Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt palliation på sygehuset 2 oktober 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt palliation på sygehuset 2 oktober 2012"— Præsentationens transcript:

1 Projekt palliation på sygehuset 2 oktober 2012
Specialeansvarlig i palliation Sygeplejerske Anette Stoklund Medicinsk afdeling Vejle Sygehus

2 Kvalitetsudviklingsprojekt
Til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitalsafdeling Oktober 2008 – December 2009 Med fokus på :

3 Palliative Indlæggelsesforløb
Tidlig opsporing af symptomer Symptombehandling God udskrivelse til videre forløb i hjemmet, hospice eller evt. aflastning Gode terminale forløb for de patienter der dør under indlæggelsen

4 Design Klassisk kvalitetsudviklingsprojekt
Kvalitetscirkel: plan –do- study-act Man planlægger mål Implementerer midler til at nå målet undervejs Overvåger om målet er nået Eventuel korrigerer i planen – hvis det viser sig at mål ikke nåes

5 projekt før og efter Journal audit – for at undersøge daværende praksis i forhold til palliation Spørgeskema til personalet – for at klarlægge hvilke problematikker og udfordringer personalet oplevede Spørgeskema og journalaudit ved afslutning

6 Selve projekt fasen Undervisning af personale:
Temadage v. palliativt team med fokus på: -medicinsksmertebehandling i palliativ indsats - retningslinjer for symptom lindring de sidste levedøgn - røde dråber Malign hyperkalcæmi ( somnolens, obstipation, kvalme) ( zometa, væskebehandling) Medullært tværsnit ( højdosis prednisolon, stråler, evt. operation) Vena cava superior syndrom ( højdosis prednisolon , stråler, evt. operation ) Obstipation og åndenød

7 De sidste levedøgn Mest almindelige symptomer - smerter - angst/uro
- åndenød - sekret ( rallelyde) - kvalme/opkasning - agitation/delir

8 Udover undervisning Tværfaglig konference en gang om ugen Overlæge Tove Vejlgaard Projektsygeplejerske Lene Jørgensen fra Palliativt Team tilstede dagligt Tilbud om telefonrådgivning fra Palliativt Team

9 Løbende implementering
Tiltag i elektronisk patient journal: Check liste til udskrivelse af palliative patient Check liste med EORTC skema Behandlings plejeplan ”de sidste levedøgn” Læge notat ”patienten er uafværgelig døende” Symptom lindring de sidste levedøgn Pjecer og vejledninger ( ligger på Sygehus Lillebælt Infonet)

10 EORTC Valideret symptomscreeningsinstrument
Dansk version Mogens Grønvold BBH Det er vist at symptomscreening ”fanger” flere problem stillinger end en almindelig medicinsk anamneseoptagelse

11 Eortc skema Svar: 1 slet ikke- 2 lidt- 3 en del- 4 meget
Har du nogen vanskeligheder ved at gå en kort tur udendørs? Er du nødt til at ligge i sengen eller sidde i en stol om dagen? Har du brug for hjælp til at spise, tage tøj på. Vaske dig eller gå på toilettet? I den forløbne uge:

12 4. havde du åndenød? 5. har du haft smerter? 6. har du haft besvær med at sove? 7. har du følt dig svag? 8. har du savnet appetit? 9. har du haft kvalme?

13 10. har du haft forstoppelse?
11. var du træt? 12. vanskeliggjorde smerter dine daglige gøremål? 13. følte du dig anspændt? 14. følte du dig deprimeret? 15. hvordan vil du vurdere din samlede livskvalitet i den forløbne uge 1- 7 16. har du haft andre væsentlige symptomer eller problemer, som ikke er nævnt i spørgsmålene ovenfor?

14 konklusion Projektet har øget personalets kompetencer i pleje og behandling af alvorligt syge patienter Forbedret kommunikationen med såvel patienter som pårørende Det fremhæves at der bør være kontinuerlig implementering, for at fastholde og videreudvikle opnåede kompetencer Det vurderes at der, også efter projektet, er brug for en dedikeret sygeplejerske som nøgleperson inden for palliation sammen med en ansvarlig dedikeret overlæge Den ændrede adfærd gavner i øvrigt også andre alvorligt syge patienter i afdelingen ( levercirrose, terminal KOL, patienter med andre cancer sygdomme)

15 Speciale ansvarlig i palliation
- fastholde de implementerede tiltag - undervise nye kollegaer, læger, ssa, elever og studerende - holde sig opdateret i nyt inden for palliation - rådgivende/konsulent rolle - rollemodel

16 Nyt projekt Indledende systematisk behovssamtale
Målgruppe: den terminale patient med åben indlæggelse på a120/220 medicinsk afdeling Vejle Sygehus

17 Hvorfor? For at skabe tryghed for patient og pårørende
For at undgå frustration og følelsen af at være kasseret For at imødekomme eventuelle symptomer For at sikre god kontakt til egen læge, hjemmesygeplejen, eller evt. palliativt team For at patient og pårørende ved hvad vi kan tilbyde i medicinsk afdeling For at snakke om hvad det vil sige at have en åben indlæggelse Udgangspunkt i EORTC skema som er sendt med invitation For at vise, at der er et behov, og at det gavner patient og pårørende Og måske færre indlæggelser på grund af symptomer der kunne have været taget i opløbet For at hjælpe de patienter der ønsker at dø hjemme, til at forbedre muligheden herfor

18 Financiering Trygfonden ca 85.000 Medicinsk afdeling Vejle Sygehus
Start september 2012 Slut forår/sommer 2013 Resultat måles: Evalueringsskema til pårørende Journal audit ( symptomer, indlæggelses årsager før og efter projekt, antal af indlæggelser) Artikel i ”Sygeplejersken”

19 Medincinsk afdelings ledelse Overlæge Ejler Ejlersen
Oversygeplejerske Kirsten Bisgaard Udviklingssygeplejerske Cand.Cur Jannie Frølund Afdelings sygeplejerske Lone Oehlenschlaeger Speciale ansvarlig sygeplejerske Anette Stoklund


Download ppt "Projekt palliation på sygehuset 2 oktober 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google