Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et partnerskab mellem designeren og erhvervsskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et partnerskab mellem designeren og erhvervsskolen"— Præsentationens transcript:

1 Et partnerskab mellem designeren og erhvervsskolen
Skud På Stammen® Et partnerskab mellem designeren og erhvervsskolen

2 Jeg er: Torkel Milling Uddannet traditionel (hånd) møbelsnedker, samt Møbelkonservator (afgang fra Frederiksborg Museet, Frederiksborg Slot ) I min brogede fortid ligger bl.a. en periode som selvstændig, en periode som forstander, og en lang periode som underviser I dag er jeg faglærer og udviklingskonsulent på KTS Jeg er endvidere uddannet projektleder og er daglig leder af projekt Skud På Stammen® workshoppen

3 Lidt baggrund Skud På Stammen® blev skabt for 6 år siden,
Vi er nu i gang med vores syvende sæson Skud På stammen® er i dag delt i 3 workshops Skud På stammen – Workshoppen Skud På Stammen – Foto Skud På Stammen - Grafisk Skud på Stammen® tilbydes som erhvervsmæssig påbygning, og som AMU kursus Der deltager elever fra hele landet

4 Lidt mere baggrund Danmarks stolte møbel- og designtraditioner blev skabt på baggrund af krise I 1927 skabes snedkerlavets Efterårsudstilling, hvor Københavnske Snedkermestre fremviste nye møbler tegnet af nogle af datidens nye fremadstormende designkometer. Målet var at producere moderne stilistiske indretningsløsninger, i tidens sprog. Som udgangspunkt valgte man den særlige funktionelle stilretning, som især Kunstakademiets Arkitektskole havde gjort sig til fortaler for. I 1924 havde man ansat Kåre Klint, som dekan og senere professor for arkitektskolens indretningslinje. Kåre Klint var meget influeret af Bauhaus Skolens tanker om modernisme, men omformede tankerne til i højere grad at tage et funktionalistisk udgangspunkt. Udstillingerne var med til at præsentere alle de store Børge Mogensen, Hans Wegner, Finn Juhl for bare at nævne nogle få navne. Udstillingerne løb frem til 1966, hvor der ikke længere var en bred folkelig opbakning længere

5 Hvad er Skud På Stammen®
Skud På Stammen er et udviklingsforum, hvor de deltagende designere, kan få fremstillet en prototype af et møbel, som de har tegnet. Betingelsen er, at prototypen bliver fremstillet af vores elever, på en 4 ugers workshop, i vores sommerferie Undervejs i projektet følges vi af vores fotografer, der dokumentere udviklingsprocesserne, og udfører produktfotografering Efter afslutning af workshoppen, får vores grafiske afdeling tekster og billeder stillet til rådighed, til udformning af en bog Sidst men ikke mindst udstiller vi alle møbler på en stor samlet udstilling på Trapholt i Kolding, samt en ”lokal” københavner udstilling, hvor vi også sætter spot på fotografernes og grafikkernes arbejde.

6 Det unikke partnerskab
Skud på stammen® workshoppen er tilrettelagt som et samarbejde mellem designeren og snedkeren. Dette er et gammelt mantra, som stammer fra starten af forrige århundrede, hvor partnerskabet mellem hånd og ånd skabte de design klassikere, vi kender i dag. For 3 år siden indledte vi et partnerskab med Kunstindustrimuseet Trapholt, om udstilling af møblerne fra Skud På Stamme® 2012 udstillingen er blevet set af mere en gæster. Et astronomisk højt tal i museumsverdenen Samarbejdet er udbygget med ”Snedkernes dag”. En dag i november, hvor snedkere fra hele landet mødes for at vise de bedste svendeprøver frem.

7 Vores elevgruppe Vi har generelt ældre elever på møbelsnedker uddannelsen – vores gennemsnitsalder ligger på mellem 22 – 26 år De er kendetegnet ved højt fagligt engagement, ofte grænsende til det nørdede. Hvis de kunne, boede de på værkstedet De tænder på kreativ udvikling, ikke af konkurrence. De ønsker at blive ”set”

8 Det får de ud af deltagelse
Faglig styrke – de får et 5 gear forærende Faglig udfordring – som deltager får man en oplevelse af at være den specialist, man er ved at uddanne sig til Fagligt netværk – som virker Skolen for sig selv, med meget lang åbningstid De bliver nævnt i bogen, bruges som en del af CV

9 Vores designere Designerne er inviteret. Dvs. der er ikke censur på projekterne Er sammensat bredt af erfarne og unge nyetablerede designere Vi har deltagelse af både danske og svenske designere I dag har vi så mange henvendelser, at vi siger nej til flere, og kan til gengæld vælge blandt de allerbedste

10 Det får de ud af deltagelse
Faglig sparring med en specialist Prototypefremstilling for materialepris Fagligt netværk med en håndværker De bliver nævnt bogen, bruges som en del af deres CV Et udstillingsvindue Deres design bliver solgt

11 Økonomien Skud På Stammen® er alene finansieret af elevdeltagelsen på workshoppen. Vi har ved enkelte lejligheder fået sponsorater, som ubeskåret er gået til at dække udgifterne til bogtrykning Materialeudgiften til møblerne kommer ind ved salg af møblerne, men kun lige så vi går i nul. Det er ikke muligt at opbygge et overskud, ved eventuel auktionssalg. Fra og med 2013 kom vi med, som en fast udgift på skolens budget – og har i dag en økonomi på godt , der dækker alle udgifter til bogtryk, andet grafisk arbejde, samt udstillingsaktivitet

12 Hvad får vi ud af det Et højt profileret projekt, der vækker respekt i vores verden. Skud På stammen® flytter på anseelsen af en eud-uddannelse. Skud På Stammen® sælger billetter – fra vores elever hører vi, at de valgte snedkeruddannelsen ud fra, at den er lige så kreativ som kokkeuddannelsen, bare uden de lange arbejdstider. Skud På Stammen® bliver set i Europa, hvor af følger at vi har flere og flere henvendelser om deltagelse fra udenlandske skoler I 2013 havde vi for første gang deltagelse fra en erhvervsskole i Hamborg

13 Min Filosofi Jeg tror ikke på konkurrence, som udviklende for nye ideer. Konkurrence er godt til at sikre resurse optimering Der vil altid været et mål af tidsforbrug, når man sætter sig for at udvikle nyt – det ligger i konceptet at udvikle = at fejle I en konkurrencesituation vil man forsøge at dække sine kort, for ikke at spille modstanderen en fordel i hænderne. I en udviklingsfase er det vigtigt at alle kommer til orde, for at få vendt alle brikker. Derfor skaber vi ikke konkurrence miljøer i Skud På Stammen®, men derimod innovationsmiljøer, hvor netværket er den overordnede drivende kraft. Jeg tror, som renblodet erhvervsskole mand, vi har en forpligtelse til at hjælpe unge i gang med en tilværelse som selvstændige. Men som i resten af min filosofi, så tror jeg ikke på en virksomhedsudvikling, hvor ”hver mand sin maskine”. Bæredygtige virksomheder udvikler sig bedst i et netværk blandt ligesindede og alligevel forskellige virksomheder Vores unge vil fremover skabe klyngevirksomheder, der gennem netværk og samarbejde vil have så mange indbyggede kompetencer, at de vil kunne byde på, end dog, meget store opgaver. Og vores unge eksperimenterer med nye måder at være selvstændige på. Til stor udfordring for bl.a. offentlige myndigheder Typisk var det udseendet på den række virksomheder, der skabte dansk møbelindustris opblomstring. Vores opgave ligge i at være med til at udvikle autonome styringsmekanismer, der kan sikre en klynge optimal overlevelse og teknologisk udvikling.

14 Faldgrupperne ”Ingenting kommer af ingenting, undtaget lommeuld” citat Storm P Et projekt som Skud På Stammen® kræver at både ledelse og medarbejdere er med på ideen. Herunder at et sådan projekt kræver rigtig mange timers arbejde, før det for alvor lykkes. Vi er faktisk i gang året rundt. Skud På Stammen® er et samarbejdsprojekt hvor omdrejningspunktet er materialet træ. Dvs. at vi accepterer andre materialer, men indgår grundmaterialet ikke i møblet, bliver det ikke lavet. I Skud På Stammen® holder vi stædigt fast på at møblerne opstår som følge af samarbejdet. Det betyder at vi forventer at vores designere er til stede mens workshoppen foregår Skud På Stammen® er et langsigtet projekt, der først har givet afkast inden for de sidste par år. Skud På Stammen® kræver salgsarbejde. Workshoppen ligger i elevernes sommerferie, oven i Roskilde Festivalen

15 Kan andre gøre det samme
Det er vores erfaring, at samarbejdet ligger der hvor vi søger. Det er kun et spørgsmål om kreativitet og vedholdenhed. Lige i disse år, er det ekstremt vigtigt, at erhvervsskolerne skaber samarbejdsprojekter med bl.a. erhvervslivet. Erhvervsskolerne bør spiller en rolle som katalysator for dannelsen af nye virksomheder.

16 Dette er det synlige bevis
Sidste år i maj fik snedker afdelingen på KTS Finn Juhl Prisen, for vores arbejde med Snedkeruddannelsen og i særdeleshed vores arbejde med Skud På Stammen® Det er Danmarks største designpris og er tidligere uddelt til nogle af de mest fremtrædende designere


Download ppt "Et partnerskab mellem designeren og erhvervsskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google