Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i pakketering Kursusmodul 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i pakketering Kursusmodul 1"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i pakketering Kursusmodul 1
November 2013

2 Program Hvorfor egentlig pakke? Kan jeg tjene penge på pakker
Hvad koster det at lave pakker Hvad sparer jeg på at lave pakker Skal jeg samarbejde med andre om at lave pakker Hvad består en pakke af Formalia Hvordan gør man Prissætning Prøv selv Forhindringer Inspiration

3 Hvorfor egentlig pakke?
Efterspørgsel Gæsterne er vante til det fra rejsebranchen og fra andre pakketilbud mv. (se fx dagspressen osv.) Mersalg Yderligere produkter Længerevarende ophold Afsætning gennem fx turoperatører En operatør kan ikke tjene penge på at formidle en seng, men kan, hvis der er flere elementer i pakken

4 Kan jeg tjene penge på pakker
Ja – både direkte og indirekte Direkte Jf. efterspørgsel, mersalg og afsætningsled (turoperatører) Indirekte Hvis efterspørgslen er til stede, vil kunden vælge et andet produkt end dit, hvis du ikke tilbyder pakker

5 Hvad koster det at lave pakker
Arbejdsindsats Du skal / kan selv lave pakken Du skal / kan have andre (turoperatører) til at gøre det Disse skal have hjælp til at gøre det (= arbejdsindsats) Provision Et afsætningsled i form af fx en turoperatør skal have noget at leve af, så der skal indregnes en provision

6 Hvad sparer jeg på at lave pakker
En del markedsførings- og afsætningsindsats Under forudsætning af, at du afsætter gennem externe kanaler (fx turoperatører, aviser (fx læserrejser / -tilbud), samarbejdspartnere (fx gæsternes medlems-organisationer (fx Dansk Lærerforbund mv.))

7 Skal jeg samarbejde med andre om at lave pakker
Dette kan bero på pakkens karakter ”Større” pakker / ”Mindre” pakker Er det oplagt? Kan der sælges mere – med en lille / ingen arbejdsindsats? Virker det logisk – og vil gæsten få en fordel

8 Hvad består en pakke af Lov om Pakkerejser
§ 2. Ved en rejseydelse forstås: 1) En pakkerejse, som består af en kombination af mindst to af følgende elementer, såfremt de af rejseudbyderen udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over timer eller omfatter overnatning: a) Transport. b) Indkvartering. c) Anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

9 Formalia 2. Garantiens størrelse fastsættes således:
§ 3. Som rejseudbyder anses enhver, der i eget navn til kunder udbyder eller sælger rejseydelser direkte eller gennem en formidler, medmindre denne virksomhed alene udøves lejlighedsvis. 2. Garantiens størrelse fastsættes således: 1) Der stilles ikke garanti for en omsætning under kr. Ved en omsætning på mere end kr., men ikke over 5 mio. kr., er garantien kr.

10 Eksempler på pakkerejser

11 Hvordan gør man Tag udgangspunkt i følgende elementer:
Hvad vil du gerne sælge Vil man i det hele taget kunne tænke sig en efterspørgsel efter denne specifikke pakke Hvad vil kunden ønske sig i en pakke Er der oplagte mersalgsmuligheder Er der noget, som SKAL med – eller som kan undværes Økonomi ifht. kundens oplevelse, pakkens indhold og kundens betalingsvillighed

12 Hvordan gør man Og så over til det mere praktiske
Har du kapacitet nok – vil et afsætningsled evt. efterspørge allotment Praktik ifht. delelementer (fx: hænger logistikken sammen?) Hvad med eventuelle eksterne aftaler – kapacitet, tilgængelighed, praktik Tænk i afsætning – hvem sælger pakkerne Pakkerne skal beskrives, både sælgende og faktuelt – og teksten skal eventuelt oversættes Billeder sælger – har du nogle gode eller kan du skaffe nogen

13 Hvad kan bl.a. indgå i pakken
Cykelleje Bagagetransport Kort og rutebeskrivelse Overnatning Øvrige aktiviteter Bespisning Entréer Transport

14 Prissætning OBS: Dette er et generelt eksempelregnestykke, som kan bruges bredt og som ikke tager højde for eventuel moms mv. Som regel pr. person i dobbeltværelse. Hvad med pension? Museum eller attraktion. Husk at du skal have særaftale ved indkøb Forskellige priser ved forskellige cykeltyper? Cykelleje kan også holdes ude af prisen og bestilles særskilt Fx. Scandlines eller Ida. Kan også holdes ude af beregningen af praktiske årsager Typisk ved måltider andetsteds end overnatningsstedet Retur til udgangspunket – fx med bus, tog eller taxi Person-, styk- eller fast pris? Er det nødvendigt, at der er mere end 1 ex til fx 2 personer? Fx tasker, GPS osv. Vil du have en fast pris pr. person for administration (fx booking, markedsføring, udvikling osv.) inden provison mv.? Tillæg vil typisk beregnes særskilt, så de ikke indgår i hovedudregningen – men husk provision mv. Summen af ovenstående – evt. excl. tillæg Din fortjeneste – før diverse omkostninger (se dog ”Administration” Det pakken koster inden en eventuel afsætningsprovision Provision til fx en turoperatør Det pakken sælges til – eller: bør sælges til

15 Prissætning Er dette en realistisk pris?
OBS: Dette er et generelt eksempelregnestykke, som kan bruges bredt og som ikke tager højde for eventuel moms mv. Er dette en realistisk pris?

16 Prøv selv - gruppearbejde
Sæt jer sammen i grupper á 4 Arbejd med egne eller ”opfundne” virksomheder Lav prissætning og desuden en kort beskrivelse – incl. ”alt” Sammensæt ønskepakker, set fra gæstens side

17 Forhindringer Tid Rejsegarantifonden
Samarbejdspartnere (er de / det rigtige produkt til stede) – og vil de Allotment – vigtigt for turoperatører Kapacitet – også set i sammenhæng med allotment Sæsoner Det er attraktivt for os at sælge pakker i lavsæsonen, men afsætningsleddet vil også efterspørge/forlange muligheden for salg af pakker i højsæsonen Er efterspørgslen til stede Identifikation af afsætningsled Manglende viden / erfaring

18 Inspiration www.mecklenburger-radtour.de www.memoryrejser.dk
- sjov side, man kan få gode idéer af

19 Tak for i dag! - og på gensyn i februar!


Download ppt "Kursus i pakketering Kursusmodul 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google