Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klubudvikling Kolding l Y’s Men’s Club,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klubudvikling Kolding l Y’s Men’s Club,"— Præsentationens transcript:

1 Klubudvikling Kolding l Y’s Men’s Club,
Udviklingsudvalget Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

2 Præsentationen På klubmødet
Baggrunden for arbejdet Gennemgang af materialet fra udviklingsudvalget Situationen drøftes i 3 diskussionsgrupper Vigtige tilbagemeldinger til udviklingsudvalget fastholdes i et notat Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

3 Baggrunden for arbejdet
Faldende medlemsantal de seneste år præsidiet ønskede indgriben Spørgeskema til alle 29 klubmedlemmer 19 medlemmer besvarede Et nedsat udviklingsudvalg fik mandat til at bearbejde problemet Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

4 Formålet med udviklingsarbejdet
Vi har brug for at: Sikre klubben mod afvikling Skabe dynamik og fornyelse i klubben Skaffe flere anderledes arrangementer Skaffe flere medlemmer og gøre klubben selvforsynende Sælge os selv bedre og gi’ klubben et attraktivt omdømme Men vi skal tage hensyn til: Medlemsplejen i relation til ”gamle” medlemmer Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

5 Klubudvikling for Kolding 1 YMC
Projekt faser Regelmæssig rapportering til præsidiet Beskrive vort værdigrundlag Beskrive det fremtidige værdigrundlag Identificere målgruppen Fastlægge initiativer for at ramme målgruppen Beskrive nødvendige ændringer i struktur og indhold Januar Marts uni oktober januar maj Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

6 Klubmedlemmerne siger !
Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

7 Vort nuværende værdigrundlag
Indre værdier Venskab Socialt netværk Kristendom Personlig udvikling Livskvalitet Ægtefælleengagement Ydre værdier Hjælpeorganisation Aktive Omdømme Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

8 Klubudvikling for Kolding 1 YMC
Ændringer i værdigrundlaget kan give medlemmerne bedre oplevelser i klubben! Møder Der er brug for med mere tid afsat til møderne Der er brug for mere mødeforberedelse Indledning og 3 min bør integreres Mere hygge og livsbekræftende glæde Bedre lokaleindretning med små borde Gerne gastronomiske oplevelser Mindre ceremoni og stivhed Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

9 Klubudvikling for Kolding 1 YMC
Ændringer i værdigrundlaget kan give medlemmerne bedre oplevelser i klubben! Programmer Højere standard på klubprogrammet Flere tværkulturelle oplevelser Mere aktiv inddragelse af personer fra KFUM mm. Flere fællesoplevelser for ægtepar Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

10 Klubudvikling for Kolding 1 YMC
Ændringer i værdigrundlaget kan give medlemmerne bedre oplevelser i klubben! Medlemspleje Bedre introduktion af nye medlemmer Forskellig møde- og klubprofil for ældre og for yngre medlemmer og evt. regelmæssige fællesarrangementer Fastholde relation til enligt blevne ægtefæller Flere fællesoplevelser for ægtepar Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

11 Et fremtidigt værdigrundlag bør understøtte vort image!
Vi har egne klubfaciliteter Vi er synlige i medierne når vi agerer Vi er synlige på relevante hjemmesider Vi er kendte for at hjælpe hjælpeorganisationerne Vi agerer kompetente og opdaterede Vi er aktive og bevidste om vore netværk Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

12 Et fremtidigt værdigrundlag bør understøtte vort image!
Gospel koncerten Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

13 Et fremtidigt værdigrundlag bør understøtte vort image!
Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

14 Et fremtidigt værdigrundlag bør understøtte vort image!
Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

15 Et fremtidigt værdigrundlag bør understøtte vort image!
Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

16 Målgruppens relationer
Nøgle til kontakt Aktivitet Læsere af Kolding Ugeavis Artikel på Kirkesiden i Kolding ugeavis KFUM’ civile arbejde Dalbygade huset Præsentations annonce i foreningsblad KFUM idræt NN Indre mission Luthersk Mission Muligheder ?? Apostolsk kirke Kristelig lytter og fjernseer forening Menigheder Folkekirkepræster ”Tag med folder” i våbenhuse Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

17 Målgruppens relationer
Nøgle til kontakt Aktivitet Loppemarkedsgæster Y’s Men’s stand ”Tag med folder” Kristelig Fagforening Senior NN Præsentations annonce i foreningsblad FDF Loppemarkedsudvalget Tilflyttere til Kolding Link på Kommunens hjemmeside Kristne indvandrere Røde kors Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

18 Målgruppens relationer
Nøgle til kontakt Aktivitet Soldater venner NN Præsentations annonce i foreningsblad Senior Erhverv Telefonkontakt til formanden Diverse foreninger i Kolding Foreningsliste fra Kolding Kommune Grænseborgens venner Single klubber Handicappede Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

19 Karakteristika for målgruppen
Alderen hvor man er etableret er optimalt. Orienteret mod kristendommen Vores nuværende standard eller højere Målgruppen føler sig inspireret af- og godt tilpas i samværet med Y,s Men kammerater Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

20 Klubudvikling for Kolding 1 YMC
Aktivitetsliste Kontakte ekstension konsulent Britta Høst Nielsen Nordals YMC Kontakte ekstension konsulent Blume Skaffe regionens ekstension mappe Overveje en strategi for implementering af ændringerne Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

21 Forslag til et ændret klubmøde
Pænt pyntede borde opstilles i små grupper Der bankes til bords og man sætter sig Der synges en sang (toastmaster) Velkomst ved præsidenten Spisning (Fadene fjernes mellem 1. og 2. ombæring for at forlænge måltidet og samtalen.) Årstidens småkager. - Øl, vin og vand kan købes a’ 6 kr. Dagens indlæg af et klubmedlem (Integreret 3min og indledning) Udvalgenes beretninger (Der placeres en skål til frimærker) Evt. indlæg fra en taler Der sluttes (Sang og fadervor. – Derefter rejser man sig medens præsidenten siger mottoet og til sidst synges – ’ gå da frit..) Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

22 Gode råd fra Britta Høst Nielsen
Introducer 3-4 nye medlemmer i klubben på én gang Støt gerne andre organisationer Giv lokale projekter høj prioritet for at skabe PR Lav evt. fælles sangaften med spejderne, KFUM, Georgsgilderne o. l. God ide’med en ny fælles bygning med KFUM ! Synlighed gennem egen hjemmeside Vær tilstede på kommunens hjemmeside Ha’ en toastmasterplan i sangbogen ( Den nuværende opdateres!) 15% af indsamlede midler må gå i klubkassen til projektudvikling Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

23 Klubudvikling for Kolding 1 YMC
Præsentationen den .. ”Ta’ en ven med” giver ikke fornyelse Klubben må ej være åben for alle Ønsker ikke gerne ændringer Lad os sammen slukke og lukke Der er potentiale i julekalenderkontakterne Ønske om papirudgave af udviklingsmaterialet Gerne infostand på loppemarkedet Ændringer i mødeformen bør afprøves før der kommer nye medlemmer Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

24 Det næste skridt .. Efter mødet den..
Fortsætte møderne i udviklingsudvalget Bearbejde tilbagemeldingerne fra mødet den 9 feb. Planlægge de nødvendige ændringer i klubben Der planlægges en ’ ta’ en ven med’ dag i efteråret Annoncekampagne i foreningsblade Udarbejde en - ’tage med folder’ Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

25 Notat fra udvalgsmødet den …
Forslag til en ta’ en ven med aften En aften i sept. eller nov. laves et målrettet og interessant program Hvordan skal aftenen forløbe? Sponsorer varter gæsten op og lader ham aldrig alene. Sponsorerne kommer 10 minutter før mødestart for at tage imod gæsten Opdækning ved 8 mands borde De normale ritualer neutraliseres denne aften,- dog medvirker en taler Præsentation 8 mands bordet rundt Der laves en velovervejet bordplan På de efterfølgende møder planlægges samværet med gæsten nøje Gæsten modtager et program samt en præsentationsfolder som informationsudvalget laver Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget

26 Notat fra udvalgsmødet den …
Styrke kontakten til KFUM Hvad? Opbygge solidt kendskab mellem de to organisationer Lave fælles arrangementer Hvordan? Udviklingsudvalget arrangerer et møde med KFUM’s civile afd. I Kolding Mødedagsorden Drøftelse af hinandens arrangementer i en meget åben dialog Finde muligheder for deltagelse i hinandens arrangementer Klubudvikling for Kolding 1 YMC Udviklingsudvalget


Download ppt "Klubudvikling Kolding l Y’s Men’s Club,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google