Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tunnel Bornholm - Skåne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tunnel Bornholm - Skåne"— Præsentationens transcript:

1 Tunnel Bornholm - Skåne
Begrundelserne for at ønske en tunnel er indlysende: Femern-tunnel er lige besluttet! Færøerne har i 2002 og 2006 taget to undersøiske vejtunneler på 4,9 km og 6,2 km i brug (0,3 og 0,4 mia.kr.) Norge indviede i 2000 verdens længste vejtunnel på 24,5 km, Lærdalstunnelen, pris NOK mio. (= 1 mia.kr.) Japan har verdens længste jernbanetunnel på 53,9 km fra 1988 Kanaltunnelen på 50,5 km fra 1994 er verdens næstlængste jernbanetunnel, pris omkring 100 mia.kr. Undersøisk tunnel mellem Japan og Korea, ca. 235 km, overvejes

2 OPGAVER/UDFORDRINGER
Geologiske og geotekniske forhold Tekniske løsningsforslag Drifts- og trafiksikkerhed Trafikprognoser og rejsetider Erhvervsmæssige og økonomiske påvirkninger Pris

3 Jordskælvszone og geologi
Surlyk m.fl., 1995 Håkanson og Schack-Pedersen,1992

4 Byggemetoder Sprængt/gravet tunnel
Tunnel boret med tunnelboremaskine (TBM) Sænketunnel

5 Tunneltyper Tunneltype Pris Kritisk aspekt Sprængt/gravet tunnel
Billig Kræver favorabel geologi med meget stabile forhold Tvivlsomt om geologien tillader en sprængt/gravet tunnel Boret tunnel Dyrere Geologien sandsynligvis mere favorabel end ved Storebælt, men Bornholmtunnelen er en lang tunnel med stor mulighed for problemer med tunnelboremaskiner Sænketunnel Dyr Stor vanddybde og vandtryk giver tekniske problemer Midlertidige miljøpåvirkninger ved gravning af rende for tunnelen

6 Sammenligning af metoder og dybder
Sænketunnel Sprængt tunnel Boret tunnel Havdybde 50 m Havdybde 50 m Tunneldybde ca. 50 m Tunneldybde ca. 20 m

7 Tunnel til Bornholm Alternative udformninger
1-rørs vejtunnel 1-rørs jernbanetunnel 2-rørs vejtunnel 2-rørs jernbanetunnel

8 Jernbanetunnel, dobbeltrør Fx Storebæltstunnelen

9 Jernbanetunnel, dobbeltrør Fx Storebæltstunnelen

10 Tunnelalternativer Tunnelalternativ Pris Kritisk aspekt
1 rørs vejtunnel Billigst Er personsikkerheden og driftssikkerheden acceptabel når der kun er et tunnelrør? - Tvivlsomt 1 rørs jernbanetunnel med pendultog Billig Er kapaciteten af et rør tilstrækkelig? Er passagersikkerheden og driftssikkerheden acceptabel når der kun er et tunnelrør? 2 rørs vejtunnel Dyrere Sikkerhed Prisen; med to rør vil tunnelen nok ikke være prismæssigt interessant 2 rørs jernbanetunnel Dyrest Sikkerhed Prisen?

11 Lille ø hvad nu? Faldende befolkningstal Skæv demografi
Virksomhedslukninger Få nye virksomheder Grå fremtid på mange måder Trafikale udfordringer Behov for udvikling af udkantsdanmark

12 Affolkning?

13 Affolkning? Befolkningstallet på Øland er steget med 25% efter man åbnede en fast forbindelse…… …..…Ølandsbroen.

14 Scenarie for bornholm 2025 75.000 indbyggere på Bornholm!
Stort eksporterende erhvervsliv Mange pendlere boede Afdelinger af danske og svenske uddannelsesinstitutioner Stor færgehavn til Baltikum

15 Der er for dybt Største dybde i Bornholmsgat er omkring 60 meter.
Sør-Trøndelag Hitra tunnelen i Norge (5305 meter) fra 1994 er hele 264 meter dyb.

16 Der er for langt De længste tuneller er Sei-kan i Japan på m og Eurotunnel mellem Frankrig og England på m. Der er kun cirka meter mellem Bornholm og Skåne

17 En tunnel bliver så dyb, at den kommer til at gå op i Almindingen
Der er en vandrehistorie om, at nogle eksperter har beregnet, at en tunnel kommer så dybt ned, at den kommer til at skulle gå op i Almindingen. er et eksempel på en jernbane med en stigning på over 850 meter på ca. 20 km - eller cirka den samme distance som strækningen Vang-Almindingen. Maximal dybde vil ligge mellem 50 og 80 m, derfor kræves der ikke store omkostninger for at få et tog op. En jernbanetunnel kunne betyde udvikling for Midt- og Nordbornholm

18 Hvad koster en tunnel ?..5 milliarder kr. eller ….
På Færøerne byggede man i 2002 en knap 5 km lang vejtunnel under Vestmannasund -105 meter under havoverfladen. Tunnelen kostede ca. 240 millioner kr. I 2006 åbnede den 6,2 km lange Norðoyatunnilin, som ligeledes har kostet under en halv milliard kr. at bygge. HVIS VI HAR DEN SAMME UNDERGRUND OG KAN BRUGE samme teknik som på Færøerne, koster en 6 gange så lang vejtunnel fra Bornholm til Sverige under 5 milliarder kr. HVIS BornholmerFærgens nuværende drift og tilskud på 550 millioner kr. årligt kan overføres til en 5 milliarder kr. tunnel, bliver dens tilbagebetalingstid 10 år.

19 Tilbagetalingstid for tunnel til Bornholm
Investering med FAST undergrund mio. kr. 6,2 km Færøtunnel i 37,2 km BornholmTunnel (=*6) Prisstigning 5 år Ekstra sikkerhed, landanlæg mv Anlægssum 2011 kr

20 Tilbagetalingstid for tunnel til Bornholm
Årsbudget mio. kr. Billetsalg mv. som BornholmerFærgen 410 Statstilskud BornholmerFærgen 140 - drift og vedligehold, skøn Resultat før afskrivning og renter 500

21 Tilbagebetalingstid uden renter
BornholmTunnel med FAST undergrund 10 år Kattegatbro med renter 25 år Fehmerntunnel med renter 25 år Storebæltsbro med renter 26 år Øresundsbro med renter 30 år

22 Færøske tunneler Citat fra Wikipedia:
De færøske tunneler har været vigtige i udviklingen med at forbinde Færøernes byer og bygder i et sammenhængende vejnet. Den længste tunnel i dag er Nordøtunnelen der forbinder Klaksvig på Norðoyar med Leirvík på Eysturoy. Der findes i alt 19 tunneler på Færøerne, med en samlet længde på meter. Derudover er der planlagt 5 tunneler, med en samlet længde på over 45 km.

23 Ikke et spørgsmål om…..men hvornår!
Hvis den danske stat indirekte kan bygge tunneler på Færøerne for milliarder til øer på under 1000 indbyggere, så kan de nok også bygge én til …..voksende til måske ! Citat: Foreningen Tunnelbornholm

24 Tunnel til Bornholm – rapport skal føre til forundersøgelser
Geologisk kortlægning (litteraturstudier og evt. seismiske undersøgelser) Tunneltekniske studier og indledende overslag for alternative tunnelløsninger Studier af sikkerhedskoncept Trafikprognoser, trafikart, farligt gods Indvirkning på miljø Erhvervsmæssig og økonomisk udvikling som følge af tunnellen, herunder effekt af nedlæggelse af færger Finansieringsmuligheder og organisatoriske forhold.

25 Tunnel til Bornholm – rapport
Hvilken indflydelse på beskæftigelsen? Hvilke typer af erhverv vil med formål kunne placere sig på Bornholm? Hvilken indflydelse vil det få på turismen? Hvilken indflydelse på fastboende vil det få? Demografiske tendenser Hvilken indflydelse på samarbejdet med Sverige vil den få? En mulig korridor mellem Sverige/DK og Polen/Tyskland – tunnel hele vejen eller en Baltisk havn på Bornholm for enden af tunnelen? Hvilke skønnede vejændringer vil der være behov for i omkringliggende lande?


Download ppt "Tunnel Bornholm - Skåne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google