Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VirkLogin – log ind med nøglefil (BGL-slide)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VirkLogin – log ind med nøglefil (BGL-slide)"— Præsentationens transcript:

1 VirkLogin – log ind med nøglefil (BGL-slide)

2 VirkLogin – log ind med nøglekort (BGL-slide)

3 Bekræftelse på OCES-certifikat (BGL-slide) Fra login-flowet med nøglekort
Brugere af nøglekort vil ved første gang login på VirkLogin (eller andre offentlige løsninger) få vist denne tekst fra DanID. Det er ikke nemt at se, men det er en bekræftelse på, at brugerens NemID er blevet udvidet til at være et OCES-personcertifikat, der kan bruges i offentlige løsninger.

4 Nye signaturtilbud til virksomheder
”NemID til erhverv” Nye signaturtilbud til virksomheder

5 Indhold i denne præsentation
NemID til erhverv – nyheder Ny prisstruktur Skiftet fra Digital Signatur  NemID til erhverv Tjenesteudbyderne – forberedelser til ”NemID til erhverv”

6 DanID: To vigtige budskaber
Business as usual Virksomhedernes migrering fra gammel til ny løsning sker løbende

7 Hvad er udgangspunktet ?
Antal LRA (medarbejdersignaturadministrator) ca stk. Antal virksomheder/cvr nr. med medarbejdersignatur Der er udstedt over medarbejdersignaturer inkl. administratorer (LRA’ere) I 2008 blev der i gennemsnit udstedt 132 medarbejdersignaturer pr. dag Fra januar til august 2010 er der i gennemsnit udstedt 280 medarbejdersignaturer pr. dag

8 Udbredelse og anvendelse af NemID til borgere
Aktiverede NemID brugere: 1,2 mio. Heraf til offentlige tjenester: I alt NemID transaktioner: 23,3 mio. Bankerne som driver Transaktioner i netbankerne: 21,8 mio. Transaktioner i offentlige tjenester: 1,5 mio. Udbredelse af NemID Erhverv til virksomheder Flad udbredelseskurve (antal medarbejdersignaturer) Virk som primær driver

9 Tidsplan og milepæle for projektet NemID Erhverv

10 Aktører Login eller signering med ”NemID til erhverv”
Virk.dk Post Danmark E-TL Topdanmark Aktører TU B2B Erhvervskunde DanID Medarbejdersignaturer Virksomhedssignaturer Funktionssignaturer Erhvervskunde Leverandør Samarbejdspartner

11 NemID til erhverv ”NemID til erhverv” er en videreudvikling af DanID’s signaturløsninger til virksomheder Nyheder og forbedringer: Mulighed for anvendelse af nøglekortsløsning Enklere bestilling for enkeltmandvirksomheder Straksudstedelse af medarbejdersignaturer (PIN-kode på skærm) Én bruger – flere signaturtyper - samme RID Forbedrede søgemuligheder blandt virksomhedens signaturer Medarbejderinitieret bestilling Outsourcing af Administratorrollen Virksomhedstilpassede mails Signaturer udstedes med levetid på 4 år Ny prisstruktur

12 NemID til erhverv ”NemID til erhverv” er en videreudvikling af DanID’s signaturløsninger til virksomheder Nyheder og forbedringer: Mulighed for anvendelse af nøglekortsløsning Enklere bestilling for enkeltmandvirksomheder Straksudstedelse af medarbejdersignaturer (PIN-kode på skærm) Én bruger – flere signaturtype - samme RID Forbedrede søgemuligheder blandt virksomhedens signaturer Medarbejderinitieret bestilling Outsourcing af Administratorrollen Virksomhedstilpassede mails Signaturer udstedes med levetid på 4 år Ny prisstruktur

13 Udstedelse af NemID medarbejdersignatur
Signaturtype Medarbejdersignatur Medarbejdersignatur med nøglefil Identisk med eksisterende software-version Medarbejdersignatur med nøglekort Nyt tilbud til virksomheder Svarer til NemID-løsningen til private Medarbejdersignatur hardware Medarbejdersignatur udstedt på hardware Leverandøraftaler er ved at blive indgået Hosted medarbejdersignatur Medarbejdersignatur udstedt på en signaturserver, der hostes hos DanID Eksisterende løsning NYHED!

14 NemID Erhverv - nye navne
Begreb Bemærkning NemID medarbejdersignatur Benyttes ved generel omtale af medarbejdersignaturløsninger NemID superadministrator Fuld adgang til at foretage tilkøb, oprette andre administratorer og brugere, sætte attributter m.m. Der kan være flere superadministratorer i virksomheden NemID administrator Kan oprette/nedlægge brugere og sætte attributter Der kan være flere administratorer virksomheden

15 Medarbejdersignatur med nøglekort
Nøglekortsløsning til medarbejdere Identisk med NemID til private (kendt af >3 mio. danskere) Nøglekortet markeres med ”Erhverv” Administrator Selvbetjeningsfunktion til administration af nøglekort Bestille flere Spærre kort Skifte grænse for nyt kort NemID til erhverv

16 Lettere at være ”Enkeltmandsvirksomhed”
Straksudstedelse af medarbejdersignatur til Administrator Benyt NemID eller Digital Signatur

17 Forbedrede søgemuligheder for Administrator
Specificer søgning Filtrer Sortér Valgfrit antal visninger Eksportér til Excel med mange detaljer

18 Køb services Godt overblik over: Tilkøbsmuligheder Priser
Valgte services

19 Hvad kan man ellers ? (1) Alle nuværende services videreføres, f.eks.
Flere administratorer Support som tilkøbsmulighed – vælg mellem first line og second line support Mulighed for tilknytning af CPR til Medarbejdersignatur Masseregistrering af brugere Fakturaoversigt og indkøbskurv Fordeling af medarbejdere i grupper Mulighed for tilkøb af Virksomheds- og Funktionssignaturer Ny CSP – også som MSI

20 Hvad kan man ellers ? (2) Alle nuværende services videreføres, f.eks.
Attributtjenesten – en service til at knytte særlige rettigheder til medarbejdersignaturer Fuldmagtsapplikation LDAPter Signaturserver (central opbevaring = mobilitet) LRA Toolkit (webservices)

21 Ibrugtagning af ”NemID til erhverv”
Virksomheder uden medarbejdersignatur fra den eksisterende løsning: Virksomhed bestiller oprettelse af Administrator og etablerer aftale med DanID på danid.dk Virksomheder med medarbejdersignaturer: Administrator modtager information om ny løsning og overgangen hertil, bl.a. at nye vilkår skal accepteres Ved login på eksisterende løsning tilbydes Administrator mulighed for at ibrugtage den nye Selvbetjeningsfunktion Administrator accepterer eller kan vælge at udskyde til senere Ved ibrugtagning af ny Selvbetjening administreres eksisterende signaturer fra ny Selvbetjening – men signaturer fortsætter uændret indtil udløbsdato Ved fornyelse af eksisterende Signatur, fornys til NemID medarbejdersignatur men med samme RID-nr. i certifikatet Af praktiske hensyn vil ikke alle virksomheder kunne migreres samtidig – migreringstilbuddene vil derfor blive frigivet løbende

22 Migreringsforløb Gl. selvbetjening Ny selvbetjening Anbefales
Normalt forløb Informationsmail til administrator Logon på gl. Selvbetjening, accept af nye vilkår Data er flyttet og ny Selvbetjening skal anvendes til at administrere gl. brugere og oprette nye brugere Alternativt forløb Informationsmail til administrator Virksomhed opretter ny aftale og ibrugtager ny Selvbetjening. Gl. brugere administreres fortsat via gl. Selvbetjening Hvis virksomhed senere ønsker det: Migrering af ”gamle” data gennemføres og administreres via ny Selvbetjening

23 Nye forretningsvilkår for virksomheden

24 Ny prisstruktur I dag Den nye løsning
Forskellige LRA-versioner med forskellige indbyggede services Betaling for LRA-pakken, inklusive udstedelse af signatur Alle virksomheder kan få 10 gratis Medarbejdersignaturer Den nye løsning Intet fast abonnement, med mindre Pro-pakken vælges De første tre er gratis – derudover betales pr. signatur Alle kan tilkøbe alle services – undtagen ”Flere Administratorer”, der kræver Pro-pakken Pro-pakken giver adgang til rabat på diverse services Pro-pakken henvender sig til større virksomheder

25 Udvalgte priser Ydelse Oprettelsespris Pris pr. år
Medarbejdersignatur uden nøglekort Kr. 0 Kr. 4 (tre gratis pr. virksomhed) Medarbejdersignatur med nøglekort Kr. 75 Brev med midlertidig adgangskode Kr. 11 Pro-pakke inkl. én administrator Kr Kr Flere administratorer Pr. administrator Kr Virksomhedssignatur 4 års gyldighed Uden Pro-pakken: Kr Med Pro-pakken: Kr - Funktionssignatur Kr. 320

26 NemID til erhverv – nye navne
Bemærkning NemID medarbejdersignatur Benyttes ved generel omtale af medarbejdersignaturløsninger NemID superadministrator Fuld adgang til at foretage tilkøb, oprette andre administratorer og brugere, sætte attributter m.m. Der kan være flere superadministratorer i virksomheden NemID administrator Kan oprette/nedlægge brugere og sætte attributter Der kan være flere administratorer virksomheden

27 Tidsplan for lancering af nye produkter/aktiviteter
Fase I marts 2011 Åbning for bestilling af NemID til erhverv for nye virksomheder (dvs. uden medarbejdersignaturer i dag) Migrering af eksisterende medarbejdersignaturer vil blive påbegyndt Fra medio marts. Indtil da fungerer alle funktioner som hidtil Fase II Lancering af flere funktioner, f.eks Selvbetjeningsfunktion for medarbejdere Outsourcing af Administratorrollen Medarbejderinitieret bestilling af Medarbejdersignatur Udstedelse af Medarbejdersignatur på hardware Medarbejdersignatur Avanceret (Split) Udstedelse af Moces vha medarbejders Poces

28 Tjenesteudbydere (TU) (Virk som aktør)
Tjenesteudbyder –pakken


Download ppt "VirkLogin – log ind med nøglefil (BGL-slide)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google