Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende"— Præsentationens transcript:

1 BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende Pårørende til psykisk syge – et uudnyttet potentiale i behandlingen og for samfundsøkonomien v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

2 BEDRE PSYKIATRI Grundlagt 1992
Landsforening for Pårørende (forældre, søskende, kollega, ven mv.) I dag over medlemmer (ottedoblet siden 2006) 55 lokalafdelinger / aktive frivillige 14 netværksgrupper for forældre. Medlemsmagasin, pårørendepakker, forældreguides m.fl. Rådgivning, vidensbank, analyse- og mediearbejde, undervisning m.fl. og facebook.com/BEDRE.PSYKIATRI

3 Cost-benefit af pårørendeinddragelse
CEBR – Centre For Economic and Business Research Copenhagen Business School v/ Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d.,

4 Baggrund Tidligere internationale studier som fx Mcfarlane, 2002
Tarrier, 1991 Cardin, 1986 Rund, 1994 Cochrane 2011

5 Formål …Formålet med projektet er at undersøge det samfunds­ økonomiske potentiale for forøget inddragelse af pårørende i behandlingen af personer med psykisk sygdom i Danmark…

6 Empiri

7 Den beskrivende statistik
Beskæftigelse uddannelse førtidspension medicin skattebetaling lønindkomst m.fl.

8 Antagelser… Størrelsesorden af effekten Varighed af effekterne
Økonomiske antagelser Omkostninger m.fl.

9 Resultater

10

11 Med andre ord… For hver 10 kr. der investeres i pårørendeinddragelse, er der en gevinst på 48 kr samfundsøkonomisk. For hver 10 kr., der investeres i pårørendeinddragelse af det offentlige, er der en gevinst på 70 kr. For hver 10 kr. der investeres af pårørende, er der en gevinst på 13 kr. for patienten

12 Sagt på en anden måde… Gevinster: Initial investering For den enkelte kr kr. For det offentlige 1,2 mia. kr. 22,5 mio. kr. For samfundet 1,5 mia. kr mio. kr. Besparelser/gevinster findes bl.a. i førtidspension og sengedage …

13

14 Kan gevinsten være større?
Hospitalspsykiatrien Effekt Beregninger Gevinsten for pårørende Psykologiske aspekter m.fl.

15 Hvad skal til for at indløse gevinsten?
"Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien

16 Tilfredshed På landsplan 38 % pårørende fra den ambulante psykiatri tilfredse og 34 % af pårørende fra sengeafsnittene tilfredse. Projektet omfattede 15 voksenpsykiatriske sengeafsnit og 6 ambulante centre fordelt over hele landet og Færøerne. I 15 måneder arbejdede projektdeltagerne målrettet på at forbedre pårørendes tilfredshed med kontakt, information og samarbejde, samt at forbedre den faglige og organisatoriske kvalitet af pårørendearbejdet i psykiatrien.

17 De nationale målsætninger for projektet var at:
Forbedre pårørendes oplevelse af information og samarbejde med mindst 30 % ud fra lokale baselinetal. Forbedre den faglige og organisatoriske kvalitet af pårørendearbejde.

18 Hovedresultater: Tilfredsheden (sengeafsnit) steg med 64 % i forhold til 2005 Tilfredsheden (ambulante enheder) steg med 34 % i forhold til 2005

19 I alt 96 % af teammedlemmerne vurderede ved projektets afslutning, at afsnittet eller den ambulante enhed har ændret sin praksis omkring samarbejdet med pårørende. Samtlige ledelsesrepræsentanter (100 %) var af samme opfattelse. 12 ud af 18 teams beskriver, at der er sket en væsentlig holdnings- og kulturændring i forhold til opfattelsen af inddragelse af pårørende 91 % af ledelserne svarer ja til, at der er lagt planer for det videre arbejde med udviklingen af pårørendeinddragelse

20 Afgørende for god pårørendeinddragelse

21 ...og det var næsten gratis at gennemføre projektet

22 Hvor er udviklingspotentialet - hvad er forudsætningerne?
Ledelsesmæssig opbakning/afsæt tid / opgaveansvarlige Økonomisk opbakning Formidling og spredning af erfaringer Kulturen i psykiatrien / kompetenceløft Politisk opbakning Faresignaler: Organisatoriske ændringer, for stort personaleflow, manglende vedvarende ledelsesopmærksomhed og prioritering…

23 Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri
Oktober 2013 Anbefaling (s. 266) Regioner og kommuner opfordres til at udarbejde en plan for udvikling af systematisk inddragelse af pårørende. Arbejdet tager udgangspunkt i best practice, f.eks. fra kommunale og regionale pårørendepolitikker og fra ”Projekt Pårørende i Psykiatrien”. Aftale om satspuljen på psykiatriområdet for 27. november 2013 Koncept for systematisk inddragelse af pårørende ”Partierne er enige om at afsætte 9,6 mio. kr. i perioden til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelse af en plan for pårørendeinddragelse.”

24 Hvordan kommer vi i gang?
Fra ord til handling … Eksempler… Forsøgsordninger (lokale projekter, fonde) Samarbejde med organisationer og selskaber (partnerskaber) Vidensudveksling studietur, temadage mv. Lobby-arbejde (inviter en politiker…) Mediearbejde - fortæl den gode historie…

25 Tak for opmærksomheden…

26 Referencer Psykiatriudvalg (2012) En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Oktober, Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri. Cochrane (2010), Family intervention for schizophrenia (Review), Studie af: Pharoah, F., Mari, J., Rathbone, J. og Wong, W. McFarlane, W.R. (2002) Multiple family groups in the treatment of severe psychiatric disorders, Guilford Press CBS, Højberg, R. (2011) Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, Copenhagen Business School (2011). Gennembrudsprojektet Pårørende i psykiatrien 2009 – Center for kvalitetsudvikling. Sundhedsstyrelsen Referenceprogrammet for skizofreni 2004


Download ppt "BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google