Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering"— Præsentationens transcript:

1 Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering
Erhvervsøkonomi HD

2 Lige en advarsel. Bogen er ikke særlig god lige her. 3
Lige en advarsel. Bogen er ikke særlig god lige her. 3.grads prisdifferentiering er uforståelig Man behandler ikke specialomkostninger Erhvervsøkonomi HD

3 Overblik

4 Prisdifferentiering Definition: Ved prisdifferentiering tager man forskellige priser for det samme produkt til forskellige markeder Formålet er at få højere profit, end man villa have fået ved samme pris til de forskellige markeder. Erhvervsøkonomi HD

5 Prisdifferentiering Krav:
Virksomheden må på mindst det ene marked være prissætter - Det skal være en ufuldkomment markedsform Priselasticiteten må være forskellig på de to markeder. Det må være umuligt for køberne at sælge fra det ene marked til det andet. Prisforskellene må ikke komme fra forskellige omkostningsstrukturer i produktionen Erhvervsøkonomi HD

6 Prisdiskriminering Vi vil nu arbejde med 3 forskellige grader af prisdifferentiering: 1. Grads prisdifferentiering 2. Grads prisdifferentiering 3. Grads prisdifferentiering Erhvervsøkonomi HD

7 1. grads prisdifferentiering
Monopolisten betragter hver enkelt forbruger som et marked Monopolisten kender hver forbrugers efterspørgselskurve Virksomheden får hele consumers’ surplus Virksomheden maksimerer sin profit. Ekspropriation af forbrugeroverskud Prisdifferentiering er en måde at opfange forbrugeroverskud (Special price for you) Erhvervsøkonomi HD

8 1.grads prisdifferentiering CS og PS/DB under F.K
Pmax P MR MC CS Q** PC PS Q Erhvervsøkonomi HD

9 1.grads prisdifferentiering CS og PS/DB under ufuldkommen konkurrence
Q* Q P PC Pmax MR MC PS CS Erhvervsøkonomi HD 23

10 1.grads prisdifferentiering CS og PS/DB under prisdifferentiering
Q* Q P Q** PC Pmax MR MC PS Hele CS bliver til PS. Erhvervsøkonomi HD

11 1.grads prisdifferentiering
I praksis findes denne perfekte prisdifferentiering ikke: Virksomhederne kender ikke de enkelte kunders efterspørgselskurver!!!! Derfor må virksomhederne anvende andre former for prisdiskriminering. 2. & 3. grads prisdifferentiering Erhvervsøkonomi HD 25

12 2.grads prisdifferentiering
Virksomheden ved, at der er forskellige typer af forbrugere med forskellige betalingsvilligheder Men: Virksomheden kan ikke skelne direkte mellem dem Løsning: 2. grads prisdifferentiering Erhvervsøkonomi HD

13 2.grads prisdifferentiering
Virksomheden tager samme pris for et bestemt kvantum, en lidt lavere pris for næste kvantum osv. For eksempel: Varme, el, olie m.v. Virksomheden opsuger en del, men ikke hele consumers’ surplus. Erhvervsøkonomi HD

14 2. grads prisdifferentiering
Uden prisdifferentiering vil monopolprisen være: P0 & Q0. P Med prisdifferentiering vil der være 3 forskellige priser P1, P2, & P3. Q1 P1 1. Blok Uden prisdifferentiering vil FK prisen være P3 & Q3. P0 Q0 MC AC P2 Q2 2. Blok P3 Q3 3. Blok D MR Q Erhvervsøkonomi HD

15 1. og 2. grads prisdifferentiering Eksempel
Ikke prisdifferentiering: Pris = 2$ Solgt mængde = 40 enheder TR = 40 * 2$ = 80$ Erhvervsøkonomi HD

16 1.og 2. grads prisdifferentiering Eksempel
Ikke prisdifferentiering: Pris = 2$ Solgt mængde = 40 enheder TR = 40 * 2$ = 80$ Forbrugerne vil have consumers’ surplus = $80. Erhvervsøkonomi HD

17 1.og 2. grads prisdifferentiering Eksempel
Hvis en virksomhed foretager first-degree prisdifferentiering: Vil virksomheden sælge 40 enheder, TR = vil være $160 Consumers’ surplus vil være 0. Erhvervsøkonomi HD

18 1.og 2. grads prisdifferentiering Eksempel
Hvis en virksomhed foretager second-degree prisdifferentiering, vil virksomheden sælge: de første 20 enheder for $4 pr. enhed, de næste 20 enheder for $2 pr. enhed, TR vil blive $120 Consumers’ surplus vil blive $40. Erhvervsøkonomi HD

19 3.grads prisdifferentiering Teoretisk
Man tager forskellig pris for det samme produkt på forskellige markeder. Det er denne vi vil arbejde mest med!!! Erhvervsøkonomi HD

20 3.grads prisdifferentiering Teoretisk
Virksomheden kan effektivt dele markedet op i flere delmarkeder Kundegrupper har forskellige efterspørgselskurver Og: Forhindre handel mellem forbrugerne i hvert marked For eksempel: Salg til private versus salg til virksomheder Salg på hjemmemarkedet versus salg til eksport Medicin B&O Børnetøj i Ishøj contra Charlottenlund Erhvervsøkonomi HD

21 3.grads prisdifferentiering Teoretisk
Det er den mest almindelige prisdifferentieringsstrategi: Andre eksempler kunne være: Rabatter til pensionister og studerende Virksomheden skal altså kunne identificere de forskellige kundegruppers efterspørgselskurver og dermed deres priselasticiteten Ed: Kundegruppe 1: E1 Kundegruppe 2: E2 Børnetøj Charlottenlund E1 < E2 Børnetøj Ishøj Erhvervsøkonomi HD 34

22 3.grads prisdifferentiering Konkret
Fabrik Produktionsanlægget Marked 1 Marked 2 MCTotal = MRTotal MR1 = MCTotal MR2 = MCTotal Overordnede ligevægtsbetingelse: MR1 = MR2 = MRTotal = MCTotal Vi skal nu finde en metode hvor vi kan få denne ligevægtsbetingelse Erhvervsøkonomi HD

23 3.grads prisdifferentiering Konkret
Vi kan nu have: En vare på to markeder Forskellige priser på de to markeder: Samme pris på de to markeder: Erhvervsøkonomi HD

24 Ideen Elasticitet forklares med: Substitutter, indkomstandel
Ep lille => ΔP > ΔQ Ep stor => ΔP < ΔQ P P P0 P0 P1 P1 Q Q Q0 Q1 Q0 Q1 ”Den fattige” Børnetøj Ishøj ”Den rige” Børnetøj Charlottenlund Elasticitet forklares med: Substitutter, indkomstandel Erhvervsøkonomi HD

25 Samme pris på to markeder Køreplan:
Find Prisafsætningsfunktion 1 Prisafsætningsfunktion 2 Vandret addition af P1 og P2 Udled MRTotal Indsæt MCFælles MCFælles = MRTotal ⇒ PFælles og Qtotal Man finder Q opt og P opt. Herefter kan Q findes på marked 1 og 2 Man går tilbage og ser, hvad der afsættes på hvert marked DB = TRTotal - TVC Erhvervsøkonomi HD

26 En vare med samme pris Køreplan: Find PA og PB
MCFælles PT PA PB MRT MRA MRB QA QB QT Q Q Q Køreplan: Find PA og PB Vandret addition af PA og PB til PTotak Udled MRFælles Indsæt MCFælles MCFælles = MRFælles = PTotal og QTotal Herefter findes Q til marked 1 og marked 2 Erhvervsøkonomi HD

27 En vare med forskellig pris
PA PB MCFælles MR PT PA PB MRT MRA MRB QA QB QT Q Q Q Køreplan: Find MRA og MRB Vandret addition af MRA og MRB til MRTotak Indsæt MCFælles MCFælles = MRA = MRB = MRTotal = PTotal og Qtotal Indsæt QA i prisfunktion 1 og find PA Indsæt QB i prisfunktion 2 og find PB Erhvervsøkonomi HD

28 Samme pris på to markeder Eksempel:
MC(Q) = 2Q + 20 TVC(Q) = Q2 + 20Q Fabrik Produktionsanlægget Sverige Danmark PSv (Q) = -Q + 80 PDK(Q) = -2Q + 100 Erhvervsøkonomi HD

29 Vi ser lige på vandret addition
Find Prisafsætningsfunktion DK Prisafsætningsfunktion Sv Vandret addition af PDk og PSv PDK(Q) = -2Q + 100 PSv (Q) = -Q + 80 Vi ser lige på vandret addition Erhvervsøkonomi HD

30 Vandret addition af PDk og PSv
Q < P(Q) = -2Q + 100 Q > α = (80-0)/(10-130) = -2/ = -2/3 * ß ß = 86 2/3 P(Q) = -2/3Q /3 P QDK QSv QTotal 100 80 10 50 130 Erhvervsøkonomi HD

31 Udled MRTotal Q < 10 P(Q) = -2Q + 100
MR(Q) = -4Q + 100 Q > P(Q) = -2/3Q /3 MR(Q) = -4/3Q /3 Erhvervsøkonomi HD

32 MCFælles = MRTotal ⇒ PFælles og Qtotal
Indsæt MCFælles MC(Q) = 2Q + 20 MCFælles = MRTotal ⇒ PFælles og Qtotal Den optimale mængde (Q) MCFælles(Q) = MR(Q)Fælles Q + 20 = -4/3Q /3 2Q + 4/3Q = 86 2/3 – 20 3 1/3Q = 66 2/3 Q = 20 Den optimale pris P(Q) = -2/3Q /3 P = -2/3 * /3 P = 73 1/3 Erhvervsøkonomi HD

33 POptimal = 73 1/3 QOptimal = 20 Herefter kan Q findes på marked 1 og 2
Man går tilbage og ser, hvad der afsættes på hvert marked POptimal = 73 1/3 QOptimal = 20 Sverige: 73 1/3 = PSv (Q) = -Q + 80 Q = /3 Q = 6 2/3 Danmark: 73 1/3 = PDK(Q) = -2Q + 100 2Q = /3 2Q = 26 2/3 Q = 13 1/3 Erhvervsøkonomi HD

34 DB = TRTotal - TVC TR = 20 * 73 1/3 = 1466,66
Erhvervsøkonomi HD

35 Forskellige priser på to markeder Eksempel
Find MR på marked 1 MR på marked 2 Vandret addition af MR1og MR2 til MRTotal Indsæt MCTotal Find Qopt MCTotal = MRTotal Optimum for de to markeder: MCTotalt = MR1 medfører P1og Q1 MCTotal = MR2 medfører P2og Q2 DB=TR1+TR2-TVC

36 Forskellig pris på to markeder Eksempel:
MC(Q) = 2Q + 20 TVC(Q) = Q2 + 20Q Fabrik Produktionsanlægget Sverige Danmark PSv (Q) = -Q + 80 PDK(Q) = -2Q + 100 Erhvervsøkonomi HD

37 Vi ser lige på vandret addition
Find MR på marked 1 MR på marked 2 Vandret addition af MR1og MR2 til MRTotal Danmark: PDK(Q) = -2Q MR(Q) = -4Q + 100 Sverige: PSv (Q) = -Q + 80 MR(Q) = -2Q + 80 Vi ser lige på vandret addition Erhvervsøkonomi HD

38 Vandret addition af MR1og MR2 til MRTotal
Q < MR(Q) = -4Q + 100 Q > α = (80-0)/(5-65) = -1 1/ = -1 1/3 * 65 + ß ß = 86 2/3 MR(Q) = -1 1/3Q /3 MR QDK QSv QTotal 100 80 5 25 40 65 Erhvervsøkonomi HD

39 MC(Q) = 2Q + 20 og find Qopt og MRTotal
Indsæt MCTotal MC(Q) = 2Q + 20 og find Qopt og MRTotal MRTotal ved Q = 20 MR(20) = -1 1/3 * /3 MR(20) = 60 Find Qopt MCTotal = MRTotal 2Q + 20 = -1 1/3Q /3 3 1/3Q = 66 2/3 Q = 20 Erhvervsøkonomi HD

40 Optimum for de to markeder:
MCTotalt = MR1 medfører P1og Q1 MCTotal = MR2 medfører P2og Q2 Sverige: PSv (Q) = -Q + 80 MR(Q) = -2Q + 80 Optimalt Q: = -2Q Q = 10 Optimalt P P = -Q P = 70 Danmark: PDK(Q) = -2Q MR(Q) = -4Q + 100 Optimalt Q: = -4Q Q = 10 Optimalt P P = -2 * P = 80 Erhvervsøkonomi HD

41 DB=TR1+TR2-TVC Dækningsbidrag: TRDK = 10 * 80 = 800
TRSv = 10 * 70 = 700 TRTotal = = 1500,00 TVC = * 20 = 800,00 DB = = 700,00 Stigning i DB DB efter prisdifferentiering = 700, DB før prisdifferentiering = 666,66 Ændring = 33,33 Erhvervsøkonomi HD

42 Særomkostning Vi skal nu indføre begrebet: Særomkostning
Denne omkostning er alene relateret til det ene marked Der påløber derved en omkostning på dette ene marked før produktet kan afsættes til kunderne Erhvervsøkonomi HD

43 Prisdifferentiering m. særomkostninger
Fabrik Produktionsanlægget Marked 1 Marked 2 MCTotal = MRTotal (MR1 –særomk)= MCTotal MR2 = MCTotal Overordnede ligevægtsbetingelse: (MR1 –særomk.)= MR2 = MRTotal = MCTotal Vi skal nu finde en metode hvor vi kan få denne ligevægtsbetingelse Erhvervsøkonomi HD

44 Særomkostning Vi behandler denne særomkostning på følgende måde:
Særomkostningen trækkes ud af MR for det pågældende markedet: MR – MCSpecifik = MRReduceret Erhvervsøkonomi HD

45 Særomkostning 02-04-2017 Erhvervsøkonomi HD P P PA PB MRA MRB QA QB Q
MCSpecifik PA PB MRA MRB QA QB Q Q P P P MCFælles MR MRReduceret MRT MRA QT QA QB Q Q Q Erhvervsøkonomi HD

46 Særomkostning +TR = PA • QA + PB • QB Dækningsbidraget findes ved:
- TVC - Særomkostningen = DB Erhvervsøkonomi HD


Download ppt "Prisfastsættelse i praksis Prisdifferentiering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google