Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læringsmål for børnegrupperne på Kragebakken

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læringsmål for børnegrupperne på Kragebakken"— Præsentationens transcript:

1 Læringsmål for børnegrupperne på Kragebakken

2 Læringsmål for småtingsafdelingen 10 måneder til 2 år
Personlig udvikling - Sige til/fra med fagter/mimik ( nonverbalt) og begyndende sprog - Vise, hvad man vil og ikke vil Vise begyndende omsorg (empati) i form af ae/ae Begyndende selvhjulpenhed (sko og tøj af og på)

3 fortsat Sociale kompetencer Lege ved siden af andre
Være sammen med andre/nye børn og voksne Kontakte børn/voksne i forskellige sammenhænge (ked af det/glæde) Dele legetøj/madpakke

4 fortsat Sprog og intellektuel udvikling
- Nikke ja/nej - Vise/begyndende kommunikere følelser nonverbalt/verbalt (glad/ked af det) Begyndende kommunikere behov verbalt/nonverbalt (tørstig/sulten) Begreber varm/kold, Begreber kropsdele og navne Dagligdags begreber (madkasse,sko, taske, scooter, bil, dukke) Bøger og gentagelser af det sete og koble det med en genstand fra kassen.

5 fortsat Kultur og kulturelle udtryksformer
- Kende forskellige materialer - Kende forskellige sange med fagter - Kende forskellig mad

6 fortsat Natur og Naturfænomener
Være i naturen (skov, strand, plantage, mark) Være i vind og regn, sne og sol (hov jeg bliver våd) Udvise omsorg for dyr ( 1,5 til 2 år)

7 fortsat Krop og Bevægelse
Sidde, kravle, gå og løbe og 1,5 til 2 år begyndende kolbøtter), kravle op og ned af stolen. Holde balancen (vippe, motorcykel og rutsche) Tage tøj af og på Spise varieret kost og konsistens Spise/drikke selv Pege på kropsdele ( øje, øre, næse, mave osv) Lægge puslespil

8 Læringsmål for Grønærterne 2 – 3 år
Personlig udvikling Tage tøj af og på selv Øve sig i at gå på toilettet og blive renlig Afvænning med ble og sut Vaske hænder og tørre dem Have nogenlunde orden i garderoben Kende forskel på dreng og pige Kende forskel på dit/mit Kende eget og andres navne Kunne sige til og fra Kunne administrere indholdet i madkassen Begyndende afvikling af middagslur

9 fortsat Sociale kompetencer Kunne dele Vide hvem er jeg/du?
Være gode mod hinanden Respektere hinanden Drage omsorg for hinanden (empati) Lytte til hinanden Kunne dække bord sammen Gå fælles på tur og lytte til de voksne Respekt for, at vi er forskellige

10 Fortsat Sproglig udvikling Kunne lege med rim og remser
Kunne synge forskellige sange Kunne spille simple spil Kunne lytte til længere historier Kunne fortælle om en oplevelse (abstraktion) Kunne fortælle historier og bruge fantasi Kunne forskel på farver Kunne overbegreber og kategorier som tallerkner, glas, bestik og værktøj Kunne forstå en fælles besked

11 fortsat Kultur og Kulturfænomener
Kunne eksperimentere med forskellige materialer Kunne daglige rutiner og rytmer Kunne forskellige sange med fagter Kunne årstider/højtider og begreber som knytter sig til

12 Fortsat Natur og naturfænomener Lære at opleve naturen
Lære at bruge naturen kreativt Lære forskelligt vejr at kende sanseligt og sprogligt Lære forskellige dyrearter at kende Lære forskellige planter at kende Lære at kende forskel på skov, strand og mark Lære omsorg for dyr og levende væsener

13 fortsat Krop og bevægelse
Lære at spise selv med gaffel, kniv og håndmadder Lære at hælde selv fra lille kande Lære brug af redskaber (pensel, tusch og farver) Lære at kravle op og ned i større højder Lære at gå i varieret terræn Lære at cykle på scooter og løbecykel Lære at kaste med bold Lære at gynge og vippe højere Løbe længere længder Slå kolbøtter

14 Læringsmål for Bønnespirer 3 til 4 år
Personlig udvikling Lære øget selvhjulpenhed og renlighed (eks. skifte tøj v. uheld) Lære sit og nærmeste families navne at kende Lære kun at sige til og fra verbalt Lære at udtrykke behov og følelser Lære at finde tryghed hos den voksne uden brug af sutten

15 fortsat Sociale kompetencer Lære at danne venskaber
Lære at lege rollelege Lære respekt for hinanden Lære at lytte til hinanden Lære at gå samme på tur og holde i hånd Lære at lege og deltage i aktiviteter med forskellige børn og varierde børnegrupper

16 fortsat Sprog og intellektuel udvikling Kunne udvidet ordforråd
Kunne varieret udbud af rim og remser Kunne nogle tal og blandingsfarver Udtrykke følelser og behov Bruge sproget i forskellige sammenhænge Kunne genfortælle noget fra en historie Fortælle om oplevelser i større forsamling Kunne tale rent Kunne høre en historie til ende

17 fortsæt Kultur og kulturelle udtryksformer
Kende de forskellige traditioner Kende yderligere materialer og redskaber af kreativ art Kende varierede sange og sanglege Udvidet kendskab til børnehaverutiner og daglige/ugentlige og årlige rytmer

18 fortsat Natur og naturfænomener Opleve naturen mere indgående
Bruge naturen varieret og kreativt Kende mange forskellige dyr og planter Indgående kendskab til årstider og vejrforhold Kendskab til varierede naturområder Omsorg for dyr, planter og andre levende væsener

19 fortsat Krop og Bevægelse Veksle mellem tempo og fordybelse
Udvidet kendskab til kropsdele eks. albue, knæ, hæl Gribe en bold Kunne forskel på venstre og højre Kendskab til sundt og usundt

20 Læringsmål for Rollingegruppen 4-5 år
Personlig udvikling Vide, hvad er mit fulde navn, hvad hedder min familie og mine husdyr Kende adresse, vej, husnummer og by Vide, hvor er jeg, og hvad vil jeg i forhold til de andre? Kunne tørre sig efter al toiletbesøg Være næsten fuldt selvhjulpen med tøj og overtøj Vide at den voksne kan trøste uden substitutter som bamse

21 fortsat Sociale kompetencer Være og føle sig som en del af en gruppe
Tale i rundkredsen og få kendskab til hinandens familie og husdyr Vide, hvad det vil sige at være en god kammerat Vide, hvordan man behandler hinanden (taler og lytter til) Få redskaber til, hvordan man løser konflikter (i starten er den voksne vejleder, senere prøver barnet selv med den voksne som iagttager Overholder aftaler barn og voksen samt barn/barn imellem

22 fortsat Sprog og intellektuel udvikling Korrekt udtale
Udvidede begreber og øge sin begrebsverden (overbegreber og kategorier) Formulere sig helt forståeligt ( eks. JEG) Formulere følelser forskelligartede følelser Kunne talrækker og små plusstykker Genkende bogstaver, tal og former Kunne abstrakt tænkning Kunne mangeartede rim og remser

23 fortsat Kultur og Kulturelle udtryksformer
Have udvidet kendskab til årstider og højtider Have udvidet kendskab til sange og sanglege Have udvidet kendskab til bøger og børnelitteratur Have udvidet kendskab til kulturelle udbud (kirke, museum, teater, drama, musik og dans)

24 fortsat Natur og Naturfænomener
Have respekt for naturen og hvordan man opfører sig i den og behandler den Have udvidet kendskab til dyr og planter Have indgående kendskab til omsorg for dyr og levende væsener Have kendskab til hvordan naturens økosystemer fungerer (hvad kommer der af haletudsen, hvor kommer mælken fra osv)

25 Krop og Bevægelse - Holde korrekt på blyant og saks
Tegne noget, der ligner Tegne og male inden for stregerne Have indgående kendskab til kroppen og dens funktioner Have udvidet kendskab til kropsdelene (ind og udvortes) Have et indgående kendskab til redskaber, hvormed kroppen kan udvikles (gymnastikredskaber, udendørs redskaber og legetøj) Have udvidet kendskab til sundt og usundt

26 Læringsmål for Ulveungerne 5- 6 år
Personlig udvikling Have udvidet kendskab til familiemæssige relationer Kunne udtrykke ønsker og behov konstruktivt Kunne være vedholdende og kræve sin ret konstruktivt Kunne argumentere for at blive lyttet til og forstået Kunne udtrykke sin mening-træffe beslutninger Prøve nye og søge udfordringer-tage ansvar for egen læring Løse konflikter konstruktivt Være fuldt selvhjulpen (toiletbsøg, garderobe, tur ud af huset m.v.)

27 fortsat Sociale kompetencer Lytte til de andre i længere tid
Konsekvent at række hånden op ved samling Have øje for hinandens forskelligheder Behandle hinanden med respekt Kunne demokratiske spilleregler Have mangeartede relationer

28 fortsat Sprog og Intellektuel udvikling
Forstå og bruge sproget varieret og situationsafhængigt Svare relevant og meningsfuldt på spørgsmål Være nysgerrig, fantasifuld og kreativ Konstruere historier nutidigt og fremtidigt Udforme komplekse sætninger Kommunikere bredt udadtil med omverdenen Fortælle sammenhængende om oplevelser Bruge sproget konstruktivt i konflikter Benytte en bred variation af ord, tal, bogstaver og former og skrive enkelte ord bl.a. eget navn

29 fortsat Kultur og kulturelle udtryksformer
Have bredt kendskab til højtider og årstidsrytmer Have bredt kendskab til sange og sanglege Have bredt kendskab til kulturelle udbud som kirke, museum, teater, dram, musik og dans Have bredt kendskab til bøger og børnelitteratur Have bredt kendskab til forskellige familiemønstre Have kendskab til forskellige kulturer

30 fortsat Natur og Naturfænomener Have omsorg for alle levende væsener
Opleve og bruge naturen varieret og kreativt Eksperimentere bredt med naturens materialer Indgående kendskab til årstider Udvidet kendskab til økosystemer Kendskab til naturfænomener Kendskab til universet Kendskab til geografi (lande)

31 fortsat Krop og Bevægelse Bredt kendskab til sundt og usundt
Bred bevidsthed om kroppen og dens funktioner og behov Fuld selvhjulpenhed Udføre kropslige handlinger på baggrund af sproglige opfordringer Være udholdende Mestre flere forskellige bevægelser samtidig Forstå og koordinere regler og bevægelser i boldspil

32 Læringsmiljøet/børnemiljøet
Fysisk Struktur og overskuelighed Varieret indretning (aktivitet//ro og fordybelse) Redskaber og møbler tilpasset barnets alder og udvikling

33 fortsat Psykisk Tryghed Tillid Kendskab til gruppen/institutionen
Tilgodese børn med særlige behov Tilgodese medbestemmelse Læringsmaterialer tilpasset barnets alder og udvikling

34 fortsat Æstetisk Læringsmaterialer, indretning og møbler er pæne og indbydende Defekte materialer/møbler udsmides/udskiftes eller repareres

35 De voksnes kompetencer (pædagogisk personale og forældre)
At skabe gensidig tryghed og tillid At have tæt kontakt i hverdagen At udvise åbenhed og ærlighed At sige sin mening At kunne sætte grænser for barnet At være personlig uden at blive privat At have respekt for hinanden trods forskellige udgangspunkter At se, lytte til og forstå hinanden At yde støtte/vejledning At koncentrere sig om opgaven (læringsmålene) og udvise ansvarlighed At udvise nærvær, omsorg, respekt, anerkendelse og empati

36 Værktøjer og redskaber
Materiale til forældresamtaler V. indkøring V. 2 år V. 3 år V. 5 år Lp-analyse BTI observationsskema og stafet TRAS og TRASMO Sprogvurdering v. 3 og 5 år Kompetenceskemaer for kommende skolebørn

37 fortsat Læreplaner Børns spor Børn og medbestemmelse Børnemiljø
Børn med særlige behov Tegn på læring Dokumentation og evaluering Øvrige test- og analysemateriale (Kuno Beller/Howard Gardner)

38


Download ppt "Læringsmål for børnegrupperne på Kragebakken"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google