Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

V/ Jens Christian Nielsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "V/ Jens Christian Nielsen"— Præsentationens transcript:

1 V/ Jens Christian Nielsen
Tema-debat om fremtidens fagforening på Bibliotekarforbundets generalforsamling 28. oktober 2006 Hotel H.C. Andersen Fremtidens fagforening Hvordan engageres nye typer af medlemmer? Hvordan forene det kollektive med det individuelle? Plan: Kort præsentation af undertegnede og programmet for tema-debatten Stikord fra deltagerne Om unge og foreningsarbejde – der bygger på formidlede resultater af min og centret forskning, herunder deltageraktivering Teamwork – alt efter hvad der er praktisk muligt Opsummering V/ Jens Christian Nielsen Center for Ungdomsforskning Learning Lab Denmark, DPU

2 1 stikord til karakteristik af
Unge Fagforening

3 Karakteristika Unge Fagforening Zappende Rodløse Fleksible Egoistiske
Individualistiske Gå selv Fremtid Her & Nu-orientering Hierarkisk Beton Bureaukratisk Solidarisk Kollektivistisk Fælles fodslaw Fortid Langsomme beslutningsgange

4 Ungdom som problem Unge svigter bibliotekerne
Unge svigter erhvervsuddannelserne Unge svigter ingeniørstudier Unge svigter a-kasserne og efterlønnen Unge svigter fagbevægelsen Unge er egoister og svigter fællesskaberne Unge svigter det frivillige foreningsarbejde Unge svigter Assens Unge forbrugere svigter danske jordbær

5 Højt at flyve, dybt at falde? Karakteristika ved unge i dag:
Gerne vælge selv & stå på egne ben, men usikre på fremtiden Uddannelse er centralt Generation fremtidsplan - mobile unge Identitetsbyggere frem for Interessebærere MeWe - individualister og kollektive Ungdomslivet er sammensat Konstante skift mellem mange handle-, livs og læringssammenhænge I + I: Det er ikke mit problem hvis det provokerer andre! Hvad der sker rundt omkring i verden har ringe konsekvens for mit liv I 1: Jeg gør altid det jeg gerne vil – være tro mod sig selv HORISONTALT I 2: Hvis alle passer deres egne forretninger vil samfundet udvikle sig i den bedste retning VANDRET I 2 + Konf.: Det er vigtigt at leve op til andres forventninger – det er vigtigt ikke at skille sig for meget ud Konf: Det er vigtigt at mine venner er som jeg HORISONTALT Konf + kol: Jeg har svært ved at være glad med mindre jeg kan bidrage til andres glæde Kol: Samfundet har brug for et fælles mål VANDRET Kol + I 1: Det er kedeligt at være som alle andre (men dog forståelse for at der er andre) Her er der rigtig mange unge

6 Har de faglige organisationer et ungdomsproblem?
EXIT - Svigter de unge? - Nej, ikke blandt FTF og AC men hos LO - Men få unge deltager i fagligt arbejde, er TR, i bestyrelser og på lederposter VOICE – ungdommens stemme - Unge er forbeholdne overfor medlemskab - Mindretal sætter ? ved fagbevægelsens nødvendighed - Unge er de mest kritiske i medlemsundersøgelser - Yngre TR er bærere af andre værdier Jeg føler ikke jeg har brug for fagforeningen nu. Det får jeg først når jeg bliver fastansat Nanna 25-årig lærer-studerende Nedgang i antallet af stud-medl. – mange steder medlem for den billige forsikring BORTSET FRA PENSIONSBOOMET OM 5 år! Individuelt og personligt motiveret af mulighed for indflydelse på egen arbejdsplads og dens udvikling I mindre grad fokus på at mindske lønforskelle, sikre de svageste i samfundet og sikre solidaritet Plus betaling for det ekstra arbejde de udfører  Dilemma: Frivillig solidaritet eller lønnede ledere Exit: Unge øver indflydelse med fødderne - Forbruger (zapperiet, men er der også et budskab med?) Voice: Indflydelse gennem dialog. De unge giver deres meninger til kende: Er voice ikke mere end at være bruger? Involvering: Indflydelse sker gennem at de unge involverer sig (hvordan kommer nye ind i det formelle arbejde) Demokratisk dannelse og identitet: Personlig udvikling og involvering i foreningsliv, samfund og demokrati (ildsjæl eller professionel)

7 Hvorfor er unge ikke aktive og engagerede medlemmer
Livsfase: ”Det går over med alderen” Unge er ikke solidariske Udviklingen på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet giver unge andre og bedre muligheder for at tage vare på dem selv Manglende kendskab til fagbevægelsen Faglige organisationsformer opleves som uengagerende &/ udemokratiske SUMME

8 En ny arbejdsmoral? Fra pligt: Gør din pligt, kræv din ret
Til krav: Gør din pligt: Kræv din ret

9 Unge på arbejdsmarkedet
Ikke et kald eller af pligt – tro mod sig selv Skal give personlig udfoldelse og udvikling Ønsker ansvar og indflydelse på arbejdsopgaver Kompetencer frem for anciennitet Gode kolleger og psykisk velvære i centrum Unge er ikke romantikere – men indstillet på et mere fleksibelt arbejdsmarked Individuelle reaktioner ved utilfredshed med arbejdet – ikke kollektive! Kilde: FTF-undersøgelsen Det faglige og det sociale kan ikke skilles ad! Individuel solidaritet – begrebsproblematik – kollegialt sammenhold vægtes Til ”Gør din pligt: Kræv din ret”

10 Kompetence-udvikling
Oprindeligt: - adkomst - beføjelse - myndighed Myretuen: - marchordrer - reprimander I dag: Individers kapacitet til at mestre krav de møder fra omgivelserne i en given situation Bikuben - ’frivillig’ & selvstyrende - personlig interesse På vej mod det fleksible arbejde Anciennitet // kompetence Bi-effekter Stress og depressioner Velfærd til innovation – med så’n er det ikke for de fleste vedkommende; unge vil gerne have facilitatorer!

11 Unges kritik af arbejdspladser & ledelse
Medarbejderne prioriteres ikke højt nok Arbejdets indhold ikke altid udviklende Mange arbejdspladser tager ikke individuelle hensyn Få arbejdspladser prioriterer uddannelse og personalepleje Effektivitet sættes foran alle andre hensyn Behov for faglig organisering på arbejdspladserne, der kan gå i dialog med ledelsen og arbejde for bedre forhold på arbejdsmarkedet

12 De unges syn på fagforeninger
Nødvendige & garant for rimelige forhold på arbejdspladser Har et dårligt image Positive overfor traditionelle kerneydelser Oplever ved sager kvalificeret faglig rådgivning Få ser professionsstrategi som vigtig Få ser fagbevægelsen som partner i kompetenceudvikling kerneydelser + bedre arbejdsmiljø + (efter)uddannelse + kvalificeret & individuel rådgivning + uddannelses- og erhvervsvejledning + arbejde & familieliv: K: grænser arbejdsugen + udligning af løn m/k

13 Jeg mener, at jeg udvikler mig gennem mit arbejde, uddannelse og øget ansvar. Men kan ikke se, hvad fagforeningen skulle have med det at gøre. Louis 25 år, FTF-undersøgelsen Jeg udvikler mig bedst ved at få nye udfordrende arbejdsopgaver og ansvar for egne opgaver. Jeg har ikke umiddelbart noget bud på, hvordan fagforeningen kommer ind her. Louise 26 år, FTF-undersøgelsen Det handler både om at gøre unge opmærksomme om, at fagbevægelsen har en rolle at spille i denne henseende og det handler om at vise det ved at skabe resultater på arbejdspladserne og sikrer medlemmerne muligheder

14 Nye demokratiforståelser
Demokrati er en god idé, når jeg selv kan bestemme, hvornår jeg skal rette mig efter de andres mening Michelle 18 år What’s in it for me? Ja, der er unge som opfører sig som kunder i butikken Unge har mindre veludviklede demokrati- og foreningsforståelser! Mange har svært ved at se hvad det kræver & hvor deres engagement vil gøre en forskel Mangler de nutidige argumenter – fortidens argumenter – garanten! Men det handler også om nytteværdi Nytteværdi er vitigt og nytte både tænkt økonomisk, fagligt/arbejdsliv og sag og fagpolitisk

15 Den faglige organisationskultur i de aktive unges øjne
Hierarkisk organisation med træge beslutningsprocesser der ofte er truffet At opnå indflydelse tager tid Vi plejer-kultur frem for Idé-pleje-kultur Org.kultur indlejres hurtigt

16 Rekruttering til frivilligt arbejde
Stor betydning for deltagelse, hvor den enkelte er i sit liv Ungdomslivet gør det svært at forpligtige sig frivilligt Tordenskjolds soldaters sønner & døtre Derfor… Jeg har jo kendt alle i foreningen hele mit liv. Jeg kender alle traditionerne i foreningen. Jeg ved, hvordan tingene fungerer, og jeg er ikke bleg for at spørge – og jeg ved, hvem jeg skal spørge Lars 24-årig leder Ryst posen når der rekrutteres frivillige Vis interesse for de valg & overvejelser den enkelte står med Tilbyd fleksibilitet og find individuelle løsninger

17 Fastholdelse af frivillige unge
Unge ønsker at deltage i det frivillige arbejde, de kan se sig selv i At være frivillig er for unge et valg Personlig udvikling og uegennyttighed er ikke modsætninger for unge Derfor… Personlig opbakning & anerkendelse af unges indsats Tak fordi du kom frem for Går du allerede Tænk i engagement frem for i fastholdelse Kompetenceudvikling i centrum På et bestyrelsesmøde fortæller et yngre kvindeligt medlem af bestyrelsen, at hun stopper til næste generalforsamling. Der bliver kortvarigt stille ved mødet. Den første bemærkning kommer fra et ældre bestyrelsesmedlem: ”Jamen, du har da ikke siddet ret længe!” En anden indvender med et stille smil: ”Det kan man fand’me ikke.” Kvinden som ønsker at stoppe i bestyrelsen afblæser optrækket til en diskussion af hendes beslutning med ordene: ”Jamen sådan er det.” Det bliver ikke kommenteret yderligt

18 En fremtid for unge i bevægelse?
Rekruttering  Organisering  Involvering  Demokratisering? Hvordan overleve hvis vækstlaget, den aktive forening professionaliseres for at overkomme en stigende passivitet blandt medlemmerne? (jf. f.eks. At unge TR er positive overfor løntillæg) - Men fagforeningen ikke bare en servicebutik – men en demokratisk forening For meget fokus på medlemstal – for lidt fokus på hvad man vil med medlemmerne Handler om at skabe: flere medlemmer (økonomi) flere aktive (sikre fremtid) understøtte og kvalificere aktiviteter stærkere fungerende netværk Det ”eksistentielle” – at turde sætte sig selv på spil – hvad nu hvis den faglige organisering ikke eksisteterede – hvad var så væsentligst at bygge op – bruge etc.

19 2 minutters skriveøvelse:
Jeg synes vi i Bibliotekarforbundet er gode til at involvere og engagere nye kræfter i det faglige arbejde ved at…

20 2 minutters skriveøvelse:
Jeg synes vi i Bibliotekarforbundet kan blive bedre til at involvere og engagere nye kræfter i det faglige arbejde ved at …

21 Scenarium for fremtidens fagforening:
Hvordan styrkes Bibliotekarforbundet i at involvere og engagere nye kræfter i det faglige arbejde?

22 10 bud på hvad skal der til? Fagforeningens interessevaretagelse og faglige arbejde skal forklares og overleveres på ny – igen og igen Skab invitationskultur – personlige kontakter og netværk i centrum Revurder den ”implicitte” faglige aktive og TR Udvid rekrutteringsstrategier Skab enkle måder at blive aktiv på og mulighed for korttidsorienteret deltagelse Dialog og lydhørhed overfor nye unges interesser og ideer Skab aktive og kortere beslutningsprocesser Anerkendelse af fagligt arbejde: Værdsæt deltagelse & engagement Legitimt at ville have et udbytte af deltagelse Vær indstillet på at nye aktives engagement kan føre til forandringer i organisering


Download ppt "V/ Jens Christian Nielsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google