Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Omstilling til digital forvaltning - et samarbejde på tværs Onsdag d.30.oktober 2002 Projektleder Marie.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Omstilling til digital forvaltning - et samarbejde på tværs Onsdag d.30.oktober 2002 Projektleder Marie."— Præsentationens transcript:

1 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Omstilling til digital forvaltning - et samarbejde på tværs Onsdag d.30.oktober 2002 Projektleder Marie Munk mmj@tforce.dk - www.e.gov.dk

2 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Projekt digital forvaltning Bestyrelse: Topledere fra stat, amt og kommune Baggrund: Understøtte en modernisering af den offentlige sektor, så vi kan håndtere fremtidige udfordringer. Vision: Nye teknologier skal anvendes systematisk til at nytænke og forandre organisationer og arbejdsprocesser for at højne servicekvalitet og effektivitet Taskforce: Projektorganisation, 23 medarbejdere Projekter der katalyserer et tvær-offentligt samarbejde, som driver digital forvaltning Fokus på regler, organisation og arbejdsprocesser IT-fagligt center: Videnskabsministeriet bidrager med IT-faglig indsats

3 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Hvad ? Vision for udviklingen på sundhedsområdet med IT Mennesket før maskinen –men teknologien rummer en række fordele –Kan effektivisere kommunikationen og administrationen –Kan kvalificere mødet mellem borger og ansat (sygeplejerske, hjemmehjælper eller administrativ medarbejder) Den offentlige sektor kan i fremtiden komme ud til borgeren –De første mobile serviceløsninger er allerede i drift –Informationer kan/skal genbruges på tværs af organisationsgrænser under hensyntagen til lovgivning

4 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Samlede perspektiver EPJ fuldt udbredt i 2006. Omsorgsløsninger dækker allerede 50 pct. af kommunerne. Mobile enheder vil være noget nær standard om 2 år Der pågår arbejde med at skabe ”hul igennem” mellem kommuner, sygehuse, læger osv (blandt andet jf. projekt om sammenhæng på sundhedsområdet)

5 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Sammenhæng på tværs Kommunens intranet Server Hjemmehjælp Hjemmesygepleje Økonomistyring Koordinering af hjemmebesøg Kommunens databaser Sygehus Praktiserende læge Kilde: Rovsing mngm.

6 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Hvorfor ? Potentielle gevinster - gælder også på tværs •Kontakt til andre parter på området –Falck, hjemmepleje, sygehuse, praktiserende læger •Direkte kommunikation til det mobile personale –Overblik over øjeblikkelige aktiviteter –Overblik over forsinkelser eller uforudsete hændelser •Opfølgning på tidsforbrug –Ressourcestyring –Effektiv vagtplanlægning •Økonomistyring –Sikkerhed i bevillingerne Alt sammen modernisering til at imødekomme udfordringerne !

7 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Hvordan ? IT er midlet til at nå mange af målene, men det kræver beslutninger og samarbejde på tværs Investeringer i og valg af interoperable tekniske løsninger Nødvendige organisatoriske valg - forretningsprocesser Realisering af potentialer - digitale teknologier giver muligheder for arbejdsprocesomlægninger – det er der gevinsterne hentes.

8 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Et eksempel: Vision for projekt ”sammenhæng på sundhedsområdet” •Præmis : et sammenhængende patientforløb der starter og slutter i borgerens eget hjem •Hvis informationer smidigt kan udveksles vil dette øge den helhedsorienterede indsats og dermed både kvalitet og effektivitet i borgerens kontakt med sundheds- og omsorgssektoren. •Helhedsorientering indebærer øget forpligtende samarbejde mellem parterne på området (sygehuse, praktiserende læger, kommuner). KommuneLæge Sygehus

9 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Bevidst valg af indsatsområdet •Det er ikke for alle patienttyper at sammenhængen mellem parterne på området er lige relevant – fokus på modtagere af hjemmehjælp, hjemmesygepleje og genoptræning. •Taskforcens ”komparative fordel”: sætte fokus på områder som går på tværs af myndighedsområder, sektorer eller lignende •Opfattelse af manglende udnyttelse af allerede eksisterende kommunikationsmuligheder KommuneLæge Sygehus

10 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Den fælles og tværgående ramme Kommuneaftaler og IT-strategi for sundhedsvæsenet, der stiller en række initiativer i udsigt Sundhedsstyrelsen og Amtsrådsforeningens G-EPJ arbejde. Inddragelse af KL og fokus på EOJ-systemer

11 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Barrierer for advis udveksling First – mover problem – der skal være nogen at tale med digitalt Usikkerhed om de juridiske rammebetingelser – man skal vide hvad man må sige. Problemer med implementering af fremtidssikret teknik i omsorgsløsninger - man skal kunne forstå hinanden.

12 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 •Sammenhæng mellem kommuner og sygehuse på 5 udvalgte meddelelser (baseret på eksisterende meddelelsestyper): – Ind - og udskrivningsadvis, indlæggelsessvar, udskrivningsvarsel og korrespondancemeddelelse (fritekstfelt) • Fjernet juridisk tvivl vedrørende automatisk udveksling af basale meddelelser – Ændring af lov om social service på lovprogrammet 2002. – Nedsat arbejdsgruppe vedrørende samtykke problemstillinger • Sikring af åbne datastandarder – Meddelelser udformes i XML under OIO’en – Samarbejdsaftaler med leverandører Resultater

13 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Konklusioner – erfaringer •Der er igangsat en række initiativer som skal fremme digitaliseringen – men ansvaret og de svære opgaver ligger lokalt. •Der nedbrydes i disse måneder barrierer både til fremme af interne og tværgående initiativer – udviklingen går den rigtige retning. •Digitale teknologier skaber principielt mulighed for at skabe øget sammenhæng. •Gevinsterne kommer ikke ved at bruge IT. Gevinsterne kan alene høstes hvis IT bliver anledningen til at ændre eksisterende arbejdsgange og strukturer og at der også tænkes på tværs af organisationer. •Udviklingen kræver mod og ansvar for ledere såvel som for medarbejdere i den offentlige sektor. Omstillings/forandringsprocesser er svært og tager tid.

14 EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02

15 Aftalerne om amterne og kommunernes økonomi 2003 ARF: Kommunikation og sammenhæng i sundhedssektoren Samtidig er der enighed om, at registrerings- og omsorgssystemer på socialområdet i videst muligt omfang skal kunne kommunikere med de tilsvarende systemer på sundhedsområdet, herunder EPJ mv. Det forudsætter bla., at der sker en koordinering vedr. digitale kommunikationsstandarder i amter og kommuner. KL: Digitalisering Digitalisering kan bidrage til at sikre bedre service og ressourceanvendelse i kommunerne…...Der er enighed om, at der skal ske en koordinering vedr. digitale kommunikationsstandarder i stat, amter og kommuner.


Download ppt "EPJ-observatoriets årskonference 30.oktober 02 Omstilling til digital forvaltning - et samarbejde på tværs Onsdag d.30.oktober 2002 Projektleder Marie."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google