Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Færdselsgruppens forslag til regeltilpasning for landbrugsmaskiner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Færdselsgruppens forslag til regeltilpasning for landbrugsmaskiner"— Præsentationens transcript:

1 Færdselsgruppens forslag til regeltilpasning for landbrugsmaskiner
Færdselsgruppen er nedsat af brancheforeningerne, Landbrug og Fødevarer, Danske Sukkerroedyrkere, Dansk maskinhandlerforening, Danske Landbrugsmaskinfabrikanter og Danske Maskinstationer og Entreprenører.

2 Længde Nyt forslag Nuværende bestemmelser
Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig længde øges fra 18,75 m til maximalt 25,00 m når der foretages vejtransport fra avlsgård/maskinstation til mark med traktorer og motorredskaber med påhængsredskaber/vogne. Ifølge dimensionsbekendtgørelsen er den generelle maksimale tilladelig et køretøj, registreret som uregistreret 18,75 m. Længde mejetærsker m Længde skærebord 9 – 12 m Totallængde m

3 BREDDE Nuværende bestemmelser Nyt forslag
For motorredskab, arbejd– eller påhængsredskab til landbrugs– eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,30 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Vi vil gerne anmode om at maksimal tilladelig bredde hæves fra 2,55 m til m når der foretages registreringspligtig transport fra mark til avlsgård, og denne transport sker med traktorer efterspændt transportvogne monteret med brede lavtryksdæk

4 COMBIVOGN Når vognen kører som frakørselsvogn er der krav om registrering og bagkofanger og maks. bredde på 2,55 Når vognen kører som opsamlevogn er det et arbejdsredskab og der er ikke krav om registrering eller bagkofanger

5 Særlige forhold omkring frontmonterede
Plove - ledsagevogn som et løsningsforslag

6 Kreaturvogne – særlige forhold med bredden på ældre vogne
Kreaturvogne – særlige forhold med bredden på ældre vogne. Forslag om at vogne før given dato må være bredere end 2,55 når det alene er hjulene som bevirker den forøgede bredde.

7 Buffertanke til gylle – forslag om at disse transportable buffertanke henføres under kategorien påhængsredskaber og således følger reglerne for påhængsredskaber .

8 Dimensionsbekendtgørelsen
Nuværende bestemmelser Nyt forslag For motorredskab, arbejd– eller påhængsredskab til landbrugs– eller vejarbejde kan bredden for såvel det trækkende køretøj som påhængskøretøjet overstige 2,55 m. Bredden må dog kun overstige 3,30 m, såfremt der køres mellem mark og avlsgård, mellem ejendomme, der har redskabet i fælleseje, eller mellem en maskinstation og dennes kunder. Landbrugsarbejde Vejarbejde Ønsker om tilføjelse: Skovarbejde Jordarbejde Kørsel til og fra reparatør/leverandør Med den nuværende tekst er kun når der udføres landbrugsarbejde og arbejde på vejene at bredden på 2,55 m må overskrides. Ved at udvide teksten undgås de store blokvognstransporter på de mindre kommunale veje. Skovarbejde Jordarbejde Landbrug

9 Skovmaskiner ønskes omfattet af undtagelsesbestemmelserne for bredde, således at de må være bredere end 2,55 m Disse maskiner skal med nuværende tekst transporteres mellem skovparceller på blokvogne. Særlige forhold omkring skovningsmaskiner vedrørende udsyn - ledsagevogn som et løsningsforslag

10 Når gummigeden udfører landbrugsarbejde må den være bredere end 2,55 m, men når den udfører jordarbejde på den samme ejendom og den er bredere end 2,55 m skal den transporteres på blokvogn ! Gummigeden til landbrugsarbejde er ofte forsynet med brede lavtryksdæk

11 MOTORREDSKABER Nuværende bestemmelser Nyt forslag ”Et motorredskab er et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km i timen og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til højere hastighed”.  ”Et motorredskab er et motordrevet køretøj, som hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 40 km i timen og kun med en væsentlig konstruktiv forandring eller ved ændring i den elektroniske motorstyring kan ændres til højere hastighed”  Motorredskaber er konstrueret med en hastighed på 40 km /h og kan ændres elektronisk til 30 km ofte blot en kode i computeren. Eneste lande i Europa er DK og Svejts (støjregler) hvor maskinerne skal være konstruktivt begrænset.

12 Akselbelastning og totalvægt
Nuværende bestemmelser Nyt forslag For bogie med tre aksler må det samlede tilladte akseltryk ikke overstige: kg, dog kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,30 m, men mindst 1 m og kg, hvis blot en af de indbyrdes akselafstande er under 1,00 m Det samlede tilladte akseltryk skal være ligeligt fordelt på de enkelte aksler At påhængskøretøjet må anvende de generelle regler på 10 tons/aksel Max totalvægt bliver således =48 tons Dæktryk 2,5 bar 3 - akslet gyllevogn samlet akselbelastning på 24 tons. I tyskland 30 tons. Vognen er forsynet med enkeltaksler med akselafstand over 1,8 m

13 Akselbelastning og totalvægt for motorredskaber
Nuværende bestemmelser Nyt forslag For motordrevet køretøj med to aksler må den tilladte totalvægt ikke overstige kg Tilladt akseltryk må ikke overstige kg At dæktryk aldrig er over 3 bar og belastning aldrig over det foreskrevne fra dæk og maskinleverandør Max totalvægt bliver således 3 x 16 = 48 tons 3 aksler maks totalvægt på 28 tons Dæktryk < 3,0bar De største dæk bærer 8 tons ved dæktryk < 3bar

14 Selvkørende enheder kan have en tomvægt på 20 – 30 tons, men der er kun tilladelse til en maksimal totalvægt på 18 tons for to – akslede køretøjer. Dette er blot enkelte eksempler på en større gruppe af selvkørende enheder og udviklingen går i retning af udelukkende selvkørende maskiner til høstopgaver (korn roer og kartofler)

15 546 cm2 9,36 kg/cm2 Lastbil med gylletrailer
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på kontakttryk frem for akseltryk og totalvægt Lastbiler med super single dæk har ofte et dæktryk på 8 – 9 bar hvilket betyder et kontakttryk i mindst samme størrelse udtrykt i kg/cm2.

16 Tre-akslet gyllevogn 30 tons boogiebelastning
Lastbil med gylletrailer 546 cm2 9,36 kg/cm2 1974 cm2 2,63 kg/cm2 Gyllevognen til venstre er forsynet med dæk som er opbygget med det formål at kunne færdes på marken med lavt marktryk, hvilket bevirker at dækkene er skånsomme overfor vejene.

17 1191 cm2 5,95 kg/cm2 To – akslet selvkørende roeoptager
Dækkene som er 1 m brede har så stort et kontaktareal alene under ribberne at kontakttrykket er betydeligt lavere end for en lastbil. 1191 cm2 5,95 kg/cm2

18 Køretøj Lastbil 385/65-22,5 9 5110 546 9,36 100 PG 25 800/50-34 1,2
Dæk dimension Dæktryk bar Last kg Kontaktareal Cm2 Tryk Kg/cm2 Forhold I mellem kontaktarealer % Teoretisk Vægt *kg Lastbil 385/65-22,5 9 5110 546 9,36 100 PG 25 800/50-34 1,2 5193 1974 2,63 362 18498 Roeoptager 1050/50-32 2,4 6380 1072 5,95 196 10016 Tallene i højre kolonne viser hvor meget hvert dæk kan belastes med før kontakttrykket = kontakttrykket fra en lastbil. Hver af gyllevognens dæk kan teoretisk belastes med kg og roeoptageren kan belastes med 10 tons på hvert hjul Testen er udført på en maskinstation og fremvist for Vejdirektoratet . Tallene viser niveauforskellene mellem lastbiler og landbrugsmaskiner.

19 Bæltekøretøjer Nuværende bestemmelser Nyt forslag
At der gives dispensation til de enkelte køretøjer Køretøjer som delvis er forsynet med bælter gives generel tilladelse indtil ? totalvægt For køretøj, der helt eller delvis er forsynet med bælter, må tilladt totalvægt ikke overstige 4000 kg pr. m af afstanden mellem forreste og bageste løberulle, dog højst kg Bæltekøretøjer er hastigt på vej ind i Danmark hvor lovgivningen ikke er tilpasset bæltekøretøjer som blandt andet udmærker sig ved en mindre transportbredde.

20 Dispensation for Grimme Maxtron 620 og Tectron 415
Trafikstyrelsen har modtaget Dansk Maskinhandlerforenings ansøgning på vegne af Dansk Landbrug, Fabrikantforeningen, Danske Maskinstationer og Danske Sukkerroer om tilladelse til at køre med Grimme Maxtron 620 og Grimme Tectron 415. Køretøjerne er 3,30 m brede, har en totalvægt på kg og en belastning på bælterne på kg. På Tectron 415 er akseltrykket på den hjulbårne aksel kg, og længden er 12,20 m På Maxtron 620 er akseltrykket på den hjulbårne aksel kg. Trafikstyrelsen har ved sagens behandling lagt vægt på, at den til ansøgningen vedlagte TÜV godkendelse nr konkluderer, at hvert bælte har en kontaktflade på vejen på 0,36 m2, samt at belastningen på hvert bælte er kg og kontakttrykket er 3,13 kg/cm2, hvilket svarer til 1/3 af kontakttrykket fra en lastbil. Trafikstyrelsen tillader på den baggrund midlertidigt kørsel med de ansøgte motorredskaber, indtil den verserende dispensationssag er afgjort. Tilladelsen forudsætter, at den kommune hvis veje det konkrete køretøj ønskes anvendt på, forudgående har meddelt tilladelse til kørsel på den pågældende strækning. Kopi af denne tilladelse, samt af kommunens tilladelse skal medbringes under kørsel. Gl. Mønt København K Telefon Dato 1. oktober 2010 Sagsnr. FS En række kommuner har efterfølgende givet tilladelse til kørsel på deres veje.

21 Arealet under bælterne
182,5 x 89 = ,5 cm2 Last kg = 0,69 kg/cm2 RIBBEAREAL = 3600 cm2 Last kg = 3,14 kg/cm2 (ribbeareal 22%)

22 Roeoptagere med bælter kører på vejene i Tyskland – bemærk nummerpladen

23 Bæltetraktor som ikke endnu har opnået dispensation i Danmark må køre syd for grænsen – bemærk nummerpladen

24 Transport på blokvogne gør ikke maskinerne lettere eller smallere men giver besvær ved aflæsning, hvor det være nødvendigt at stoppe trafikken i 20 – 30 min.

25 SLÆBNING Nuværende bestemmelser Nyt forslag
Gamle dispensationer er ophørt Ny dispensation under særlige forhold. Tilladelse til at efterspænde uregistreret lav vogn indenfor tilladt længde, hvor på der læsses en læssemaskine som skal anvendes sammen med det trækkende køretøj Tolkning af nugældende regler giver mulighed for at transportere redskaber som skal trækkes direkte af traktoren og reglerne er således ikke tilpasset udviklingen af forskellige selvkørende læssemaskiner.

26 BREMSETEST GYLLEVOGNTOG
Traktor Gyllevogn Totalvægt, kg Standselængde, m fra til 0 Case MX 280 Samson PG 20 24.580 8,6 37.840 12,0 44.840 12,2 Case MX 310 Samson PG 25 25.340 10,5 42.060 12,1 50.060 12,5 New Holland 8050 23.980 9,4 37.960 43.960 11,9 Fendt 936 28.580 12,8 41.600 12,9 51.600 Testen er udført af Agrotech (GTS institut) og køretøjerne er udlånt fra Brørup maskinstation og Tipsmark maskinstation. Kravet er 14 m NB! Fendt 936 er forsynet med trykluftsbremser


Download ppt "Færdselsgruppens forslag til regeltilpasning for landbrugsmaskiner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google