Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013 Nogle tanker om hvordan man kan bedre bygge bro over kløften mellem politik, forskning,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013 Nogle tanker om hvordan man kan bedre bygge bro over kløften mellem politik, forskning,"— Præsentationens transcript:

1 Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013 Nogle tanker om hvordan man kan bedre bygge bro over kløften mellem politik, forskning, fremtiden og uddannelse i kraft af nordisk samarbejde. Jón Torfi Jónasson Menntavísindasvið HÍ, School of Education University of Iceland jtj@hi.isjtj@hi.is http://www3.hi.is/~jtj/

2 Mit udgangspunkt JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 I am assuming – and I believe, that the Nordic education enterprise is generally doing quite well, in many respects very well, even though there is, as always, room for improvement. Thus we are wondering how we may do even better and continue our good work for many decades to come. 2 A point of departure Jeg går ud fra - og jeg tror, at nordisk uddannelse generelt klarer sig ganske godt og i mange henseender meget godt, selv om der er, som altid, plads til forbedringer. Derfor overvejer vi, hvordan vi kan gøre det vi gør, endnu bedre og fortsætte vores gode arbejde i mange årtier ind i fremtiden.

3 De vigtige områder som vi beskæftiger os med: JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 3 Fremtiden Fremtiden, enten forudsigelig eller uforudsigelig kommer – dele af den tidligere end vi aner Men vi burde tilføje fremtiden!

4 Hvor er vi henne I vores diskussion vedrørende uddannelse, meget generelt? Where are we now within education? On balance? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 How is the school system addressing the past, the present and the future? 4

5 Eksempel på eksponentiel vækst JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 5

6 Eksempel på eksponentiel vækst JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 6

7 Et eksempel, der viser vækst i tidsskrifter om klimaændringer JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 7

8 8

9 Staðan tekin JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 9

10 10 Generelt er der stor intresse i ny tænkning på mange felt og jeg tror det er vigtigt at man forsikrer denne intresse indenfor uddannelses sektoren e.g. fra i går the Nordic Implementation Interest GroupNordic Implementation Interest Group og i sidste uge Nearly half of US jobs could be at risk of computerization, Oxford Martin School study showsNearly half of US jobs could be at risk of computerization, Oxford Martin School study shows, this is over the next two decades Mange massive ændringer, e.g. helt nye ITK værktøj, vores viden fordobles i mange felt på 3-8 år, vi har “big data” I mange områder, teknologi udvikles lynhurtigt, der er store globale udfordringer bl.a. med henvisning til selvstændig bæredygtighed, distributionen af ​​ vand og fødevarer, vi må lære at bruge nye former af energi, nye sosiale kulturer, hel ny sosial interkation, nye job, nye job kulturer,... alle disse nye udfordringer er hvad vore unge skal beskæftige sig med og hvis der er problemer så skal de løses!

11 Staðan tekin JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 11

12 What are we researching, talking about? Where is the focus? understandably? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Hvad forsker vi med? Og hvad diskuterer vi i forbindelse med uddannelsens fremtid? Hvad fokuserer vi på, forståeligt nok? 12 Uddannelses forskning generelt Diskussion sigted mod de næste 5-15 år Diskussion sigted mod de næste 10-25 år Selv uddannelses forskning sigted mod fremtiden

13 JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 13 A schematic diagram indicating the way many people think (implicitly) about education, accepting a relatively sensible description for the 1950’s It is suggested here that a much more appropriate description or conceptual framework would be (note we are hinting at 5 x 20 year periods):

14 Diskussions emner JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 The content of what might be discussed at a Nordic level o The Grand Challenges for education o “Nordic” arenas within education The structure for a Nordic discussion Nordic fora or incubators o Incubator - Content o Incubator - Structure De evner som man skulle diskutere på nordisk plan o De store udfordringer for uddannelse o “Nordiske” emneområder inden for uddannelse Den struktur og indhold den nordiske diskussion kunne have inden for de nordiske fora or inkubators o En ny infrastruktur - Indhold o En ny infrastruktur - Strukturen 14 Topics for discussion

15 De store udfordringer for uddannelse JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Here I am noting the biggest challenges – and they are generally not discussed o Mapping the future onto education o Forging the research-praxis nexus within the system of education o Education, democracy and equity o Moving LLL to the centre of the educational system o The teacher as the initiator of change dilemma o The professional education of teachers – the fragmentation problem Her nævner jeg de største udfordringer og jeg synes de er næsten ikke diskuterede o Overføring (projicering) af fremtiden oven på uddannelse o Brobygning mellem forskning og praksis inden for uddannelse o Uddannelse, demokrati og lighed o Se at LLL bliver central i uddannelses systemet o Hvordan kan man lade det virke at skolerne tager initiativet for fremtiden o Uddannelse af lærere – fragmentering af professionen 15 The Grand Challenges for education

16 “Nordiske” emneområder inden for uddannelse, f. eks. JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 o Early education (Kindergarten pre- school) o ITC for transforming education o Workplace learning o Youth, school and education o How progress in science might transform education o GERM o Forskole system og pædagogik o ITC for at omdanne uddannelse o Læring og udvikling i arbejdslivet o Ungdommen, skolen og uddannelse o Hvordan omformning af videnskab kunne forandre skolen o GERM 16 “Nordic” arenas within education, e.g.

17 Hvilken synsvinkel kunne man bruge i denne diskussion? Den struktur og indhold den nordiske diskussion kunne have generelt inden for de nordiske fora eller inkubators JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Four perspectives o Future – forum o The Nordic synergy in educational research – forum o The policy – research – forum o The Nordic dimension Fire synsvinkler o Fremtid orienteret – forum o Synergi af nordisk forskning i uddannelses området – forum o Policy – forskning - brobygning – forum o Den Nordiske dimension 17 What perspective might we adopt in this discussion? The structure for a Nordic discussion: Nordic fora or incubators

18 Hvilket billede beskriver vores tænkning bedst? What description best shows how we think? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 18

19 Hvilket billede beskriver vores tænkning? Evidensbaseret politik What description best shows how we think? Evidence based policy JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 19

20 A Triple helix inspireret infrastruktur An infrastructure inspired by the Triple helix idea JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 20 Fremtiden The future, predictable or unpredictable is going to be here - some of it sooner than we think Men vi burde tilføje fremtiden!

21 Hvordan tænker man på forbindelsen mellem de adskillige areaner? Måske skulle praksis fæltet have en større fokus end vi normalt tænker på i dette sammenhæng? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 21 Forskning Nutiden Politik Fremtiden Uddannelse Udvikling

22 Vi må sikre at alle elementerne er inde! Men hvordan skal man tænke på den interaktion man tror er nødvendig? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 22 Forskning Nutidens problemer og udfordringer Fremtidens udfordringer Uddannelses praksis Politik

23 Vi må sikre at alle elementerne er inde! Men hvordan skal man tænke på den interaktion man tror er nødvendig? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 23 Forskning Nutidens problemer og udfordringer Fremtidens udfordringer Politik Praksis i uddannelse

24 Adskillige vejer til at kommunikere JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013  There are a plethora of traditional well developed ways to communicate, disseminate, teach and learn, …  We have consultations, meetings, a variety of schools and colleges, conferences, journals, research projects, developmental projects, focussed institutes or units. Many of these have a strong international and some also a special Nordic character. But this is nowhere good enough  Der er mange godt udviklede måder at kommunikere på, oplyse, undervise og lære, …  Vi har konsultationer, møder, skoler og universiteter, konferenser, tid- skrifter, forsknings projekter, udviklings projekter, specialiserede institutter eller enheder. Mange af de som vi har præges stærkt af nordiske værdier og samarbejde og andre også har stærk international forbindelse. Men det er langt fra at være tilstrækkeligt 24 A variety of ways to communicate

25 Adskillige vejer til at kommunikere JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 But this is nowhere good enough Thus people have come up with future institutes (to think ahead) think tanks (of various sorts to speculate and inspire) and consultation mechanisms like the Triple helix to remedy some of the problems of focussing on the future and on communication between the actors; but it is not only a problem of communication, there has to be a will and also a “license” to do something with new ideas. Men det er langt fra at være tilstrækkeligt Man har derfor opdrættet fremtids orienterede institutter (til at fokusere på fremtiden), tankesmedjer (for at tænke over og inspirere) og adskillige hørings mekanismer, f. eks. Triple helix infra- strukturen til at prøve at løse nogle af de kommunikations og aktion problemer de traditionelle former ikke har løst. Men vi ved nu (specielt indenfor uddannelses sektoren) at det er ikke kun et kommunikations problem, man må også have ”lov til” og støtte til at udføre nye ideer. 25 A variety of ways to communicate

26 Et forslag JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 It has been argued above that work should be carried out at a Nordic level that has the ingredients already proposed. Its focus would be education in its widest sense, not only preoccupied with the current basic system of education, even though a lot of thought should be placed there. The work should be future oriented, research inspired, and have the positive elements of a think tank, which challenges and calls for new thinking). It should have the elements of a Triple helix structure ensuring a dialogue between representatives of the key actors. It should have a Nordic flavour in terms of priorities, values and interaction. But very importantly it also calls for the interaction of the practitioners by explicitly provoking them to take a stand through debating the emerging issues and potentially acting upon them. This occurs both at stage 2 and stage 3 below. 26 A proposal Det er blevet fremført ovenfor at man kunne på nordisk niveau arbejde med de idéer allerede diskuteret. Fokus skulle blive sat på uddannelse I meget general forstand og ikke kun optaget af systemet som vi kender det, selvom man vil sætte stor vægt på det. Arbejdet skulle være rettet mod fremtiden, inspireret af forskning og have de bedste egenskaber af tankesmedjer (som kræver ny tænkning). Det skulle også præges af Triple helix idéen som skulle sikre en dialog imellem de primære agenter. I dets indhold, kommunikation og værdier skulle arbejdet præges af nordisk karakter. Og det er meget vigtigt at det kræver samspil mellem aktørerne på feltet som man provokerer direkte med at bede dem at tage stilling til de idéer som er fremstillet gennem debat og eventuelt at handle med dem. Det sker både p å trin 2 og 3.

27 De tre trin:1 JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Stage 1. Topics should be chosen for discussion. Two reports should be solicited for each topic, one that highlights the new trends in the field drawn out by research, with provocative implications drawn for the future. The other would be samples of provocative new practices in the field, Nordic (or other) that may inspire debate and new action. In both reports there would be a series of questions and suggestions for the principal actors, e.g. national politicians, municipal politicians, industry, school authorities, schools and teachers and also other professionals within the arena of education. The Think tank, or tankesmedja stage. 27 The three stages: 1 Det første trin. Emner eller temaer er valgt til at diskutere. Man beder om to rapporter for hvert emne. Den ene som fremhæver de nye tendenser fra forskningsfeltet med provokerende konsekvenser for fremtiden. Den anden ville være en samling af spændende ny praksis eksempler, fra de Nordiske lande, eller muligvis fra andre steder der kunne inspirere diskussion og ny handling. I begge rapporter vil man sætte en række spørgsmål og forslag for alle hovedaktørerne, f.eks. national politikere, kommunal politikere, arbejdslivet, skolemyndighederne, skoler og lærere og også andre professionelle grupper som beskæftigede sig med uddannelse. Think tank, eller tankesmedja trinet.

28 De tre trin:2 JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Stage 2. A Nordic conference is held on each topic, possibly with a number of invited participants, but perhaps also open normal conference is possible, where the reports are discussed, but particularly the questions and suggestions are evaluated, criticized and developed. It is ensured that all the main actors are represented and given room to influence the proceedings. The Triple Helix stage. This very importantly and explicitly connects stages 1 and 3. 28 The three stages: 2 Det andet trin. En nordisk konference holdes om hvert evne, muligvis kun med specielt inviterede deltagere, men også muligvis del aben. Her diskuteres rapporterne, men specielt mødes for at evaluere, kritisere og udvikle de spørgsmål og forsalg som findes i rapporterne. Det er specielt vigtigt at alle hovedaktørerne er repræsenterede og at de far godt plads til at påvirke diskussionen. Det kunne man kalde Triple Helix trinet. Det er en nødvendig og direkte vej til at tilslutte trin 1 og 3.

29 De tre trin:3 JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Stage 3. On the basis of such discussion the documentation would be distributed to the various actors, but notably principally with the points aimed at each sphere of actors, which they are challenged to deliberate. This would be very much in keeping with the Nordic tradition. This is a crucial stage and one that has perhaps been neglected even though interesting efforts are being made, e.g. in the Nordic countries. The collaboration and dissemination stage where the actors in the field are inspired and encouraged to initiate changes. 29 The three stages: 3 Det tredje trin. På grundlag af diskussionen nye dokumenter eller korte rapporter vil være fordelt til aktørerne. Hovedvægten vil være på idéer som er relevante for hvert domain af aktorer hvor de udfordres til at diskutere og forhandle. Dette vil være i linje med den nordiske tradition at agere på. Dette er en meget vigtigt fase som man har m å ske forsømt, selvom man har interessante eksempler, f.eks. i de Nordiske lande hvor man prøver at tilknytte aktorerne. Dette er en fase med vægt på samarbejde og en formidlings fase hvor aktørerne er inspireret og opmuntret til at igangsætte ændringer.

30 De tre faser i proccessen JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 30

31 Hvad kunne komme først? JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 Pre-school education ITC- in education Work place learning Leisure, youth and education.... 31 What might come first, e.g.: Forskolen? Nye intressante rapporter, e.g. Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige, fra Dansk Clearinghouse 2013 Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2011 i institutioner for de 0-6 årige og OECD 2013 rapporten for Sverige, Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Sweden. Quality Matters in Early Childhood Education and Care. Sweden. o.s.v. ITK, udvikling på arbejdspladsen (LLL), ungdommen og udvikling uden for skolen,....

32 Mange tak for jeres tålmodighed Kærar þakkir ECNAIS conference Warsaw nov 2011 JTJ JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 32

33

34 ECNAIS conference Warsaw nov 2011 JTJ JTJ Nordisk Råd. Kultur- og Uddannelsesudvalg. September 2013 34


Download ppt "Nordisk Råd Kultur- og Uddannelsesudvalg Tórshavn September 2013 Nogle tanker om hvordan man kan bedre bygge bro over kløften mellem politik, forskning,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google