Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn"— Præsentationens transcript:

1 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Forebyggelsesprojekt i Esbjerg Niels Mark, tandlæge MPH -

2 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Projektet er gennemført som en del af mit MPH-studie på Århus Universitet Niels Mark, tandlæge MPH -

3 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Problemstilling Stagnerende fremgang i udviklingen i tandsundhed blandt skolebørn, især blandt børn af anden etnisk herkomst og børn med ringe social baggrund Cariesfordeling udvikler sig tiltagende skævt Nettoafgang fra tandlægeerhvervet Forventninger om økonomiske stordriftsfordele i kommunerne Niels Mark, tandlæge MPH -

4 Effekstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
DMF-S indeks for 15-årige. Landstotal Kilde: SCOR-statistik, Sundhedsstyrelsen Niels Mark, tandlæge MPH -

5 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
DMF-S for 15-årige i 2005 Landsgennemsnit: 2,65 Bornholm: 0,52 Esbjerg kommune: 4,01 Gammelbyklinikken : 5,82 Bakkeskolen: 4,46 Ådal klinik: 3,46 Hjerting klinik: 2,84 Niels Mark, tandlæge MPH -

6 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Karlstad, Sverige – DMF-S for 15-årige 1979: 12 1991: 3,5 1997: 1 Värmland Län, Sverige - DMF-S 1979: 6 1999: 0,3 for 12-årige 1979: 23 1999: 2 for 19-årige Niels Mark, tandlæge MPH -

7 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Nexø-programmet (fra 1987): Undervisning af børn og forældre Intensiv træning i hjemmetandpleje Regelmæssig prof. tandrengøring Niels Mark, tandlæge MPH -

8 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Nexø-programmet (fra 1987): DMF-S i 2005 – for 15-årige Landsgennemsnit: 2,65 Nexø: 0,52 Niels Mark, tandlæge MPH -

9 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Formål At implementere og monitorere et klinisk cariesforebyggelsesprogram omfattende børn i 1. og 5.klasse, der er tilknyttet Gammelby tandklinik i Esbjerg. At estimere effekten på tandsundheden over to år ved at indføre dette program. At estimere og vurdere de økonomiske konsekvenser af at indføre programmet. At vurdere de eventuelle organisatoriske implikationer i forbindelse med implementeringen af programmet. Niels Mark, tandlæge MPH -

10 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Forudsætninger for implementering At forebyggelsesprogrammet kan udføres på eksisterende kommunale tandklinikker. At den professionelle tandrengøring kan udføres af en klinikassistent. At den professionelle tandrengøring kan udføres på de lokale undersøgelsesklinikker i skoletiden. Niels Mark, tandlæge MPH -

11 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Studiets Design: Follow-up studie (forløbende over 24 måneder) uden randomisering af oprindelig 457 skolebørn i 1. og 5.klasse på to skoler med høj andel af børn af anden etnisk herkomst end dansk og/eller ringe social baggrund i Esbjerg Kontrolgrupperne udgjordes af alle børn, der gik i 1.og 5.klasse i skoleåret Interventionsgrupperne udgjordes af alle børn, der gik i 1. og 5.klasse i skoleåret … … altså tidsforskudte Niels Mark, tandlæge MPH -

12 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Effektmål: Udvikling af primær, operativ behandlingskrævende caries i projektperioden De tilsvarende økonomiske omkostninger i forbindelse med tandbehandlingen i perioden Begge mål opgjordes i kontrolgrupperne ved gennemgang af hvert barns journal for en to års periode fra Tilsvarende opgjordes begge mål efter projektets ophør i interventionsgrupperne ved gennemgang af hvert barns journal for perioden Niels Mark, tandlæge MPH -

13 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Består i denne sammenhæng af afpudsning – med nedgearingsvinkelstykke påsat gummipudsekop og Durafat™ tandpasta indeholdende 5000 ppm natrium fluorid (RDA-værdi opgives af Colgate-Palmolive, Danmark til 76). Afpudsningen udførtes én gang om måneden i to år på alle børnene i interventionsgrupperne og foretoges af klinikassistent. Niels Mark, tandlæge MPH -

14 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Fluoridmængde: Normalt anbefales at anvende en mængde tandpasta svarende til en ært (fingernegl), svarende til ca. 0,5 g Ellwood R, Fejerskov O. Clinical Use of Fluoride. I: Fejerskov O, Kidd E. ed. Dental Caries. The Disease and its Clinical Management. Oxford: Blackwell Munksgaard 2003:213 I projektet er det i praksis afmålt og opgjort, hvor store mængder fluorid, det enkelte barn tilføres i forbindelse med afpudsningen – der anvendes maximalt 0,25 g Duraphat 5000ppm tandpasta pr. gang, svarende til den mængde fluorid, to ekstra tandbørstninger om måneden ville udgøre Niels Mark, tandlæge MPH -

15 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
RDA – Radioactive Dentine Abrasivity Enhed knyttet til in vitro metode til estimering af fx tandpastas slibende effekt Reguleres af det Europæiske Kosmetikdirektiv 76/768/EG og ISO 11609, således at de produkter, der er på markedet, ikke har RDA-værdier over 250 Hefferen JJ. A Laboratory Method for Assessment of Dentifrice Abrasivity. J Dent Res 1976; 55:571 Niels Mark, tandlæge MPH -

16 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Resultater: 25 børn i interventionsgrupperne og 20 børn i kontrolgrupperne - ca.10 % - flyttede fra Esbjerg i interventionsperioden og udgik dermed af materialet. Som primær analyse har ”min” statistiker anbefalet anvendelse af en simpel analyse med relativ risiko som effektmål. Efterfølgende er der valideret med incidensrate-ratio beregning, suppleret med binominal regression (der giver stort set samme resultat). RR= 0.64 ( ) Niels Mark, tandlæge MPH -

17 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Resultater: Cariesincidensen på 5.klassetrin er 65 % af 1.klassetrins Cariesincidensen blandt børn af anden etnisk herkomst end dansk er samlet 125 % af etnisk danske børns Niels Mark, tandlæge MPH -

18 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Det gennemsnitlige tidsforbrug pr. barn opgjort i anvendte tandlæge- og klinikassistentminutter I interventionsgrupperne: 1.klasserne: 23 minutter (TL) / 124 minutter (KA) 5.klasserne: 14 minutter (TL) / 112 minutter (KA) I kontrolgrupperne: 1.klasserne: 69 minutter (TL) / 81 minutter (KA) 5.klasserne: 41 minutter (TL) / 49 minutter (KA) Niels Mark, tandlæge MPH -

19 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Tidsforbrug omregnet til danske kroner i gennemsnitlige henholdsvis tandlæge- og klinikassistent løntimer I interventionsgrupperne: 1.klasserne: kr. 151 (TL) + kr. 267 (KA) i alt kr. 418 5.klasserne: kr (TL) + kr. 244 (KA) i alt kr. 336 I kontrolgrupperne: 1.klasserne: kr. 435 (TL) + kr. 175 (KA) i alt kr. 606 5.klasserne: kr. 257 (TL) + kr. 106 (KA) i alt kr. 363 Niels Mark, tandlæge MPH -

20 Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn
Resultater Det har vist sig muligt at implementere et forebyggelsesprogram som det beskrevne. Cariesincidensen blandt de deltagende børn kunne reduceres. I interventionsgrupperne kunne ses en reduktion i forhold til udvikling af primær, operativ behandlingskrævende caries på godt en tredjedel sammenlignet med kontrolgrupperne. De økonomiske omkostninger i forbindelse med tandpleje kunne reduceres; markant i 1.klasserne, mindre, men dog tydeligt også for 5.klassernes vedkommende Niels Mark, tandlæge MPH -


Download ppt "Effektstudie af professionel tandrengøring på skolebørn"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google