Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

RigshospitaletGeneralplan marts 2009 - En dynamisk plan Rigshospitalets generalplan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "RigshospitaletGeneralplan marts 2009 - En dynamisk plan Rigshospitalets generalplan."— Præsentationens transcript:

1 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 - En dynamisk plan Rigshospitalets generalplan

2 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Vejen til hospitalsplan og generalplan •2006: I efteråret nedsatte regionen 40 sundhedsfaglige råd, der kom med faglig rådgivning om eget område •2006: Sundhedspolitiske hensigtserklæringer for planarbejdet blev besluttet af politikerne •2007: Forslag til hospitalsplan i offentlig høring og vedtaget i maj •2008: Ekspertpanelet screenede og indstillede til regeringen om investeringer i efteråret •2009: Regeringen udmeldte i januar et foreløbigt tilsagn om investeringsramme for Rigshospitalet på 1,85 mia.kr.

3 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Hvad sker der nu? • Der arbejdes videre med generalplanen som en dynamisk plan • Bygge-projektorganisation er blevet etableret og består pt af 6 personer. • Henrik Eriksen er ansat som projektdirektør • 3 medarbejdere fra Økonomi- og Planlægningsafdelingen • 2 medarbejdere fra Bygge og Anlæg

4 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Den videre proces International arkitektkonkurrence skal udskrives Konkurrencen skal: • Indplacere alle kliniske funktioner (centre og klinikker) og beskrive deres indbyrdes sammenhæng • Planlægge forhold for medarbejdere, patienter og pårørende • Beskrive krav til kvalitet, patientsikkerhed og arbejdsmiljø

5 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Forudsætninger for videre proces på Rigshospitalet • Arkitektkonkurrencen og det videre arbejde forudsætter en væsentlig brugerinvolvering • Brugerinvolvering skal sikre at nybyggeri og renovering er så optimal som mulig • Materiale fra de tidligere arbejdsgrupper skal indgå i grundlaget for den videre proces •Grundig projekteringsarbejde vil tage mindst 1 år

6 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Generalplanen for Rigshospitalet Generalplanen er udarbejdet i samarbejde med Region Hovedstaden. Den har til formål at vise et eksempel, der muliggør: • Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 kan implementeres på Rigshospitalet • Rigshospitalet renoveres

7 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Overordnet tidsplan for generalplanlægning Idéfase, dataindsamling Planlægningsfase Arkitektkonkurrence, programmering Forprojekt, genhusning Hovedprojekt, nedrivning Hovedprojekt fortsat Byggeprocesser 2008 2009 2010 2011 2012- 2014

8 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Region Hovedstadens kapacitetsberegningsmodel Beregninger bygger på rapport fra Danske Regioner om fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter

9 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Aktivitetsfremskrivning Udgangspunktet for Region Hovedstadens kapacitetsberegning er aktiviteten på Rigshospitalet i 2006. Senge er incl. Patienthotellet og opgjort i syvdøgns senge med 85 % belægning. Rigshospitalet - Senge1.0311.1006,6 % - Ambulante besøg476.982821.78572,3 % - Operationer40.27153.85433,7 % Aktivitet 2006Aktivitet 2015 Ændring

10 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Arealstandarder – Danske Regioner Brutto/netto- faktor Hospitals-brutto/netto-faktor2,1 Afdelings-brutto/netto-faktor1,7 Arealstandarder Danske Regioner 18.09.2008

11 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Totalt arealbehov 2015 Beregnet på grundlag af Danske Regioners arealstandarder og Region Hovedstadens kapacitetsberegningsmo del Rigshospitalet Arealbehov 2015 Senge (1.100 pladser)44.170 Ambulatorier17.678 Operationer12.960 Fødsler910 Kontorer og møderum (inkl. adm.)26.292 Tværgående funktioner mv.27.237 Forskning og undervisning22.800 Logistik mv.24.439 Region Hovedstaden, funktioner2.154 Samlet arealbehov (m² netto)178.640 Bruttoareal Nettoarealer (100%)178.640 Teknikarealer (+30%)53.592 Trafikarealer, konstruktionsarealer (+80%)142.912 I alt, m² brutto (b/n-faktor 2,1)375.144 Arealbehov m²m²

12 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Anlægsøkonomi Rigshospitalet Skøn over anlægsøkonomim² bruttoi altkr./m²mio. kr.i alt Fordeling på375.1447.264 - Nybyggeri119.10725.5073.038 - Total renovering135.35819.9952.706 - Renovering normal stand120.67912.5951.520 ArealbehovNybyggeri og renoveringer Investeringsbehovet vurderes samlet til: • 7,26 mia. kr. til nybyggeri og renovering af i alt 375.000 m² brutto • 0,39 mia. kr. til 1.000 underjordiske p-pladser • 7,65 mia. kr. i alt Beregnet på baggrund af Region Hovedstadens kvadratmeterpriser, der er inklusiv projekterings- og byggeomkostninger, genhusning/interim, fast inventar/medico.

13 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Tidsfølgeplan for byggefaserne 2 Fase 3 Fase 4 1 3 5 4 6 8 7 9 11 10 12 14 13 15 16 17 Nybyggeri I Centralkompleks (3+4)Nybyggeri II Fase 1 Fase 2 Nybyggeri IIIMellembygning Nybyggeri IVSydkompleks Centralkompleks (1+2) ProjekteringByggefase nybyggeriByggefase ombyggeri

14 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Fase 1 KvadratmeterPris Nybygning I 40.000 m² 1.020 mio. kr. Ombygning af sektor 1 og 2 i to etaper á 20.000 m² 40.000 m²800 mio. kr. Fase 1 i alt1.820 mio. kr.

15 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Fase 2 KvadratmeterPris Nybygning II 20.000 m² 510 mio. kr. Ombygning af sektor 3 og 4 i to etaper á 20.000 m² 40.000 m²800 mio. kr. Fase 2 i alt1.310 mio. kr.

16 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Fase 3 KvadratmeterPris Nybygning III 30.000 m² 765 mio. kr. Ombygning af mellembygningen 15.000 m²300 mio. kr. Fase 3 i alt1.065 mio. kr.

17 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Fase 4 KvadratmeterPris Nybygning IV 29.000 m² 745 mio. kr. Ombygning af Sydkomplekset, sektor 1-2 og 3-4 40.000 m²805 mio. kr. Fase 4 i alt1.550 mio. kr. Sideløbende med fase 1-4 skal der etableres P-huse, svarende til 1.000 underjordiske parkeringspladser til en samlet pris på 390 mio. kr. Øvrig bygningsrenovering, svarende til ca. 120.000 m², er ikke fasebestemt. Udgiften til dette er beregnet til 1.520 mio. kr.

18 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Investeringsbehovet vurderes samlet til: Fase 11.820 mio. kr. Fase 21.310 mio. kr. Fase 31.065 mio. kr. Fase 41.550 mio. kr. P-huse390 mio. kr. Øvrig bygningsrenovering1.520 mio. kr. I alt til nybyggeri og renovering af 375.000 m² brutto 7.650 mio. kr.

19 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Samlet udbygningsplan inkl. mulig placering af partikelterapianlæg

20 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Mulig fremtidig placering af nybyggeri

21 RigshospitaletGeneralplan marts 2009 Mulig fremtidig placering af nybyggeri

22 RigshospitaletGeneralplan marts 2009


Download ppt "RigshospitaletGeneralplan marts 2009 - En dynamisk plan Rigshospitalets generalplan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google