Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Uddannelsesplanen på sporet? Lektor Merete Watt Boolsen, KU Ilimarfik auditoriet, d. 28. april 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Uddannelsesplanen på sporet? Lektor Merete Watt Boolsen, KU Ilimarfik auditoriet, d. 28. april 2010."— Præsentationens transcript:

1 Uddannelsesplanen på sporet? Lektor Merete Watt Boolsen, KU Ilimarfik auditoriet, d. 28. april 2010

2 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 2 Når vi forsker i uddannelse … er det ikke fordi vi vil beskrive uddannelse, … men ofte fordi vi vil ændre noget ved den uddannelse eller det uddannelsessystem, som vi undersøger.

3 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 3 Forskningen er således •Politisk •Evaluerende •Kompleks

4 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 4 Alle elementer og perspektiver findes i Landsstyrets Uddannelsesplan fra 2005 og i den forskning, evaluering og perspektivering, der er foregået indtil nu.

5 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 5 Målene med uddannelsesplanen •handler om de bedre vilkår og de bedre muligheder. •Konkret er de formuleret: •2/3 af arbejdsstyrken skal have en kompetencegivende uddannelse i 2020 mod kun 1/3 i 2005

6 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 6 Målgrupper i uddannelsesplanen (1) de unge efter endt grundskole, og (2) de ikke faglærte op til 50 år Midlerne i uddannelsesplanen er primært penge

7 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 7 Mit oplæg handler om •HVAD? •HVORLEDES? •HVAD NU?

8 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 8 HVAD fortæller data i dag? •Konklusionerne bygger på •Statistiske data fra GS 2005-2009 •Forvaltningsdata – undersøgelser og analyser •Egne undersøgelser - kvalitative interviews med elever, skoler, vejledere og tidligere elever

9 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 9 Antallet af uddannelsessøgende er steget

10 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 10 Antallet af færdiguddannede er steget

11 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 11 Antallet, der falder fra, er steget

12 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 12 Antal studerende, antal der fuldfører og antal der falder fra i perioden 2005-2009

13 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 13 Der er produceret mere uddannelse •Da stigningstakten af de uddannelsessøgende er større end stigningstakten blandt de færdiguddannede og de studerende, der falder fra, betyder det, at uddannelsessektoren er blevet større; der er flere i gang.

14 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 14 endvidere •KVINDERNE – en uddannelsesmæssig elite •Uddannelse er mest for de unge (- den anden målgruppe: de ikke faglærte op til 50 år optræder ikke så meget i statistikken) •Uddannelse er mest for studerende fra byområder

15 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 15 samlet fortæller analyserne, at •Uddannelsessystemet anvendes forskelligt af unge og ældre, samtidigt med at •Der er forskel på mænd og kvinders adfærd

16 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 16 DERFOR kan overvejes forskellige uddannelses- strategier overfor: •Mænd og kvinder •i forskellige aldersgrupper •i forskellige uddannelser •I forskellige geografiske områder

17 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 17 Forslag-1 •Der skal fortsat arbejdes med den holdningsmæssige og kulturelle dimension - problemerne ser ud til at opstå: i overgange fra et område til et andet.

18 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 18 Forslag-2 •Eleverne skal være elever - og dermed mere synlige - nye roller skal læres - problemerne ser ud til at handle om: rettigheder og pligter som studerende.

19 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 19 Forslag-3 •Lærerne skal være lærere - den traditionelle lærerrolle udfordres på mange måder - problemerne ser ud til at handle om: rettigheder og pligter som lærer.

20 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 20 Forslag-4 •Nogle uddannelser skal prioriteres frem for andre - problemerne ser ud til at handle om: mangel på lærere og på de erhvervsfaglige uddannelser: mangel på lærepladser.

21 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 21 Forslag-5 •det grønlandske sprog skal være sprog i undervisningen - problemerne ser ud til at handle om: at nogle elever ikke forstår, hvad der foregår i undervisningen.

22 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 22 Forslag-6 •Frafaldet skal minimeres - det er dyrere at have frafald end at begrænse det. - problemerne ser ud til at handle om: at nogle elever falder fra, fordi de ikke kender deres rettigheder og pligter

23 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 23 Forslag-7 •Der skal arbejdes med gennemførelse på uddannelserne, fordi det er relativt billigere at få elever, der er i uddannelse til at gennemføre end at få nye elever til at gennemføre problemerne ser ud til at handle om: at nogle elever falder fra, fordi de ikke kender deres rettigheder og pligter

24 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 24 Forslag-8 •Der skal arbejdes med perioden efter afsluttet uddannelsesforløb - problemerne ser ud til at handle om: at nogle færdiguddannede ikke kommer ordentligt ud på arbejdsmarkedet, fordi de ikke kender deres rettigheder og pligter

25 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 25 Forslag-9 •Elevernes kultur og sociale situation skal respekteres - problemerne ser ud til at handle om: manglende viden om de kryds-pres situationer, som eleverne står i, når de møder uddannelse.

26 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 26 Forslag-10 •Vejlederne skal i højere grad give livsvejledning frem for studievejledning, hvis elevernes kultur og sociale situation skal respekteres - problemerne ser ud til at handle om: manglende viden om de kryds-pres situationer, som eleverne står i, når de møder uddannelse.

27 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 27 Interview-analyser peger på, at •De unge gerne vil uddannes, •Der er støtte fra familien, uddannelsesinstitutionerne mfl. •Der er mange problemer, når ’koden skal knækkes’ i de forskellige overgange - fra folkeskole til senere uddannelse, - fra skoleophold til praktik, - fra afsluttet uddannelse til fast arbejde, - fra hjem til kollegium, - fra et sprog til et andet.

28 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 28 Kort sagt medfører uddannelse •Forandringer •Indsigt •Udfordringer … Vi får bedre forhold og stiller større krav

29 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 29 Der er •Socialpolitiske, •Velfærdspolitiske og •Økonomiske dimensioner i uddannelsesplanen Men nogle forandringer kan være for store eller foregå for hurtigt!

30 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 30 Den store enighed kan afløses af en uenighed om … •Hvordan uddannelse? •Hvor meget uddannelse? •Uddannelse til hvad? •Hvilket belæg har du for det, du siger?

31 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 31 Den store viden kan afløses af en mindre viden om … •Hvordan uddannelse? •Hvor meget uddannelse? •Uddannelse til hvad? •Hvilket belæg har du for det, du siger?

32 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 32 Pointen er: Når det er svært skabe enighed og der er ringe viden … må kontrol afløses af visioner om ny viden - fx gennem udvikling af (selvorganiserende) netværk og netværksprojekter •ellers opstår kaos

33 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 33 HVORLEDES FORTOLKE? Social forandring Elementer i diffusionsprocessen: •Selve innovationen (her: uddannelse) •Kommunikationsprocessen •Tidsfaktoren •Det sociale system

34 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 34 Spredningsprocessen er en S-kurve •3 tids-perioder på x-aksen •3 befokningsgrupper på y-aksen: innovatorer, majoriteten, efternølere

35 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 35 I en forandringsproces er der 2 typer forandringer: A. teknologiske B. kulturelle TEKNOLOGIEN ER LETTERE AT ÆNDRE END KULTUREN

36 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 36

37 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 37 men uden de bløde elementer - holdninger og værdier - vil forandringsprocessen ikke lykkes

38 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 38 Der er fem centrale karakteristika ved innovationen •relativ fordel •kompatibilitet/”passende” •kompleksitet/”sammensathed” •afprøvning og •synlighed.

39 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 39 HVAD NU? Hvor på S-kurven er uddannelsesplanen?

40 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 40 Analyserne peger på … •relativ fordel: Uddannelse som en ’vare’ eller et produkt er i løbet af de første fem år efter Uddannelses-reformens start, blevet mere fordelagtig end den var tidligere; •kompatibilitet: Uddannelse anses nu for mere kompatibel med det, der i øvrigt sker i den øvrige kultur, end det gjorde tidligere; •kompleksitet: Uddannelse er blevet mere kvalitativt komplekst og sammensat, men også lettere at gå til; •afprøvning: Der er gennem de mange nye kurser en større mulighed nu for at afprøve uddannelse i mindre portioner eller dele end tidligere; og endelig •synlighed: Uddannelse som produkt er blevet mere synlig – blandt andet gennem reklamer for kurser, uddannelser o.l..

41 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 41 Produktet ’uddannelse’ har ændret sig -mere komplekst -kvalitative forbedringer -anvendes af flere -… Derfor anbefales, at der arbejdes med det inden for rammerne af en revideret evalueringsteori, der tager højde for disse forhold:

42 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 42 Kort sagt •et revideret syn på uddannelse som problemtype på dette stadie af S-kurven •diskussion af feltet: enighed om og viden om uddannelses-problemer •en revision af overordnet evaluerings- model

43 Uddannelsesplanen, 2010 Merete Watt Boolsen mwb@ifs.ku.dk 43 Om evaluering •”Evaluering er en systematisk retrospektiv vurdering af gennemførelse, præstation og udfald af offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingsstituationer.” (Vedung) •”Evaluation will only really be effective when its focus, methods and management reflect realistic assumptions about how organisations work.” (Rogers & Houghs)


Download ppt "Uddannelsesplanen på sporet? Lektor Merete Watt Boolsen, KU Ilimarfik auditoriet, d. 28. april 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google