Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Holdninger til mennesker med handicap i et beskæftigelsesperspektiv

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Holdninger til mennesker med handicap i et beskæftigelsesperspektiv"— Præsentationens transcript:

1 Holdninger til mennesker med handicap i et beskæftigelsesperspektiv
proteser fra Kina Udstrakt hånd eller knytnæve? Axelborg, Steen Bengtsson Titel og undertitel står med store bogstaver (Versaler) og skal holdes indenfor de to vandrette grå linjer. Der kan frit vælges farver fra farvepaletterne til titlen. Undertitlen står i grå. Billedet, der skal være sort + en farve skal dække hele det grå billedfelt som vist i eksemplet.

2 Kan mennesker med handicap producere værdi? JA
TITEL

3 Kan mennesker med handicap konkurrere i en liberalistisk økonomi
Kan mennesker med handicap konkurrere i en liberalistisk økonomi? NEJ det kan vi ikke være sikre på TITEL

4 Pastor Hans Knudsen vores pligt at forsørge os selv teknikker til at producere værdi frivillige skaber rammerne forkrøblet legeme => forkrøblet sjæl troen skabes ved arbejde

5 ”Det danske system” Korrigerende kirurgi – Peter Panum
Bandageri og hjælpemidler – Thora Fiedler Uddannelse og værksteder – Johanne Petersen Og det lykkedes En konsekvens: stiftelsen af De Samvirkende Invalideorganisationer (nu DH) i 1934 TITEL

6 Kan mennesker med handicap virkelig skabe værdi?
Systemet vakte vild forargelse i velgørenhedskredse Det blev nedgjort godt og grundigt i ”Tidsskrift for Abnormvæsen” TITEL

7 K. K. Steincke ”Fremtidens Forsørgelsesvæsen” Socialreformen hjælp til selvhjælp socialt minimum forebyggelse af handicap

8 Nye tanker der går lidt på tværs af hansknudsenismen
Normalisering Sektoransvar Niels Erik Bank-Mikkelsen Handicappede skal leve under samme forhold som andre Ud i samfundet, ikke underlægges totalitære institutioner N TITEL

9 Seierups socialreform
Slogans: Forebyggelse, revalidering, tryghed og trivsel Kontantydelser serviceydelser Opretholde hidtidige levefod Lancerede begrebet: social service (primært revalidering) TITEL

10 Retten til ligebehandling
Sektoransvar – handicappede skal betjene sig af de samme samfundstilbud som andre, i de samme omgivelser som andre, hvor de møder de samme krav som andre Kompensation – og for at de kan klare sig på lige fod med andre, skal der kompenseres for funktionsnedsættelserne TITEL

11 TITEL

12 Men er arbejdshandicap = funktionsnedsættelse?
Nej det er ofte noget helt andet Eller meget mere Uspecifikke symptomer Manglende tro på at det nytter noget TITEL

13 Den tabte generation Massearbejdsløshed 1975-92
10 % af ungdomsårgangene kommer aldrig rigtigt i arbejde Fra permanent arbejdsløshed til førtidspension TITEL

14 Den aktuelle handicap beskæftigelsespolitik
Slut med at førtidspensionere fra 1998 Lovgivning om beskæftigelse af handicappede Personlig assistent, isbryder, arbejdsredskaber, mm. Fleksjob, job med løntilskud Handicap SU Kompenserer for alt – støtter meget lidt TITEL

15 Resultater af ligebehandlingspolitikken
Som nævnt større udgifter til handicap Men hvor er resultaterne? TITEL

16 Undersøgelsen af blinde børn
Målgruppen for undersøgelsen: rent blinde børn, år gamle Der kunne identificeres 18 børn i målgruppen Vi fik interview med 13 af dem, Kvalitative interview – samt svar på kvantitative spørgsmål fra børneforløbsundersøgelsen TITEL

17 Børnenes sociale relationer og fritid
Er sjældnere sammen med kammerat efter skoletid Får meget sjældnere besøg af venner Er meget sjældnere på besøg hos venner Læser meget oftere bøger – 77 % næsten dagligt (29 %) Ser meget sjældnere TV – halvdelen gør det slet ikke! TITEL

18 Børnenes skole Har aldrig koncentrationsproblemer
Har heller aldrig tale- og sprogproblemer Flere klarer sig dårligt i skolen Meget mindre tilfredse med skolen Meget mindre glade for at gå i skole Også forældrene er mindre tilfredse med skolen TITEL

19 Børnenes helbred og trivsel
Meget færre mener de har ”virkelig godt helbred” (23 % / 49 %) Meget færre betegner sig som ”virkelig glade” (23 % / 62 %) De fleste siger derimod de har ”et godt helbred” og at de ”har det godt nok” En stor gruppe betegner sig dog som ”ikke særlig eller slet ikke glad” SDQ indeks viser betydelige forskelle på to punkter: Relationer og prosocial adfærd TITEL

20 Undersøgelsen af blinde voksne
Datagrundlag er DBS medlemmer på år Af dem er der registreret 2.896 En del kan dog ikke identificeres, nogle vil ikke interviewes Vi får interview med personer Vi tilføjer data fra DREAM registeret TITEL

21 Synsnedsættelse ifølge handicap06
I alt Kun syns-nedsættelse + andet, let grad + andet, svær grad Har vanskeligt ved at læse avistryk, eller ved at genkende ven på den anden side af gaden 27.000 8.000 13.000 5.000 Har svært ved at genkende ven tættere på, svært ved at læse stor skrift eller ved at læse i det hele taget 12.000 4.000 3.000 Kan ikke se omkredsen af møbler i et rum, eller kan ikke se et vindue, der kommer lys ind ad. 14.000 Mennesker med synsnedsættelse i alt mellem 16 og 64 år 52.000 15.000 21.000 16.000 TITEL

22 Beskæftigelse Logistisk regression:
Meget små odds for beskæftigelse: blind .04, sss .06 Ganges op med 2-3 for videregående uddannelse Ganges op med 1.8 for mand Og med 1.5 for samlevende TITEL

23 Uddannelse - andel med faglig uddannelse
TITEL

24 Uddannelse - andel med kort/mellemlang uddannelse
TITEL

25 Det kan mærkes på økonomien
TITEL


Download ppt "Holdninger til mennesker med handicap i et beskæftigelsesperspektiv"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google