Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forøg din indflydelse i jobsituationen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forøg din indflydelse i jobsituationen"— Præsentationens transcript:

1 Forøg din indflydelse i jobsituationen
Susanne Manly

2 The Whole Brain Model og HBDI

3 The Whole Brain Model Introduktion til modellen
- Modellen bygger på hjerneforskning Ikke psykologi, adfærdsforskning eller andet… Modellen er grundigt verificeret

4 Øen som metafor for hjernen

5 Hvad kendetegner selvorganiserende mønsterdannende informationssysstemer?
De første informationer danner et spor og starter et mønster Senere informationer følger så vidt muligt etablerede spor og udbygger og forstærker dem Etablerede spor undertrykker andre mulige spor Når nye informationer ikke længere kan indpasses i eksisterende mønstre, omstruktureres mønstret Et mønster er på ethvert tidspunkt kun et blandt flere mulige mønstre. Derfor kan et mønster altid omstruktureres.

6 Roger Sperry’s diagram
Venstre halvdel (højre side af kroppen) Logisk, Matematisk Linær, Detaljeret Sekventiel Kontrolleret Intellektuel Ord, Sprog Læse, Skrive Dominant Aktiv Perception af signifikant orden Højre halvdel (venstre side af kroppen) Intuitiv  Emotionel  Holistisk  Simultan  Rumlig, Musisk  Kunstnerisk, Symbolsk  Genkende komplexe former  Modtagende  Passiv (hvilende)  Perception af  abstracte mønstre I 1976 danner Roger Sperry teorien om den dikotometriske hjerne: højre og venstre Let at forstå og accepteret. Det er set før at verden er modsætningfuld: varm/kold, sød/surt, op/ned, højre/venstre etc.

7 Poul MacLean’s The Triune Brain model
Poul MacLean har en parallel teori om at hjernen: The Triune brain, der baserer sig op evolutionslæren. Det limbiske systems indflydelse på hjernefunktionen overses, og forbindes kun med det emotionelle. Nye målemetoder bekræfter teorier om at dette ikke er tilfældet. Det limbiske system opdages som en selvstændig funktion i hjernen. Herrmanns egne eksperimenter lede frem til ideen om at kombinere Sperrys og MacLeans modeller til The Whole brain model.

8 The Whole Brain Model®

9 Faktuel Analyserer Rationel Realistisk Kvantificerer Cost/benefit Vurderer kritisk Problemløser Fokus på “sagen” Spontan Udforsker Buser lige på Tager chancer Er nysgerrig Helhedsorienteret Eksperimenterer Flere ting på en gang Gør sig forestillinger Planlægger Forholder sig til procedurer Sammenhængende forløb Organiserer Tager forholdsregler Detaljeorienteret Handlingsorienteret Ordnet Punktlig Føler sig frem Opmærksom på andre Reagerer på andre Inddirekte/symbolsk Opbygger relationer Er udtryksfuld Indlevende Omsorgsfuld Sanselig

10 Hvad kan Whole Brain Thinking bruges til?
Kommunikation Samarbejde Team arbejde Konfliktløsning Innovation Personlig udvikling

11 KOMMUNIKATION Vi taler ud fra vores foretrukne måde at tænke på Vi hører ud fra vores foretrukne måde at tænke på Kommunikation fungerer ofte godt når mennesker har de samme tankepræferencer Kommunikation kan blive sværere når mennesker har forskellige tankepræferencer

12 Kommunikation – hvordan og hvilket fokus?
Fakta Argumenter Mål og formål Teknisk præcision Logiske sammenhænge/ konsekvenser Kort, klar, præcis info Det store billede Koncept-rammer Minimum af detaljer Muligheder/nyt/alternativer Det der er spændende at undersøge Metaforer – visualisering Faste holdepunkter/aftaler Regler og procedurer Taktiske, operationelle aspekter Erfaring Hvornår og hvordan Trin for trin – summarisk I skrift, på forhånd Personlige oplevelser Indlevelse, følelser Betydningen for andre Fornemmelser Værdier Åben, uformel diskussion Storytelling B C

13 KOMMUNIKATION – FRUSTRATIONER (?)
Udenomssnak ”Small-talk” Uklare instruktioner Upræcist / For ”flyvsk” Gentagelser For omstændigt For mange detaljer For mange tal D Springer fra emne til emne For mange emner i spil samtidig Ufærdige sætninger Uklart sprog Kun data, ingen ”small-talk” Ingen øjen kontakt For direkte/bidsk kommunikation Fravær af interaktion/dialog B C

14 Kommunikation – H-V spørgsmål
Hvad Hvorfor DE Fem H-V’ER Hvordan Hvornår Hvem

15 kommunikation -tid Nutid Fremtid Fortid erfaring Sam - tid oplevelser

16 Præferenceprofil Pressprofil


Download ppt "Forøg din indflydelse i jobsituationen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google