Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskning er vigtig. Så enkelt er det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskning er vigtig. Så enkelt er det."— Præsentationens transcript:

1 Forskning er vigtig. Så enkelt er det.
Forskning med kommercielt sigte, hvor offentlige og private partnere eller udelukkende private partnere går sammen er rigtig vigtigt. Her skabes stor værdi for samfundet. Her er kimen for virksomheder, der bliver særligt succesfulde. Inden vi skal høre tre spændende oplæg, vil jeg kort præsentere mig selv. Mit navn er … Spor 1 - forskning v/Jannik Schack Linnemann, forskningspolitisk chef Dansk Erhverv

2 Spor 1 - forskning Højteknologifonden v/ direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Kl Eurocentret v/ programansvarlig Christian Holstein Kl Universiteternes Tech Trans v/netværksleder Rune Heiberg Hansen Kl Vi skal have tre superspændende oplæg og gode drøftelser af muligheder for jer. Hver aktør har fået i alt 25 minutter til rådighed. Det er en stram tidsplan. Derfor opfordres I til at tage de mere konkrete og virksomhedsnære spørgsmål på den efterfølgende markedsplads. Naturligvis skal I stille spørgsmål, hvis der er forståelsesmæssige elementer. For det første skal vi høre direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen fra Højteknologifonden. Højteknologifonden tilbyder virksomheder og universiteter risikovillige investeringer og rammer til at føre den gode idé ud i livet. Der er frem til i dag startet 126 højteknologiske projekter og platforme med et samlet budget på over DKK 3 mia. inklusive finansiering fra universiteter og virksomheder. Det vil Carsten fortælle meget mere om. Dernæst skal vi høre om EU systemets muligheder for forskningsmidler. Det vil programansvarlig Christian Holstein gøre det lettere for os at forstå. Vi har vel en typisk aversion for EU systemets bureaukrati. Jeg håber, at Christian fra Videnskabsministeriets Eurocenter kan hjælpe os. Han er her særligt fokus på to rigtig spændende og relevante programmer for henholdsvis små- og mellemstore virksomheder og så ikt-virksomhederne Til sidst har vi inviteret netværksleder Rune Heiberg Hansen fra de danske universiteter til at fortælle om universiteternes Tech Trans enheder. Målet er med teknologioverførsel - i Tech Trans - er at få forskningsresultater, ny viden og kommercielle forretningsmuligheder til at spille sammen Det er de tre oplæg. Som I kan se er der fem minutter imellem dem hver. Her kan I strække benene eller skiftespor. Lad os komme i gang

3 Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011
Højteknologifonden Højteknologifondens tilbud til virksomheder v. direktør Carsten Orth Gaarn-Larsen Store Fondsdag, torsdag den 16. juni 2011

4 Optimeret fertilitetsbehandling
Vinder af Ingeniørens Produktpris 2010

5 Eksempel: IKT udvikling for DKK 700m Virksomheder og universiteter deltager i finansieringen

6 Pick the problem Virksomheder og universiteter definerer vejene til vækst

7 143 investeringer i vækst Alle deltager i finansieringen
(DKKm) Virksomheder Off. forskningsinst Højteknologifonden I alt: 143 investeringer i vækst Alle deltager i finansieringen 118 projekter 25 platforme HTF-investering, DKK HTF-investering, DKK HTF-investering - projekter: I alt: DKK 1168m Gennemsnit: DKK 10m HTF-investering - platforme: I alt: DKK 752m Gennemsnit: DKK 30m

8 To virkemidler: projekter og platforme Næste ansøgningsfrist den 25
To virkemidler: projekter og platforme Næste ansøgningsfrist den 25. august 2011 Marked Behov, omsætning og anvendelse Forskning og udvikling Kommercialisering og demonstration Salg Teknologi Viden, processer og mennesker Platforme Projekter Funding: 1-2-3-model Højteknologiske projekter: HTF-investering: DKK 2,5-15m Samlet budget: DKK 5-30m Løbetid: 2-4 år Højteknologiske platforme: HTF-investering: DKK 15-75m Samlet budget: DKK m Løbetid: 3-5 år

9 Erhvervs-postdoc (pilotordning 2011) Næste ansøgningsfrist er den 13
Erhvervs-postdoc (pilotordning 2011) Næste ansøgningsfrist er den 13. oktober Evnen til at færdes hjemmevant både i industri og forskningsinstitution styrkes Konkrete F&U-opgaver med erhvervsmæssige potentialer Nyuddannede ph.d.’eres viden og kompetencer i spil i virksomheder Standard IPR-aftaler gør det nemt at komme hurtigt i gang 9

10 Den gode projektidé 12 relevante overvejelser når man søger
Vær fokuseret, præcis og overbevisende Præsenter en stærk og betydende vision for projektet Vis det forretningsmæssige potentiale i projektet frem Tænk i marked, kundekontakt og kundeforståelse Match høje forskningsfaglige ambitioner med stærke kompetencer Tænk globalt - giv ambitionerne frit løb Fortæl hvorfor Fondens støtte er afgørende for projektet Redegør tydeligt for det ønskede slutresultat Fortæl hvad I kan i dag - og hvad I skal opnå Udvis stærk og kvalificeret projektledelse Undgå "Sleeping partners" - alle deltagere skal være nødvendige Et fejlfrit og trimmet budget

11 203 virksomheder over hele landet er aktive 76 % af virksomhederne er små og mellemstore
Virksomheder i Fondens portefølje > 1000 < 50 50-250 Antal ansatte Virksomheder < 50 116 50-250 38 23 > 1000 26 Virksomheder fra 61 af landets 98 kommuner involveret i HTF-samarbejder 11

12 Mindre virksomheder fylder mest i Fondens portefølje
Key findings: De mindre virksomheder fylder økonomisk mest i Højteknologifondens portefølje. Andel af egenfinansiering er størst for de store virksomheder. 12 Kilde: Højteknologifonden

13 Højteknologifondens bestyrelse 1000 interessetilkendegivelser og 300 ansøgninger er vurderet
Formand Jørgen M. Clausen Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Anja Boisen Professor, Leder af NanoSystems Engineering ved DTU Jukka Pertola CEO, Siemens A/S Næstformand Klaus Bock Formand, Danmarks Grundforskningsfond Trine Winterø CEO, MedTech Innovation Center Conni Simonsen Rektor, Ingeniørhøjskolen i København Frede Blaabjerg Professor, Aalborg Universitet Kirsten Drejer CEO, Symphogen Michael Stevns Direktør, Landbrug og Fødevarer 13 13

14 Når I samarbejder med universiteter Vær opmærksom på de krav det stiller
Offentlig forskningsinstitution Privat virksomhed Fordybelse Handlekraft Erkendelse Nytteværdi Uddannelse Produktfokus Reference: Casper Binow Hansen, Partnerskabets værdier, speciale, Kbh. Universitet 2010. 14

15 Det oprigtige samarbejde skaber resultater 80 respondenter fra gennemførte projekter
Tre vigtige spørgsmål til det oprigtige samarbejde Vi deler beskyttet viden og teknologi (ja/nej). Vi låner apparatur og udstyr af hinanden (ja/nej). Vi har fælles fokus på produktet (ja/nej). Nej til alle spørgsmål: 15 % får succes Ja til alle spørgsmål: 73 % får succes

16 De ”excellente” resultater viser sig Det gode højteknologiske projekt ved projektafslutning
Marked Stor effekt for virksomhedens muligheder for at skabe indtjening og nye job Resultaterne udnyttes aktivt i virksomhedens forretningsudvikling Penge til videre udvikling og modning af resultaterne er fundet Markant forbedret markedsposition Salg af produkt realiseret eller på vej – forretningsplaner med kunder og markeder Teknologi Forskning og innovation af høj international klasse Banebrydende resultater – publikationer, patenter, positionering af forskergrupper Markante teknologiløft for de deltagende parter og afsmittende effekter Entrepreneurship Samspil mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner Oprigtigt samarbejde – lån af medarbejdere, udstyr, adgang til viden hos hinanden Professionel projektledelse og styregruppe Kilde: HTFs analyse af 30 afsluttede projekter og platforme, 2011

17 Tak for opmærksomheden
- Husk den 25. august 2011

18 Eurocentret om EU Forskningsprogrammer for IKT og SMV
Forskning er vigtig. Så enkelt er det. Forskning med kommercielt sigte, hvor offentlige og private partnere eller udelukkende private partnere går sammen er rigtig vigtigt. Her skabes stor værdi for samfundet. Her er kimen for virksomheder, der bliver særligt succesfulde. Inden vi skal høre tre spændende oplæg, vil jeg kort præsentere mig selv. Mit navn er … Eurocentret om EU Forskningsprogrammer for IKT og SMV v/Christian Holstein

19 Dansk Erhverv – IT-Branchen
Rune Heiberg Hansen Daglig leder af Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel

20 Videnudveksling Bedst i EU til forskningssamarbejde med erhvervslivet
Universiteterne har siden forskerpatentloven i 2000 markant og konstant styrket fokus på kommercialisering og samarbejde generelt. Universiteterne kommercialiserer ikke for at tjene penge, men for at bringe viden i anvendelse i samfundet og for at styrke forskning og uddannelse. Universiteterne arbejder målrettet med at styrke og støtte opstartsvirksomheder og viden overførsel til alle virksomheder, inkl. SMV’er.

21 Typer af samarbejde Forskningssamarbejde Rekvireret forskning
Fælles finansieret Finansieret af fx Eurostars, RTI eller HTF Rekvireret forskning Kommercialisering Salg af patenter, licensaftaler, etablering af spin-outs Konsulentarbejde ErhvervsPh.d Studenterprojekter Vaekstguiden.dk Fi.dk/tilskud

22 Det Nationale Netværk for Teknologioverførsel
Netværk for universiteternes samarbejde med erhvervslivet Direkte kanaler på hvert universitet KU: Forskning & Innovation AU: Genvej Til Ny Viden SDU: Forskerkontakten AAU: AAU Matchmaking RUC: RUCInnovation DTU: DTU Match CBS: Rektoratet ITU: Rektoratet

23 Samarbejdsvirksomhederne
98 pct. af samarbejds-virksomhederne har tidligere samarbejdet med universiteterne. 87 pct. af samarbejds-virksomhederne har samarbejdet flere end 5 gange. Samarbejdsvirksomhederne med mere en 100 ansatte har alle samarbejdet med universiteterne før. Større virksomheder fylder mest, men alle universiteter fokuserer i stigende grad på SMV’er

24 Resultater af samarbejde
Kilde: Oxford Research n = 50-54 Virksomhedens samarbejde med universitetet har medført… Virksomhederne oplever mange positive effekter ved at samarbejde med universiteterne. Langt størstedelen af virksomhederne oplever at samarbejdet har medført ny viden og kompetencer (95 pct.). Samarbejdet med universiteterne medfører, at virksomhedernes konkurrenceevne styrkes (64 pct.). Universiteterne er gode samarbejdspartnere når det kommer til udvikling af nye eller eksisterende produkter/services (61 pct.).

25 Kontant værdi af samarbejde
Kausal sammenhæng mellem virksomhedernes forsknings- og udviklingssamarbejde med universiteter og produktivitet per medarbejder Kilde: FI, 2011

26 Kontant værdi af samarbejde, 2
Gennemsnitlig produktivitet per medarbejder, fordelt på FoU-samarbejde med offentlige videninstitutioner Kilde: DAMVAD, 2010

27 Hvorfor samarbejde? Kilde: Oxford Research n = 43-52 Hvor enig er du i følgende udsagn? Universiteterne besidder unikke kompetencer (85 pct.). Universiteterne er i stand til at levere viden ydelser af højere kvalitet end andre kan tilbyde (75 pct.). Samarbejdsvirksomhederne føler, at de har et godt overblik over de kompetencer og ydelser som universiteterne kan tilbyde (74 pct.). Samarbejdet med universiteterne opleves som væsentligt mindre formalistisk og bureaukratisk end det normalt fremstilles (67 pct.).

28 Finansiering af samarbejde
Virksomhederne finansierer deres bidrag gennem flere forskellige kilder. Arbejdstimer er den hyppigst anvendte måde blandt virksomhederne at finansiere deres bidrag gennem (61 pct.). Finansiering gennem forskningsmidler er den næst hyppigst anvendte måde at finansiere bidraget på (54 pct.). Ca. en fjerdedel af virksomhederne benytter kontant betaling til universiteter som en måde at finansiere bidraget på. Kilde: Oxford Research n = 54 (87 afgivne svar) Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive mere end et svar Finansiering af virksomhedens bidrag

29 Spørgsmål?


Download ppt "Forskning er vigtig. Så enkelt er det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google