Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Hvilken betydning har langvarig ”filen” på koblingen ved igangsættelse? A Ødelægger koblingen på meget kort tid. B Ingen betydning mere, med de nye asbestfri.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Hvilken betydning har langvarig ”filen” på koblingen ved igangsættelse? A Ødelægger koblingen på meget kort tid. B Ingen betydning mere, med de nye asbestfri."— Præsentationens transcript:

1 1 Hvilken betydning har langvarig ”filen” på koblingen ved igangsættelse? A Ødelægger koblingen på meget kort tid. B Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. C Gør koblingen stærkere på grund af varmeudviklingen. D Gør i gang sætning meget mere behagelig, lyder godt, og har ingen uheldige konsekvenser.

2 1 Hvilken betydning har langvarig ”filen” på koblingen ved igangsættelse? A Ødelægger koblingen på meget kort tid. B Ingen betydning mere, med de nye asbestfri materialer der anvendes. C Gør koblingen stærkere på grund af varmeudviklingen. D Gør i gang sætning meget mere behagelig, lyder godt, og har ingen uheldige konsekvenser.

3 2 Hvilket gear bør anvendes? A Kør altid i lavest mulige gear, da motoren dermed anstrenges mindst, og derfor kører mest økonomisk. B Er køretøjet udstyret med splitgear skal disse altid anvendes mellem de hele gear, for at skåne gearkassen. C Ved kørsel ned af bakke, bør man lade bilen rulle i frigear, for at spare brændstof. D Den mest økonomiske kørsel opnås, ved kørsel i højest mulige gear ( uden dog at lade bilen sejtrække)

4 2 Hvilket gear bør anvendes? A Kør altid i lavest mulige gear, da motoren dermed anstrenges mindst, og derfor kører mest økonomisk. B Er køretøjet udstyret med splitgear skal disse altid anvendes mellem de hele gear, for at skåne gearkassen. C Ved kørsel ned af bakke, bør man lade bilen rulle i frigear, for at spare brændstof. D Den mest økonomiske kørsel opnås, ved kørsel i højest mulige gear ( uden dog at lade bilen sejtrække)

5 3 For at spare brændstof bør man: A Accelerere fra 0 til marchfart, så langsomt som muligt. B Accelerere fra 0 til marchfart, forholdsvis hurtigt. C Accelerere fra 0 til marchfart, hurtigst muligt. D Undlade at opnå marchfart.

6 3 For at spare brændstof bør man: A Accelerere fra 0 til marchfart, så langsomt som muligt. B Accelerere fra 0 til marchfart, forholdsvis hurtigt. C Accelerere fra 0 til marchfart, hurtigst muligt. D Undlade at opnå marchfart.

7 4 Hvordan udnyttes motorens og transmissionens egenskaber optimalt A Altid skifte gear ved mindst 2000 omdrejninger / min. B Vente med at gå ned i gear indtil motoren begynder at hakke. C Vælge gear så omdrejningerne holdes indenfor det grønne område på omdrejningstælleren. D Først skifte gear når omdrejningsbegrænseren slår fra.

8 4 Hvordan udnyttes motorens og transmissionens egenskaber optimalt A Altid skifte gear ved mindst 2000 omdrejninger / min. B Vente med at gå ned i gear indtil motoren begynder at hakke. C Vælge gear så omdrejningerne holdes indenfor det grønne område på omdrejningstælleren. D Først skifte gear når omdrejningsbegrænseren slår fra.

9 5 Hvordan skal man køre ned ad lange stejle bakker? A Ved kørsel nedad bakke skal man sætte køretøjet i frigear for at spare på brændstoffet. B Man skal øge hastigheden nedad for at få tilløb til at komme ovenud næste bakke C Man skal køre i samme ( eller lavere ) gear nedad bakke, end man ville have gjort opad, for at udnytte bremseeffekten fra motoren. D Man undgår gearskift for at undgå unødig slid på koblingen.

10 5 Hvordan skal man køre ned ad lange stejle bakker? A Ved kørsel nedad bakke skal man sætte køretøjet i frigear for at spare på brændstoffet. B Man skal øge hastigheden nedad for at få tilløb til at komme ovenud næste bakke C Man skal køre i samme ( eller lavere ) gear nedad bakke, end man ville have gjort opad, for at udnytte bremseeffekten fra motoren. D Man undgår gearskift for at undgå unødig slid på koblingen.

11 6 For at spare brændstof, bør man: A Altid fylde tanken helt op hver aften. B Lade være med at fylde tanken helt, hver gang man tanker. C Sænke lufttrykket en smule i inderste tvillingehjul på trækakslen. D Sørge for korrekt dæktryk på alle hjul.

12 6 For at spare brændstof, bør man: A Altid fylde tanken helt op hver aften. B Lade være med at fylde tanken helt, hver gang man tanker. C Sænke lufttrykket en smule i inderste tvillingehjul på trækakslen. D Sørge for korrekt dæktryk på alle hjul.

13 7 Høj hastighed bevirker at køretøjets brændstofforbrug: A Stemmer overens med køretøjets datablad. B Bliver meget lavere. C Ikke medfører så meget forurening. D Stiger forholdsvis meget.

14 7 Høj hastighed bevirker at køretøjets brændstofforbrug: A Stemmer overens med køretøjets datablad. B Bliver meget lavere. C Ikke medfører så meget forurening. D Stiger forholdsvis meget.

15 8 Hvad er lovens krav til driftsbremsen? A Driftsbremsen skal virke på hjulene på 1 aksel B Driftsbremsen skal virke på alle hjul under alle belæsningsforhold. C Drift bremsen skal kunne standse køretøjet på max. 30 meter ved 60 km/t. D Driftsbremsen skal være uafhængig af nødbremsen

16 8 Hvad er lovens krav til driftsbremsen? A Driftsbremsen skal virke på hjulene på 1 aksel B Driftsbremsen skal virke på alle hjul under alle belæsningsforhold. C Drift bremsen skal kunne standse køretøjet på max. 30 meter ved 60 km/t. D Driftsbremsen skal være uafhængig af nødbremsen

17 9 Hvilke komponenter indgår i forsyningskredsen på trykluft / mekaniske bremser? A Trykregulator B Hydraulisk retarder C ALB- ventil D Servopumpe

18 9 Hvilke komponenter indgår i forsyningskredsen på trykluft / mekaniske bremser? A Trykregulator B Hydraulisk retarder C ALB- ventil D Servopumpe

19 10 Hvilke komponenter indgår i bremsekredsen på trykluft / mekaniske bremser? A 4 kreds sikringsventil B Membrancylinder C Frostbeskyttelsesaggregat D Trykregulator

20 10 Hvilke komponenter indgår i bremsekredsen på trykluft / mekaniske bremser? A 4 kreds sikringsventil B Membrancylinder C Frostbeskyttelsesaggregat D Trykregulator

21 11 Hvad er det højste tilladte akseltryk, ved national kørsel? A 8 tons. B 9 tons. C 10 tons. D 11,5 tons

22 11 Hvad er det højste tilladte akseltryk, ved national kørsel? A 8 tons. B 9 tons. C 10 tons. D 11,5 tons

23 12 Hvordan er reglerne vedrørende kørsel med tippelad? A Under kørsel skal tippeladet være låst i mindst 3 hjørner ( diagonalt ) B Under kørsel skal alle tippeladets låse være låst. C Under kørsel behøver kun tippeladets bagerste låse at være låst. D Under kørsel må ingen af tippeladets låse være låst.

24 12 Hvordan er reglerne vedrørende kørsel med tippelad? A Under kørsel skal tippeladet være låst i mindst 3 hjørner ( diagonalt ) B Under kørsel skal alle tippeladets låse være låst. C Under kørsel behøver kun tippeladets bagerste låse at være låst. D Under kørsel må ingen af tippeladets låse være låst.

25 13 Hvilke krav er der til sikring af gods – fremad? A Skal kunne modstå en kraft, der er lige så stor som lastens væg. B Skal kunne modstå en kraft, der er halv så stor som lastens vægt. C Skal kunne modstå en kraft, der er dobbelt så stor som lastens vægt. D Skal kunne modstå en kraft, der er 3 gange så stor som lastens vægt.

26 13 Hvilke krav er der til sikring af gods – fremad? A Skal kunne modstå en kraft, der er lige så stor som lastens væg. B Skal kunne modstå en kraft, der er halv så stor som lastens vægt. C Skal kunne modstå en kraft, der er dobbelt så stor som lastens vægt. D Skal kunne modstå en kraft, der er 3 gange så stor som lastens vægt.

27 14 Hvilke krav er der til sikring af gods – bagud og til siderne? A Skal kunne modstå en kraft, der er lige så stor som lastens væg. B Skal kunne modstå en kraft, der er halv så stor som lastens vægt. C Skal kunne modstå en kraft, der er dobbelt så stor som lastens vægt. D Skal kunne modstå en kraft, der er 3 gange så stor som lastens vægt.

28 14 Hvilke krav er der til sikring af gods – bagud og til siderne? A Skal kunne modstå en kraft, der er lige så stor som lastens væg. B Skal kunne modstå en kraft, der er halv så stor som lastens vægt. C Skal kunne modstå en kraft, der er dobbelt så stor som lastens vægt. D Skal kunne modstå en kraft, der er 3 gange så stor som lastens vægt.

29 15 Hvilke sanktioner kan en chauffør idømmes ved 1 times overtrædelse af køretiden? A Chaufføren kan idømmes ekstra hviletid. B Chaufføren kan idømmes en bøde. C Chaufføren kan idømmes fængsel. D Chaufføren kan miste kørekortet.

30 15 Hvilke sanktioner kan en chauffør idømmes ved 1 times overtrædelse af køretiden? A Chaufføren kan idømmes ekstra hviletid. B Chaufføren kan idømmes en bøde. C Chaufføren kan idømmes fængsel. D Chaufføren kan miste kørekortet.

31 16 Hvilke regler i køre- hviletidsbestemmelserne gælder hvis hviletiden afbrydes, ved ombord- eller frakørsel fra tog eller færge? A Det er forbudt at afbryde hviletiden. B Hviletiden skal forlænges med mindst 2 timer. C Hviletiden skal forlænges med mindst 1 time. D Den samlede hviletid skal vær på mindst 12 timer.

32 16 Hvilke regler i køre- hviletidsbestemmelserne gælder hvis hviletiden afbrydes, ved ombord- eller frakørsel fra tog eller færge? A Det er forbudt at afbryde hviletiden. B Hviletiden skal forlænges med mindst 2 timer. C Hviletiden skal forlænges med mindst 1 time. D Den samlede hviletid skal vær på mindst 12 timer.

33 17 Under hvilke af nævnte situationer, må den længste uafbrudte køretid overskrides, hvis det er foreneligt med færdselssikkerheden? A Hvis kølemaskinen er gået i stykker og der er risiko for, at lasten ødelægges. B Hvis man er forsinket i forhold til en aftalt ankomsttid hos gods modtager. C Hvis den efterfølgende pause forlænges med en - til overskridelsen - tilsvarende tid. D Når det er nødvendig for at nå en planlagt færgeafgang.

34 17 Under hvilke af nævnte situationer, må den længste uafbrudte køretid overskrides, hvis det er foreneligt med færdselssikkerheden? A Hvis kølemaskinen er gået i stykker og der er risiko for, at lasten ødelægges. B Hvis man er forsinket i forhold til en aftalt ankomsttid hos gods modtager. C Hvis den efterfølgende pause forlænges med en - til overskridelsen - tilsvarende tid. D Når det er nødvendig for at nå en planlagt færgeafgang.

35 18 Hvilke regler gælder. Hvis føreren deler sin daglige hviletid? A Hviletiden kan deles i højst 2 perioder, den ene periode skal være på mindst 8 timer. B Hviletiden kan kun deles i 2 perioder, der hver skal være lige lange. C Hviletiden kan deles i højst 3 perioder, den ene skal være på mindst 8 timer. D Hviletiden kan deles i højst 4 perioder, den ene skal være på mindst 8 timer.

36 18 Hvilke regler gælder. Hvis føreren deler sin daglige hviletid? A Hviletiden kan deles i højst 2 perioder, den ene periode skal være på mindst 8 timer. B Hviletiden kan kun deles i 2 perioder, der hver skal være lige lange. C Hviletiden kan deles i højst 2 perioder, den ene skal være på mindst 9 timer. D Hviletiden kan deles i højst 4 perioder, den ene skal være på mindst 8 timer.

37 19. Gælder det gule sygesikringsbevis ved kørsel med gods i et EØS-
19 Gælder det gule sygesikringsbevis ved kørsel med gods i et EØS- land? A Ja, det dækker fuldt ud ved sygdom. B Nej, det dækker ikke, man skal have et EU- sygesikringsbevis med. C Nej, man skal selv tegne en forsikring mod sygdom. D Ja, bare man samtidig kan fremvise et gyldigt pas.

38 19. Gælder det gule sygesikringsbevis ved kørsel med gods i et EØS-
19 Gælder det gule sygesikringsbevis ved kørsel med gods i et EØS- land? A Ja, det dækker fuldt ud ved sygdom. B Nej, det dækker ikke, man skal have et EU- sygesikringsbevis med. C Nej, man skal selv tegne en forsikring mod sygdom. D Ja, bare man samtidig kan fremvise et gyldigt pas.

39 20 Under en læsning af opdager du, at emballagen på noget af godset er beskadiget. Hvordan undgår du, at du selv og vognmanden senere kan blive gjort ansvarlig ? A Ved at gøre afsender opmærksom på skaden, så han bytter godset. Alternativt begrunde et forbehold på fragtbrevet og får afsenderens underskrift. B Ved straks at ringe til vognmanden. C Ved at lade som ingenting. D Ved at tilbyde afsenderens læssepersonale et par lussinger, for forsøg på at snyde dig.

40 20 Under en læsning af opdager du, at emballagen på noget af godset er beskadiget. Hvordan undgår du, at du selv og vognmanden senere kan blive gjort ansvarlig ? A Ved at gøre afsender opmærksom på skaden, så han bytter godset. Alternativt begrunde et forbehold på fragtbrevet og får afsenderens underskrift. B Ved straks at ringe til vognmanden. C Ved at lade som ingenting. D Ved at tilbyde afsenderens læssepersonale et par lussinger, for forsøg på at snyde dig.

41 21 Hvornår skal en virksomhed have en sikkerhedsrepræsentant? A Hvis der er 10 eller flere ansatte. B Hvis der er 5 eller flere ansatte. C Hvis der er 20 eller flere ansatte. D Så snart der er en ansat.

42 21 Hvornår skal en virksomhed have en sikkerhedsrepræsentant? A Hvis der er 10 eller flere ansatte. B Hvis der er 5 eller flere ansatte. C Hvis der er 20 eller flere ansatte. D Så snart der er en ansat.

43 22 Efter lang tids kørsel på motorvej er der særlig risiko for at blive… A Natteblind. B Farveblind. C Fartblind. D Overforsigtig.

44 22 Efter lang tids kørsel på motorvej er der særlig risiko for at blive… A Natteblind. B Farveblind. C Fartblind. D Overforsigtig.

45 23 Ved trussel om vold skal du: A Altid medbringe et ”våben” f.eks. en baseballkølle, således at du kan forsvar dig selv? B Afstå fra at spille helt. Er det kommet så vidt – er din sikkerhed vigtigere end lasten? C For enhver pris nægte at efterkomme pression fra røvere og markere at du ikke lader dig true? D Stikke af, hurtigst muligt?

46 23 Ved trussel om vold skal du: A Altid medbringe et ”våben” f.eks. en baseballkølle, således at du kan forsvar dig selv? B Afstå fra at spille helt. Er det kommet så vidt – er din sikkerhed vigtigere end lasten? C For enhver pris nægte at efterkomme pression fra røvere og markere at du ikke lader dig true? D Stikke af, hurtigst muligt?

47 24 Såfremt, du under en transport, får mistanke om at du uforvarende er indblandet i narko- og menneskesmugling, skal du: A Straks tage kontakt til de danske myndigheder (også selv om du er i udlandet)? B Ringe til det lokale politi (i udlandet)? C Noterer oplysningerne ned og videregive D disse til vognmanden/kørselslederen når du kommer hjem? Ikke gøre noget, for ikke at blive indblandet?

48 24 Såfremt, du under en transport, får mistanke om at du uforvarende er indblandet i narko- og menneskesmugling, skal du: A Straks tage kontakt til de danske myndigheder (også selv om du er i udlandet)? B Ringe til det lokale politi (i udlandet)? C Noterer oplysningerne ned og videregive D disse til vognmanden/kørselslederen når du kommer hjem? Ikke gøre noget, for ikke at blive indblandet?

49 25 Udstødningen fra en dieselmotor indeholder? A Blandt andet kræftfremkaldende stoffer. B Ingen skadelige stoffer, hvis motoren er fra 1998 og frem. C Kun nogle meget små sodapartikler. D Ingen skadelige stoffer, hvis bare man kører defensiv.

50 25 Udstødningen fra en dieselmotor indeholder? A Blandt andet kræftfremkaldende stoffer. B Ingen skadelige stoffer, hvis motoren er fra 1998 og frem. C Kun nogle meget små sodapartikler. D Ingen skadelige stoffer, hvis bare man kører defensiv.

51 26 Hvor ofte skal APV gennemføres i firmaerne? A Hvert år. B Hvert andet år. C Hvert tredje år. D Hvert fjerde år.

52 26 Hvor ofte skal APV gennemføres i firmaerne? A Hvert år. B Hvert andet år. C Hvert tredje år. D Hvert fjerde år.

53 27 Hvem har pligt til at anmelde arbejdsskader? A Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsskader. B Det er arbejdstagerens pligt at anmelde arbejdsskader. C Både arbejdsgiver og arbejdstager har pligt til at anmelde arbejdsskader. D Ingen har pligt. Det er en frivillig sag.

54 27 Hvem har pligt til at anmelde arbejdsskader? A Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde arbejdsskader. B Det er arbejdstagerens pligt at anmelde arbejdsskader. C Både arbejdsgiver og arbejdstager har pligt til at anmelde arbejdsskader. D Ingen har pligt. Det er en frivillig sag.

55 28 Hvilken form for mærkning skal eksempelvis sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj vær forsynet med? A CE mærkning. B JRU mærkning. C EU mærkning. D A mærkning.

56 28 Hvilken form for mærkning skal eksempelvis sikkerhedshjelm og sikkerhedsfodtøj vær forsynet med? A CE mærkning. B JRU mærkning. C EU mærkning. D A mærkning.

57 29 Hvem har ansvaret for din almene sundhedstilstand? A Din nærmeste familie. B Din arbejdsgiver. C Dig selv. D Samfundet.

58 29 Hvem har ansvaret for din almene sundhedstilstand? A Din nærmeste familie. B Din arbejdsgiver. C Dig selv. D Samfundet.

59 30 Hvilke primære opgaver har protein i kosten? A Det giver energi til arbejdet. B Det skal opbygge knogler og muskelfibrene. C Det sørger for varmen i musklerne. D Det fjerner ledsmerter.

60 30 Hvilke primære opgaver har protein i kosten? A Det giver energi til arbejdet. B Det skal opbygge knogler og muskelfibrene. C Det sørger for varmen i musklerne. D Det fjerner ledsmerter.

61 31 Et BMI (Body Mass Indeks) på 26 betyder, at du tilhører gruppen A Som vægtmæssigt må betegnes som tilhørende normalvægtgruppen. B Som vægtmæssigt må betegnes som tilhørende de lidt undervægtige. C Som vægtmæssigt må betegnes som værende mindre overvægtig. D Som vægtmæssigt må betegnes som værende svært overvægtig.

62 31 Et BMI (Body Mass Indeks) på 26 betyder, at du tilhører gruppen A Som vægtmæssigt må betegnes som tilhørende normalvægtgruppen. B Som vægtmæssigt må betegnes som tilhørende de lidt undervægtige. C Som vægtmæssigt må betegnes som værende mindre overvægtig. D Som vægtmæssigt må betegnes som værende svært overvægtig.

63 32 Hvorfor er måltider med et højt og rigt indhold af kostfibre, særligt vigtigt for en chauffør ? A Det mætter dejligt, og har en sløvende virkning. B Blodsukkerprocenten holdes stabilt og reaktionsevnen bibeholdes. C Fibrene bevirker en øget produktion af kamphormonet adrenalin. D Det feder overhovedet ikke.

64 32 Hvorfor er måltider med et højt og rigt indhold af kostfibre, særligt vigtigt for en chauffør ? A Det mætter dejligt, og har en sløvende virkning. B Blodsukkerprocenten holdes stabilt og reaktionsevnen bibeholdes. C Fibrene bevirker en øget produktion af kamphormonet adrenalin. D Det feder overhovedet ikke.

65 33 Et væsketab på 2% vil medfør en nedsat arbejdsevne på? A 10 % B 20 % C 30 % D 40 %

66 33 Et væsketab på 2% vil medfør en nedsat arbejdsevne på? A 10 % B 20 % C 30 % D 40 %

67 34 En person har ild i tøjet, hvad skal du gøre straks? A Sluk ilden med CO2 slukker B Sluk ilden med vand, tæppe eller lign. C Ring til brandvæsenet. D Tilkald politiet.

68 34 En person har ild i tøjet, hvad skal du gøre straks? A Sluk ilden med CO2 slukker B Sluk ilden med vand, tæppe eller lign. C Ring til brandvæsenet. D Tilkald politiet.

69 35 En chauffør har fået batterisyre i øjnene, hvad er førstehjælpen? A Ring til alarmcentralen. B Tilkald arbejdstilsynet. C Hurtigst muligt begynde at skylle øjnene med vand og altid fra næseroden og ud. D Sørge for han holder sig i ro med lukkede øjne den næste ½ time.

70 35 En chauffør har fået batterisyre i øjnene, hvad er førstehjælpen? A Ring til alarmcentralen. B Tilkald arbejdstilsynet. C Hurtigst muligt begynde at skylle øjnene med vand og altid fra næseroden og ud. D Sørge for han holder sig i ro med lukkede øjne den næste ½ time.

71 36 Hvilke forhold skal du være særligt opmærksom på når du foretager et alarmopkald til 112 fra din mobiltelefon. A Der er ingen specielle forhold. B Det kan være svært at komme igennem. C Det er altid den nærmeste alarmcentral du får kontakt med. D Du kommer ikke altid igennem til nærmeste alarmcentral, og skal derfor vær meget præcis i adresseangivelsen.

72 36 Hvilke forhold skal du være særligt opmærksom på når du foretager et alarmopkald til 112 fra din mobiltelefon. A Der er ingen specielle forhold. B Det kan være svært at komme igennem. C Det er altid den nærmeste alarmcentral du får kontakt med. D Du kommer ikke altid igennem til nærmeste alarmcentral, og skal derfor vær meget præcis i adresseangivelsen.

73 37 Hvilke af følgende parametre, medvirker til højnelse af chaufførererhvervets image. A Aggressiv kørestil. B Misligholdt køretøj, der vidner om travlhed – i en grad der udelukker service af køretøjet. C Defensiv kørestil. D Hyppige og langvarige parkering i beboelsesområder.

74 37 Hvilke af følgende parametre, medvirker til højnelse af chaufførererhvervets image. A Aggressiv kørestil. B Misligholdt køretøj, der vidner om travlhed – i en grad der udelukker service af køretøjet. C Defensiv kørestil. D Hyppige og langvarige parkering i beboelsesområder.

75 38 Hvilke udsagn er rigtigt omkring kundeservice A Chaufførens personlige fremtoning har ingen betydning for kunden. B Chaufførens personlige fremtoning er meget afgørende for kunden. C Chaufførens opgaver har aldrig noget med kunde service at gøre. D Chaufføren kan være ligeglad med kunde service, det er vognmandens problem.

76 38 Hvilke udsagn er rigtigt omkring kundeservice A Chaufførens personlige fremtoning har ingen betydning for kunden. B Chaufførens personlige fremtoning er meget afgørende for kunden. C Chaufførens opgaver har aldrig noget med kunde service at gøre. D Chaufføren kan være ligeglad med kunde service, det er vognmandens problem.

77 39 Virksomhedstransport er typisk? A Lukning og flytning af hele virksomheden. B Transport uden for virksomhed, men inden for virksomhedens økonomiske rammer. Eks. Transport mellem datterselskaber. C Almindelig distributionskørsel. D Fragtmandskørsel.

78 39 Virksomhedstransport er typisk? A Lukning og flytning af hele virksomheden. B Transport uden for virksomhed, men inden for virksomhedens økonomiske rammer. Eks. Transport mellem datterselskaber. C Almindelig distributionskørsel. D Fragtmandskørsel.

79 40 Hvad forstår man ved udtrykket ”ekstern transport” A Det er transport fra én bestemt virksomhed. B Det er transport der foregår indenfor virksomheden. C Det betyder at transporten skal foregå i morgen. D Det er den transport der foregår udenfor virksomheden.

80 40 Hvad forstår man ved udtrykket ”ekstern transport” A Det er transport fra én bestemt virksomhed. B Det er transport der foregår indenfor virksomheden. C Det betyder at transporten skal foregå i morgen. D Det er den transport der foregår udenfor virksomheden.

81 41 Hvad er et TIR-Carnet? A En slags oversættelse af registreringsattesten, som skal medbringes i alle TIR lande. B Et tolddokument på godset, der skal bruges hvis transporten skal fra Danmark til Norge. C Et tolddokument, der skal / kan bruges på gods fra EU og ud af EU. Til eksempelvis Tyrkiet. D Et internationalt fragtbrev.

82 41 Hvad er et TIR-Carnet? A En slags oversættelse af registreringsattesten, som skal medbringes i alle TIR lande. B Et tolddokument på godset, der skal bruges hvis transporten skal fra Danmark til Norge. C Et tolddokument, der skal / kan bruges på gods fra EU og ud af EU. Til eksempelvis Tyrkiet. D Et internationalt fragtbrev.

83 42 Hvad er et CMR fragtbrev? A Et bevis på at der er betalt vægtafgift. B Et fragtbrev på godset international transporter. C Et dokument som skal vise godsets værdi. D En tilladelse til at køre i CMR landene.

84 42 Hvad er et CMR fragtbrev? A Et bevis på at der er betalt vægtafgift. B Et fragtbrev på godset international transporter. C Et dokument som skal vise godsets værdi. D En tilladelse til at køre i CMR landene.

85 43 Når man anvender EDI (”Electronic Data Interchange”) betyder det? A At engelske data indsættes automatisk i kørselsrapporten. B At dokumentdata overføres elektronisk. C At chaufføren intet ansvar har. D At fragtbrevet udfyldes og udskrives automatisk.

86 43 Når man anvender EDI (”Electronic Data Interchange”) betyder det? A At engelske data indsættes automatisk i kørselsrapporten. B At dokumentdata overføres elektronisk. C At chaufføren intet ansvar har. D At fragtbrevet udfyldes og udskrives automatisk.

87 44 Hvilke lande giver en fællesskabstilladelse ret til at transportere gods i? A Der er ingen begrænsninger overhovedet, hvis man har en fællesskabstilladelse. B I EØS-området som dækker Belgien Cypern ( kun den græsk-cypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Ungarn, Østrig, Liechtenstein, Norge og Island C Kun inden for EU D I hele EU samt Rusland og det nordlige Pakistan

88 44 Hvilke lande giver en fællesskabstilladelse ret til at transportere gods i? A Der er ingen begrænsninger overhovedet, hvis man har en fællesskabstilladelse. B I EØS-området som dækker Belgien Cypern ( kun den græsk-cypriotiske område), Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Luxemburg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Ungarn, Østrig, Liechtenstein, Norge og Island C Kun inden for EU D I hele EU samt Rusland og det nordlige Pakistan

89 45 Hvad skal du gøre, hvis du er indblandet i et uheld? A Jeg har pligt til at udlevere alle relevante oplysninger til de implicerede parter på stedet. B Jeg skal have en underskrift på hvem der er skyldige i uheldet. C Nægte at udtale mig om noget som helst, undtaget til politiet. D Der er ingen regler på området.

90 45 Hvad skal du gøre, hvis du er indblandet i et uheld? A Jeg har pligt til at udlevere alle relevante oplysninger til de implicerede parter på stedet. B Jeg skal have en underskrift på hvem der er skyldige i uheldet. C Nægte at udtale mig om noget som helst, undtaget til politiet. D Der er ingen regler på området.

91 46 Hvad dækker bilens ansvarsforsikring? A Skade på egen bil ved selvforskyldt skade B Skade på mig selv som fører, hvis jeg har skylden. C Skade på egen passagerer, modparten og passagerer i modpartens bil. D Dækker alle personskader, - på alle personer. – i alle former for uheld.

92 46 Hvad dækker bilens ansvarsforsikring? A Skade på egen bil ved selvforskyldt skade B Skade på mig selv som fører, hvis jeg har skylden. C Skade på egen passagerer, modparten og passagerer i modpartens bil. D Dækker alle personskader, - på alle personer. – i alle former for uheld.

93 47 Hvis gennemsnitshastigheden er 50 km/t og vej strækningen er 175 km. vil køretiden blive ? A Ca. 3 timer og 50 minutter. B Ca. 3 timer og 30 minutter. C Ca. 14 timer og 30 minutter. D Ca. 2 timer og 30 minutter.

94 47 Hvis gennemsnitshastigheden er 50 km/t og vej strækningen er 175 km. vil køretiden blive ? A Ca. 3 timer og 50 minutter. B Ca. 3 timer og 30 minutter. C Ca. 14 timer og 30 minutter. D Ca. 2 timer og 30 minutter.

95 48 Hvad betyder forholdet 1: på vejkort A 1 cm på kortet er 2 km i virkeligheden. B 1 cm. På kortet er 20 km. I virkeligheden. C 10 mm. På kortet er 20 km i virkeligheden. D 1 cm på kortet er 200 km. I virkeligheden.

96 48 Hvad betyder forholdet 1: på vejkort A 1 cm på kortet er 2 km i virkeligheden. B 1 cm. På kortet er 20 km. I virkeligheden. C 10 mm. På kortet er 20 km i virkeligheden. D 1 cm på kortet er 200 km. I virkeligheden.

97 49 Hvor mange euro paller kan der være på et lad der er 7,30 meter X 2,50 meter A 12 paller B 24 paller C 18 paller D 9 paller

98 49 Hvor mange euro paller kan der være på et lad der er 7,30 meter X 2,50 meter A 12 paller B 24 paller C 18 paller D 9 paller

99 50 Efter hvilke regler transporterer man farligt gods i Danmark? A RID B ATP C ADR D CMR

100 50 Efter hvilke regler transporterer man farligt gods i Danmark? A RID B ATP C ADR D CMR


Download ppt "1 Hvilken betydning har langvarig ”filen” på koblingen ved igangsættelse? A Ødelægger koblingen på meget kort tid. B Ingen betydning mere, med de nye asbestfri."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google