Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Katastrofen – årsager og konsekvenser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Katastrofen – årsager og konsekvenser"— Præsentationens transcript:

1 Katastrofen – årsager og konsekvenser
AT eksamen 2012

2 Opgaven Du skal vælge en sag, hvor en bestemt katastrofe spiller en væsentlig rolle.  Du skal udarbejde en problemformulering samt en synopsis, hvor den valgte katastrofe, dens årsager og/eller konsekvenser belyses.  Som et led i din fremstilling af den valgte sag skal du gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrunde dit valg af materiale.  Du skal anvende viden og metoder fra to fag. Det ene fag skal være på mindst B-niveau. De to fag skal være fra hvert sit hovedområde. 

3 Opgaven Opgaven skal omhandle en katastrofe
Katastrofens årsager og/eller konsekvenser skal behandles Begge fag skal dog ikke nødvendigvis behandle både årsag og konsekvens Brug af begrebet ”katastrofe” og valg af materiale skal begrundes

4 Opgaven og de naturvidenskabelige fag
De naturvidenskabelige fag har fokus på: Årsager til katastrofen Menneskeskabte Naturskabte Epidemier Opnå viden i forhold til forebyggelse og beredskab Behandlingsmuligheder (ex. medicin) Opstille modeller (ex. klimamodeller) Ny teknologi (måleudstyr, overvågning) Handlingsplaner Konsekvenser Forarmning af naturen (økosystemer forrykkes) Global opvarmning (fossile brændstoffer) Oversvømmelser m.m

5 Inspiration Eksempler på menneskeskabte katastrofer:
Intensiv udnyttelse af naturen: Fossile brændstoffer Oliepalmer/regnskov Biobrændsel /fremfor føde Landskabsændringer Miljøkatastrofer: Atomkraft Giftudslip biologiske/kemiske våben Olieudslip Hungersnød Naturen i fare

6 Inspiration Eksempler på naturskabte katastrofer Vulkaner Tsunami
Jordskælv Haiti Meteorer Tyfoner og orkaner Oversvømmelser Tørke Vejrkatastrofer

7 Inspiration Epidemier og sygdomme Tuberkulose (ulighed)
Influenza (pandemier, globalisering) HIV (U/I-lande, behandlingsmuligheder, Rusland) Kolera (FN soldater, hygiejne, ghettoer) Pest (Guds straf) Zoonooser (fra dyr til menneske, fremtidsperspektiver) Contagion Statens seruminstitut

8 Den naturvidenskabelige tilgang i et lidt større perspektiv
Økonomiske, politiske, menneskelige konsekvenser Angst og usikkerhed (risikosamfundet) Globalisering Etiske overvejelser Modeller (forudsigelser) Ulighed (lokalt og globalt) Samfundsmæssige fordele/ulemper Lovgivning og strategier Historiske sammenhænge Religiøse forklaringer Psykologiske forklaringer

9 Eksempler på indledende spørgsmål
Hvorfor rammer HIV katastrofen Rusland? Hvordan smitter HIV? Hvilke muligheder findes i forhold til indgriben og behandling? Hvilke konsekvenser har det for Rusland? Hvad gør myndighederne? (økonomiske, politiske, menneskelige faktorer) »Det eneste, regeringen gør, er at anbefale seksuel afholdenhed – det var også det, USA’s republikanere gjorde i 1980’erne.«

10 Eksempler på indledende spørgsmål
Er atomkraft en god energiløsning? Hvad førte til atomulykken i Japan? Hvilke konsekvenser kan vi forvente i fremtiden? Hvilke konsekvenser har den haft lokalt/globalt? Hvordan behandlede myndighederne katastrofen?

11 Og lidt flere spørgsmål
Hvordan kan det være, når man nu ved, at jordskælv kan medføre en katastrofe, at en lang række af Verdens storbyer er placeret ved kendte jordskælvszoner?   Hvad er det der gør, at vi på en gang fascineres af store naturfænomener og samtidig opfatter de samme katastrofeudløsende naturfænomener som skræmmende? Hvordan har kendte vulkanudbrud udryddet, eller forandret en bestående dominerende kultur? 


Download ppt "Katastrofen – årsager og konsekvenser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google