Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdsskader i Tandplejen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdsskader i Tandplejen"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdsskader i Tandplejen
Arbejdsskadestyrelsens(ASS) tal fra Trygve Engen

2 Dengang i 1980´erne…. TE

3 Om anmeldelserne Ulykker Arbejdsskader Erhvervssygdomme
Tallene dækker privat og offentlig sektor Inkluderer både tandlæger, tandplejere og KA´er Anmeldt arbejdsskade ᆃAnerkendt arbejdsskade  ikke nødvendigvis erstatning. Erhvervssygdomme

4 Antal anmeldte Arbejdsskader i tandplejen 2005-2010 til ASS.
Hg Tallene viser tydeligt at antallet af erhvervsygdomme anmeldt er ca . Anmeldelserne af erhvervssygdommene tæller i ”normale” år 81 %, dvs. 4/5 af tilfældene. I tal bliver det 188 tilfælde årligt. Hændelserne i skyldtes i høj grad HK´s overdrevne mistro at antallet af Hg-skader var stærkt underkendt, og at man som fagforening derfor anmeldte alt, hvad folk selv mente, der kunne berettige den nogen mistanke. Gennemsnitlig 229 anmeldelser/ år.

5 Fordeling af anmeldte arbejdsskader i tandplejen 2005-2010
Korrigeret for Hg-året 2006 Dvs. ca. 1/5 af anmeldelserne er ulykker

6 Ulykker i tandplejen 2005-2010 Antal anmeldte i forhold til antal anerkendte ulykker
Der optræder 41 anmeldelser/år og ca. 72 % anerkendes i perioden

7 Årsag til ulykker i Tandplejen Anmeldte og anerkendte 2005-2010
En klar nr. 1 er ”Forstuvning, forvridning, forstrækning” Sagsbeh.tid 5 mdt.

8 Erhvervssygdomme i tandplejen Anmeldte og anerkendte i 2005-2010
Hg Antallet af erhvervssygdomme udgør som bekendte ca 4/5 af anmeldelserne (81%). De ligger – bortset fra år omkring stk om året dog typisk på ca. 170 anmeldelser. Ser man på anerkendte erhvervssygdomme er der dog meget færre. Ud af 1911 anmeldelser anerkendes 205. Dvs at kun ca. 10 % anerkendes. Hvis man korrigerer for år 2006 er tallet dog mere realistisk på (188/970) 19 % ~ hver 5. anerkendes. Ca 10 % anerkendes.Hvis 2006 fjernes så 20 %

9 Årsager til erhvervssygdomme i tandplejen 2005-2010 Anmeldte og anerkendte
Ergonomiske sygdomme Hudsygdomme Det interessante er hvor meget ergonomiske sygdomme fylder i forhold til resten.Der er her udeladt år 2006 fordi året var atypisk og politisk begrundet. I forhold til har ergonomiske sygdomme radikalt overhalet hudsygdomme og ligger nu på en klar 1. Plads blandt anmeldte lidelser/sygdomme. En ny faktor er også psykiske sygdomme som med 101 anmeldelser i perioden kommer ind på en tydelig 3.plads. Det er tankevækkende, at alene hudsygdomme optræder blandt de anerkendte sygdomme (68% ~2/3 ), mens de øvrige afvises. Det burde nogen gøre noget ved….. Psyk. sygdom

10 Mén-erstatning i tandplejen Ulykker/erhvervssygd
Mén-erstatning i tandplejen Ulykker/erhvervssygd efter mén-grad Der tildeles fra 5 % -30 % i mén-grad

11 Mén-erstatning i Tandplejen Ulykker 2005-2010
72 % Ca. 1/5 (22 %) af de anmeldte ulykker får mén-erstatning Hvis man måler i forhold til anerkendte ulykker får 31 % dvs ca. 1/3 af anerkendte Ulykker ender med mén-skade 22 % Ca. 1/5 af de anmeldte ulykker får mén-erstatning

12 Mén-erstatning i tandplejen Ulykker og årsag 2005-2010
29% 40% 57%

13 Mén-erstatning i tandplejen Erhvervssygdomme 2005-2010
Hudsygdomme Ca 70 % af de anerkendte hudanmeldelser får ménerstatning 7% Kun 7% af anmeldte erhvervssygdomme ender med mén

14 Mén -erstatning i tandplejen Årsag for erhvervssygdomme 2005-2010
Disse mén-anerkendte udgør som tidligere beskrevet 7% af samtlige anmeldelser af erhvervssygdomme, og 70 % af de anerkendte erhvervssygdomme = hudsygdomme..Der er kun 1 i hver boks af de andre men-tildelte sygdomskategorier.

15 Opsummering af arbejdsskader i tandplejen 2005-2010
Der er anmeldt 2157 stk. arb.skader: 1911 erh. sygdomme (4/5) og 246 ulykker (1/5) I gennemsnit anmeldes188 erhvervsygd. /år og 41 ulykker/år Året 2006 er usædvanligt pga rekordstort antal Hg-anmeldelser. Mønsteret for ulykker er a) forstuvning/-vridning/-strækning b) sårskade c) knoglebrud d) forgiftning Mønsteret for erhvervssygdomme er ændret fra midten af 1980´erne. Ergonomiske sygdomme er klart i overtal foran hudsygdomme og nu også psykiske sygdomme Ca. 22 % anmeldte ulykker ender med mén-erstatning. Blandt erhvervssygdommene ender 7 % med mén-erstatning og af disse godkendes udelukkende hudsygdomme (allergi).

16 Qvo Vadis ? Hvorfor er ergonomiske lidelser så dårligt anerkendt og i tiltagende ? Skal der mere fokus på psykiske problemer ? Skal der mere fokus på ulykker og årsag ? Hvad er de nye trusler i arbejdsmiljøet?


Download ppt "Arbejdsskader i Tandplejen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google