Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 Трети урок — 3. Lektion 2008-04-09 четвъртък в 10:10-10:55 часа Erik Thau-Knudsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 Трети урок — 3. Lektion 2008-04-09 четвъртък в 10:10-10:55 часа Erik Thau-Knudsen."— Præsentationens transcript:

1 Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 Трети урок — 3. Lektion 2008-04-09 четвъртък в 10:10-10:55 часа Erik Thau-Knudsen

2 Åbne og lukkede spørgsmål  Spørgsmål kan inddeles i  Åbne spørgsmål: kan besvares frit. Bruger spørge-stedord som Как? ”hvordan”, Какво? ”hvad”, Кой? ”hvem”, Къде? ”hvor”, Кога? ”hvornår”, Чий? ”hvis”  Lukkede spørgsmål: skal besvares med ”ja” eller ”nej”. Bruger småord (partikler) som ли, дали, а, нели/нали

3 Упражнение 1: какво е това  Какво /kak’vo/ ”hvad”  Åbne spørgsmål  Eksempel:  Какво е това? ”Hvad er det?”  Това е компютър. ”Det er en computer” Varighed: 5-10 minutter, løses i grupper på 2-3 pers. Bemærk: ubestemt artikel på dansk — ingen ubestemt artikel på bulgarsk.

4 Småordet ли /li/  Ли sættes efter det, man spørger om  Partikel — kan ikke have sit egen betoning — lige som være-verbet съм. Kan kun stå efter et ord med betoning.  Това телефон ли е? /to’va tele’fon li e/ ≈ Телефон ли е това? /tele’fon li e tova/

5 Упражнение 2 — Øvelse 2  Løses i grupper på 2-3 personer  Varighed: 5-10 minutter  Stil spørgsmål til hinanden

6 Ja og nej  DA: Ja! ≈ BG Да! /’da/  DA: Nej! ≈ BG Не! /’ne/  Gesti:  Да  Ryst på hovedet eller  Vip med hovedet fra side til side  Не  Nik med hovedet, startende nedefra og op; forstærk ved at rynke panden  Sig ”tsk!” (kombineres tit med nik)  Vift med pegefingeren

7 Gestienes brug  Hovedvip=”nej”, hovedrysten=”ja” har fandtes på Balkan i min. 3100 år (nævnes i Iliaden)  Reglen i Bulgarien, meget udbredt i Grækenland, mindre på Vestbalkan  Forvirring i mødet med vesterlændinge  I kan undgå forvirring ved slet ikke at gestikulere med hovedet i starten af en samtale for at aflure samtalepartneren.

8 Упражнение 3 — Øvelse 3  Varighed: 5-10 minutter  Samtale med sidemanden eller grupper af 3  Kik på arkene med billeder og spørg ”forkert” nogle gange, ”rigtigt” andre gange  Besvar benægtende eller bekræftende.

9 Глаголът ”имам” — verbet ”at have”  Nutid (husk: der er ingen navnemåde på BG)  ’има-м/’imam/”jeg har”  ’има-ш/’imaš/”du har”  ’има-/’ima/”han/hun/den/det har”  ’има-ме/’imame/”vi har”  ’има-те/’imate/”I har”  ’има-т/’imat/”de har”  Betydninger  ”jeg har”: Имаме телефон ”Vi har en telefon”  ”der er”: Има ли хляб? ”Er der brød?”

10 Глаголът ”нямам” — verbet ”ikke at have”  Nutid  ’няма–м/’njamam/”jeg har ikke”  ’няма–ш/’njamaš/”du har ikke”  ’няма–/’njama/”han har ikke”  ’няма–ме/’njamame/”vi har ikke”  ’няма–те/’njamate/”I har ikke”  ’няма–т/’njamat/”de har ikke  Betydninger  ”jeg har ikke”: Нямаме бира ”Vi har intet øl”  ”der er ikke”: Тук няма учители ”her er der ingen lærere”

11 Упражнение 4 — Øvelse 4  Varighed: 5-10 minutter  Samtale i grupper af 2-3  Spørg med udsagnsordet имам /'imam/ jeg har og нямам /'njamam/ jeg har ikke  Brug teksterne fra Øvelse 1

12 Afslutning  Afsyng Имате ли вино?

13 Kolofon: Forfatteren  Dette materiale er udarbejdet af Erik Thau-Knudsen  Erik Thau-Knudsen  Skolegade 2A, 2. Sal  DK-8600 Silkeborg  Erik @ slavoglotta.dk, Skype: erikthau  Mobil (+45) 40 13 41 33  Fremstillet i 2008  Materialet ligger på: slavoglotta.dk/index.php?id=53slavoglotta.dk/index.php?id=53


Download ppt "Bulgarsk undervisning Курс по български език Langsøskolen, Silkeborg, 2008 Трети урок — 3. Lektion 2008-04-09 четвъртък в 10:10-10:55 часа Erik Thau-Knudsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google