Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

v/ Hotelchef Annie Abildtrup

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "v/ Hotelchef Annie Abildtrup"— Præsentationens transcript:

1 v/ Hotelchef Annie Abildtrup
”Patienternes Hus” Det nye Patienthotel på Herlev hospital Patientinvolvering og ”patientempowerment” v/ Hotelchef Annie Abildtrup

2 ”Patienternes Hus” Med dette begreb kan der være tale om flere forskellige ting: ”Patienternes hus” som et OPI demonstrationsprojekt i Region Hovedstaden med et budget på 5,8 mill. kr. og som løber i perioden 2011 – 2012 ”Patienternes hus” som Patienthotellet på Herlev Hospital, - ikke som det i enhver henseende fungerer i dag, men som vi har visioner om, hhv. strategier for ”Patienternes hus” som et helt hospital, med en entydig og klar strategi for patientinvolvering og patient empowerment, - ikke som det fungerer i dag men……

3 Visitationskriterier med henblik på ophold på Patienthotellet:
Patienten skal være i medicinsk stabil fase Patienten skal være orienteret i tid, sted og egne data samt have indsigt i, hhv. forståelse for, egen sygdom og behandlingsforløb samt kunne overholde aftaler med stamafdelingen Patienten skal i udgangspunktet være selvhjulpen i forhold til personlig hygiejne, toiletbesøg mv. Dette med mindre patienten har en medindlagt pårørende der kan støtte patienten i de ting han ikke selv kan Patienten skal i udgangspunktet selv kunne administrere sin medicin (selvmedicinering) Patienten skal være tryg hotelopholdet

4 Visitation - fortsat Pårørende kan medindlægges gratis på hotellet, hvis de skal assistere patienten (skal lægeordineres) Pårørende kan mod betaling (275 kr. pr døgn inkl. morgenmad), overnatte på patientens værelse Pårørende kan booke et selvstændigt værelse, ex. hvis de har en svært syg pårørende indlagt på hospitalet (550 kr. pr døgn med fuld forplejning) Fædre til børn indlagt på neonatal afdelingen kan booke et lille værelse (275 kr. pr døgn inkl. morgenmad)

5 Patienthotellets som en aktiv partner i det samlede patientforløb
Pleje og behandlingsopgaver ex: IV antibiotika behandling Blodtransfusioner Drænpleje og drænfjernelse Pleje og observation af div. katetre Observation/monitorering efter sammedags -kirurgi, ex. mellemnålsbiopsi, eller anden form for elektiv kirurgi . Fra 1. januar 2012 også 1. gangs fødende kvinder og deres børn NB: Der skal udarbejdes patientforløbsbeskrivelser for alle forløb hvor hotellet medvirker ved pleje og behandlings-opgaver

6 Patienthotellets faciliteter
39 hotelværelser med mulighed for opredning til pårørende på de fleste af værelserne (afd. G låner pt. 2 små værelser af hotellet) 4 handicapvenlige værelser med bad og toilet integreret i værelset 2 familieværelser med mulighed for sammenlagt 4-5 overnattende gæster Eget bad og toilet til 23 af værelserne, de øvrige værelser deler toilet og bad med ét andet værelse (Afdeling L er sikret at deres patienter har eget bad)

7 Patienthotellets faciliteter
Hvilerum med plads til 3 gæster/patienter af gangen (ex. sammedagskirurgi, blodtransfusion, ambulant kirurgi/diagnostik mv.) NB: I alt 5 gæster kan være booket ind som dagspatienter samtidigt (kan øges) Behandlingsrum med undersøgelsesleje samt computer og netværksprinter. Herunder adgang til Mirsk samt ”højopløselig” skærm der kan fremstille røntgenbilleder. Medicinrum med mulighed for at blande IV medicin, herunder plads til opbevaring af IV antibiotika mv.

8 Patienthotellets faciliteter
”Legerum” Fitnessområde Multirum, - til patientrettede aktiviteter (mulighed for bookning af rummet) Caféområde Lounge og div. opholdsområder Bøger og spil MuViCure

9

10 Bruger, - patient og pårørendepolitik
” højne kvaliteten af Region Hovedstadens ydelser” ”fokus på en struktureret dialog om værdier” ”Vi tager hensyn til, hvem du er” ”Vi træffer ingen beslutning om dig uden dig” ”Vi spørger dig, fordi vi har brug for din viden” ”Vi tager ansvar for sammenhæng i dit forløb” ”fælles retning for inddragelse og samarbejde i vores daglige virke” ”afprøve moderne måder og nye metoder for at bruge den viden og ekspertise, der ligger hos den enkelte borger, der har kontakt med regionens ydelser” Idébank samt årlig afrapportering!

11 ”Publikationer” med fokus på brugerind-dragelse/involvering og empowerment
Region Hovedstadens Hospitals- og psykiatriplan Region Hovedstadens Bruger-, patient og pårørendepolitik Region Hovedstadens kvalitetshandlingsplan Strategien vedr. IT understøttelse af patient empowerment Regionspolitikerbesøg i USA hvor deltagerne blev optaget af patientinvolvering og patient empowerment (Arbejdsgruppe der skal kortlægge initiativer og aktiviteter vedr. patient empowerment)

12 Patienten Sundhedspersonalet
Fokus: Fokus: Livet med sygdom Diagnosen/sygdommen Betydning af sygdom i det levede liv Viden: Viden: Specifik og situeret. Generel og teoribaseret, Personlige erfaringer, overser individuelle udtryk og overbevisninger Behov: Behov: Øget indsigt og Indsigt i patientens liv med handlekompetence sygdommen Patientens værdier og ønsker for sit liv

13

14 Begrebsafklaring og baggrund
Patient inddragelse og patientinvolvering identiske størrelser eller? Der er sket et skred i anvendelsen af begreberne patientinddragelse og patientinvolvering - Patientinvolvering har en mere forpligtende karakter… ”Patient empowerment” er det nyeste begreb, som udtrykker resultatet af en øget patient-involvering – noget der bliver forandret eller iværksat (handlinger, aktivitet mv.)

15 Begrebsafklaring fortsat…
Patient Empowerment: Patient empowerment er et rummeligt begreb, der kan tillægges mange betydninger. Direkte oversat betyder empowerment; at bemyndige eller sætte i stand til. Begrebet sætter fokus på processer, hvor igennem mennesker forbedrer deres evne til at skabe, overskue, kontrollere og håndtere deres ressourcer. Målet for empowerment bliver at man kan træffe informerede valg og at have magt over eget liv, dvs. at være i kontrol!

16 Patient empowerment – ”in real life…”
Hvad er det for et ansvar vi må påtage os, - hvis vi tager involverings- og empowerment tankegangen til os? - Først og fremmest en kulturændring med alt hvad det indebærer…. Der stilles: Krav om afgivelse af magt og viden som grundlag for at patienten reelt kan træffe beslutning/bevare kontrol Krav om en meget høj faglighed hos alle faggrupper (vi skal vide, samt turde sætte vores for forståelse på spil!) Krav om at vi som ledere, først og fremmest leder kvaliteten af det samlede patientforløb (personalet er midlet ikke målet) Krav om at servicefunktioner har fokus på at det er patienterne og de pårørende der er i centrum - Det er ikke personalet, arbejdsforhold, logistik mv.

17 Patienthotellet som ”Patienternes hus”
Vi har masser af visioner Patienthotellet på afs. 101 og 102… Visioner der skal udmøntes ”in house” Visioner der rækker ud over vores ”hus”

18 Patienthotellets Vision
Patienthotellet på Herlev hospital ønsker at fungere som et sted hvor patienter og pårørende: Er ”gæst” på et ”pleje- og behandlingshotel” Er en aktiv og selvbesluttende samarbejdspartner Tilbydes og opnår den støtte og opbakning de har behov for mhp. at opretholde/opnå ”kontrol” over egen situation Tilbydes mulighed for fysisk udfoldelse, afslapning, samvær, aktiviteter, undervisning etc. Tilbydes privatliv og bevarelse af egen integritet Er med til at forme dagligdagen på Patienthotellet så hotellet reelt er/bliver et ”Patienternes hus”

19 Fra vision til handling
Patienthotellets handlinger har fokus på: At gæsten er ekspert i sit eget liv At tage gæstens tid, kræfter og selvstændige handlekompetence alvorlig Hjælp til selvhjælp Støtte og opbakning Bevarelse af integritet Samarbejde Det optimale patientforløb Evaluering og forbedring

20 Patientinvolvering og Patientempower-ment på Patienthotellet
Samarbejdsaftaler på skrift, indgået i forbindelse med indlogering Opsøgende dialog om det der fungerer, hhv. ikke fungerer i det samlede patientforløb, herunder rådgivning (tid, informationer, ønsker, behov mv.) Opfordring til at bruge eget tøj og fastholde kompetencer (ex medicin, væskeindtag mv.) Opfordring til at bruge hotellet som et ”mit hus” Feedback bruges som afsæt for udvikling Personalet: Krav om at være servicemindet, herunder krav om at man smiler, har øjenkontakt og udstråler imødekommenhed, - ellers er man ikke ansat i det rigtige job…. Målrettet rekruttering i forhold til serviceindstilling og faglighed (vi skal dække hospitalets specialer)

21 Fremtidige aktiviteter i ”Patienternes Hus”
Patientuddannelser Træning og aktivitet Oplæring i ”Livet med en sygdom” Etablering af netværksaktiviteter med ligestillede Oplæring i brug af telemedicinsk udstyr Patientbibliotek Patientstøtte-aktiviteter Patientpaneller Osv.

22 Krav til ledelse i Patienternes Hus
Vi skal: Turde vise retning og have visioner for hvad patienter og pårørendes skal opleve på vores hotel/hospital (er det dem eller os der er i centrum?) Sikre at der bliver udarbejdet patientforløbsbeskrivelser jf. HOPP 20 samt andre forpligtende strategioplæg (ledelsesforankret) Turde udfordre vore medarbejdere på deres indstilling til service, - vi er her for patienter og pårørende! Tænke muligheder, innovation, økonomisk rentabilitet, osv.

23 Hvis den kan – må vi også kunne! - Kulturforandring er et ”must”!!!!

24 Spørgsmål? – Synspunkter? – Kommentarer?


Download ppt "v/ Hotelchef Annie Abildtrup"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google