Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk på Bornholms Hospital AM2012 - November 2012 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk på Bornholms Hospital AM2012 - November 2012 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk."— Præsentationens transcript:

1 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
på Bornholms Hospital AM November 2012 Goldschmidt 2012

2 Bag projektet står Susanne Poulsen Ole Nisbeth Gitte Goldschmidt
Bent Oldenborg Fordi mennesker, der stråler, skaber succes Det lokale beskæftigelsesråd, Bornholm Goldschmidt 2012

3 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Gitte Goldschmidt Civilingeniør Udviklingskonsulent Bornholm siden 2009 Selvstændig siden 2007 Capacent (KPMG) 10 år Leder 4 år Tilsynsførende offshore 3 år Forskning 3 år BST-medarbejder 8 år Goldschmidt Rise and Shine i/s Tejnvej Allinge Mobil Goldschmidt 2012

4 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Projektet Forandringsteori Redskaber - eksempler Resultater Goldschmidt 2012

5 Virksomhedens sociale kapital
Tillid Kerneopgave Retfærdighed Sociale Relationer Samarbejde Goldschmidt 2012

6 Social kapital i balance
Øverste ledelse Forbindende Afdelinger Samlende Samlende Afsnit Samlende Samlende Samlende Brobyggende Inspireret af Eva Toft og T age Søndergård Kristensen Goldschmidt 2012 6 6 6

7 Social Kapital på Bornholms Hospital 2011 - 2012
Infomøde 22/11 -11 Tilmeld WS 1 Måling Oplæg Værktøj Valg 20/1 2012 WS 3 Brobygning Fremlæg opgave Oplæg Værktøj Valg 20/4 2012 WS 4 Fremtid Fremlæg opgave Oplæg Værktøj Valg 1/6 2012 WS 2 Diamanter Fremlæg opgave Oplæg Værktøj Valg 16/3 2012 opgave opgave opgave WS kl opsamling 24/8 2012 Møde ekstern 11/9 – 2012 14.00 – 17.00 Møde BOH 4/9 – 2012 13.00 – 15.00 Goldschmidt 2012

8 Deltagerne tilmeldte sig
7 (8) afdelinger deltog 1 leder og 1- 3 medarbejdere – i alt 21 deltagere Afdelinger med 8 – 32 medarbejdere I alt ca. 150 medarbejdere Goldschmidt 2012

9 Bornholms Hospital - Social Kapital – TrivselOP 2011
Trivselop Hovedstadsregionen 2011

10 Bornholms Hospital - Social Kapital – TrivselOP 2011
Trivselop Hovedstadsregionen 2011

11 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
11 Goldschmidt 2012

12 Direkte berøring med mindst 25 %
Social kapital - 150 600 Goldschmidt 2012

13 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Metode Læringsmodel - EFL Engageret Forpligtende Læringsforløb Moderne positiv psykolog og sprogfilosofi Systemisk Anerkendende – AI Goldschmidt 2012

14 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Kerneydelse Hvorfor er I her på Bornholms Hospital? Hvorfor vil samfundet betale for det arbejde, I udfører? For hvem? Hvordan? Hvad? Goldschmidt 2012

15 Social kapital og jeres kerneydelse
Dialysen – F2 Vi er til for patienterne på Bornholms Hospital, der har et dialysebehov, hvor vi varetager pleje og behandling med høj kvalitet. Kvalitets - og uddannelsesafdelingen For elever, studerende og kollegaer bidrager vi med at levere ydelser med høj faglighed, agerer respektfuldt og anerkendende på uddannelsesområdet samt interkollegialt på udviklingsområdet til gavn for patienterne De medicinske lægesekretærer ”Til gavn for patienter og kollegaer sørger vi for at få patientforløbet til at glide hurtigt og effektivt rent administrativt vha. dokumentation.” Portører Sørger for patienttransport, løft- og forflytninger. Assisterer ved akutte opgaver som fx hjertestop, traumer og operationer. Afhentning af medicin og andre opgaver i forbindelse med behandling af patienter. Medicinsk afdeling - F1 Vi er til for de medicinske, neurologiske patienter og børn, der har behov for pleje, behandling, rehabilitering og omsorg, med fokus på respekt, åbenhed og anerkendelse. Ergo- Fysioterapiafdeling Vi er her for patienter med behov for forebyggelse, rehabilitering og genoptræning i hospitalsregi og vil ved tværfagligt samarbejde med høj faglig kvalitet give patienten et højest muligt funktionsniveau. Kirurgisk Lægesekretærer Vores kerneydelse er, at vi som lægesekretærer yder og sikrer korrekt dokumentering og registrering vedrørende patienter - for plejepersonalet. Goldschmidt 2012

16 Social kapital og jeres kerneydelse
Dialysen – F2 Vi er til for patienterne på Bornholms Hospital, der har et dialysebehov, hvor vi varetager pleje og behandling med høj kvalitet. Kvalitets - og uddannelsesafdelingen For elever, studerende og kollegaer bidrager vi med at levere ydelser med høj faglighed, agerer respektfuldt og anerkendende på uddannelsesområdet samt interkollegialt på udviklingsområdet til gavn for patienterne De medicinske lægesekretærer ”Til gavn for patienter og kollegaer sørger vi for at få patientforløbet til at glide hurtigt og effektivt rent administrativt vha. dokumentation.” Portører Sørger for patienttransport, løft- og forflytninger. Assisterer ved akutte opgaver som fx hjertestop, traumer og operationer. Afhentning af medicin og andre opgaver i forbindelse med behandling af patienter. Medicinsk afdeling - F1 Vi er til for de medicinske, neurologiske patienter og børn, der har behov for pleje, behandling, rehabilitering og omsorg, med fokus på respekt, åbenhed og anerkendelse. Ergo- Fysioterapiafdeling Vi er her for patienter med behov for forebyggelse, rehabilitering og genoptræning i hospitalsregi og vil ved tværfagligt samarbejde med høj faglig kvalitet give patienten et højest muligt funktionsniveau. Kirurgisk Lægesekretærer Vores kerneydelse er, at vi som lægesekretærer yder og sikrer korrekt dokumentering og registrering vedrørende patienter - for plejepersonalet. Goldschmidt 2012

17 Forandringsteori Social Kapital på Bornholms Hospital
Input Processer Præstationer (output) Effekter (outcom) Omgivelser Infomøde Højere social kapital TASK + andres erfaringer Bedre Kerneydelse Aftaler og synlighed Tilmelding Forpligtelse Ændring i holdning BOH ledelse Måling af social kapital Konkret indsats Ændret adfærd hos aktører GG konsulent Workshopforløb Kerneydelse Højere patient-tilfredshed Hjemmeopgave - redskab LBR Bornholm Dokumenteret effekt Trivsel OP PARAT Planlagt effekt . Goldschmidt 2012

18 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Redskaber Goldschmidt 2012

19 Social Kapital på Bornholms Hospital 2012
Måling 1. Flip-Flap 9. Tegn din arbejdsplads Brobygning 2. Dialogmøde til diamantfund 10. Anerkendende møde 3. Anerkendelsesrunde 11. Kommunikation i afdelingen og på tværs 4. Kortlægning af relationer og koordinering 12. Tæm Trælserne Diamanter 5. Stemningskurver - roller 13. Refleksion - samarbejds-evne og muligheder Fremtid 6. Sig det højt – gør det fagligt 14. Attraktionsledelse - Årsplan 7. Konsultativ beslutningsproces 15. Brown Paper-metoden 8. Den gode historie 16. PARAT til social kapital? Goldschmidt 2012

20 Dialogmøde til diamantfund
Tillid Retfærdighed Samarbejde Goldschmidt 2012

21 Dialogmøde til diamantfund
Hvordan kommer Tillid til udtryk hos os? Hvordan kommer Retfærdighed til udtryk hos os? Hvornår er Samarbejdet godt hos os? Hvordan kommer manglende Tillid til udtryk hos os? Hvordan manglende Retfærdighed? Hvornår er Samarbejdet ikke godt? Goldschmidt 2012

22 Dialogmøde til diamantfund
Opsamling i plenum Hæng sedlerne op på væggen Grupperne præsenterer først sine ”ressource-sedler” Så sine ”forbedrings-sedler” Saml op på ligheder og forskelle ift. ressourcer og forbedringsmuligheder Gruppen byder ind i fællesskab Hvad er vigtigst at arbejde videre med, hvis vi vil forbedre den sociale kapital? Hvad kan gøres på den korte bane? Hvad kræver et længere træk? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan følger vi op? Goldschmidt 2012

23 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Goldschmidt 2012

24

25 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Tæm trælserne Goldschmidt 2012

26 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Anerkendende samtale I anerkendende samtale vælger vi at: Vi kommer nemt til at tale om det, vi ikke vil have tale om det, der ikke virker tale om det, vi vil undgå tale i et mangelsprog: ’vi kan ikke…’ lære alene af vores fejl se uenighed som konflikt se forandring som noget, der kommer senere tale om det, vi gerne vil have tale om det, der virker godt tale om den fremtid, vi ønsker os tale i et ressourcesprog: ’vi kan…’ lære af vores ressourcer anerkende forskelle i holdninger og synspunkter se forandring som noget, der sker i selve samtalen. Goldschmidt 2012

27 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Tæm trælserne 1. Hvad er træls i din arbejdsdag? 2. Hvordan ønsker du, det skulle være? 3. Hvilke ideer har du til at det kan blive virkelighed? Hvad kan du selv gøre? Hvad ønsker du, at dine kollegaer gør? Goldschmidt 2012

28 Misforståelser som kan opstå
Ved kørsel fra akutmodtagelsen: Journal og kardex ligger ikke altid klar ved patienten Patientens ejendele er ikke altid pakket og klart. Sørger ikke altid for at informere at patienten skal indenom Rgt, før patienten køres på Afd. manglende information fra lægen kan også være skyld i det? Sørger ikke altid for at skrive rigtig stamafd. på cirkulationskuverten Jan, Peter og Lars

29 Portørerne Alle afdelinger Social Kapital Det rykker… Jan, Peter og Lars

30 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
PARAT til social kapital? Goldschmidt 2012

31 PARAT-lykkehjul - Mest og mindst
Rul med lykkehjulet– find to værdier Hvilken af disse to gør I mest? Konkret eksempel Mindst? Konkret eksempel Den værdi I gør mindst: Hvor meget gør I den på en skala fra 1 – 10? Hvad skal der til for at rykke en op af skalaen? Har I nogen erfaringer med et tidspunkt, hvor det er gået bedre? Goldschmidt 2012

32 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Måling Goldschmidt 2012

33 Måling af social kapital Verdens korteste spørgeskema
4 3 2 1 Stoler du på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? Stoler du på, at kollegaerne gør et godt stykke arbejde? Løser I konflikter på en retfærdig måde? Fordeler I arbejdsopgaverne på en retfærdig måde? 4 I høj grad 3 2 I nogen grad 1 Slet ikke Tage Søndergaard Kristensen Let modificeret af BOH Goldschmidt 2012

34 Resultat – social kapital
Svar 89 – 87 % Goldschmidt 2012

35 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Resultat 6 ud af 7 har fået højere social kapital 1 ud af 7 har fået lavere social kapital Min score er øget i 6 ud af 7 Max score er øget eller uændret Goldschmidt 2012

36 BOH – de enkelte afdelinger og afsnit
2,03 1,16 -0,09 0,1 0,26 0,2 1,16 Trivselop Hovedstadsregionen 2011

37 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Goldschmidt 2012

38 Resultater – skyllerum til skyllemiddel
Alle afdelinger deltaget i alle workshop – 87 % fremmøde Alle har arbejdet med hjemmeopgaver Mange – meget forskellige resultater skabe – genskabe engagement – set og hørt Sætte ord på - Skyllemiddel Ramme for faglig uenighed Goldschmidt 2012

39 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Eksempler væg med opslag om social kapital samarbejdsaftale om den gode arbejdsdag – alle i afdelingen skriver under daglig evaluering – lever vi op til det aftalte – er der noget, som kan gøres bedre? Struktur og skema for arbejdsfordeling se, hør og forstå din kollega eller patient – er som at give en gave kerneydelse formuleret som en kort sætning brobygning – nyt kommunikationssystem til at kommunikere og prioritere portørernes opgaver den gode historie – når man går hjem – i stedet for dagens brok Goldschmidt 2012

40 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Dilemma Hvordan skabe varige ændringer? Redskaber - svært at samle alle i afdelingen til møde Måling og handling? EFL - Forpligtelse – løftet pegefinger? Goldschmidt 2012

41 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk
Hvad har vi opnået? Vi ved hvad social kapital er Godt at være flere fra samme afdeling Og på tværs Involvering af kollegaer – blandet Tilfreds med egen indsats Der er skabt resultater Goldschmidt 2012


Download ppt "Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk på Bornholms Hospital AM2012 - November 2012 Goldschmidt 2012 www.riseandshine.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google