Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse"— Præsentationens transcript:

1 Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse
Toftebo-centret Herning Kommune

2 Præsentation Hvem er vi? Skærmet enhed (levebomiljø /helhedspleje)
Baggrunden for deltagelse i netværksgruppen Voldsomudtryksform Flere beboere hvor behovet for magt blev aktuelt Kraftig stigning i voldsepisoder Åbenhed - sammenhold Det her vil vi ikke acceptere! Fokus på forebyggelse af volden og reduktion af magten

3 Voldsforebyggelse i ældreplejen praksis-holdninger-erfaringer
Vi vil arbejde en aktuel case igennem Belysning af problemstillingen Hvordan har vi håndterer det? Løbende evaluering Hvilke erfaringer har vi fået?

4 Case

5 Hvilke problemstillinger er på spil?
Flyttede ind med meget kort varsel Manglende tværfagligt samarbejde Uforudsigelig fysisk og psykisk vold mod personalet Personalet var fyldt op af frustrationer – afmagt

6 Håndtering af problemstillingerne
Vi sætter et tværfagligt samarbejde i gang Kontaktpersoner bliver sat på inden indflytning Skærmning på stuen Fastvagt Hvad handler om Anna? Hvad handler om personalet?

7 Værdien af det tværfaglige samarbejde
Demenskonsulent orienterer om flyttet og giver i første omgang en mundtlig overlevering. Efter indflytningen kommer der et uddybende skriftligt notat. Egen læge ___________________________________ Gerontopsykiatrien Ny egen læge

8 Hvad handler om Anna? Vugge med kørestolen
Vildt dyr ved hegnet i gårdhaven Trold op af en æske Meget urolig – svært ved at sove Ødelægger bevidst materielle ting Overfalder personale og beboere Skaber stor uro og dårlig stemning – hektisk puls Meget forpint – hulkende Medicin påvirket

9 Hvad handler om personalet?
Rumme den konstante uro Være på vagt Uventet fysisk vold – mange kræfter bag volden Se Anna så forpint – undskyldende Vikar til at dække den fastevagt

10 Forebyggelse af volden
Kollegial første hjælp Små supervisions seancer internt Legalt at sige fra Åbenhed – ærlighed Loyalitet overfor de beslutninger der bliver truffet Registrering af volden – opsamling Tæt fysisk kontakt Frirum til at forlade boenden for at få en pause Ikke for mange vagter i streg

11 Forebyggelse af volden
Viden om voldsforebyggelse Skærmer nyansatte og elever Pleje- handlingsplan ved den enkelte beboere om hvordan vi forebygger volden Mulighed for supervision, psykolog Kontaktpersoner kan indkalde til møde med det samme – trække på samme hammel – alle møder talstærk op – stor ansvarlighed

12 Andre tiltag der reducerede volden
Indlæggelse – antipsykotisk medicin Durewall Positiv ledelse Løbende evaluering - status

13 Hvad har vi lært? Insisterende over for samarbejdspartner
Uden ledelse går det ikke Vigtighed omkring åbenhed overfor hinanden Ingen Tarzan Fokus på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø Synliggøre volden op ad i systemet Viden om vold, håndtering af vold, forebyggelse af vold Marte meo (dog ikke anvendt i den case)


Download ppt "Samarbejde er den bedste forudsætning for voldsforebyggelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google