Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspirationsdag i FRIK Marts 2014 Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspirationsdag i FRIK Marts 2014 Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten."— Præsentationens transcript:

1 Inspirationsdag i FRIK Marts 2014 Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten

2 Sendte er vi alle her af Gud
Salme af Janne Mark

3 Inspirationsdag i FRIK Marts 2014 Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten

4 Værkstedet Gudstjenesteliv

5 Hvad skal vi med sådan et værksted?
Det er menighedens gudstjeneste, og målet med gudstjenesten er ikke perfektion, men liv…. Vision for menighederne om tre år: - er glade for deres gudstjenesteliv - frimodigt og åbent arbejder i et forsonet fællesskab, og ikke er en klub af mennesker, der tænker og tror ens - ser forskelligheder som en gave, og lader det komme til udtryk i gudstjenesten - ser sig selv som en fejlbarlig kirke – og kan leve med det - fornemmer, at de i gudstjenesten møder den opstandne Kristus

6 At sprede det gode i verden
Salme af Iben Krogsdal

7 Hallo, Kirkeminister. Betænkning 1477:
Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

8 Justins forsvar (ca. 155) ”På den dag, som kaldes ”solens dag” finder en sammenkomst sted, hvor alle som bor i by og på land mødes.”

9 ”Her forelæses apostlenes erindringer eller profeternes skrifter, så længe tiden tillader det.” ”Når forelæseren er færdig, tager forstanderen ordet for at tilskynde og formane til at efterleve alt det gode, vi har hørt.” ” så rejser vi os alle sammen og opsender bønner … for os selv… og for alle andre i den vide verden…. (når vi har afsluttet bønnerne, hilser vi hinanden med et kys) ”så bringer han brød og et bæger med vand og vin”. Det tager han og opsender lov og pris til Altets fader, ved Sønnens og Helligåndens navn – og han fremsiger en lang taksigelse for, at vi er blevet agtet værdige til disse Hans gaver……. Hele folket giver sit bifald til kende med ordet: Amen. .. Brød og vin med vand uddeles til alle tilstedeværende, og bringes også ud til de fraværende…”

10 Origenes co. Cel. VI 2 Dette er sagt af mig som forsvar mod beskyldningerne fra Kelsos og andre mod Skriftens simple udtryksform, som tilsyneladende kun er en skygge af en prægtigt sammensat tale.

11 For profeterne hos os, og Jesus og hans apostle, gjorde sig umage med at bruge en stil, som ikke kun skulle rumme sandheden, men som tillige kunne vinde mængderne over, indtil hver enkelt, opmuntret og ført videre, så vidt muligt kunne stige op og opdage de uudsigelige ting, der findes i disse tilsyneladende simple udtryk. For, tillad mig at sige det, kun få har haft nytte – hvis nytte overhovedet – af den smukke og polerede stil hos Platon og andre der har skrevet som ham. Derimod har mange haft udbytte fra dem, der har skrevet og overvejet på en simpel og praktisk måde og med sigte på behovet hos de mange.” (oversættelse 2012, Jesper Hyldahl)

12 Dybt i sjælen Salme fra det danske material ”Hallo, Luther” (ikke udgivet)

13 Hva’ så Luther?

14 ”Formula missae et communionis pro ecclesia Vittembergensi” (1523) og ”Deutsche Messe” (1525)
….” men ingen skal mene, at det ikke er tilladt at antage eller bruge nogen anden (liturgi). Ja, vi bønfalder dem af hjertet for Kristi skyld, at hvis noget bedre bliver åbenbaret dem, at de så vil befale os, som først tog til orde, at tie, for at vi i samarbejde kan hjælpe den fælles sag” (forord til Formula Missae) ”Først og fremmest beder jeg…..alle, som ser eller vil følge vores gudstjenesteordning, om, at de endelig ikke gør den til en nødvendig lov,… men at de i overensstemmelse med den kristne frihed, vil bruge den efter behag…..” (forord til ”Deutsche Messe”)

15 Troværdig fortsættelse af kirkens gamle tradition kræver dynamisk refleksion og mod til fornyelse
0.35

16 Hvad så, Luther Salme fra det danske materiale ”Hva så Luther?” (ikke udgivet)

17 Den gode gudstjeneste – ”på papiret…….”?
Gudstjenesten er det primære - oplevelse Så kommer eftertanke og samtale – erfaring (Alterbog) Så kommer kritik - ændring

18 Et gennemsigtigt sted

19 Min krop og min sjæl jubler
Langsomt, langsigtet, lydhørt

20 Workshop I Min krop og min sjæl jubler
Hvornår har jeg i mit almindelige liv oplevet , at her er det godt at være? Her jublede min krop og min sjæl…..

21 Hvilke værdier ligger under det, I har talt om.

22 Hvor og på hvilken måde har du oplevet de værdier i gudstjenesten
Hvor og på hvilken måde har du oplevet de værdier i gudstjenesten? Fokusér på, hvad der fremmer de gode værdier i gudstjenesten. Undgå at tale om problemer og om, hvad der svækker de gode værdier…….

23 Tænk, at der er en tid…. salme af Peter Arendt

24 Menigheden er Kristus’ krop

25

26 Den gode samtale Hvad kan hindre den? Hvad fremmer den?

27 Et hus at komme til…. Salme af Janne Mark

28 Musikkens rolle Tonerne kappes med de
tankesprog, de lever af, om adgang til mig og en ærefuld plads i mit hjerte. Jeg mærker, at vores sind blusser mere inderligt og brændende i fromhedens flamme, når de hellige ord bliver sunget, end hvis de ikke bliver sunget, og at alle vores forskellige sindstilstande finder hver sit udtryk i toner og sang, når de vækkes ved en eller anden skjult lighed.

29 Når jeg husker mine egne tårer, som jeg udgød over kirkens sang i den første tid efter, at jeg havde genvundet min tro, og når jeg nu bliver bevæget, ikke af sangen, men af det, der bliver sunget, så erkender jeg den store nytte af denne ordning. Men når det hænder for mig selv, at jeg bliver mere bevæget af sangen end af det, der synges, så bekender jeg, at det er en synd, som fortjener straf. Så vil jeg hellere undvære sangen. (Augustin)

30 Du følger, Herre, al min færd
fra Den danske Salmebog, ny melodi

31 Perfektionsspøgelset

32 Mod til stilhed og bøn

33 Dogmer: 1. Det er menighedens gudstjeneste
2. Ingen skal forberede en gudstjeneste alene 3. Gudstjenestens mål er ikke perfektion, men liv.

34 Børn er nødvendige

35 Sennepsfrøet

36 Menighed møder menighed

37 Gør – det - selv Et færdigt materiale fra 2011 findes i mappe
kan downloades

38 Få besøg af en gudstjenestekonsulent

39 Hildesheim 14.-18. juni Liturgisk fornyelse – noget vi arbejder frem sammen

40 Bent Lumholts sømandskirkesalme


Download ppt "Inspirationsdag i FRIK Marts 2014 Gudstjenesteliv liv i gudstjenesten."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google