Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Erfaringer med butiksmedhjælperelever på specialefagsdelen • Antal hold / elever • Karakteristika ved elevgruppen • Hvilke.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Erfaringer med butiksmedhjælperelever på specialefagsdelen • Antal hold / elever • Karakteristika ved elevgruppen • Hvilke."— Præsentationens transcript:

1 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Erfaringer med butiksmedhjælperelever på specialefagsdelen • Antal hold / elever • Karakteristika ved elevgruppen • Hvilke butikker kommer eleverne fra? • Hvorfor har eleverne valgt butiksmedhjælperuddannelsen? • Hvordan har eleverne oplevet deres uddannelsesforløb? • Tilrettelæggelse af undervisningen og den afsluttende prøve • Fremtiden

2 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Antal hold og karakteristika ved elevgruppen Hold 1: Oktober / november 2005 10 elever Hold 2: Oktober / november 200613 elever Ud af et samlet antal på 23 elever var: - 16 kvinder - 7 mænd Gennemsnitsalderen var for samtlige 23 elever 20,8 år

3 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Hvilke butikker kommer eleverne fra? Dagligvarebutikker4Textil4 Isenkram3Sport / fritid2 Boghandel1Guld / Ure1 Blomsterhandler2Farvehandler1 Tankstation1Legetøj1 Materialist2Babyudstyr1

4 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Hvorfor valgte eleverne butiksmedhjælper- uddannelsen? Ca. 90 % af eleverne ønskede at blive salgsassistenter, men butiksmedhjælpervejen var en ”tilfældighed”: – Forventede at blive salgsassistenter ’ med det samme’ –Var på skolerne blevet vejledt om, at ’trinvejen’ var den hurtige vej til salgsassistent –Fordi deres arbejdsgiver ønskede dem i virksomheden hurtigt Kun få (ca. 10 %) valgte butiksmedhjælperuddannelsen uden ambitioner om at fortsætte på trin 2

5 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Hvordan har eleverne oplevet deres uddannelsesforløb? Eleverne var ved opstaten på specialefagsundervisningen: -Forvirrede -Fortvivlede -Opgivende – et par stykker sprang fra…. Selve undervisningen har eleverne været meget tilfredse med og forstod efterhånden, hvordan trindelingen fungerer

6 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Tilrettelæggelse af undervisningen Fælles for begge hold: •Skoleforløbene blev tilrettelagt med undervisning fire uger i træk. Umiddelbart herefter var den afsluttende prøve •Fokus på informationsstrøm, varestrøm, pengestrøm og kundestrøm Særligt for hold 2: •Hævede niveauet i undervisningen, så det svarede til niveauet på salgsassistentniveau uden profil •Giver mulighed for merit for de elever der ønsker, at fortsætte på trin 2

7 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Den afsluttende prøve På selve eksamensdagen - fælles for begge hold •Eleverne fik fire timer til at løse en caseopgave på butiksmedhjælperniveau •Casen tog udgangspunkt i den enkelte elevs virksomhed •Caseopgaven skulle munde ud i en synopsis •Individuel eksamination i elevens synopsis af ½ times varighed •Hjælpemidler: IT-lokale, adgang til telefon, div. bøger / opslagsværker

8 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Hvordan gik det så til den afsluttende prøve? Resultaterne •For begge hold lå gennemsnittet på over 9,0. - Eleverne klarede sig over forventning  •Karaktererne lå mellem 6 – 11

9 NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Fremtiden •Ca. 80 % af eleverne har ytret ønske om at fortsætte på trin 2 •Vi skal som skoler give bedre vejledning til elever og arbejdsgivere •Større volumen i uddannelsen •Smidigere overgang fra trin 1 → trin 2 •Næste hold? Pt. har Niels Brock 2 elever tilmeldt……


Download ppt "NIELS BROCK ERHVERVSUDDANNELSERNE Erfaringer med butiksmedhjælperelever på specialefagsdelen • Antal hold / elever • Karakteristika ved elevgruppen • Hvilke."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google