Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Mallinggaard SFO

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Mallinggaard SFO"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Mallinggaard SFO

2 Velkommen til Mallinggaard SFO
På Mallinggaard SFO er vi i skrivende stund ca. 285 børn og 22 ansatte (inklusivpersonalet i SFO, studerende og ledelse). I hverdagen er pædagogerne inddelt i funktions teams. Pædagogerne er tilknyttet skoledelen klasse med 4,5-5 lektioner ugentligt.

3 Mallinggaard Mallinggaard var oprindeligt ladegård til Skanderborg Slot, og gården hed oprindeligt Østre Ladegård. I 1767 købte Peder Malling gården, og hans søn gav gården navnet Mallinggaard. I hele perioden frem til midten af 70’erne havde Mallinggaard adskillige ejere, men i 1972 købte Skanderborg Kommune gården. Hovedbygningen til den gamle gård startede som fritidshjem den 1. november Gennem årene er de gamle stalde og udbygninger renoveret, så hele området omkring Mallinggaard i dag fremtræder som et spændende og levende sted. Endvidere finder du også Skanderborg Kommunes familiecenter. I slutningen af 90’erne kunne Hovedbygningen ikke længere rumme den store søgning af børn fra Højvangen. Derfor blev Mallinggaard udvidet med en ny tilbygning i Denne tilbygning har fik navnet Alligatoren. Den næste udvidelse blev en midlertidig pavillon, placeret et lille stykke fra hovedbygningen, med egen indkørsel og parkering fra Grønnedalsvej. Pavillonen blev kaldet Falken og fungerede som en stue med 60 tilknyttede børn. D blev SFO og Fritids- og Ungdomsklubben skilt og klubben (Falken) blev en selvstændig enhed. Placeret i de sammen lokaler, men med en ny adresse. Grønnedalsvej 6. I 2003 fik vi etableret en Bjælkehytte og i 2004 fik vi en pavillon som er placeret bag Alligatoren. I år 2000 skete der flere omstruktureringer for Mallinggaard. Hvor Mallinggaard hidtil havde været et stueopdelt fritidshjem, skulle institutionen nu laves om til en skolefritidsordning. Fra skoleåret har Mallinggaard gennemgået en nye omstrukturing, den pædagogiske struktur har udviklet sig fra en årgangs til en funktions struktur

4 Pædagogiske fokusområde
Inklusion Bevægelse Inklusionen på SFOen kører på 4 år. Alle pædagoger har forpligtet sig til denne opgave. Målet er at skabe lige relations vilkår og rettigheder til og adgange til fællesskaber. En relation er bedre end ingen. Dyrkning af den positive relation. Alle ansatte på SFOen er uddannet til i varetage dette tilbud. Mallinggaard SFO er certificeret ” Bevægelses SFO” Målet er at inddrage bevægelse i alle pædagogiske aktiviteter/ projekter.

5 Motorisk screening Billeder fra den motoriske screening Motorik
Mallinggaard SFO har to motoriske vejleder som tester alle børn i 0.klasse. Formålet er at sikre at børnenes trivsel og videreudvikling af deres motoriske færdigheder Screeningen består af flere forskellige momenter, som sigter på forskellige dele af bevægelses- og sanse apparatet. Eks: Balance, koordination, sanser, rumopfattelse mm.  Forældreinddragelse og sparring.

6 AKT pædagoger i skolen Målsætning
AKT indsatsen kører for 0-1 klasse, er afslutte op til uge 42. At der i et helhedsorienteret samarbejde mellem AKT- personalet, lærere, pædagoger, forældre, barnet samt evt. andet fag personel opbygges en kapacitet og en fleksibilitet, der sikrer det bedst mulige udviklings- og læringsmiljø for barnet og børnegruppen i arbejdet mod den inkluderende folkeskole. At der skabes forudsætninger for, at barnet med støtte fra voksne får arbejdet med de vanskeligheder, der gør det svært for barnet at fungere i forskellige kontekster. At der etableres gode og givende relationer. Det er vigtigt at se og møde børns forskellighed anerkendende.

7 Venskabstræet Børns venskaber er af allerstørste betydning for deres generelle trivsel, og gode relationer til de voksne omkring børnene har stor betydning for deres udvikling Som en del af vores pædagogiske tilbud på Mallinggaard SFO, vil vi årligt lave interviews med alle børn. Formålet er at synliggøre børnenes relationer/venskaber, samt sikre at der iværksættes en relevant pædagogisk indsats. Vi anvender metoden ”Venskabstræet”, som har et velafprøvet teoretisk fundament i forhold til spørgeteknikker, visualisering, bearbejdning og evaluering. Ud over at være et godt pædagogisk redskab, er materialet udformet, så det er visuelt og appeller til børnenes egen medvirken.

8 Præsentation af funktioner på Mallinggaard SFO

9 Caféen Caféen er på mange måder et samlingssted for alle børn.
Al modtagelse og hjemsendelse af børn sker fra Caféen. Caféen er et stille og rolig sted. Et sted med nærværd og hygge. Cafeen er SFOens kommunikationscenter

10 Cafeén Cafeén er institutionens logistiske hjerte. 2 medarbejdere er fast tilknyttet denne funktion. Her modtager vi børnene såvel om morgenen som eftermiddagen. Herfra føres tilsyn med samtlige børn. Derudover fungerer funktionen som hyggeområde og personalet som omsorgspersoner for de børn, som ikke ønsker at benytte sig af de øvrige aktivitetstilbud. Herunder uddybning: Personalet i Cafeén har ansvar for: At modtage alle telefoniske og beskeder i SFO'en. At modtage beskeder fra børn og forældre om morgen. At fører tilsyn med børnene, når de kommer til og forlader SFO'en. At have overblik over, hvor børnene er i SFO'en via en interaktiv / touch skærmen At børnene kommer til de aftalte aktiviteter som er i og udenfor SFO´en. At varetage kontakt og informationer til forældredelen At få koordineret og organiseret hjemmesendelse af alle børn i huset ved hjælp af Tabulex SFO. Vi sender børnene fra Mandag-Torsdag. Fredag kl At føre tilsyn med de rum, som ikke er bemandet. At støtte børnene i konflikthåndtering. Kommende tiltag fra skoleåret , der arbejdes på en lektiecafes koncept i SFOen.

11 Bevægelse og udeliv Målet for bevægelse og udeliv
Vi ønsker at give børnene mulighed for at bruge naturen på vores ude areal .  Børnene skal lære naturen at kende, så de bliver fortrolige med, hvad der sker i naturen året rundt.  Vi ønsker, at børnene oplever glæde ved at færdes i naturen, samt give dem mulighed for at fordybe sig i naturen.  Vi ønsker, at børnene lærer at vise hensyn, og at de respekterer naturen. Gennem bevægelse og forskellige fysiske aktiviteter ønsker vi, at børnene opnår glæde ved at bruge kroppen. Styrke deres selvtillid og selvværd.

12 Musik og Bevægelse Målet for Musik og Bevægelse
At musik og bevægelse bliver en integreret del af Mallinggaard og børnenes hverdag. At give børnene et større ansvar, hvad angår de sociale spilleregler, herunder de forskellige arenaer. Workshops med forskellige aktiviteter/temaer som giver børnene indsigt i forskellige følgende valgmuligheder: Dans Traditioner og kultur (fx folkedans.) Moderne (fx mgp, hip-hop, børne Zumba,streetdance.) Dansevideoer. Alternative danse. Følelser og musik. Musik Stomp (også udendørs.) Kor/sang. Traditioner. Band. Musikforståelse – takt og toner. Musikvideoer. Musik på legepladsen – både levende musik og over anlægget. (spille på træstammer med videre.)

13 Kreativ funktion Målet for funktionen:
Målet er at skabe fordybelse og udfordre børn i alle aldre og derigennem skabe udvikling for kreativtet i alle afskygninger. Aktiviteterne skal derfor tilpasses i forhold til hvad der fanger pigerne, og hvad der fanger drengene.  Kreere betyder at skabe Nyskabelse/fantasi/kreativitet/nytænkning At nyskabe ud fra eksisterende elementer og materialer, genbrug af gamle og nye. Maling/malning – tegning – modellering Farver/følelser – former – stimulering af fantasi og læring om givne muligheder. Stof og sy Maleværksteder Traditioner – årstiderne, andet Keramik Glas Dryppe lys Skrot Træværksted ude/inde Udsmykning af området Smykkeværksted Rollespils kostumer

14 Opstarten på SFO Samarbejdet med børnehaverne.
Vi modtager børn primært fra børnehaverne i Højvangen. Børnehaverne bliver på skift invitere på besøg på Mallinggaard. ( Jan. - Feb.) Formålet er at give børnene en meget præcis intro til hvad SFO´en er for en størrelse. Her møder børnene, deres nye voksne. De får lov til at gå i værkstedet, lave bål, prøve computerrummet, multibanen, skoven. De får lov til at opleve funktionerne. ( De fysiske rammer og de nye voksne) ( Marts- April- Maj) Trygheden er nøgleordet i opstarten på SFO´en. Målet er at skabe tryghed og tillid til de nye pædagoger som skal ivaretage børnenes fritid. Ydermere vil der være rig mulighed for at lærer husets fysiske rammer at kende hvilket også skaber tryghed ( Forældrene) Det første forældremøde på SFO´en ligger i slutningen af Maj, starten af Juni.

15 1.Dag i SFO August Børnene har mulighed for at starte ca. 14 dage før skolestart Den 1. august kan ens barn starte på SFO´en. Vi vil opfordre forældrene til at prioritere at børnene kommer nogle dage, også selvom det er i sommerferien og festival forberedelses perioden. Reelt set har man som familie en enestående mulighed for lave den gode opstart fuldstændig tilpasset sit barns individuelle behov. Erfaringen er at det kan være svært for børnene at forhold sig til to nye steder på en gang, vi har gode erfaringer med at en blid, stille og rolig opstart på SFOén er givet godt ud inden skolestart. Hele 0.årgangs teamet går fra i forhold til opgaver i huset, så de kan hellige sig den gode opstart 100%.

16 Et indblik hvordan hverdagen på Mallinggaard SFO kan se ud 
Morgenåbning på Mallinggaard SFO personalet sender/følger børnene til undervisning / Børnene er i undervisning Pædagogerne kommer ned og henter 0.klasserne, klasser finder selv op på SFOen Børnene krydser sig ind i modtagelses caféen og hverdagens aktivitets tilbud præsenteres og børnene får overblik over hvilke funktioner der er åben. Aktiviteter og forskellige funktioner såsom bål, malerværksted, lego, musik, bevægelse på multibanen, lektiecafe. Børnene spiser deres medbragte frugt og brød fra Caféen Aktiviteterne lukker ned og vi samler børnene til fælles lukning SFOen lukker

17 Kort over Mallinggard SFO´s udeareal

18 Praktiske ting Åbningstider: SFOen har åbent alle ugens dage fra Mail, Hjemsendelse og telefon opkald tager Caféen sig af. Ledelsen kan kontakts på: SFO leder: Frank Rasmussen- tlf: Mail: Souschef: Tim Lange- tlf: Mail:

19 På gensyn i Mallinggaard SFO - Stedet hvor gode fællesskaber, relationer og venskaber indgås.


Download ppt "Velkommen til Mallinggaard SFO"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google