Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendelse af teori og metode i specialeafhandlinger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendelse af teori og metode i specialeafhandlinger"— Præsentationens transcript:

1 Anvendelse af teori og metode i specialeafhandlinger
Sven-Erik Holgersen 2. maj 2012

2 Hvordan vælge teori og metode?
Metoder og teoretiske perspektiver kan være mere eller mindre oplagte i forhold til problemstillingen. Men ofte kan man argumentere for forskellige teorier og metoder eller for teoretisk eller metodisk pluralisme. Valget af teori og metode kan hænge sammen med ens generelle verdensanskuelse eller fornemmelse. (Valg af) problemstillingen kan på et ikke særlig bevidst niveau hænge sammen med ens verdensanskuelse. Valg af problemstilling, teoretisk perspektiv og metode fordrer derfor både videnskabelig refleksion og selvrefleksion / selvransagelse …!

3 Forskellige teoretiske niveauer
Videnskabsfilosofi Videnskabsteori Fagteori fx pædagogisk teori Viden om problemstillingen (state of the art) Metodologi, dvs. teori om metoder Metoder i praksis

4 Pædagogisk perspektiv vs Forskningsperspektiv
Metateori (Faglig)pædagogisk filosofi og –teori, didaktologi Videnskabsfilosofi, -teori og metodologi Metode og teori (Faglig)pædagogisk metode, didaktik Forskningsmetode, analysestrategier Handling (Faglig)pædagogisk praksis, undervisning Forskningspraksis, dataindsamling m.v. Holgersen, Sven-Erik (2006). Mellem fag og forskning. In: Christiansen, Irene og Fristrup Tine (red.). Universitetspædagogiske refleksioner – Om overførslen af viden i undervisning og uddannelse. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag

5 Eksempler på god - og mindre god anvendelse af teori
Teori som ”en overfrakke” eller tilføjelse beskrivende anvendelse af teori (ontologisk dumpning) analytisk anvendelse af teori (teori leder til ny forståelse) inkarneret anvendelse af teori (at tænke som teoretikeren) Eksempel: Musical som narrativ læreproces

6 Inkarneret anvendelse af teori
Musical som narrativ læreproces er historien om musicalproduktion på en efterskole, hvor den metodologiske tilgang er pædagogisk etnografi, mens den overordnede teoretiske ramme er Ricoeurs hermeneutiske fænomenologi, først og fremmest teorien om den trefoldige mimesis. Afsættet i mimesisteorien formuleres bredt i forhold til menneskelig selvdannelse, og samtidig med at mimesisteorien diskuteres og kommenteres forklares dens relevans for at forstå, hvordan elever indgår i og forstår sig selv gennem deltagelse i musical produktionen. Selv om der er stor forskel på, hvad der konkret har været på spil for Ricoeur – hvis projekt drejede sig om menneskeheden som sådan – og for deltagerne i en musical, lykkes det at operationalisere teorien i relation til efterskole-elevernes tilværelsesprojekt og helt ned i detaljerne omkring arbejdet med musicalen. Der er fx analyser af, hvordan de enkelte elever gennemgår en udvikling og forandrer selvforståelse på en måde, der på samme tid illustrerer centrale pointer i mimesisteorien og giver mulighed for at se sammenhænge i det empiriske materiale, som ellers ville være forblevet ufortalt.

7 Jørgen Rønsbo Musical som narrativ læreproces
1. Indledning og motivation Min indgang til projektet Musical Musical Den kommercielle musical Musical i skoleregi Læring i efterskolen Problemformulering og metode Definition af det æstetiske Mimesis Problemformulering Metodiske overvejelser Valg af projekt Efterskolen Pædagogisk etnografi Rammen om forløbet 16

8 Jørgen Rønsbo Musical som narrativ læreproces
2. Samfundet, tiden og fortællingen Kulturalisering Paul Ricouer Præsentation af Ricouer Ricoeurs filosofiske udfordring: overvindelse 26 af vores kulturs grundkonflikt mellem videnskab og humanisme Dannelse af `selvet´ i Ricoeurs filosofi Mimesisteorien Mimesis Kommentering af mimesis Mimesis Kommentering af mimesis 2 36 og herunder relatering til æstetiske læreprocesser Mimesis Kommentering af mimesis 3 39

9 Jørgen Rønsbo Musical som narrativ læreproces
4. Et musicalprojekt Lærergruppens valg Musicalarbejdet som pædagogisk projekt – 44 perspektiveret ved den tre-foldige mimesis Mimesis 1 i musicalarbejdet Mimesis 2 i musicalarbejdet Mimesis 3 i musicalarbejdet 50

10 Jørgen Rønsbo Musical som narrativ læreproces
5. Fire fortællinger om musicalen Elevobservation og fremgangsmåde Fortællingen om musicalen som en rolleleg Fortællingen om fællesskabet Fortællingen om Herkules Fortællingen om at blive et selv Gyldighed Kritik af pædagogisk etnografi Konklusion

11 Problemstilling Empirisk Teoretisk intern loyalitet ekstern forankring
Gyldighed Problemstilling Empirisk Teoretisk intern loyalitet ekstern forankring Jørgensen, Per Schultz (1989). Om kvalitative analyser - og deres gyldighed. I: Nordisk Psykologi, 1989, 41 (1), s


Download ppt "Anvendelse af teori og metode i specialeafhandlinger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google