Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energi Øresund | 12. december | 20112 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Introduktion til samfundsøkonomisk model Lagring af affald Energi Øresund|

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energi Øresund | 12. december | 20112 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Introduktion til samfundsøkonomisk model Lagring af affald Energi Øresund|"— Præsentationens transcript:

1 Energi Øresund | 12. december | 20112 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Introduktion til samfundsøkonomisk model Lagring af affald Energi Øresund| 12. december | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding

2 FORMÅL MED MODELLEN FORMÅL • Modellen er et værkstøj til at modellere den samfundsøkonomiske påvirkning i et givet energisystem, når man lagre affald og derved flytter el og varme produceret på affald fra sommer til vinter.

3 Energi Øresund| 12. december | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding GENERELT OM MODELLEN I • Resultat: – Beregner samfundsøkonomi overskud/underskud ved fortrængning af energi om sommeren, som resultat af sæsonforskydning af affald til forbrænding =samfundsøkonomiske rum til etablering og drift af vedvarende energiproduktion om sommeren • Værktøj: Excel • Metode: – Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger for energiproduktionsanlæg

4 Energi Øresund| 12. december | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding GENERELT OM MODELLEN II • Beregninger omfattet: – Produktionsomkostninger (driftsomkostninger, kapitalomkostninger, samfundsøkonomiske energiindtægter) – Miljø – Skatteforvridning • Inddata Anvendelse af modellen kræver følgende hoveddata: – Lagringsomkostning – virkningsgrader for affaldsforbrænding – Virkningsgrader for den energiproduktion, som fortrænges om vinteren som følge af lagring af affald

5 Energi Øresund| 12. december | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding MODELSTRUKTUR Tabel 1-11 Tabel afgifter Miljø Skatte- forvridning Generelle input og resultater Produktions- omkostninger Kapital omkostninger Energistyrelsen anlægsdata Input værdier: blå

6 Energi Øresund| 12. december | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding SCENARIER Scenar ie Anlæg som fortrænges (ersättes) -vinter Anlæg til produktion af merenergi -vinter 1VARME: Spidslast (gas/gasolie) EL: kulfyret kondensværk 2VARME+EL: CHP- træpillerEL: kulfyret kondensværk 3VARME+EL: CHP- flisEL: kulfyret kondensværk KONSEKVENSER VED SÆSONFORSKYDNING AF AFFALD: Der produceres mere el og varme om vinteren, som fortrænger anden energiproduktion. Energibalancen skal passe!

7 Energi Øresund | 12. december | 20112 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Spørgsmål til modellen kan stiles til: Kirstine Hansen hos Amagerforbrænding kih@amfor.dk kih@amfor.dk Energi Øresund| 12. december | 2012 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding


Download ppt "Energi Øresund | 12. december | 20112 | Kirstine Hansen | Amagerforbrænding Introduktion til samfundsøkonomisk model Lagring af affald Energi Øresund|"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google