Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Louise Thomsen & Bente Lope

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Louise Thomsen & Bente Lope"— Præsentationens transcript:

1 Louise Thomsen & Bente Lope
Aalborg Universitetsbiblioteks organisering af ph.d.-undervisning og vejledning Aalborg Universitetsbiblioteks organisering af phd undervisning og vejledning Louise Thomsen & Bente Lope

2 Typer af Ph.d.-undervisning og –vejledning som AUB tilbyder
Forskerskolekurser Vejledninger – individuelle eller for grupper af forskere Kortere oplæg på andre ph.d.-kurser Banke-på-døren – opsøgende arbejde i forskermiljøerne

3 Dagens Program - forskerskolekurserne
Baggrund Deltagere / undervisere ph.d.-skolerne niveauforskelle – kulturforskelle Kursets indhold 1-dagskursus ECTS opgaver pensum (læseliste) kursets faglige indhold Evaluering og tilretning af kursus Administration kursusopslag Moodle (LMS system) deltagerlister booke lokaler / bestille forplejning kursusbeviser

4 bAGGRUND Officielt samarbejde med Aalborg Universitet, hvor biblioteket (AUB) får eget kursus i universitetets forskerskoleregi Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet – siden 2005 (Library Information Management) Humanistisk Fakultet – siden (Research Information Management) Samfundsvidenskabelig Fakultet – siden (Academic Information Management) Sundhedsvidenskabelig Fakultet – siden (afholdes af Aalborg Sygehus)

5 Ph.d.-skolerne på AAU, og ANTAL ”BIBLIOTEKSKURSER”
Der findes 4 ph.d.-skoler på AAU med hver deres ledelse, budget og program TEKNAT (AUB afholder 6 heldagskurser årligt) HUM (AUB afholder 2 heldagskurser årligt) SAMF (AUB afholder 2 heldagskurser årligt) Max deltagerantal: 20 personer SUND (etableret i 2012 som selvstændig ph.d.-skole) (To 1½ dagskurser årligt afholdes ikke af AUB)

6 Inden da’ Biblioteket deltog sporadisk i nogle sammenhænge, hvor vi blev inviteret ”ind” som gæstelærere for forskergrupper. Det var ikke sat i system. Eksempler: Writing and Reviewing Scientific Papers” Publishing Papers in the Peer-Reviewing System Lidt andre spredte tiltag

7 Bibliotekets Strategiske baggrund for forskerundervisning og -vejledning
At være/blive en integreret del af Aalborg Universitet At vore kompetencer kom mere i spil At blive mere synlig At komme i kontakt med forskerne, der efterhånden var blevet sjældne gæster på biblioteket

8 Deltagerne og underviserne
Nye ph.d.-studerende på universitetet både danske og udenlandske Mulighed for ph.d.-studerende fra andre universiteter at deltage Undervisningen varetages af 4 bibliotekarer fra biblioteket. Vi udarbejder også kursusindholdet.

9 Kulturforskelle – niveauforskelle på deltagerne
Forskellig motivation for deltagerne Erhvervs-ph.d’ere ønsker mest fokus på søgning Forsker-ph.d’ere er mindst lige så interesserede i publiceringsstrategi (Louise gennemgår lidt senere indholdet i AUBs forskerkolekursus) Kulturforskelle for de ph.d.-studerende Mange udlændinge er meget autoritetstro, og føler ”læreren” har en elitær rolle (citat) De ph.d.-studerende har meget forskellige niveauer for kendskab til databaser, søgning i databaser, kendskab til publicering og referencehåndtering Det er en udfordring for underviserne at håndtere forskellene

10 Kursusindhold - Praktiske forhold
Afholdes på biblioteket 1-dags kursus fra Pensum – læseliste med udvalgte artikler Udløser 1 ECTS såfremt… … de udleverede opgaver besvares og godkendes af underviserne

11 Kursusindhold – Søgning
Søgning og søgestrategi: Vægt på søgemetoder – bloksøgning og citationssøgning Gennemgåelse af case Søgeteknik Demonstration af case i udvalgte faglige databaser

12 Kursusindhold - søgning
Eksempel på case: ”Work-related use of social media, primarily chat, between employees in a public administration setting” Aspekt 1: Public administration Aspekt 2: Social media Aspekt 3: Knowledge sharing

13 Kursusindhold - søgning
Case: Block 1 Block 2 Block 3 Public administration Social media Knowledge sharing Workplace / work place Chat Knowledge management Employee(s) Instant messaging Organisation /organization Web 2.0

14 Søgning - Business source premier

15 Kursusindhold - Publiceringsstrategi
Formelle karakteristika ved højt citerede artikler UlrichsWeb: Global Serials Directory Den Bibliometriske Forskningsindikator i Danmark (BFI) Tidsskrifters impact factor Journal Citation Reports SCImago Citationer og h-index Web of science Scopus Google Scholar / Publish or Perish Open Access

16 Kursusindhold - RefWorks
RefWorks introduceres med hands-on undervejs Deltagerne kan anvende egen computer Tekniske problemer er en udfordring De der ikke ønsker RefWorks, får et andet tilbud

17 Opgaver efter kurset Kursisterne skal udarbejde deres egen søgestrategi med udgangspunkt i eget forskningsemne og brug af den gennemgåede søgeteknik (skema) Kursisterne skal løse opgaver i at finde h-index, citationer og journal impact factors i de gennemgåede databaser Vi giver feedback på søgeopgaven og facitliste til publiceringsopgaven

18 Evaluering og udvikling af kurset
Gennemgående ønske: mere vægt på søgning! (citat) Publiceringsstrategi er ofte svært at forholde sig til som nystartet ph.d. (citat) Populært men svært med opgaver RefWorks deler vandene (citat) 2-dages kursus? Opgave om publiceringstrategi personaliseres

19 Evaluering - søgning – kursist på kurset for Humaniora, forår 2012
”Lav et kursus der har fokus på søgestrategi. Undervejs på studiet som cand. merc. bruger vi undervisningslitteratur eller tilfældig litteratur som vejleder eller anden anbefaler. Søges der efter litteratur er dette også meget tilfældigt eller fordi man mangler noget specifikt. På intet tidspunkt er der fokus på litteratursøgning som en opgave, der skal tillæres. Så man har virkelig en læringsopgave foran sig når man starter på sin ph.d.”

20 Evaluering - publiceringsstrategi – kursist på kurset for Humaniora, forår 2012
”Jeg havde meget svært ved at se relevansen af hvorvidt ens artikler er blevet brugt til citering…dette vil være relevant hvis man har tænkt sig at skabe en karriere i universitetssystemet…de studerende har måske interesse i andet end at blive forskere – for disse personer (jeg selv inklusiv) vil emnet publiceringsstrategi være irrelevant.”

21 Evaluering – RefWorks – kursister på kurset for Teknik og Naturvidenskab, efterår 2012
“Regarding the low scoring [on] "lecturers". It is a big mystery to me why a complete IT incompetent person was presenting the RefWorks part”. “Good course, but it is not particularly positive that the software does not work...”

22 Evaluering – kulturforskelle – kursist på kurset for Teknik og naturvidenskab, forår 2012
“Louise Thomsen is lovely, and could benefit from a promotion - she was responsive to the questions I sent through mail”.

23 administration Kursusopslag Booke lokaler / bestille forplejning
Tilmelding og kommunikation m. de studerende Moodle (LMS system) Udarbejde deltagerlister Kursusbeviser

24 Og til sidst – Evaluering fra Kursist på kurset for Tek-Nat, forår 2012
“I like this field of study; Library Information Management I mean. I further find that many librarians are too cute and easy to like”.

25 fine undervisningsfaciliteter på AUB


Download ppt "Louise Thomsen & Bente Lope"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google