneous exposure. New England Journal of Medicine 1997;337: Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

7 Sundhedsstyrelsens retningslinier om PEP
Når uheldet er sket Sundhedsstyrelsens retningslinier om PEP PEP anbefales tilbudt til alle der bliver udsat for stikuheld eller mukokutan udsættelse for hiv-positivt blod, materiale synlig forurenet med hiv-positivt blod eller andre hiv-holdige krops- og laboratorievæsker. PEP kan tilbydes trods ukendt hiv-status hos smittekilden, hvis denne vides at tilhøre en gruppe med betydelig øget risiko for hiv-smitte og samtidig klinisk mistænkt hiv-infektion. Reference. Vejledning for brugen af antiviral kemoprofylakse mod hiv-smitte efter erhvervsbetinget eksposition. Sundhedstyrelsen, januar 1998. Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

8 PEP - Sådan foregår det i praksis
Når uheldet er sket PEP - Sådan foregår det i praksis Mener lægen, der er indikation for PEP kontaktes bagvagten på nærmeste infektionsmedicinske afdeling omgående. Den infektionsmedicinske læge afgør, om der er indikation for PEP. Patienten henvises til den infektionsmedicinske afdeling, hvor PEP udleveres. Hvor der er langt til denne (> 1 time i taxa) , kan 1.dosis efter telefonisk rådgivning og ordination udleveres fra et depot på et sygehus i amtet. Der blev i år 2001 givet PEP til 27 stk. sundhedspersonale i Danmark. Det er således relativ sjældent at det gives. (kilde: Lunding S et al. Postekspositionsprofylakse efter seksuel og erhvervsbetinget eksposition for hiv. Ugeskr Læger 2003;39: Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse


Download ppt "Blodprøver Hvor smitteudsættelse ikke kan udelukkes:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google