Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser START

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser START"— Præsentationens transcript:

1 et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser START
MÅSKE Prototype i powerpoint til inspiration og gennemsyn Skolemateriale til Klasse på Horsens Børneteaterfestival Kontakt for nærmere information September 2008 et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser START

2 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Sådan virker det her materiale: Se siderne i power point-filen i ’diasvisning’ - og følg ellers instruktionerne på siderne. Med en klik med musen kommer du automatisk til den næste side... Rigtig god fornøjelse! MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

3 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Hvorfor MÅSKE? MÅSKE er for os i Asterions Hus en projekt, der breder sig, og vi skal gøre os umage for at forklare det enkelt og forståeligt. Det er en undersøgelse af det lille ord ’måske’, der kan ændre verden i sin egenskab af at kunne være midt imellem. Tale er ikke kun ja og nej - der er også et måske. Vores medie er teaterforestillingen, andre kunne måske have skrevet en bog. Men teaterforestillingen kan vise flere dimensioner og tale flere sprog på samme tid, da både krop, tale, ansigtsudtryk og en karakters placering i rummet spiller ind. Og så, ja, så er det kunst, og kunstværket rummer en vis frihed for kunstneren, det er en del af kunstens væsen. I øvrigt er teaterforestillingen det, vi kan. Det er vores håndværk. Vi har altså undersøgt et ord, der betyder så meget forskelligt alt efter sammenhængen. Det er blevet til hvad man kunne kalde encyklopædisk teater eller etymologisk teater - altså forestil jer, at man slår måske op i en ordbog og så ser forestillingen som de forskellige eksempler på, hvad ordet kan betyde. Forestillingen MÅSKE er en samling enaktere, der hver især springer ud af ordet måske, men ellers er de meget forskellige i deres referencer til forskellige genrer, forskellige historiske perioder fra Kejser Neros storhedstid til den moderne hverdags skærmydsler og forskellige måder at spille på en scene: der er både dans, stunt, nærmest klovneri og mere almindeligt realistisk teater. Altså vi har arbejdet i rigtig mange retninger med MÅSKE, og det har været dejligt og utrolig inspirerende at tænke: ”Måske ku’ man også gøre sådan...? Eller sådan...?” Sådan vil vi også forslå, I tænker, når I læser og arbejder med de næste sider....der er altid et måske, som i ”måske ku’ man også...?” Den næste side er mest til lærere....klik her! Klik her hvis du er elev og vil til side 5 og igang med arbejdet! MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

4 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Mest for lærere: Materialet her er tænkt til at kunne henvende sig direkte til eleverne i skolens ældste klasser eller med jer lærere som mellemmænd - til inspiration, fri afbenyttelse og udnyttelse. Vi vil med dette materiales ydmyge forslag søge at initiere til at skabe en stemning af eksperimenteren, flow og frihed, lig den, som har være overordnet i den kreative proces hos os, Asterions Hus, i vores arbejde med MÅSKE. Der er tre retninger afstukket i de forskellige opgaver: En sproglig/filosofisk - i delen ”På opdagelse i sproget” En samfunds/filosofisk - i delen ”Tankeeksperimenter” En dramatisk - i delen ”Det dramatiske måske” Nogle gange blander de forskellige retninger sig, men de kan nok stadig skelnes og kan gives forskelligt fokus alt efter eget valg - fra elevernes eller jeres side. Som lærer skal du tage det valg, om du vil bruge dette materiale før eller efter, I har set forestillingen MÅSKE, da det kan give vidt forskellige udfald. Vær dog opmærksom på, at visse opgaver er oplagte til før forestillingen, især dem hvor eleverne kan give input til og have indflydelse på den forestilling, der rent faktisk bliver vist for dem (se side 16). Teatret skal i øvrigt i den forbindelse have materiale fra elevernes arbejde senest 3 uger før forestillingen på skolen. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

5 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Så igang med arbejdet med ’måske’... I det følgende kan I arbejde med Måske udfra følgende overskrifter: På opdagelse i sproget Tankeeksperimenter Det dramatiske måske Skriv til teatret - og få indflydelse på forestillingen... Vi forestiller os, I sidder i en gruppe foran en computer. I skal bruge hinanden, snakke, skrive, diskutere og ’ud på gulvet’, som vi siger i øvelokalet. I kan selv vælge, om I vil vise noget af jeres arbejde for en større gruppe eller evt lave en diskussion for hele klassen. Lad jer inspirere - der er ikke rigtig og forkert, og der er garanteret noget spændende, vi ikke har tænkt på. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

6 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
På opdagelse i sproget: Ordet måske kan betyde rigtig mange forskellige ting. Opslag i hhv. Nudansk Ordbog og Brøndums Encyklopædi giver følgende: måske adv. /må’ske/ med større el. mindre sandsynlighed = MULIGVIS, KANSKE måske det ville være pænere med rødt * måske er han kommet hjem nu * måske går det godt, måske ikke Politikens store, nye Nudansk-ordbog. 1.oplag 1996 ”Man får måske netop sin frie vilje i kraft af at man kan sige måske. Mennesket definerer sig selv, når det standser op og funderer over forskellige fremtidige scenarier. At sige måske er at gøre den hårde, krystallinske verden elastisk. Der opstår sprækker i dens fuger.” Uddrag af Brøndums Encyklopædi, 1.oplag 1996 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

7 Måske er den forelskedes Gud, den syges håb
Prøv at forestille jer forskellige situationer, hvor man kan sige ”måske”, og I vil sikkert opdage, at også I bruger ordet i forskellige sammenhænge. Eksempel: En patient har lige fået af vide, at han er alvorlig syg. På spørgsmålet om, hvorvidt han kan blive rask, svarer lægen, at det kan han måske. Dette giver patienten håb….. En mand frier til sin kæreste: ”Vil du gifte dig med mig?”. Kæresten svarer: ”Hmmm – det kommer så pludseligt, ikk’? Måske senere….der er så meget lige nu. Det kan jeg simpelthen ikke overskue….” Dette får manden til at tvivle på, om kæresten elsker ham….selvom der slet ikke er blevet sagt: ”Nej”, eller ”jeg elsker dig ikke”. Følgende er fra et arbejdspapir i teatrets øvelokale: Måske er den forelskedes Gud, den syges håb og den vægelsindedes forbandelse. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

8 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Forslag: 1: Prøv at forestille jer forskellige situationer, hvor der bruges ordet måske, og hvor det betyder noget forskelligt. Beskriv situationerne for hinanden, skriv dem evt ned til senere brug. 2: Lav papirslapper med de forskellige betydninger af måske: måske er tvivl, måske er håb, måske er skæbne osv…. 3: Skriv en dialog ned – den sidste replik skal være ”måske”. Hvad er der sket inden? Skriv kun replikkerne. Hvad der sker mellem replikkerne skal læseren eller tilhørerens selv forestille sig. Læs dialogen i gruppen og diskuter bagefter, om I alle havde det samme billede af en situation inde i hovedet. Eksempel: ”Er du sikker på at det var Johnny?” ”Ja!” ”Men han er da i USA?” ”Nej” ”Skal de så ikke giftes?” ”Måske….” MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

9 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
4: Måske er et meget rummeligt ord, i og med det kan betyde meget – skriv et digt over måske eller en sang eller et essay (et essay er en genre, der ikke er historie-fortællende, men nærmere er en nedfældning af forfatterens tanker lige her og nu). Kender I værker af kunstnere, der hedder noget med måske? Eksempler: Bogen ”De måske egnede” af Peter Høeg. Hvorfor har Høeg kaldt den det? Sangen ”Perhaps, perhaps, perhaps” – hvad handler den om, og hvad betyder måske her? Find selv flere eksempler - brug evt. Google eller andre søgemaskiner. Måske kan indikere et dilemma, et ”måske så…..eller også så…..” Der skal måske tages et valg, der er forbundet med en vis usikkerhed? Eksempel: ”Måske får jeg jobbet, og så skal jeg flytte, eller også giver de det til min veninde - og kan hun så blive ved mad at være min veninde??” Forslag: Er I rigtig vilde med at skrive, så skriv en længere historie om et dilemma, om et måske. I kan også indtale historien på lydfil, eller hvad I nu råder over. For at sætte en lidt snævrere ramme på, så lav en tekst på 100 ord om et måske. Tekstens form er fri, det kan være jeg-form eller 3.persons fortælling eller en opskrift for den sags skyld. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

10 Tankeeksperimenter Nu skal I lade tankerne eksperimentere og tillade jer at bruge tid på nogle spørgsmål, der virker lidt langt ude. Uden måske ville der ikke opfindes mere – alle opfindelser og tekniske, mekaniske og digitale nyskabelser udspringer af, at en eller anden nørd har siddet i sin krøllede kittel og sagt: ”Måske kunne man også tilsætte det her?” Eller ”måske kunne man samle den sådan her…?” Er I enige? Igen en note fra prøvelokalet: Måske er mennesket overfor computeren. Der findes ikke måske i det binære talsystem. Uden måske ville der ikke drømmes mere. Vi kan svare ”måske” på en masse spørgsmål om fremtiden: Måske bliver jeg statsminister, måske bliver jeg rig……måske bliver jeg fattig, måske bliver mit ene ben sat af i en trafikulykke om 10 år! Når måske fortæller noget om fremtiden, giver det både en masse muligheder, men jo også en masse usikkerhed. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

11 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
I vores opsætning af MÅSKE på teatret har vi arbejdet med måske som en velsignelse og en forbandelse. Hvad tænker I mest på – mulighederne eller usikkerheden? Forslag: Snak sammen i gruppen om I kender nogen, der altid tænker usikkerheden, det negative? Det kunne være en gammel moster, der altid siger: ”Åh nej, nu skal familien på skovtur, så bliver det måske nok regnvejr!” (– og hvorfor tror man altid, det er en gammel moster, der kan sige sådan?) Kender I nogen, der altid ser mulighederne? Hvordan tænker I selv? Er I gode til at se muligheder og tro på, at I kan blive statsministre? Eller hvad? Og er det altid godt at sige ”selvfølgelig kan det lade sig gøre!!” MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

12 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Prøv at overvej følgende: Kan vi have et samfund uden måske? Præsident Bush siger: ”Enten er du med mig eller mod mig!” – der er ikke noget midt imellem? Indvandrepolitikken herhjemme siger ’Nultolerance’, det er også et ubøjeligt ord. Kan man stille spørgsmål, der ikke kan eller må svares måske til? Kan I tolerere et måske til fx etiske spørgsmål? Har du slået ihjel? svar: måske Kan I acceptere dette svar? Hvad sker der, hvis vi svarer måske til spørgsmålet om dødsstraf? Til spørgsmålet om at elske sin næste? Til spørgsmålet om at måtte slå ihjel? Til spørgsmålet om utroskab? Kan man være måske utro? Kan man måske have kysset en anden pige? Og hvad med det demokratiske måske? Kan man stemme måske til et parti? MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

13 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Forslag: 1: Skriv nogle vigtige spørgsmål på små lapper papir à la dem omkring dødsstraf, der blev nævnt før. Vælg tre personer, en JA’er, en NEJ’er og en MÅSKE’er. Hvis der er flere tilbage i gruppen, må de kigge på og være med til at diskutere bagefter. Nu trækkes der et spørgsmål som de tre – ja, nej og måske – skal svare på - ja med JA, nej med NEJ og måske med MÅSKE – og de skal så argumentere for deres svar (også selv om det ikke er deres rigtige mening.) Bagefter kan I i gruppen snakke om, hvem der havde det sværest, hvem der havde ret, eller hvem der var helt ude i hampen. 2: I kan også stå for en diskussion for hele klassen for at undersøge, om I er enige om (det behøver I jo ikke at være!!) hvilke spørgsmål, man kan tillade sig at svare ”måske” til: Eksempel: Er dødsstraf okay? Er abort okay? 3: Hvad sker der, hvis man ikke må svare måske – hvis det skal være ja eller nej? Find selv på andre måder at undersøge, hvordan måske påvirker vores måde at leve sammen på. Til eftertanke: Måske….er der et liv efter døden? Måske er ikke religion – heller ikke fraværet af tro. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

14 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Det dramatiske måske…. Så skal I ud på gulvet og bruge jer selv. I vores arbejde med forestillingen MÅSKE og de mange en-aktere, har vi ladet os inspirere af forskellige gæste-instruktører, der alle havde deres specielle genre eller scenesprog: det kunne være mime, dans, noget uden sprog men fx med lyde i stedet, noget meget alvorligt, meget fysisk eller meget humoristisk. Det vil I kunne se, når I ser forestillingen. Forslag: 1: Start med en lille øvelse om en lille dialog: A: ”Er der mere kaffe?” B: ”Måske” Spil først dialogen med betydningen ”måske, kig selv efter”, så med betydningen ”måske, men jeg tvivler”, så med betydningen ”måske, det håber jeg”. Find selv på andre betydninger til måske-replikken og spil dem. Der må KUN siges de to A+B replikker. 2: Lav forskellige ansigtsudtryk, der passer til forskellige måske’er. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

15 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
I kan sikkert se, hvor meget kropssproget og gestikken er vigtig for publikums opfattelse af det måske, der bliver spillet. 3: Giv hinanden overskrifter til situationer, der skal improviseres frem og spilles – fx ”Måske er han far til hendes barn?” Eller ”Måske var det hende, der kørte den røde volvo?” 4: Lavede I tidligere opgaven med at skrive en dialog, der ender med ”måske”, så prøv her at spille den for hinanden. Lav evt om på scenesproget – hvad sker der, hvis I danser den, synger den, laver den til en farce, en tragedie, en musical? Nultekster: For at udforske sproget på en dramatisk måde, eller ved hjælp af det dramatiske udtryk, kan man arbejde med ’nultekster’. Det gør vi også selv på teatret som inspiration. En nultekst er en tekst, hvor betydningen ene og alene ligger i gestikken og i måden det bliver spillet...pauserne kan være yderst vigtige. Selve ordene, der siges, siger ikke noget om handlingen. Ordet måske i en nultekst giver mange muligheder - prøv at arbejde med følgende nultekst, og lav selv flere: A: ”Kommer han i morgen?” B: ”Måske” (Her skal laves flere eksempler) MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser

16 MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser
Skriv til teatret og få indflydelse på forestillingen ….. Det er idéen, at I kan vælge mellem forskellige en-aktere, hvilke I gerne vil se på jeres skole. Der er ca 10 at vælge imellem, og I kan se på vores hjemmeside, hvordan I vælger. Her er også beskrivelser af de forskellige en-aktere. Men I har nu selv arbejdet med måske på forskellige måder. I kan skrive til os på teatret med en tekst på 100 ord (en af dem, I har lavet, eller en helt ny), og den tekst vil vi så arbejde med og vise for jer som en del af forestillingen på jeres skole. Der skal måske vælges mellem forskellige bud fra klassen eller klasserne, men det tror vi godt, I kan. I kan måske lave en kombi af flere? I skal sende teksten til os ca tre uger før, vi skal komme på skolen. Vi glæder os til at høre fra jer og til at vise jer vores forestilling. MÅSKE - et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser


Download ppt "et filosoferende teaterforløb for de ældste klasser START"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google