Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HELVEDE? … DET ER DE ANDRE!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HELVEDE? … DET ER DE ANDRE!"— Præsentationens transcript:

1 HELVEDE? … DET ER DE ANDRE!
En kort præsentation og indføring i MBTI (Myers Briggs Type Indicator) og teambuilding værktøjet TeamDiamanten. MBTI giver hjælp til at forstå dine egne og andres præferencer i forhold til, hvordan man ser verden og træffer sine beslutninger, og hvordan det indvirker dit liv og arbejde. At arbejde i teams er helt fantastisk, når det fungerer og dybt frustrerende, når det ikke fungerer. TeamDiamanten giver, med udgangspunkt i MBTI, sprog for dine særlige teamkompetencer og giver overblik og redskaber til at skabe gode teams og teamprocesser. MBTI og TeamDiamanten er uvurderlige værktøjer for udvikling såvel som konfliktløsning og giver et indblik i Guds skaberværk som alle kirkeledere og menighedsrådsmedlemmer kan have stor glæde af.

2 JBTA / JTI / MBTI Introduktion til et dialogværktøj
HELVEDE?... DET ER DE ANDRE! JBTA / JTI / MBTI Introduktion til et dialogværktøj Karin Hall og Kjeld Ghozati

3 Lektionens formål At forstå din personlighed og hvordan den indvirker på dit liv, dit job, din tjeneste og dit forhold til andre Få en bedre selvforståelse (hvor er jeg ekstrem, hvad er mine styrker og udfordringer?) Hvordan arbejder jeg bedre sammen med andre… det handler om at få syn for hinandens styrker og forståelse for hinandens svagheder

4 Vi har forskellig temperament og karaktertræk
Bed folk om at ændre deres karakter – du spørger om det umulige!! Prøv at få en zebra til at blive til en giraf… det bliver ikke noget vellykket eller kønt syn Et agern kan ikke spire op til et fyrretræ!

5 2 måder at leve resten af dit liv på
Modarbejd naturloven Hvis de andre bare var anderledes Bjælken og splinten Hovmod … jeg kan ikke blive klogere! Gå på opdagelse i Guds skaberværk Lev i visdom med indsigt og forståelse Få sprog for forskellighederne Gud elsker Jazz

6 Et dialogværktøj JBTA / JTI / MBTI kan anvendes som dialogværktøj til:
Indsigt i din stil / personlighed Personlig udvikling Leder udvikling Teambuilding Konfliktløsning Par rådgivning

7 Typologiens fire dimensioner
E - I Ekstrovert – Introvert Hvor personen henter og retter sin energi Energi S - N Sansning – iNtuition Hvilken ”kanal” personen opfatter verden igennem Opfatte T - F Tænkning – Følen Hvilken måde personen træffer beslutninger på Vurdere J - P Vurdere – Opfatte Hvordan personen vælger at indrette sig i den ydre verden Livsstil

8 EKSTROVERT kontra INTROVERT
2 måder at forholde sig til omverden på: Ekstrovert (E): De væsentligste stimuli kommer fra den ydre verden – mennesker og ting Introvert (I): De væsentligste stimuli kommer fra den indre verden - tanker og refleksion

9 Nøglebegreber E - I E Udadvendt Aktiv Ud mod Social Mennesker Mange
Udtryksfuld Bredde I Indadvendt Reflekterende Ind mod Reserveret Privat Stille Dybde

10 SANSNING kontra INTUITION
2 måder at optage information og indtryk på: Sansning (S): Konkret, sansning gennem de fem ydre sanser (syns-, høre-, føle-, smags- og lugtesans) Intuition (N): Abstrakt, Optagelse af indtryk gennem en intuitiv sans, ved selviagttagelse og gennem en indre forestillingsverden

11 Nøglebegreber S - N S Sansning Detaljer I nuet Praktisk Fakta Realisme
Intuition Mønstre I fremtiden Fantasirig Nyskabe Mulighed

12 TÆNKNING kontra FØLELSE
2 måder at tage beslutninger på: Tænkning (T): En beslutningsproces der bygger på logiske og objektive overvejelser Følelse (F): En beslutningsproces bygger på personlige og subjektive værdier

13 Nøglebegreber T - F T Tænkning Hoved Objektiv Retfærdighed
Ikke personlig Kritisere Analysere Principper F Følelse Hjerte Subjektiv Harmoni Personlig Værdsætte Indlevelse Værdier

14 STRUKTUR kontra SPONTANITET
2 måder at leve på: Struktur (J): En livsstil med plan og orden Spontanitet (P): En livsstil med fleksibilitet og pludselige skift

15 Nøglebegreber J - P J Vurdere Organiseret Struktur Kontrol Bestemthed
Forberedende Planlægge Lukke P Opfatte Fleksibel Spontan Oplevelse Nysgerrighed Improviserende Vente Åbne

16 Myers-Briggs typeindikator 16 forskellige typer
ISTJ ISFJ INFJ INTJ ISTP ISFP INFP INTP ESTP ESFP ENFP ENTP ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

17 ”Sammen kan vi noget som ingen af os kan hver for sig”
TeamDiamanten Introduktion til et teambuildingsværktøj Karin Hall og Kjeld Ghozati

18 Teamwork Fra isolerede lemmer til en krop med koordinerede bevægelser mellem de forskellige lemmer Teamwork – noget af det mest udfordrende og det mest fantastiske Intet er mere oplivende og opmuntrende Intet er mere fyldt med smerte og frustration Hvordan får vi gang i jazzen?

19 Selvindsigt forbedrer samarbejdsevnen
”Inden jeg selv nåede til erkendelsen af, at jeg ikke er så god til af få afsluttet mine opgaver, kunne jeg indimellem godt komme i konflikt med mine omgivelser”. ”Jeg har eksempelvis nu indset, at jeg har brug for assistance, når det handler om at færdiggøre projekter”. Jens Moberg i bogen ”Rettidig omsorg”

20 Selvindsigt forbedre evnen til at bruge flere af sine værktøjer
”Efter mange år i et toplederjob… og mediernes bevågenhed er blevet en del af hverdagen, er jeg faktisk stadig introvert som menneske. Men jeg har lært at bruge den ekstroverte side af mig selv.” Jens Moberg i bogen ”Rettidig omsorg”


Download ppt "HELVEDE? … DET ER DE ANDRE!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google