Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER GENERALFORSAMLING?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER GENERALFORSAMLING?"— Præsentationens transcript:

1 2012 . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 02-04-2017 GENERALFORSAMLING?
DANSKE UNIONS? 2012 HVEM ER HVOR?

2 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når du begynder i dit nye hverv. Den handler om alt fra vores struktur, arrangementer til hvor du finder relevant information i det daglige. Velkommen i Danske Kreds og Finansforbundet. God læselyst! Bestyrelsen i Danske Kreds

3 INDHOLD Finansforbundets struktur ..............
INDHOLD Finansforbundets struktur Hvem er hvor i Danske Kreds? Arrangementer Kommunikation Samarbejde – nationalt Samarbejde – internationalt Kontakt s. 4 s. 9 s. 23 s. 25 s. 28 s. 31 s. 38 Publikationen er senest opdateret i juni 2012

4 FINANSFORBUNDET FINANSKREDSE: KREDS NORD KREDS SYD
Finansforbundets struktur FINANSFORBUNDET FINANSKREDSE: KREDS NORD KREDS SYD KREDS ØST inkl. Grønland & Færøerne ASSURANDØR KREDSEN

5 FINANSFORBUNDET Virksomhedskredse: (landsdækkende)
Finansforbundets struktur FINANSFORBUNDET Virksomhedskredse: (landsdækkende)

6 LANDSMØDE OG REPRÆSENTANTSKAB
Finansforbundets struktur LANDSMØDE OG REPRÆSENTANTSKAB Landsmødet er Finansforbundets øverste myndighed. Her vælges formandskab, og de fremadrettede politikker vedtages. Repræsentantskabet udpeges af kredsene og er rådgivende og kontrollerende over for hovedbestyrelsen imellem landsmøderne. C E N T R A L T Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse Generalforsamling Bestyrelse D E C E N T R A L T Områdetillidsmænd Tillidsmænd

7 HOVEDBESTYRELSEN Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse
Finansforbundets struktur HOVEDBESTYRELSEN Hovedbestyrelsen består af 17 personer: Et formandskab på 3 personer samt 14 personer, som er udpeget af kredsene. Vores repræsentanter i hovedbestyrelsen (HB) er: C E N T R A L T Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse Generalforsamling Bestyrelse Knud Grøngaard Beskæftigelse og velfærd (ansv.) Formand for FTF-A D E C E N T R A L T René Holm Arbejdsliv og karriere (ansv.) Beskæftigelse og velfærd Økonomi Bestyrelsen for FTF-A Steen Lund Olsen Forhandlingsudvalget Områdetillidsmænd Tillidsmænd

8 DANSKE KREDS Landsmøde Repræsentantskab
Finansforbundets struktur DANSKE KREDS C E N T R A L T Landsmøde Repræsentantskab Hovedbestyrelse Generalforsamling Bestyrelse Danske Kreds er den faglige organisation for ansatte i Danske Bank-koncernen. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Det er generalforsamlingen, der vælger kredsens bestyrelse. Bestyrelsen består af 14 medlemmer. Tillidsmænd (TM) vælges af og blandt medlemmerne. Områdetillidsmænd (OTM) vælges af og blandt tillidsmændene. Der er 281 tillidsmænd i Danske Bank i Danmark. 57 af dem er samtidig områdetillidsmænd. D E C E N T R A L T Områdetillidsmænd Tillidsmænd

9 KREDSBESTYRELSEN Hvem er hvor? Formandskabet:
Steen Lund Olsen, formand Carsten Eilertsen, næstformand Susanne Arboe Dorte Bielefeldt Kirsten Ebbe Brich Helle Brøndum Knud Grøngaard Kirsten Guntofte Christian Hansen René Holm Sanne Lauridsen Torben Pedersen Hans Erik Rasmussen Peter G. Sørensen

10 SEKRETARIATET Hvem er hvor? Sekretariatschef: Anders Lyager Olsen
Faglige konsulenter: Lisbeth Hansen Malia Barrou Sekretariatsmedarbejdere: Tina Birch Lene Merrild Inge-Lise Wie Kommunikationskonsulent Thilde Lejre

11 ANSVARSOMRÅDER OG UDVALG
Hvem er hvor? ANSVARSOMRÅDER OG UDVALG Det politiske arbejde i Danske Kreds er opdelt i fem ansvarsområder og fem udvalg: Sektorvilkår og regulering (SVOR) Beskæftigelsespolitik og velfærd (BOV) Arbejdsliv Kompetenceudvikling Medlem og forbund (MOF) Økonomiudvalg Forhandlingsudvalg Løn- og jobvurderingsudvalg Pensionsudvalg IT-klubben Ansvarsområderne er normalt sammensat af en hovedansvarlig (formand) og to kredsbestyrelsesmedlemmer (KB) samt (mindst) en repræsentant fra formandskabet (FMSK) og en fra Finansforbundets Hovedbestyrelse (HB). Størrelse og sammensætning af ansvarsområder og udvalg afhænger af opgaverne. Ansvarsområderne får administrativ og faglig bistand fra sekretariatet.

12 SEKTORVILKÅR OG REGULERING
Hvem er hvor? SEKTORVILKÅR OG REGULERING Peter G. Sørensen, formand Kirsten Ebbe Brich, KB Steen Lund Olsen, formandskabet, HB

13 BESKÆFTIGELSESPOLITIK OG VELFÆRD
Hvem er hvor? BESKÆFTIGELSESPOLITIK OG VELFÆRD Kirsten Guntofte, formand Christian Hansen, KB Carsten Eilertsen, formandskabet Knud Grøngaard, HB

14 ARBEJDSLIV Hvem er hvor?
Susanne Arboe, formand Hans Erik Rasmussen, KB Carsten Eilertsen, formandskabet Peter G. Sørensen, KB

15 KOMPETENCEUDVIKLING 02-04-2017 Hvem er hvor?
Kirsten Guntofte, formand Dorte Bielefeldt, KB Carsten Eilertsen, formandskabet René Holm, HB

16 MEDLEM OG FORBUND Hvem er hvor?
Sanne Lauridsen, formand Helle Brøndum, KB Christian Hansen, KB Steen Lund Olsen, formandskabet, HB René Holm, HB

17 ØKONOMI Hvem er hvor? Torben Pedersen, formand Dorte Bielefeldt, KB
Steen Lund Olsen, formandskabet, HB Carsten Eilertsen, formandskabet

18 FORHANDLING 02-04-2017 Hvem er hvor?
Steen Lund Olsen, formand Kirsten Ebbe Brich, KB Carsten Eilertsen, formandskabet Knud Grøngaard, HB

19 LØN- OG JOBVURDERING Hvem er hvor?
Carsten Eilertsen, formand Dorte Bielefeldt, KB Hans Erik Rasmussen, KB

20 Hvem er hvor? PENSION René Holm, formand Torben Pedersen, KB Hans Erik Rasmussen, KB

21 Varetager Danske Kreds interesser i IT-Klubben i Finansforbundet
Hvem er hvor? IT-KLUBBEN Varetager Danske Kreds interesser i IT-Klubben i Finansforbundet Sanne Lauridsen, formand Steen Lund Olsen, formandskabet, HB Peter G. Sørensen

22 OTM-STRUKTUR OG KONTAKTPERSONER
Hvem er hvor? OTM-STRUKTUR OG KONTAKTPERSONER Områdetillidsmændene (OTM) er opdelt i fire områder, der i daglig tale kaldes ”bobler”. De er: - Filialer - Hovedsæde - GBD & Group IT - Group Services Til hvert område er knyttet to eller tre kontaktpersoner fra kredsbestyrelsen, hvis primære rolle er at støtte og coache OTM. Kontaktpersonerne er bindeled mellem området og Danske Kreds og har yderligere ansvaret for, at Trin 1 og Trin 7-samtalerne bliver gennemført. Der afholdes årligt to møder (januar og august) mellem kontaktpersonerne og OTM-områderne. Se oversigten over OTM og kontaktpersoner på Finansnet.dk/Danske Kreds/Områdetillidsmænd Danske Kreds

23 GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDER
Arrangementer GENERALFORSAMLING OG MEDLEMSMØDER Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Danske Kreds holder i løbet af året en række medlemsmøder rundt omkring i landet. Her kan medlemmerne møde såvel tillidsrepræsentanter som kredsbestyrelsesmedlemmer i åben debat.

24 TM-SEMINAR OG OTM-MØDER
Arrangementer TM-SEMINAR OG OTM-MØDER Der afholdes årligt TM-seminar. Det sker som regel i september. Her får tillidsmændene mulighed for at styrke deres netværk og deltage i faglige og sociale aktiviteter. En af aktiviteterne er en åben debat med koncernledelsen og kredsbestyrelsen om aktuelle fokusområder i Danske Bank. OTM-møder: Der afholdes to to-dagesmøder, et i marts og et i november samt et et-dagsmøde i juni. Her er målet at styrke det faglige samarbejde, og fokus rettes mod de netværk og kompetencer, som er væsentlige for en områdetillidsmand.

25 KOMMUNIKATION TIL MEDLEMMER
Sitet bruger vi til at formidle nyheder om arrangementer og aktuelt holdningspræget stof. Fra december 2012 får Danske Kreds en ny hjemmeside, som har samme opbygning som Finansforbundets Her kan du finde den aktuelle overens- komst, kontaktoplysninger, udgiftsbilag og andet materiale. Følg med på siden ved at gå ind på siden under ”Nyheder” og meld dig til vores nyhedsmails. Danske Kreds udgiver hvert kvartal medlemsbladet, som sendes til medlemmernes privatadresse. Bladet kan også findes på hjemmesiden. Du er altid velkommen til at skrive til os på hvis du har en idé til en god historie.

26 KOMMUNIKATION TIL TILLIDSVALGTE
Danske Kreds sender ved behov mails med tillidsmandsinformationer med vores afdelingspostkasse (R3908) som afsender. Informationerne kan handle om alt fra arrangementer, referater, materiale til medlemmer, møder eller konkrete problemstillinger. Nogle informationer er alene til dig som tillidsvalgt, andre er til formidling til medlemmer. Det fremgår af den enkelte mail.

27 Kommunikation FINANSNET Finansnet.dk er Finansforbundets værktøj, som både tillidsvalgte og Danske Kreds har adgang til. Formålet med Finansnet er at understøtte videndeling og samarbejde på tværs af afdelinger/kredse og geografi. Tillidsmænd bliver oprettet som brugere, når de er valgt. Log-in på Finansnet foregår med NemID. Under KREDSE/Danske Kreds ligger forskellig information, der er relevant for tillidsmænd, områdetillidsmænd og kredsbestyrelsen. Find Danske Kreds’ Quick Guide til Finansnet.dk på forsiden af Danske Kreds’ del af Finansnet.

28 SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalgets (SU) opgaver er bl.a. at drøfte:
Samarbejde - nationalt SAMARBEJDSUDVALG Samarbejdsudvalgets (SU) opgaver er bl.a. at drøfte: generelle forhold af betydning for arbejds- og personale- forhold i koncernen. koncernens økonomiske situation (løbende informationer, nøgletal mv.) beskæftigelsessituation mv. i koncernen. SU består af 14 personer. Syv repræsentanter fra ledelsen, seks medarbejderrepræsentanter fra Danske Kreds og en repræsentant fra personaleorganisationen i Danica Pension. De seks repræsentanter fra Danske Kreds er formandskabet samt de ansvarlige for ansvarsområderne: Kompetenceudvikling Arbejdsliv Sektorvilkår og regulering

29 Samarbejde - nationalt
DET LOKALE SAMARBEJDE Problemer og uoverensstemmelser løses bedst så lokalt som muligt (se Problemløsningshuset på næste side). § 8-samtale: Forventningerne til samarbejdet mellem den enkelte tillidsmand og nærmeste leder skal afstemmes hvert år. Det sker i den årlige § 8-samtale. Du får en mail fra koncernen med link til et samtaleskema. Skemaet bliver gemt i din udviklingssamtalemappe. Du kan læse mere i overens-komsten, afsnit 5.

30 Voldgift/Arbejdsret/Domstolene
Samarbejde - nationalt PROBLEMLØSNINGSHUSET Områdetillidsmand Tillidsmand Afdelings- /områdechef Nærmeste chef Voldgift/Arbejdsret/Domstolene Sekretariatet HR service Formandskabet HR-direktør f Problemløsning/sagsbehandling: Problemer søges løst så tæt på medlemmet som muligt. Tillidsmand, OTM og evt. sparring med en kontaktperson i kredsen, jfr. de forskellige teams på planchen før. - Herefter tager sagsbehandlergruppen over - derefter formandskabet i forhold til personaledirektøren - FA og Finansforbundet - I sidste ende faglig voldgift eller arbejdsretten Et problem søges løst på lavest muligt niveau, men kan gå hele vejen op i systemet

31 INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Samarbejde - internationalt INTERNATIONALT SAMARBEJDE Danske Bank og hele finanssektoren bliver i stigende grad internationaliseret. Derfor indgår både Finansforbundet og Danske Kreds i internationalt samarbejde på forskellige måder og niveauer: Finansforbundet deltager i opgaverne i: UNI – Union Network International NFU – Nordiska Finansanställdas Union Danske Kreds deltager i opgaverne i: Danske Unions EWC - Danske Bank Group European Works Council

32 UNI - UNION NETWORK INTERNATIONAL
Samarbejde - internationalt UNI - UNION NETWORK INTERNATIONAL UNI - Global Union repræsenterer 20 millioner arbejdstagere i 900 fagforeninger over hele verden og er opdelt i sektorer og derunder regioner. Finansforbundet er repræsenteret i to sektorer: IT og Finans. UNI- Finance er den internationale sammenslutning af finansforbund. UNI- IT & Services er den internationale sammenslutning af forbund, der har medlemmer og overenskomst på IT- & Service området. Læs mere om UNI på

33 NFU - NORDISKA FINANSANSTÄLLDAS UNION
Samarbejde - internationalt NFU - NORDISKA FINANSANSTÄLLDAS UNION Nordiska Finansanställdas Union (NFU) er en samarbejdsorganisation for fagforbund, der organiserer ansatte i finanssektoren i de fem nordiske lande. En af NFU’s hovedopgaver er at varetage medlemmernes interesser og styrke deres mulighed for at øve indflydelse på det daglige arbejde såvel som på de emner, der vil have stor betydning på længere sigt. Læs mere om NFU på

34 DANSKE UNIONS Danmark Finland Irland Nordirland/England Sverige Norge
Samarbejde - internationalt DANSKE UNIONS Danske Bank-koncernen er en multinational virksomhed, og nogle af de udfordringer og vilkår, som medarbejderne har, er tværnationale. Danske Unions er det forum, hvor de lokale fagforeninger tager emner op, som medlemmerne har til fælles på tværs af grænser. Danske Unions består af formandskaberne fra de lokale fagforeninger i de seks deltagende lande: Læs mere på Danmark Finland Irland Nordirland/England Sverige Norge

35 Steen Lund Olsen Carsten Eilertsen Peter G. Sørensen
Samarbejde - internationalt Finn Roy Orholm Hege Kolberg gglgui Raili Ikonen Aino Maarit Huuhti Danske Bank Norway Danske Bank Finland Steen Lund Olsen Carsten Eilertsen Peter G. Sørensen Danske Bank Sweden Chris Cavanagh Fionnuala Duignan Danske Bank Northern Ireland Kristina Gideskog   Mikael Nyström      Danske Bank Danske Bank Ireland fdf Robert Thompson Moya Cotton

36 EWC - EUROPEAN WORKS COUNCIL
Samarbejde - internationalt EWC - EUROPEAN WORKS COUNCIL Danske Bank Group European Works Council er det EU bestemte internationale samarbejdsudvalg i koncernen. Koncernen er repræsenteret ved HR-ledelsen, og Danske Kreds er repræsenteret ved formandskabet samt formanden for SVOR, Arbejdsliv og Kompetenceudvikling. Medlemmerne i EWC mødes to gange om året. 23 medarbejderrepræsentanter fra 12 forskellige lande deltager. På møderne i EWC informerer, konsulterer og drøfter parterne udviklingen i koncernen og andre emner, som måtte have betydning for medarbejderne som f.eks. organiseringen af koncernen og koncernbrede initiativer vedrørende medarbejderuddannelse.

37 DANSKE BANK GROUP EUROPEAN WORKS COUNCIL
Samarbejde - internationalt DANSKE BANK GROUP EUROPEAN WORKS COUNCIL asdgg Danske Bank Norway Danske Bank Finland Danske Bank Russia Danske Bank Sweden Danske Bank Estonia Danske Bank Latvia Danske Bank Northern Ireland Danske Bank Danske Bank Lithuania Danske Bank Ireland Danske Bank Hamburg Danske Bank Poland Danske Bank London Danske Bank Luxembourg

38 KONTAKT Danske Kreds Carl Gustavs Gade 2, 2. 2630 Taastrup
Kontakt os KONTAKT Danske Kreds Carl Gustavs Gade 2, 2. 2630 Taastrup Tel.: (+45) Fax: (+45) Mail:


Download ppt "DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER GENERALFORSAMLING?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google