Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LPR-indberetningen fra COSMIC

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LPR-indberetningen fra COSMIC"— Præsentationens transcript:

1 LPR-indberetningen fra COSMIC

2 Dagsorden - 9.30: - 9.45: : : : : : : : : Velkomst & lidt morgenbrød v. Tommy Præsentation af dagens opgave v. Jesta Forløb Pause Kontakter Frokost Assistancer Afrunding og opsamling på dagens seance

3 Dagens opgaver Beslutte, hvornår et forløb skal starte og slutte
Forløb i COSMIC; start og slut Kontakt i COSMIC; start og slut Udledning af henvisningsmåde og ventestatus mm. Få en beskrivelse af, hvordan assistancer indberettes til LPR Assistancer og indberetning af assistancer Når afdeling i anden sygehusenhed assisteres Når assistancer ikke ligger indenfor en LPR-kontakt

4 Forløb i COSMIC Forløbet kan opfattes som tørresnoren, der sammenbinder alle de kontakter patienter har med sygehusvæsnet i forbindelse med en given sygdom.

5 Start og slut på forløb Forløb starter når: Forløbet afsluttes når:
Der modtages en henvisning Vurdér om det er en ”reel” henvisning eller der er et igangværende forløb? Der er en akut henvendelse (skade eller indlæggelse) Vurdér, om det er en ny sygdom, eller er der et igangværende forløb? Forløbet afsluttes når: Patienten er færdigbehandlet. Patienten afsluttes til egen læge eller til anden afdeling på et sygehus uden for regionen eller Behandlingsansvaret videregivet til anden enhed (anden afdeling på egen sygehusenhed eller anden afdeling på anden sygehusenhed i regionen) En klinisk vurdering fra tilfælde til tilfælde indenfor systemets begrænsning Én åben kontakt ad gangen på samme forløb

6 Forløbets start – Modtagelse af henvisning
Ved modtagelse af en henvisning vil et nyt forløb altid blive oprettet, når visitator accepterer henvisningen. Det er ikke muligt at knytte en ny henvisning til et allerede eksisterende forløb Visitator bør derfor altid tjekke, om der allerede er et igangværende forløb i gang. Såfremt det skønnes, at der findes et igangværende forløb, der dækker henvisningen, skal henvisningen enten Afvises Afsluttes uden behandling

7 Tjek om patienten har et igangværende forløb

8 Accepter og opret et forløb

9 Afslut uden behandling eller Afvis forløbet

10 Forløbets start – Akut henvisning
Når en patient indlægges akut bør det ligeledes tjekkes, om patient har et igangværende patientforløb og om indlæggelsen skal knyttes til dette forløb. Såfremt indlæggelsen vurderes at tilhøre et eksisterende forløb, skal denne indlæggelse knyttes til det eksisterende forløb. Hvis der på dette forløb er en åben LPR kontakt, vil denne blive lukket og henvisningsmåden blive udregnes ud fra regler, der beskrives senere

11 Tjek om patienten har et igangværende forløb

12 Vælg det aktuelle forløb eller opret et nyt

13 Nyt forløb med henvisningsmåde – Den nye danske

14 Afslut forløb COSMIC stiller umiddelbart ingen krav, om hvornår et forløb afsluttes RSD skal derfor beslutte, hvornår et forløb afsluttes. Der kan anlægges flere strategier for dette. Afslut forløb, når behandling på denne afdeling er afsluttet Afslut forløb, når behandling på denne sygehusenhed er afsluttet Afslut forløb, når behandling afsluttes på enheder, der er i COSMIC – altså alle sygehuse

15 Forløb – begrænset til overafdelingen
Der oprettes et forløb til f.eks. en medicinsk afdeling på SVS. Alle ambulante og indlæggelseskontakter, hvor denne medicinsk afdeling er overafdeling knyttes til dette forløb. Når patienten er færdigbehandlet på denne afdeling, afsluttes forløbet – både hvis patienten er færdigbehandlet eller hvis patienten skal sendes videre til anden behandling på en anden enhed – uanset om det er egen sygehusenhed, anden sygehusenhed i regionen eller anden sygehusenhed i en anden region Notat - … diagnoser procedurer Indlæggelseskontakt Forløb Medicinsk afdeling Ventende på behandling Amb. besøg

16 Forløb – begrænset til overafdelingen
Fordelen ved dette: Det er lette for brugerne at vide, hvornår de skal afslutte forløbet Det er lettere at identificere, om patienten har et igangværende forløb, hvis en ny henvisning eller en akut indlæggelse kommer Der bliver ikke parallelle ambulante kontakter i et forløb Ulemperne ved dette: Der oprettes et nyt forløb, hvis patienten videregives og sammenhængen for klinikeren forsvinder Notat - … diagnoser procedurer Indlæggelseskontakt Forløb Medicinsk afdeling Ventende på behandling Amb. besøg

17 Forløb – begrænset til sygehusenhed
Der oprettes et forløb til f.eks. en medicinsk afdeling på SVS. Alle ambulante og indlæggelseskontakter, hvor denne medicinsk afdeling er overafdeling knyttes til dette forløb. Når patienten er færdigbehandlet på denne afdeling og patienten skal behandles videre på en anden afdeling indenfor denne sygehusenhed overdrages forløbet til den nye afdeling – f.eks. Kirurgisk afdeling. Hvis patienten er færdigbehandlet eller hvis patienten skal sendes videre til anden behandling på anden sygehusenhed i regionen eller anden sygehusenhed i en anden region afsluttes forløbet Forløb Medicinsk afdeling Forløb Kirurgisk afdeling Ventende på behandling Amb. besøg Amb. besøg Indlæggelseskontakt på Kirurgisk afdeling Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer

18 Forløb – begrænset til regionen
Der oprettes et forløb til f.eks. en medicinsk afdeling på SVS. Alle ambulante og indlæggelseskontakter, hvor denne medicinsk afdeling er overafdeling knyttes til dette forløb. Når patienten er færdigbehandlet på denne afdeling og patienten skal behandles videre på en anden afdeling indenfor denne sygehusenhed eller anden sygehusenhed i regionen overdrages forløbet til den nye afdeling – f.eks. Medicinsk afdeling på SLB. Hvis patienten er færdigbehandlet eller hvis patienten skal sendes videre til anden behandling på anden sygehusenhed i en anden region afsluttes forløbet Forløb Medicinsk afdeling SVS Forløb Medicinsk afdeling SLB Ventende på behandling Amb. besøg Amb. besøg Indlæggelseskontakt på Medicinsk afdeling SLB Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer

19 Forløb – begrænset til regionen
Denne løsning bør kun benyttes i de tilfælde, hvor behandling er helt afsluttet Fordele: Dette giver sammenhæng mellem de kontakter, der måtte være inden for en regionen Ulemper: Brugeren skal være helt klar over, om forløbet kan videregives eller afsluttes. Ved en akut henvendelse, skal brugeren være klar over, at denne indlæggelse muligvis skal knyttes til et forløb på et andet sygehus Forløb Medicinsk afdeling SVS Forløb Medicinsk afdeling SLB Ventende på behandling Amb. besøg Amb. besøg Indlæggelseskontakt på Medicinsk afdeling SLB Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer

20 Eksempel på videregivelse af forløb
En patient kommer ind i skadestuen, der oprettes et nyt forløb Patienten skal efterfølgende indlægges på en medicinsk afdeling Det gøres ved at gøre følgende: Oprette skadestuekontakten og skadestueforløbet Afslutte skadestuekontakten Den modtagende enhed afdeling finder skadestueforløbet i behandlingsoversigten og overtager forløbet ved at ændre forløbsnavn og stamafdeling Patienten indlægges på det relevante sengeafsnit

21 Oprettelse af skadestuekontakt

22 Afslutte skadekontakt

23 Finde forløbet i behandlingsoversigten
Ændre stamafdeling – vis alle

24 Ret forløbet i behandlingsoversigten
Ændre stamafdeling

25 Ret forløbet i behandlingsoversigten
Ændre forløbsnavn Muligt at se i historikken

26 Forløbet er nu rettet

27 Indlæg patienten

28 Behandlingsoversigten viser nu begge kontakter

29 Eksempel på videregivelse med afslutning af forløb
En patient udskrives fra en medicinsk afdeling og skal videregives til behandling på en anden afdeling. Patienten udskrives Der laves en henvisning til anden afdeling Forløbet afsluttes Modtagende enhed modtager henvisning og accepterer forløbet

30 Indlæggelsen afsluttes

31 Henvisning laves til anden afdeling

32 Det foregående skærmbillede bliver ændret

33 Forløbet afsluttes

34 Vis afsluttede forløb

35 Henvisningen følger derefter dets normale gang
Henvisning visiteres Der oprettes et nyt forløb Der bookes tid til et ambulant besøg Besøget registreres Osv.

36 Behandlingsoversigten viser nu

37 Parallelle eller overlappende kontakter
I situationer, hvor der vil være tværgående behandling på flere afdelinger samtidigt – f.eks. Diabetes, hvor der kan være flere ambulante behandlinger samtidigt på flere forskellige stamafdelinger, skal der være flere forløb. Hvis en patient har flere parallelle kontakter inden for et forløb, vil Kontakterne bliver brudt op i små kontakter. Aktionsdiagnosen vil ændres på patientens forløb, da de forskellige stamafdelinger højst sandsynligt vil være forskellige for de forskellige afdelinger

38 Opbrydning af ambulante kontakter
Forløb: Diabetes med ambulante LPR-kontakter på diabetes amb, sår amb, og øjenlæge Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt 4 Ventende på behandling Amb. Besøg Diabetes Amb. Besøg Sår Amb. Besøg Sår Amb. Besøg Øjen Amb. Besøg Diabetes Amb. Besøg Diabetes Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer

39 Overlappende kontakter
Det er muligt at have en ambulant kontakt overlappende med en indlæggelse og en skadestuekontakt Det er muligt at have en indlæggelse overlappende med skadestuekontakt Begrundelsen: Såfremt skadestue har glemt at afslutte kontakten, vil det ikke være muligt at indlægge patienten eller registrere et ambulant besøg – Ligeledes vil det heller ikke være muligt at registrere et ambulant besøg, hvis sengeafsnittet har glemt at lave udskrivelsen. Da modellen ved overlappende kontakter ikke vil kunne placere evt. assistancer på overlappende kontakter, skal der fastsættes en regel: Regel: Såfremt der overlappende kontakter, og den ene er en indlæggelse, vil assistancen knytte sig til indlæggelsen. Opfølgning: Der bør udarbejdes en CI rapport, der tjekker på sådanne overlappende kontakter

40 Beslutninger Hvilken strategi ønsker RSD i forhold til at afslutte forløb? A: Afslutte forløb, når patienten er færdigbehandlet inden for egen afdeling B: Afslutte forløb, når patienten er færdigbehandlet inden for egen sygehusenhed – Flere forløb, hvis der er parallelle ambulante kontakter C: Afslutte forløb, når patienten er færdigbehandlet inden for regionen – Flere forløb, hvis der er parallelle ambulante kontakter

41 Beslutninger Ud fra valg af forløb start og slut kan det overvejes, om forløbsnavne er på plads. Husk, at forløbsvisninger kan konfigureres til at vise følgende oplysninger: Det er således muligt at se både stamafdeling og forløbsnavn samlet

42 Kontakter, Udledte henvisningsmåder, ventestatus
Kontakter i COSMIC Indlæggelser Skadestuebesøg Ambulante besøg Udledning af henvisningsmåde og afslutningsmåde og angivelse af ventestatus

43 Kontakter i COSMIC I COSMIC er en kontakt et møde mellem en patient og en afdeling. I COSMIC kan man oprette kontakter af følgende typer: Indlæggelse Skadestuebesøg Ambulante besøg

44 Kontaktstart Der oprettes en ny LPR kontakt, hvis besøgsarten er
Ambulant besøg med fremmøde Ambulant besøg uden fremmøde Indlæggelse Skadestuebesøg Hvis der ikke findes en foregående LPR kontakt eller den foregående LPR kontakt er afsluttet, oprettes der altid en ny LPR kontakt, når der registreres besøg med ovennævnte besøgsarter. Specielt for ambulante: Hvis der findes en foregående ambulant LPR kontakt, og denne LPR kontakt ikke er afsluttet, vil der oprettes en ny LPR kontakt og den igangværende vil blive afsluttet – såfremt stamafdelingen på det nye besøg er forskellig fra den foregående LPR kontakt.

45 Kontaktslut Skadestuekontakt: Afsluttes med Afslutningsdato og klokkeslæt Indlæggelseskontakt: Udskrivelsesdato og tidspunkt Ambulant besøg: Er kontakten manuelt afsluttes så kan afslutningstidspunktet angives Det er altså muligt at angive et afslutningstidspunkt, der er efter sidste besøg – f.eks. Patienten dør 2 uger efter et ambulant besøg. Afslutningstidspunkt kan sættes til dette tidspunkt - eller der ligger en assistance, der skal tilhøre en ambulant kontakt (vises senere) Bliver kontakten afsluttet automatisk vil afslutningstidspunktet være den efterfølgende kontakts starttidspunkt minus 1 minut

46 Indlæggelseskontakter i COSMIC
I COSMIC kan der kun angives en besøgsart til indlæggelser: Indlæggelse En indlæggelse har en stamafdeling og en lokalitet. COSMIC tillader som default kun 1 åben indlæggelse pr. patient. Det kan dog konfigureres, at det er muligt at have flere samtidige indlæggelser – i forhold til psykiatriske indlæggelser.

47 LPR-kontakten i COSMIC - indlæggelse
Indlæg patient Udskriv patient Forløb Ventestatus V12 v26 (indberettes ikke) Stamsygehusafdeling Patienttype Indlæggelsestidspunkt Indlæggelsesmåde Udskrivningstidspunkt Afslutningsmåde Afsluttet til Ventende på behandling Indlæggelseskontakt Henvisning Henvisningsdato Henvisningsmåde Henvisende sygehusafs. Henvisningsdiagnose Notat - … startvilkår Notat - … kontaktårsag… Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat procedurer LPR-Indlæggelseskontakt Ved skift mellem kontakter på samme forløb findes: Henvisningsdato Henvisningsmåde Henvisende sygehusafs. Henvisningsdiagnose Findes fra udskrivningsmåde, ventestatus og ny henv.diagnose

48

49 Indlæggelser, der skifter stamafdeling
Under konfigurationsmøder blev der stillet spørgsmål til, hvorfor det skulle være muligt at tilføje flere alternativer i stamafdeling, hvis patienten blev flyttet Dette er en funktionalitet, der gør det muligt at lave en hurtig udskrivelse og indskrivelse på en anden afdeling.

50 Eksempel på flytning med ”hand-shake”
En patient indlægges på SLB V Ortopædkirurgisk afdeling og Sengeafsnit O1 Patienten skal nu ”permanent” overflyttes over til SLB V Medicinsk afdeling og Sengeafsnit M1 – Altså en udskrivelse og derefter indskrivelse

51 Patientens behandlingsoversigt før flytning

52 I oversigten Indlæggelser vælges Flytning

53 Stamafdelingen ændres nu

54 Der skal angives en årsag til overflytningen

55 Patientens flytning er nu i gang

56 På den anden afdeling ligger patienten i oversigten Indlæggelser på fanebladet flytningsforespørgsel

57 Det er her muligt at acceptere flytningen

58 Der skal oprettes en ny indlæggelseskontakt

59 Patienten bliver herefter vist på det nye sengeafsnit

60 I Patientens behandlingsoversigt ses nu 2 indlæggelser

61 Alternativ ikke tillade, at det er flytninger på tværs
Det er muligt at tilføje en begrænsning på enhederne, således, at det ikke vil være muligt at ændre stamafdeling på flytninger.

62 Alternativ ikke tillade, at det er flytninger på tværs
Når der trykkes på gem, vil systemet fortælle, at dette ikke er muligt

63 Konklusion Det er altså muligt at lave permanente overflytninger, der laver to indlæggelseskontakter. Begge kontakter er nu knyttet til samme forløb, og forløbets stamafdeling og evt. forløbsnavn bør ændres. Det kan gøres på samme måde, som tidligere vist – Altså ændre det i behandlingsoversigten. Denne funktion vil kunne benyttes, hvis forløbene går på tværs af afdelinger. Alternativt skal den mulighed fjernes, og det skal ikke være muligt at lave flytningen

64 Skadestuekontakter i COSMIC
I COSMIC kan der kun angives en besøgsart til indlæggelser: Skadestuebesøg En skadestuekontakt har en stamafdeling og en lokalitet. En skadestuekontakt giver mulighed for registrere Kontakt startdato og tidspunkt Startdato og tidspunkt for første behandler Kontakt slutdato og tidspunkt

65

66 Besøg i COSMIC PAS Forløb Besøgskontakt Afd. A Besøgskontakt Afd. A Besøgskontakt Afd. A Besøgskontakt Afd. B Besøgskontakt Afd. B Besøgskontakt Afd. C LPR-kontakt LPR-kontakt LPR-kontakt Hvis besøgskontakt med anden stamafdeling knyttes til forløb, afsluttes aktuelle LPR-kontakt og en ny LPR-kontakt påbegyndes.

67 LPR-kontakten i COSMIC – ambulant kontakt
Kontaktstart Kontaktslut Forløb Ventestatus V11 v25 Stamsygehusafdeling Patienttype Indlæggelsestidspunkt Indlæggelsesmåde Besøgsdato Udskrivningstidspunkt Afslutningsmåde Afsluttet til Besøgsdato Besøgsdato Besøgsdato Ventende på behandling Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Henvisning Henvisningsdato Henvisningsmåde Henvisende sygehusafs. Henvisningsdiagnose Notat - … startvilkår Notat - … kontaktårsag Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat procedurer Ambulant LPR-kontakt Ved skift mellem kontakter på samme forløb findes: Henvisningsdato Henvisningsmåde Henvisende sygehusafs. Henvisningsdiagnose Findes fra udskrivningsmåde, ventestatus og ny henv.diagnose

68 Ambulant besøg i COSMIC
I COSMIC kan der kun angives flere besøgsarter til ambulante besøg – dog kun 1 besøgsart pr. besøgsregistrering: Det er muligt at konfigurere besøgsarterne, så de passer til de enkelte indlogningsenheder De ambulante besøgsarter inddeles i 4 kategorier Ambulante besøg, der starter og slutter ambulante LPR kontakter inklusiv indrapportering af besøgsdato Ambulante besøg, der starter ambulante LPR kontakter eksklusiv indrapportering af besøgsdato Ambulant besøg, der indgår som assistancer til LPR kontakter eksklusiv indrapportering af besøgsdato Ambulant besøg, der ikke indrapporteres til LPR

69 Ambulant besøg i COSMIC
Ambulante besøg, der starter ambulante LPR kontakter inklusiv indrapportering af besøgsdato Derudover indrapporteres alle relevante LPR-oplysninger: Diagnoser – seneste diagnosehierarki Procedurer – alle procedureregistreringer inden for LPR - kontakten Evt. kontaktårsag, ulykkeskoder, startvilkår, obstetriske oplysninger etc Til disse har RSD valgt følgende Ambulant besøg Hjemmebesøg Udebesøg Socialrågiverbesøg Psykiatrisk udebesøg

70 Ambulant besøg i COSMIC
Ambulante besøg, der starter ambulante LPR kontakter eksklusiv indrapportering af besøgsdato Derudover indrapporteres Diagnoser Procedurer Evt. kontaktårsag, ulykkeskoder, startvilkår, obstetriske oplysninger etc Til disse har RSD endnu ikke valgt nogle deciderede besøgsarter Fys/Ergo besøg – ikke assistancer – Der skal være forskel assistancer, som fys/ergo laver og de kontakter, de selv har Andre afdelinger, der indrapporterer LPR kontakter men ikke besøg Kan bruges evt. til administrativ start og slut af en kontakt

71 Ambulant besøg i COSMIC
Ambulant besøg, der indgår som assistancer til LPR kontakter eksklusiv indrapportering af besøgsdato Derudover indrapporteres Procedurer Til disse har RSD valgt følgende Assistance Operation/Invasivt indgreb Ydelser uden besøg Fys/Ergo besøg – denne skal muligvis omdøbes eller fjernes Udebesøg

72 Ambulant besøg i COSMIC
Ambulant besøg, der ikke indrapporteres til LPR Der indrapporteres ingen værdier til LPR på disse besøg Til disse har RSD ikke valgt nogle X-kontakter D-kontakter Andet ?

73

74

75 Nye besøgsarter I og med, der nu bliver mulighed for at anvende 2 nye typer af besøg, skal besøgsarterne gennemgås igen. Gennemgå besøgsarter og meld tilbage til Logica Besøgart Amb med F Amb uden F Assistance Ingen LPR Ambulant besøg X Administrativ start – slut kontakt X-kontakt Ydelse uden fremmøde

76 Regler for henvisningsmåde og udskrivningsmåde

77 Kontaktstartdato Ambulant: Besøgsdato og tidspunkt på første besøg i en ny stamafdeling ved et besøg af typen Ambulant eller Ambulant uden fremmøde Indlæggelse: Indlæggelsedato og tidspunkt Skadestue: Kontakt startdato og tidspunkt

78 Kontaktslutdato Ambulant – og afsluttet manuelt – Dato og tid for angivelse af afslutningen. Kan ikke fremdateres. Kun besøg af type Ambulant og Ambulant uden fremmøde kan afslutte en kontakt Ambulant og afsluttet automatisk – Dato og tid for næste LPR kontakt starttidspunkt Indlæggelse: Udskrivningsdato og tidspunkt for indlæggelsen  Skadestue: Afslutningsdato og tidspunkt 

79 Henvisningsdato – 1kontakt i forløb
Henvisningsdato på henvisningen

80 Henvisningsmåde – 1 kontakt i forløbet
Skadestue: Ingen henvisningsmåde Indlæggelse eller ambulant: Henvisningsmåde udledt fra den henvisningsmåde fra rekvirenten i henvisningen og hvis der ikke er en henvisning, så henvisningsmåde angivet, når forløbet oprettes.

81 Henvisningsmåde – 2, 3 eller xx kontakt i forløbet
For ambulant og indlæggelser: Udledes efter udskrivningsmåde på den foregående kontakt F -> F G -> G K -> F L -> G Blank -> Blank - Den vil give fejl i LPR-oversigten 1, 2, osv. – Vil give fejl I LPR-oversigten

82 Udskrivningsmåde Afslutningsmåden angives altid eksplicit på indlæggelser og skadestuekontakter Ambulant: Afslutningsmåde skal KUN sættes på det sidste besøg i kontakten. Hvis en afslutningsmåde angives i et besøg afslutter den kontakten med den angivne afslutningsmåde. If afslutningsmåden er automatisk vil afslutningsmåde blive F – Hvis der findes en ventestatus 26 eller 99 gældende for kontakten G – Hvis der findes en ventestatus 25 og ikke en 26 eller 99 gældende for kontakten Hvis der ikke findes en ventestatus vil afslutningsmåde blive blank, og den fejle fordi der mangler at blive registreret korrekt ventestatus

83 Ambulant kontakt uden afslutning

84 Ambulant kontakt med afslutning

85 Dette kunne være et reelt scenarie.
Patient er stadig under udredning – også selvom der kommer en indlæggelse. I nogle systemer afslutter en indlæggelse automatisk ventetiden – dette måske selvom behandling ikke finder sted. Dette kan have effekt på ventetidsopgørelsen, hvor RSD måske så får forlænget deres ventetider Beslutning: Skal Indlæggelser altid afslutte ventetid

86 Fejlsituationer

87 Assistancer

88 Definition af ”Assistance” i Fællesindholdet:
En assistance er en procedure, hvor producenten er forskellig fra stamafdelingen

89 Assistancer og besøg i COSMIC PAS
Forløb Besøgskontakt Afd. A Assistancekontakt Afd. B Besøgskontakt Afd. A Besøgskontakt Afd. B Besøgskontakt Afd. B Besøgskontakt Afd. C LPR-kontakt LPR-kontakt LPR-kontakt Hvis assistancekontakt med anden producerende afdeling (stamafdeling i COSMIC) knyttes til forløb, indgår den i aktuelle LPR-kontakt

90 Registrér assistancerekvisition

91 Visitér henvisning When pressing ”Accept” on a Assistance request, information about the already connected commitment should be displayed (read only / disabled) in pop-up window , “Accept Assistance request” (Swe: “Acceptera assistansremiss”). Content: Commitment responsible unit Commitment classification Category 1 Category 2

92 I Behandlingsoversigten

93 Når man assisterer afdelinger udenfor sygehusenheden
Procedureregistrering direkte i COSMIC Hvis producent kan assistere stamafdeling så: Rekvirerende enhed opretter en assistancerekvisition Modtagende enhed accepterer rekvisitionen og booker evt. Modtagende enhed opretter besøgsregistrering med besøgsart ”Assistance” knyttet til assistancerekvisitionen med modtagende enhed som stamafdeling Modtagende enhed udarbejder et procedurenotat (med procedurekoder) knyttet til assistancen Modtagende enhed besvarer assistancerekvisitionen Hvis producent ikke kan assistere stamafdelingen så: Rekvirerende enhed opretter en henvisning Modtagende enhed accepterere henvisning og opretter eget forløb; booker evt. Modtagende enhed opretter besøgsregistrering med besøgsart ”Ambulant besøg” knyttet til det nyoprettede forløb Modtagende enhed udarbejder et procedurenotat (med procedurekoder) knyttet til det ambulante besøg Modtagende enhed besvarer henvisningen

94 Indberetning af assistancer

95 Om indberetning af Assistancer i Fællesindholdet:
Registreringspligtige procedurer, der er udført som assistance, skal knyttes til og indberettes på stamkontakten Der kan indberettes ambulante assistancer uden samtidigt besøg på stamafdelingen, fx røntgenundersøgelser Assistancer, der er ydet til en patient, der er indlagt, skal knyttes til den aktuelle indlæggelseskontakt. En patient kan ikke modtage ydelser på en ambulant kontakt samtidig med, at der er en indlæggelsesperiode for samme sygdom. Alle ydelser givet i indlæggelsesperioden,skal registreres på indlæggelsen. Kan producenten af assistancen ikke registrere proceduren på indlæggelseskontakten, fordi assistancen fx foregår på et andet sygehus, oprettes en ambulant kontakt, hvor ydelsen registreres og proceduren indberettes uden besøg Der kan være ydelser i henvisningsperioden, uden at dette afbryder denne, og uden at ventetiden derved afbrydes. Disse ydelser kan fx være assistancer

96 LPR indlæggelseskontakt med assistancer
Indlæg patient Udskriv patient Forløb Ventende på behandling Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistance kontakt Assistance rekvisition Assistance kontakt Assistance kontakt Notat - … procedurer Assistancesvar - … procedurer Notat - … procedurer

97 Ambulant LPR-kontakt med assistancer
Første besøg Sidste besøg Forløb Ventende på behandling Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistance kontakt Assistance rekvisition Assistance kontakt Assistance kontakt Notat - … procedurer Assistancesvar - … procedurer Notat - … procedurer

98 LPR-skadeskontakt med assistancer
Indskriv patient Udskriv patient Forløb Skadeskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Assistance rekvisition Assistance kontakt Assistance kontakt Assistancesvar - … procedurer Notat - … procedurer

99 Indberetning af assistancekoder fra andre systemer

100 Placering af assistancer fra andre systemer
Procedureregistrering i andre systemer (via snitflade til COSMIC) For de afdelinger, der registrerer assistanceprocedurer i andre systemer, gøres det konfigurerbart, hvilke sygehusenheder / sygehusafdelinger, denne afdeling assisterer Hvis producent kan assistere stamafdeling så: Snitfladen opretter automatisk besøg med besøgsart ”Assistance” Snitfladen opretter procedurenotat og knytter til assistancen Hvis producent ikke kan assistere stamafdelingen så: Snitfladen opretter forløb for producenten Snitfladen opretter besøgsregistrering med besøgsart ”Ambulant besøg” knyttet til det nyoprettede forløb Snitfladen opretter procedurenotat (med procedurekoder) knyttet til det ambulante besøg

101 Eksempel I: Røntgenydelse som assistance
COSMIC PAS GeRIS/RIS Sectra Forløb LPR-Kontakt Assistance Notat m. røntgenkoder Røntgen-henvisning Rekvisition (rekvisitionsId) Booket besøg Røntgen-rekvisition Bookingsvar (rekvisitionsiId) Røntgen- svar Røntgen-svar m. koder Røntgensvar(rekvisitionsId)

102 Eksempel I: Røntgenydelser ikke som assistance
COSMIC PAS GeRIS/RIS Sectra Forløb (på rekv. afd.) Forløb (på røntgen) LPR-Kontakt Besøg (på røntgen) Notat m. røntgenkoder Røntgen-henvisning Rekvisition (rekvisitionsId) Røntgen-rekvisition Booket besøg Bookingsvar (rekvisitionsiId) Røntgen- svar Røntgen-svar m. koder Røntgensvar(rekvisitionsId)

103 Eksempel II: Integration til øjenlægesystemet EMAR
COSMIC PAS EMAR Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Visitér og opret forløb Forløb Indkaldelses og booking-oplysninger Booking Send indk.brev til henv. instans LPR-Kontakt Kontakt Kontakt (kontaktId) Indlæggelse/ Besøg Notat m. procedure-koder Procedure-koder Procedurekoder (kontaktId) Notat m. diagnose-koder Diagnose-koder Diagnosekoder (kontaktId) Kopi af MedCom epikrise MedCom Epikrise Kopi af MedCom epikrise (kontaktId) Send epikrise til rekvirent og egen læge

104 Medicinsk afdeling henviser til øjenafdelingen
Regionsplatformen henvisning til øjenafd. Medicinsk afdeling Øjenafdelingen i COSMIC Øjenafdelingen i EMAR Henvisning Henvisning Henvisning Svar på undersøgelser Forløb Booking Send indk.brev Indlæggelse/ Besøg Kontakt Notat m. procedure-koder Procedure-koder Notat m. diagnose-koder Diagnose-koder MedCom Epikrise Kopi af MedCom epikrise MedCom Epikrise Send epikrise til rekvirent og egen læge

105 Medicinsk afdeling rekvirer assistance hos øjenafdelingen
Øjenafdelingen i COSMIC Forløb Indlæggelse/ Besøg Notat m. procedure-koder Notat m. diagnose-koder Henvisning Assistance- henvisning Henvisning Assistance Svar på undersøgelser Procedure-notat

106 Besøg og procedurer fra EMAR med ydelser og diagnoser for ”egne” besøg
Første besøg Sidste besøg Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Når stamafdeling på LPR-kontakt lig producerende afdeling

107 LPR indlæggelseskontakt med assistancer
Indlæg patient Udskriv patient Forløb Ventende på behandling Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Når stamafdeling på LPR-kontakt lig producerende afdeling

108 Ambulant LPR-kontakt med assistancer Øjenundersøgelser som assistance
Første besøg Sidste besøg Forløb Ventende på behandling Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Assistance kontakt Assistance rekvisition Assistance kontakt Assistance kontakt Notat - … procedurer Assistancesvar - … procedurer Notat - … procedurer

109 Når assistancer ligger udenfor LPR-kontakterne på forløbet

110 Assistance ligger udenfor LPR-kontakterne
på forløbet Assistancen ligger før første LPR-kontakt på forløbet Assistancen ligger mellem to LPR-kontakter på forløbet Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt på forløbet Der findes efterfølgende LPR-kontakt på forløbet Der findes ikke nogen LPR-kontakter på forløbet

111 Assistancen ligger før første LPR-kontakt med efterfølgende LPR-kontakt
Indlæg patient Udskriv patient Forløb Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistance-kontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

112 Assistancen ”hører til” den efterfølgende LPR-kontakt
Registrér ventestatus, der viser, at besøgene/indlæggelsen er planlagt (svarende til henvisningsperiode) Det var også en mulighed, at registrere et besøg uden fremmøde som første besøg, hvis ambulant LPR-kontakt Indlæg patient Udskriv patient Forløb Venter Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistance-kontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

113 Assistancen ”hører til” manglende ambulant LPR-kontakt
Registrér besøg uden ophold på stamafdeling Første besøg Sidste besøg Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

114 Assistancen ”hører til” sig selv
Redigér kontakttypen så assistancen gøres til besøg for den producerende afdeling Første besøg Sidste besøg Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Besøgs kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

115 Mulighederne for Assistance før første LPR-kontakt
De tykke, stiplede linjer viser valg, der ikke kan foretages automatisk Assistance ligger før første LPR-kontakt Hører til efterfølgende LPR-kontakt Er producentens eget besøg Efterfølgende LPR-kontakt er ambulant Efterfølgende LPR-kontakt er indlæggelse Start den ambulante kontakt m. besøg u. fremmøde Registrér ventestatus for efterfølgende LPR-kontakt Ænder kontakttype fra assistance til besøg

116 Der findes ikke nogen LPR-kontakter på forløbet
Assistance-kontakt Notat - … procedurer

117 Assistancen ”hører til” manglende LPR-kontakt
Forløb Besøgs kontakt Assistance-kontakt Notat - … procedurer

118 Assistancen ”hører til” sig selv
Forløb Besøgs-kontakt Notat - … procedurer

119 Mulighederne når der ikke findes nogen LPR-kontakter på forløbet
Der findes ikke andre kontakter på forløbet Er producentens eget besøg Hører til manglende LPR-kontakt Ænder kontakttype fra assistance til besøg Opret ambulante LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde

120 Assistance ligger mellem to LPR-kontakter
Første besøg Sidste besøg Indlæg patient Udskriv patient Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

121 Assistancen ”hører til” den foregående ambulante LPR-kontakt
Fjern besøgskontaktens markering som sidste besøg eller Sæt slutdato på sidste besøg efter assistanceprocedurerne Første besøg Indlæg patient Udskriv patient Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

122 Assistancen ”hører til” den foregående LPR indlæggelseskontakt
Registrér besøg uden ophold på ambulatoriet, der ”svarer til” den sengeafdeling, patienten var indlagt på Indlæg patient Udskriv patient Første besøg Sidste besøg Forløb Indlæggelseskontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

123 Assistancen ”hører til” sig selv
Redigér kontakttypen så assistancen gøres til besøg for den producerende afdeling Indlæg patient Udskriv patient Første besøg Sidste besøg Forløb Indlæggelseskontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Besøgs kontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

124 Assistancen ”hører til” den efterfølgende ambulante LPR-kontakt
Registrér ventestatus, der viser, at besøgene er planlagt (svarende til henvisningsperiode) Det var også en mulighed, at registrere et besøg uden fremmøde som første besøg Indlæg patient Udskriv patient Første besøg Sidste besøg Forløb Planlagt besøg Indlæggelseskontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

125 Assistancen ”hører til” den efterfølgende LPR indlæggelseskontakt
Registrér ventestatus, der viser, at indlæggelsen er planlagt (svarende til henvisningsperiode) Første besøg Sidste besøg Indlæg patient Udskriv patient Forløb Planlagt indlæggelse Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer … Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Assistancekontakt Assistancekontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer … Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

126 Mulighederne for Assistance mellem to LPR-kontakter
Assistance ligger mellem to LPR-kontakter Hører til efterfølgende LPR-kontakt Er producentens eget besøg Hører til foregående LPR-kontakt Efterfølgende LPR-kontakt er ambulant Efterfølgende LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er ambulant Foregående LPR-kontakt er indlæggelse Forlæng den ambulante kontakt m. besøg u. fremmøde Registrér ventestatus for efterfølgende LPR-kontakt Ænder kontakttype fra assistance til besøg Forlæng den ambulante LPR-kontakt til næste kontakt el. forløbet slutter Opret ambulant LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde

127 Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt med foregående LPR-kontakt
Første besøg Sidste besøg Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

128 Assistancen ”hører til” foregående ambulante LPR-kontakt
Fjern besøgskontaktens markering som sidste besøg eller Sæt slutdato på sidste besøg efter assistancen Første besøg Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

129 Assistancen ”hører til” den foregående LPR indlæggelseskontakt
Registrér besøg uden ophold på ambulatoriet, der ”svarer til” den sengeafdeling, patienten var indlagt på. Indlæg patient Udskriv patient Forløb Indlæggelseskontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Assistance-kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

130 Assistancen ”hører til” sig selv
Redigér kontakttypen så assistancen gøres til besøg for den producerende afdeling Indlæg patient Udskriv patient Forløb Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … procedurer Assistancekontakt Assistancekontakt Besøgs kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer

131 Mulighederne for Assistance, der ligger efter sidste LPR-kontakt
Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt Er producentens eget besøg Hører til foregående LPR-kontakt Foregående LPR-kontakt er ambulant Foregående LPR-kontakt er indlæggelse Ænder kontakttype fra assistance til besøg Forlæng den ambulante LPR-kontakt til næste kontakt el. forløbet slutter Opret ambulant LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde

132 ”Alt i alt” Assistance ligger før første LPR-kontakt
Der findes ikke andre kontakter på forløbet Assistance ligger mellem to LPR-kontakter Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt Hører til efterfølgende LPR-kontakt Er producentens eget besøg Hører til manglende LPR-kontakt Hører til foregående LPR-kontakt Efterfølgende LPR-kontakt er ambulant Efterfølgende LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er ambulant Forlæng den ambulante kontakt m. besøg u. fremmøde Registrér ventestatus for efterfølgende LPR-kontakt Ænder kontakttype fra assistance til besøg Opret ambulant LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde Forlæng den ambulante LPR-kontakt til næste kontakt el. forløbet slutter

133 Regionens valg Brugerne vælger Systemet vælger Assistance udenfor
LPR-kontakt på forløbet, skal tilknyttes en LPR-kontakt Brugerne vælger Systemet vælger I det enkelte tilfælde skal brugerne vurdere og oprette ventestatus, besøg eller ændre kontakttypen For hver af de stiplede linjer i ovenstående figurer, skal RSD vælge én af linjerne én gang for alle

134 Når brugeren vælger Løsning umiddelbart:
CI-rapport(er), der opsamler assistancer, der ligger udenfor LPR- kontakterne Udføres af sekretærer Arbejdsgang til håndtering af disse fejl skal fastlægges af de enkelte afdelinger

135 Hvis systemet skulle have valgt – hvilke linjer skulle så fjernes?
Assistance ligger før første LPR-kontakt Der findes ikke andre kontakter på forløbet Assistance ligger mellem to LPR-kontakter Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt Hører til efterfølgende LPR-kontakt Er producentens eget besøg Hører til manglende LPR-kontakt Hører til foregående LPR-kontakt Efterfølgende LPR-kontakt er ambulant Efterfølgende LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er ambulant Forlæng den ambulante kontakt m. besøg u. fremmøde Registrér ventestatus for efterfølgende LPR-kontakt Ænder kontakttype fra assistance til besøg Opret ambulant LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde Forlæng den ambulante LPR-kontakt til næste kontakt el. forløbet slutter

136 Eksempel: - Tilknyt til efterfølgende, når muligt - Ellers tilknyt til foregående, når muligt - Ellers skab ny LPR-kontakt og tilknyt Assistance ligger før første LPR-kontakt Der findes ikke andre kontakter på forløbet Assistance ligger mellem to LPR-kontakter Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt Hører til efterfølgende LPR-kontakt Hører til manglende LPR-kontakt Hører til foregående LPR-kontakt Efterfølgende LPR-kontakt er ambulant Efterfølgende LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er ambulant Forlæng den ambulante kontakt m. besøg u. fremmøde Registrér ventestatus for efterfølgende LPR-kontakt Opret ambulant LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde Forlæng den ambulante LPR-kontakt til næste kontakt el. forløbet slutter

137 Eksempel: - Tilknyt til foregående, når muligt - Ellers tilknyt til efterfølgende, når muligt - Ellers er det producentens eget besøg Assistance ligger før første LPR-kontakt Der findes ikke andre kontakter på forløbet Assistance ligger mellem to LPR-kontakter Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt Hører til efterfølgende LPR-kontakt Er producentens eget besøg Hører til foregående LPR-kontakt Efterfølgende LPR-kontakt er ambulant Efterfølgende LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er indlæggelse Foregående LPR-kontakt er ambulant Forlæng den ambulante kontakt m. besøg u. fremmøde Registrér ventestatus for efterfølgende LPR-kontakt Ænder kontakttype fra assistance til besøg Opret ambulant LPR-kontakt med ét besøg u. fremmøde Forlæng den ambulante LPR-kontakt til næste kontakt el. forløbet slutter

138 Eksempel: - Det er altid producentens eget besøg
Assistance ligger før første LPR-kontakt Der findes ikke andre kontakter på forløbet Assistance ligger mellem to LPR-kontakter Assistancen ligger efter sidste LPR-kontakt Er producentens eget besøg Ænder kontakttype fra assistance til besøg

139

140 Indberetning af data fra andre systemer

141 Røntgenydelser COSMIC PAS GeRIS/RIS Sectra Forløb LPR-Kontakt
Assistance Notat m. røntgenkoder Røntgen-henvisning Rekvisition (rekvisitionsId) Booket besøg Røntgen-rekvisition Bookingsvar (rekvisitionsiId) Røntgen- svar Røntgen-svar m. koder Røntgensvar(rekvisitionsId)

142 Røntgenydelser rekvireret fra anden sygehusenhed
COSMIC PAS GeRIS/RIS Sectra Forløb (på rekv. afd.) Forløb (på røntgen) LPR-Kontakt Besøg (på røntgen) Notat m. røntgenkoder Røntgen-henvisning Rekvisition (rekvisitionsId) Røntgen-rekvisition Booket besøg Bookingsvar (rekvisitionsiId) Røntgen- svar Røntgen-svar m. koder Røntgensvar(rekvisitionsId)

143 Indlæggelse med røntgenundersøgelser
Indlæg patient Udskriv patient Forløb Ventende på behandling Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Røntgen-assistance Anden assistance Røntgen-assistance Røntgen-assistance Røntgenkoder - … procedurer Notat - … procedurer Røntgenkoder - … procedurer Røntgenkoder - … procedurer

144 Integration til fødselsmodulet IOA
COSMIC PAS IOA Forløb LPR-Kontakt Indlæggelse/ Besøg Kontakt Kontakt (kontaktId) Fødsels-registrerings-notat mor fødselsregistrering (kontaktId) Fødsels-registrering Fødsels-registrerings-notat barn

145 Placering af fødselsoplysninger fra IOA i COSMIC
Indlæg patient Udskriv patient Moders forløb Moders indlæggelseskontakt Notat - … Moders fødselsnotat diagnoser procedurer obst. opl. Notat - … procedurer Notat - … procedurer Barns forløb Barns indlæggelseskontakt Barns fødselsnotat diagnoser procedurer obst. opl. Notat - … procedurer

146 Integration til strålebehandligssystemet Mosaiq
COSMIC PAS Mosaiq Henvisning Forløb Forløb Forløb (forløbsId) Indlæggelse LPR-Kontakt Besøg Opret, besøg Assistance Opret, assistance Onkologisk notat m. procedurekoder Procedure-koder opret, ret slet Procedurekoder (forløbsId, stamafd., produc. afd., patienttype besøgsDatoTid)

147 Besøg og procedurer fra Mosaiq - eksempel
Første besøg Sidste besøg Onkologisk forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Når stamafdeling på LPR-kontakt lig producerende afdeling og patienttypen er ambulant

148 Indlæggelse på Onkologisk med procedurer
Indlæg patient Udskriv patient Onkologisk forløb Indlæggelse på onkologisk Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Når stamafdeling på LPR-kontakt lig producerende afdeling og patienttypen er indlagt

149 Integration til øjenlægesystemet EMAR
COSMIC PAS EMAR Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Henvisning Visitér og opret forløb Forløb Indkaldelses og booking-oplysninger Booking Send indk.brev til henv. instans LPR-Kontakt Kontakt Kontakt (kontaktId) Indlæggelse/ Besøg Notat m. procedure-koder Procedure-koder Procedurekoder (kontaktId) Notat m. diagnose-koder Diagnose-koder Diagnosekoder (kontaktId) Kopi af MedCom epikrise MedCom Epikrise Kopi af MedCom epikrise (kontaktId) Send epikrise til rekvirent og egen læge

150 Besøg og procedurer fra EMAR med ydelser og diagnoser for ”egne” besøg
Første besøg Sidste besøg Forløb Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Når stamafdeling på LPR-kontakt lig producerende afdeling

151 LPR indlæggelseskontakt med assistancer
Indlæg patient Udskriv patient Forløb Ventende på behandling Indlæggelseskontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Når stamafdeling på LPR-kontakt lig producerende afdeling

152 Ambulant LPR-kontakt med assistancer Øjenundersøgelser som assistance
Første besøg Sidste besøg Forløb Ventende på behandling Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Besøgs kontakt Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Notat - … diagnoser Notat - … procedurer Assistance kontakt Assistance kontakt Assistance kontakt Notat - … procedurer Notat - … procedurer Notat - … procedurer Hvis stamafdeling på LPR-kontakt ikke lig producerende afdeling


Download ppt "LPR-indberetningen fra COSMIC"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google