Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et globalt og europæisk perspektiv for anvendelse af miljødata Lars Fogh Mortensen, Head of Group Sustainable consumption and production, economics and.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et globalt og europæisk perspektiv for anvendelse af miljødata Lars Fogh Mortensen, Head of Group Sustainable consumption and production, economics and."— Præsentationens transcript:

1 Et globalt og europæisk perspektiv for anvendelse af miljødata Lars Fogh Mortensen, Head of Group Sustainable consumption and production, economics and waste Lars.mortensen@eea.europa.eu Danmarks Miljøportal: Hvordan skaber fælles miljødata værdi for mennesker og miljø? Brugerseminar i Odense den 23. september 2013

2 • EU institution i København siden 1994 • 35 medlemslande: EU-28 plus 5 • Indsamler og formidler data og viden om miljø og bæredygtighed til beslutningstagere og borgere I Europa • Bygger broer mellem data, videnskab og politik Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

3 Tre budskaber 1.Miljødata globalt 2.Miljødata i EU 3.Eksempler på koblingen mellem miljødata og politik

4 1. Miljødata globalt

5 Økonomiske og sociale forbedringer •“The Millennium Development Goals (MDGs) have been the most successful global anti-poverty push in history.” (Ban Ki Moon, MGD report 2013) •Andelen af mennesker der lever I ekstrem fattigdom er blevet halveret •Over 2 mennesker har fået adgang til renere drikkevand •Antal af mennesker der lever I slum I byerrne er faldet Globale økonomiske og sociale forbedringer

6 Fortsat økonomisk vækst Note: gross domestic product expressed in billion 2005 US dollars at purchasing power parity. Source: OECD 2013: 'All Statistics - OECD iLibrary'. Past and projected global economic output (2005 USD PPP), 1996–2050

7 Men miljøforbedringer er ikke fulgt med •“Our resource base is in serious decline, with continuing losses of forests, species and fish stocks, in a world already experiencing the impacts of climate change.” (Ban Ki Moon, MDG report 2013) •Globale CO2 emissioner er øget med over 46% siden 1990 •Næsten 1/3 af alle fiskeresoucer er overudnyttet. •Mange arter er truet af udryddelse

8 Det ses bl.a. ved et øget ressourceforbrug Note: *projection SERI (2013): SERI Global Material Flows Database. 2013 Edition. Available at: www.materialflows.netwww.materialflows.net

9 9 12-22 June UN Conference on Sustainable Development in Rio (Rio+20) Formal outcome document: The Future we want http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.htmlhttp://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html •Sustainable Development Goals (SDGs) to replace MDGs •Green economy needed •Reform of UNEP and UN-CSD Seneste eksempel på behov for miljødata globalt

10 Sustainable Development Goals (SDGs)) skal være målbare: Det er en kæmpe udfordring for miljødata FN forslag til SDG’s i september 2014

11 Data skal understøtte SDGs indenfor følgende områder •Fattigdomsbekæmpelse •Fødevaresikkerhed og ernæring, bæredygtigt landbrug m.m. •Vand og sanitet •Beskæftigelse, social beskyttelse, uddannelse og kultur •Sundhed og befolkning •Grøn økonomi/vækst Inklusiv miljø

12 2. Miljødata i EU

13 Shared Environmental Information System (SEIS) Principper bag SEIS Information og data bør… … håndteres så tæt så muligt på kilden, … indsamles en gang og deles med andre til mange formål, … være tilgængelig og til rådighed, … gøre det muligt for brugerne at foretage sammenligninger geografisk … være tilgængelige for offentligheden nationalt på de relevante sprog … blive støttet gennem fælles, gratis åbne software standarder.

14 • Eionet (European Environment Information and Observation Network) – et netværk med mere end 1400 eksperter / 39 lande / >400 organisationer • ETC - European Topic Centres (6) • NFP - National Focal Points (32+7) • NRC - National Reference Centres (27 topics) + andre formelle og uformelle netværk Tre komponenter i SEIS: (1) Delt netværk og samarbejde

15 Tre komponenter i SEIS: (2) Fælles redskaber, metoder og infrastruktur • Reportnet er et system af integrerede IT moduler og processer der skaber en delt informations- infrastruktur til at støtte rapportering

16 Tre komponenter i SEIS: (3) Delt indhold Fortolke Integrere Reflektere (M) Monitoring (overvågning) Strukturerer Måle (D) Data (I) Indicators (A) Assessments (vurderinger) (K) Knowledge, understanding, action (viden)

17 EEA overvågning gennem „Watches“ • AirWatch – “Near real” luftkvalitetsdata • WaterWatch – badevandskvalitet I Europa • NatureWatch – “borgerdata” (fokus på invasive arter) • NoiseWatch – inklusiv mobil applikation ‘Noise Meter’ • Eye on Earth platform / UNEP live (http://eyeonearth.eu)http://eyeonearth.eu

18 EEA dataflows med højeste prioritet • Data om luftforurening: CLRTAP data and NEC data (emissions data); Exchange of Information Decision (air quality data); Monthly ozone data during summer (April–September); Annual air quality questionnaire; Near real-time ozone reporting • Data om drivhusgasser (klima): UNFCCC reporting and EU GHG data (greenhouse gases) • Vandskvalitetsdata: Quality of Rivers, Lakes & Groundwater; Quality of transitional, coastal & marine water • Biodiversitetdata: Common Database on Nationally Designated Areas • European Pollutant Release and Transfer Register

19 Årlig rapport om dataindsamling Årlig rapport om priority data flows (land for land) Danmark

20 SEIS i en nøddeskal Shared SOE Information Theme-specific assessments and reports Web access to monitoring, data and indicators... Integrated environmental assessment reports (SOER)

21 3. Eksempler på koblingen mellem miljødata og politik

22 Eksempel: Afkobling af materialeforbruget Source: EEA 2012: Material resources and waste – 2012 update EU Resource Efficiency Roadmap

23 Eksempel: Energi-intensitet I EU27 Source: EEA 2013, core set of indicators EU 2020 mål

24 Eksempel: Husholdningsaffald Source: EEA 2013 managing municipal waste (based on Eurostat and ETC/SCP) 32 Europæiske lande, 2001-2010 Revision af EUs affaldsmål sætninger

25 Eksempel: miljøeffekter fra forbrug fra input/output analyse Mad og drikke 16 % of GHG emissions 34 % of material use Boliger og infrastruktur 31 % of GHG emissions 22 % of material use Mobilitet 26 % of GHG emissions 14 % of material use Source: EEA EUs resource efficiency roadmap EUs 7. miljøhandlings -program

26 Eksempel: EUs 7. miljøhandlingsprogram •The Commission shall ensure that implementation of relevant elements of the programme is monitored in the context of the Europe 2020 Strategy's regular monitoring process. This process shall be informed by the European Environment Agency’s indicators on the State of the Environment as well as indicators used to monitor progress in achieving existing environment and climate related legislation and targets such as the climate and energy targets, biodiversity targets and resource efficiency milestones. •The Commission shall also carry out an evaluation of the programme. This evaluation shall be based, inter alia, on the European Environment Agency’s report on the State of the Environment and on a consultation with interested stakeholders. The Commission shall submit a report based on this evaluation to the European Parliament and the Council in due course before the end of the programme.

27 Konklusion: Paradigmeskift for miljødata Data indsamles og bruges til hvert enkelt formål FortidenFremtiden Data indsamles en gang og bruges og deles af mange (SEIS) Data aggregeres og bruges dagligt af beslutningstagere på højt niveau Data indsamles af offentlige myndigheder, borgere og virksomheder Data er max 1-2 år gamle og oftest helt nye (fra sidste måned eller i går) Data der rapporteres er ofte 3-4 år gamle Data er langt fra beslutningstagere Data indsamles af offentlige myndigheder Data indsamles med forskelligt software Data indsamles med ens open source software Miljødata og økonomisk data er hver for sig Miljødata og økonomisk data er integreret

28 Lars Fogh Mortensen head of Group, Sustainable Consumption & Production, Economics and Waste Lars.mortensen@eea.europa.eu www.eea.europa.eu Tak for opmærksomheden


Download ppt "Et globalt og europæisk perspektiv for anvendelse af miljødata Lars Fogh Mortensen, Head of Group Sustainable consumption and production, economics and."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google