Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DSV Saxenhøj - Skovridergården

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DSV Saxenhøj - Skovridergården"— Præsentationens transcript:

1 På vej mod et bruger ledet uddannelsesprogram John Bertelsen Videnscenter for Specialpædagogik, ViSP

2 DSV Saxenhøj - Skovridergården
Arbejde, aktiviteter, samvær og uddannelse Aktivering og arbejdsprøvning Aktivitets- og samværstilbud Beskyttet beskæftigelse Funktionsuddannelse Ungdomsuddannelse (STU)

3 Om institutionerne Bo- og støttecenter Forsorgshjem Værksteder
DSV Saxenhøj Skovridergården Labyrinten – vævestuen 300 – 350 mennesker

4 Saxenhøj ca.1870

5 Saxenhøj 1937

6 Uddannelse Afsæt og nye sammenhænge
Tilgang Fokus på arbejde, faglig vinkling Socialpsykiatrisk- og socialpædagogisk praksis Skabe nye sammenhænge Psykosocial rehabilitering, faglig dimension, specialpædagogisk indsats - læring

7 Deltagerne Vanskeligheder med livsførelse med uddannelse og med arbejde
Mennesker med hjerneskade Mennesker med psykisk lidelse Mennesker med udviklingshæmning Mennesker med misbrug Mennesker med andre funktionsnedsættelser Mennesker med sammensatte vanskeligheder Mennesker med svære sociale problemer

8 Den enkelte og det fælles
Bristet tiltro til egne erfaringer Bekræftende deles den kontekst Strukturel og selvskabt isolation Uheldig opmærksomhed på lidelse Mistro til skole og læring Lille eller nærmest ingen råderet

9 On going uddannelsesprojekt
Del I Fokus på efteruddannelse af personale Vejlederuddannelse Et samarbejde mellem DSV Saxenhøj Videnscenter for Specialpædagogik Storstrøms Amt – EU Socialfond 85 deltagere

10 Uddannelsesprojekt Uddannelsesaktivitet DEL II
Vejlederuddannelse som grundlag for udvikling af funktionsuddannelse til brugerne 140 individuelle uddannelsesforløb 30 igangværende

11 Uddannelsessynet kort
Individuelt tilrettelagt Trindelt og målrettet Læring i praksis Nye mesterlære - situeret læring Virksomhedsteori (læring) Specialpædagogik Social model

12 Arbejde og uddannelse Variable og labile vilkår for (løn)arbejdet
Lille eller ingen råderet og indflydelse Markedet – politikken Dannelse – uddannelse til ….. Sortering – eksklusion Brud med usikker styring – ’samfundsbehov’ Dermed ny form Anerkendelse – kun i det gamle regime

13 Værkstedsuddannelser
Håndværk – teknisk afdeling Økologisk landbrug, jordbrug – dyrehold Økologisk gartneri, grøntsager – blomster Kreative værksteder Grafisk værksted Storkøkken Lager, montage og pak Systue Egne butikker

14 Fra inddragelse til ledelse
Inspiration fra social model Livsførelsesaspekter – brugerinddragelse Fokus på udvikling af læringens relationer Arbejdets psykologi og omsorgens Kooperation som ’kategorisk imperativ’ Dialog – tid og kontekst Kommunikation – fælles mål

15 Nedslag - teori Ny mesterlære – deltagelse sociale processer
NIELSEN - KVALE Situeret læring – praksis WENGER – LAVE - COLE Kooperativ pædagogik – fællesskaber KANITZ Kulturhistorisk psykologi – udviklingszone stilladsering – ekspansiv læringsaktivitet VYGOTSKIJ, ENGESTRØM, VERESOV

16 Nedslag fortsat Dialog – tid - ytring SPINOZA - BAKHTIN Kommunikation
LISINA - BAKHTIN Kooperation KANT KANITZ JANTZEN ENGELSTED Omsorg BERTELSEN KIRKEBÆK

17 Læring – en figur væren jeg-genstand tilfældige fælles problemløsning
refleksion jeg/jeg-genstand nødvendige kooperation

18 Nogle elementer Curriculum Uddannelsesplan – aftale
Egenkontrol - evaluering Vejledning og vejleder Fælles (genstandsmæssig) gørelse Større råderet Brydning af isolation

19 Læringens relationer Arbejdets psykologi Afhændelse – uegen nyttighed
Betydning og (personlig) mening Kooperation som ’kategorisk imperativ’ Arbejde og løn Særlig fælles, asymmetrisk relation

20 Relationen omsorg Omsorg udledes i/af relationerne
Den er særlig, men betydende Den kommer ud af fagligheden Den hører til arbejdets psykologi

21 Dialog og kommunikation
Tid kronotopi og dialog Venskab og kærlighed Fra forskellige udgangspunkter mod et fælles mål Planmæssige samarbejde Interaktion: koordinere og forbinde relationer for at nå fælles mål

22 Pejlemærker Afhængighed vs. autonomi Det første også væsentligt
Personlig betydning – mening for andre Læringsfællesskaber Asymmetri i relationer – men fælles Uddannelse  dannelse

23 Fra brugerne Aktivisme fra brugergrupper Udviklingen af social model
Intet om os uden os (!) Udvikling af recovery Brugerråd – organisationer - rettigheder

24 Professionerne Rekonstruktion af det sociale indhold i læringens virksomhed Identitet – brydning af isolation Kooperation Fælles men asymmetrisk Slingrekurs diagnoser – politik Afmontering af specialundervisning Teorifjedskhed

25 Store institutioners endeligt, eller..

26 Nu med tremmer

27 Fra 1943

28 Maribo Amts Tvangsarbejds- og Dåreanstalt 1879
Det bekendtgøres herved,at uhelbredelige idioter,der fuldstændig er berøvet forstandens brug,kunne så vidt pladsen tillader det, modtages i herværende afdeling for uhelbredelige sindssyge til ophold og forplejning i medfør af Justitsministeriets skr. af 17. Juli 1876. Betalingen for sådanne idiotiske patienter er af Amtsrådet fastsat til 400 kr. årlig foruden godtgørelse for udlæg til klæder

29

30 Tak for ordet  johnbertelsen.dk  visp.dk vidensenhed  saxenhoj.dk
Konsulent, cand.pæd.pæd. VIDENSCENTER FOR SPECIALPÆDAGOGIK, ViSP Tlf


Download ppt "DSV Saxenhøj - Skovridergården"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google