Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ø - Drift på Munksøgård Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ø - Drift på Munksøgård Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 Ø - Drift på Munksøgård Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen
KEA 10. januar 2012

2 Indledning I denne opgave, har vi forsøgt at gøre Munksøgård uafhængig af tilført energi og vandforsyning udefra. Munksøgård ligger nordøst for Roskilde. Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

3 Nøgletal for Munksøgård
Munksøgård er et økologisk bofællesskab, bestående af: 5 bo-grupper, bestående af 20 lejligheder, samt et fælleshus i hver bo-gruppe Der bor ca. 300 personer Det samlede opvarmede etageareal udgør m² Udover bo-grupperne er der Olinegård på 180 m² Opvarmningen foregår via lokalt fjernvarmeværk, der bruger træpiller og olie Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

4 Munksøgårds nuværende forbrug
Det oplyste forbrug på Munksøgård i 2007 er følgende: 665 MWh til opvarmning og varmt vand 250 MWh i samlet elforbrug 5.800 m3 i samlet vandforbrug Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

5 Ø-drift system Et Ø-drift system gør Munksøgård uafhængig af tilført energi. Ved at producere fra Vedvarende Energikilder (VE), er det 100% CO2 neutralt. Det kræver dog, at man dækker sig ind med både vindmølle, solceller, batteribackup og nødgenerator. Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

6 Vores forslag- Vindmølle placering
Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

7 Vores forslag- Solcelle placering
Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

8 Vores forslag- Jordvarme
Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

9 Vindmøllen Firmaet bag: Pioneer Asia Group and Wincon West Wind of Denmark Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

10 Vindmøllen Beregnet forbrug på munksøgård: 500 MWh
Vindmøllens forventede årsproduktion: 522 MWh Anslået installationspris: kr. 3,3 million Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

11 Solceller Vi foreslår solceller på alle sydvendte tagflader, hvilket vi anslår til ca. 600 m² Vi foreslår etablering af en solcellepark på 600 m² Samlet investering: kr. 4,5 millioner Forventet årligt udbytte: kWh Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

12 Batteribank For at lagre den overskydende produktion fra vindmøllen og solcellepanelerne, skal der etablereres en batteribank. Kapaciteten skal dække Munksøgårds behov for energi i 3 timer. (gennemsnit over året 57 kW/time) For at have nok til 3 timers forbrug, skal batteribanken have en kapacitet på minimum 3750 Ah Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

13 Batteribank Vi har valgt en pakkeløsning fra hardysolar.com på W og Ah. Løsningen indeholder 48 Lead Acid batterier og giver 48 V i output. Hvis 2 stk. sammenkobles, kan de levere 4440 Ah, dette skulle kunne forsyne hele Munksøgård i omkring 3,5 timer, inden at det bliver nødvendig at indkoble nødgeneratoren. Samlet anslået installationspris: kr. Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

14 Generator backup power
Diesel generator Tilsluttet Sunny Island systemet Kan levere fuld systembackup 60 kW Folk skal bruge varme Folk skal bruge vand Folk skal kunne lave mad Anslået installationspris Kr Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

15 Varmepumper Der skal installeres jordvarmepumper der erstatter det nuværende varmesystem I stedet for et centralt system skal Munksøgård have 6 decentrale systemer 5 på 40 kW i de eksisterende teknikrum 1 på 10 kW til Olinegård Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

16 Varmepumper Formodet tab i nuværende rørføring: 30 %
Rørføring fra varmecentral nedlægges Varmepumpe rørføring Anslået tab: 15 % Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

17 Varmepumper Olinegård får sin egen varmepumpe på 10 kW
Samlet anslået varmepumpe installationspris: kr. 1,04 million Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

18 Regnvand Munksøgård opsamler regnvandet i store tanke med en samlet kapacitet på 82 m³ Regnvandet benyttes til tøjvask og toiletskyl i fælleshusene Vi foreslår at der benyttes regn- vand til toiletskyl på alle toiletter, samt til tøjvask Lagerkapacitet skal derfor udvides betydeligt, til 207 m³ Samlet anslået investering: kr. 1 million Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

19 Brønde og boringer For at gøre Munksøgård uafhængig af omverdenen er det nødvendigt, at få etableret en brønd eller en vandboring, for således at skaffe rent vand. En sådan brønd eller boring, kræver en nærmere jordbunds- undersøgelse og vi har estimeret en pris på kr Det må endvidere påpeges, at ifølge lokalplanen er det ikke lovligt at foretage en sådan etablering af egen vandforsyning. Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

20 CO2 regnskab Hvis Munksøgård følger vores forslag og benytter sig udelukkende af vedvarende energi, til opvarmning og andet energiforbrug, må man sige at Munksøgård bliver totalt CO2 neutralt (Næsten, pga. back-up generatoren). Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

21 Miljøvenlige, CO2 neutrale og økologiske tiltag
Munksøgård dyrker selv frugt, bær og grøntsager - selv hø til dyrene er økologisk Affald bliver sorteret, genbrug i Byttenytte To skyls toiletter med regnvand Spildevand bliver renset i sandfilter (100 % økologisk) Transport bliver minimeret ved samkørsel og dele elbiler Lokalkøbmand med økologiske varer og differentieret priser Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

22 Konklusion For 108.000 kr. pr. bolig kan Munksøgård:
Blive uafhængig af tilført energi (Næsten) Reducerer udledningen af drivhus gasser til 0 (Næsten) Blive et bo miljø som alle kan være stolte af Vise andre at det kan lade sig gøre uden afsavn Men: Der skal søges om dispensation/tilladelse mht. vandboring og opsætning af vindmølle. Vi mener dog at vindmøllen har gode chancer for godkendelse, da Munksøgård allerede er udlagt til økologisk område Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012

23 Konklusion Det er også en lidt sjov tanke, at alt det Munksøgård kan gøre nu, det er det, vores bedsteforældre gjorde ude på landet for 70 år siden men væsentligt mere stabilt pga. moderne teknologi ? Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen KEA 10. januar 2012


Download ppt "Ø - Drift på Munksøgård Benni Baggesø, Jan Petersen og Per Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google