Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gode læringsmiljøer i museer og kulturinstitutioner

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gode læringsmiljøer i museer og kulturinstitutioner"— Præsentationens transcript:

1 Gode læringsmiljøer i museer og kulturinstitutioner
Hans Henrik Knoop Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet, 2010

2 2008 Hans Henrik Knoop Hans Henrik Knoop, 2010

3 Photo: Hans Henrik Knoop, 1999

4 Verden skaber mennesket: Homo Habilis for ca. 2
Verden skaber mennesket: Homo Habilis for ca. 2.5 millioner år siden – ca generationer tilbage

5 Mennesket begynder at skabe verden:
Homo Sapiens Sapiens for ca år siden – ca generationer tilbage

6 Både positive og negative emotioner er gode for os
Hans Henrik Knoop, 2010 Vi er udstyret med emotioner fordi de gennem 200 millioner års pattedyr-evolution har understøttet individers overlevelse Negative emotioner hjalp individer med at undslippe fare Positive emotioner hjalp individer ved at øge deres psykologiske kapital (intelligens, kompetence etc.) and sociale kapital (sociale netværk, magt, indflydelse etc.) Emotioner spiller samme roller i moderne samfund og kulturer, da vore basale genetiske programmer ikke er ændrede nævneværdigt de sidste mange tusinde år Derfor er der ingen grund til at dæmonisere negative emotioner overhovedet – MEN megen negativitet er helt uden pointe Og der er derfor heller ikke nogen grund til at dæmonisere positive emotioner – OM END det er vigtigt at være varsomme over for overdreven naivitet og misbrug af positivitetsbegrebet

7 Pointe 1: Gode processer sikrer fuld valuta for pengene i den pædagogiske verden… …for folk får en masse ud af livet, når de oplever gode processer, og sandsynligheden for gode resultater er meget høj… …og så godt som alle får selvsagt lyst til mere…

8 Pointe 2: Good leadership is basically the task of aligning peoples’ strengths in ways that make their weaknesses irrelevant. Peter F. Drucker

9 Pointe 3: Accept it! You have to treat virtually everyone as a volunteer. Peter F. Drucker

10 Mennesker kan føle diametralt modsatrettede følelser samtidig
Hans Henrik Knoop, 2010

11 Faktisk ser det ud til, at vi har brug for at føle en bestemt form for ambivalens for at trives!
Hans Henrik Knoop, 2010

12 For eksempel ser det ud til, at vi har brug for at opleve orden og kaos / stabilitet og forandring, samtidig! Hans Henrik Knoop, 2010

13 Photo: Hans Henrik Knoop, 2010
2008 Hans Henrik Knoop Photo: Hans Henrik Knoop, 2010

14

15 To slags processer i universet: vækst (læring og kreativitet = trivsel i menneskelivet) og balance (effektiv regulering i forhold til ”for meget eller for lidt” = trivsel i menneskelivet) Hans Henrik Knoop, 2010

16 Grad af differentiering/ diversitet
Kompleksitet som universelt ideal Grad af differentiering/ diversitet Komplekst system (holdbart) Over-differentieret system (uholdbart) Høj Simpelt system (holdbart) Over-integreret system (uholdbart) Lav Grad af integration/ enhed Lav Høj Hans Henrik Knoop, 2010 16

17 Grad af differentiering/ diversitet
Kompleksitet som personligt ideal Hans Henrik Knoop, 2010 Grad af differentiering/ diversitet Glad og vidende (holder meget) Kaos i hovedet (uholdbart) Høj Glad og uvidende (holder lidt) Gået i stå oveni (uholdbart) Lav Grad af integration/ enhed Lav Høj 17

18 Kompleksitet som familie-ideal
Hans Henrik Knoop, 2010 Grad af differentiering/ diversitet Stærkt fællesskab om at støtte hinanden i at være autentiske/unikke Alle gør kun hvad der passer dem selv Høj Svagt fællesskab i en ensformig familie Ingen tør være anderledes / sig selv Lav Grad af integration/ enhed Lav Høj 18

19 PROCES OG INDHOLD I KOGNITIVE SYSTEMER System 2 System 1 Neutralt
PERCEPTION / INTUITION System 1 RÆSONNEREN System 2 Langsom Seriel Kontrolleret Indsatskrævende Regelstyret Fleksibel Neutralt Hurtig Parallel Automatisk Ubesværet Associerende Langsomt indlærende Emotionelt PROCES (Daniel Kahneman i: Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik, Lyhne & Knoop, 2008) Percepter Aktuel stimulation Stimulusbunden Begrebsmæssige repræsentationer Fortid, nutid og fremtid Kan udløses af sproget INDHOLD 19

20 LYSTEN TIL AT LÆRE OVERLEVER MØDET MED FAGLIGHEDEN
Mere fagligt disciplineret og mere kreativt Hans Henrik Knoop, 2010 Dybere videnskabelig forståelse: stærke fagligt-disciplinerede oplevelser af praksis Kobling og teori Intuitiv forståelse: Stærke sanse-motoriske oplevelser Mindre fagligt disciplineret og mindre kreativt Biologi Sundhed Psykologi Kemi Teknologi Fysik Faciliteter og metoder som både er attraktive i sig selv (så deltagerne generelt får lyst til mere) og effektive som afsæt for disciplineret faglig aktivitet (så deltagerne får lyst til mere)

21 ALLE LEVENDE ORGANISMER ER SPONTANT SELVORGANISERENDE
Hans Henrik Knoop, 2010

22 ALLE LEVENDE ORGANISMER ER UNDERLAGT… …TVINGENDE OMSTÆNDIGHEDER
Hans Henrik Knoop, 2010

23 ALLE LEVENDE ORGANISMER ER SÅLEDES AFHÆNGIGE AF AT KUNNE… …SELVORGANISERE UNDER TVINGENDE OMSTÆNDIGHEDER Hans Henrik Knoop, 2010

24 Mødet mellem krav og lyst
Økonomi Videnskab Politik Krav om at lære Lyst til at lære Natur Psykologi Samfund/Kultur Forudsætter viden Forudsætter kontakt Forudsætter ledelse Forudsætter LIGE MEGET hensyn til folks forskellighed OG til folks fællesskaber Meningsfuldt engagement Hans Henrik Knoop, 2010 24

25 Til ingen verdens nytte 
Hvis kravene om at lære kvæler lysten til at lære, betyder det bl.a., at man får en uinspirerende hverdag, lærer langsommere, glemmer hurtigere, bliver mindre kreativ, bliver mindre ansvarlig og får mindre lyst til videre uddannelse. Til ingen verdens nytte  Alle taber herved ! 25

26

27 Hvorfor er vi hvor glade?
Hans Henrik Knoop, 2010 Gener: kilder til % af ens livsglæde Det skyldes, at vi tilsyneladende er født med en slags kemisk bestemt grundstemning, kaldet happiness set-point Materielle livsvilkår: kilder til % af ens livsglæde At det ikke er mere skyldes, at vi (desværre) vænner os til at have det godt, kaldet hedonistisk adaptation Immaterielle livsvilkår: kilder til ca. 40 % af ens livsglæde Frihed til at engagere sig i nydelsesfuld aktivitet her og nu Frihed til eksistentielt og socialt at engagere sig i et større, mere langsigtet, meningsfuldt perspektiv (efter Sonja Lyubomirsky, 2007) 27

28 Tre slags trivsel Kortvarige positive emotioner
Hans Henrik Knoop, 2010 Kortvarige positive emotioner (orden i krop, inkl. hoved/psyke) Vedr. fortiden: stolthed, afklarethed, tilfredshed etc. Vedr. nuet: fysisk sundhed, hygge, god mad, god musik, inspirerende rum etc. Vedr. fremtiden: tryghed, tillid, optimisme, håb etc. (Vigtige forudsætninger for læring og kreativitet) Længerevarende fordybet engagement/flow (orden i opmærksomheden) Fx leg, hobbyer, læsning og spændende arbejde Optimal udfordring og fuld koncentration (Ofte ensbetydende med effektiv læring og kreativt) Vedvarende oplevelse af højere mening (social og eksistentiel orden) Oplevelsen af at være betydningsfuld del af noget meget større (Dybere grundlag for læring og kreativitet) (Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991 og Seligman, 2002) 28

29 Vedvarende kilder til optimering af trivsel, læring og kreativitet
Hans Henrik Knoop, 2010 Angst Høj A3 A4 Udfor- dring Lav A1 A2 Kedsomhed Kompetence Flow (Inspireret af Csikszentmihalyi, 1991) 29

30 Vedvarende kilder til optimering af trivsel, læring og kreativitet
Hans Henrik Knoop, 2010 Gode muligheder for selv at tage initiativ og for at styre sig selv – under ansvar for omgivelserne Konkrete, energigivende mål Håndterbare, ubureaukratiske regler Fleksible muligheder for at afstemme udfordringer og kompetencer Umiddelbar, tydelig og ikke-ydmygende, information om, hvor godt man klarer sig At distraherende faktorer kan fjernes, så det er muligt at koncentrere sig ( , 2002 efter Csikszentmihalyi, 1991) 30

31

32 Trivsel, læring og kreativitet:
forudsætninger, oplevelser og resultater Resultat: Forøget kompetence Resultat: Forøget kreativitet Hans Henrik Knoop, 2010 Proces: læring og kreativitet Lyst til at lære mere Lyst til at skabe mere Oplevelse: Potentiel energi i form af nysgerrighed og foretagsomhed Oplevelse: Spontant motiverede positive emotioner Oplevelse: Spontant motiveret engagement Oplevelse: Spontant motiverede sociale relationer Oplevelse: Spontant motiveret mening Forudsætninger: God æstetik og funktionel indretning Forudsætninger: Frihedsgrader, energigivende mål, få gode regler, fleksibel sværhedsgrad, berigende evaluering og mulighed for fordybelse Forudsætninger: Betryggende medspil og oplevelsesrigt modspil Forudsætninger: Brugbarhed Gode begrundelser Basis: Udfoldelse af individuelle styrker i hverdagen

33 Bekræftelse /afvisning
Mennesker udfordrer verden Hans Henrik Knoop, 2010 Verdensbillede / Teori - baseret på hverdagen - baseret på evaluering - baseret på videnskab Bekræftelse /afvisning Nysgerrighed Fortolkning - baseret på commonsense - baseret på evalueringsresultater - baseret på videnskabelige data Spørgsmål/Hypoteser - baseret på hverdagsteori - baseret på evaluering - baseret på videnskabelig teori Data - via hverdagsoplevelser - via evaluering - via videnskabelige studier Metodevalg Analyse

34 UDVALGTE PUBLIKATIONER OG LINKS
Knoop, H. H. & Lyhne, J. (red.) (2005). Et nyt læringslandskab – Flow, Intelligens og det gode læringsmiljø. København: Dansk Psykologisk Forlag. Knoop, H. H. (2002). Leg, læring og kreativitet – hvorfor glade børn lærer mere. København: Aschehoug. Knoop, H. H. (2006). Når lysten til at lære overlever mødet med skolen. I: Hejgaard, J. et al. Mit barn skal I skole. København: Mejeriforeningen, Rådet for Større Færdselssikkerhed og Skole & Samfund. Knoop, H. H. (2007). Wise Creativity and Creative Wisdom. In: Craft, A., Gardner, H. & Claxton, G (eds.) Creativity, Wisdom and Trusteeship . Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Knoop, H. H. (2007). Control and Responsibility: A Danish Perspective on Leadership. In: Gardner, H. (ed.). Responsibility at Work: How Leading Professionals Act (or Don't Act) Responsibly. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Knoop, H. H. & Gardner, H. (2001). Good Work in a Complex World. Cambridge, Mass.: Harvard University. Lyhne, J. & Knoop, H. H. (red.) (2008). Positiv Psykologi – Positiv Pædagogik. København: Dansk Psykologisk Forlag. Tidsskriftet Kognition & Pædagogik. Virum: Dansk Psykologisk Forlag Test dine karakterstyrker her: Test din positivitetsratio her: Min hjemmeside på DPU / Århus Universitet: 5th European Conference on Positive Psychology: 34

35 PRIMÆR BAGGRUNDSLITTERATUR FOR OPLÆGGET


Download ppt "Gode læringsmiljøer i museer og kulturinstitutioner"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google