Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktion til projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktion til projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Introduktion til projektarbejde
Introduktion i uge

2 Projekt: FLSMITDT A/S - Leverandør af udstyr, systemer og service til den globale cement- og mineralindustri Tidsplan: Uge 1-2: Gruppedannelse, emnevalg og begyndende skitsering Uge 3-17: Udarbejdelse af skitseprojekt og mulighed for vejledning Vejleder: Allan Gruth Rikke Larsen Henning Gerner Mikkelsen Brian Nielsen Uge 18-20: Projektperiode 18. Maj kl. 17:30: Sidste frist for aflevering – husk 3 eks. 8-12. juni: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i afgangsprojekt

3 Formål med projektarbejde
At dokumentere kompetence i forbindelse med metodevalg til løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Udvælge og formulere konkrete problemstillinger, at inddrage relevante teorier og metoder, samt relevant viden i konkrete problemstillinger. Gennem systematiske analyser at nå frem til hensigtsmæssige anbefalinger eller klare konklusioner vedrørende erhvervsøkonomiske problemstillinger. Nøgleord: systematisk, løsning af problemstillinger, inddrage relevante, analyser Struktur, rød tråd

4 Opbygning Indledning Problemformulering Metodeafsnit Behandling
Konklusion

5 Indledning Forklar baggrunden, så læseren kan se, at I forstår hvad emnet handler om (fra overblik gennem detalje til overblik i konklusion) Overbevis læseren om at I opfatter emnet som seriøst og kan strukturere behandlingen (strukturen i indledningen må gerne lægge op til resten af opgaven) TRAGTEN: start meget bredt og nærm jer så til essensen af emnet

6 Problemformulering Her præsenteres problemet Paradoks Undren
Undersøgelse Hvorfor Hvordan Hvad Læseren skal have det indtryk, at det her er det mest interessante problem i hele verden!

7 Afgrænsning Hvad adskiller dette problem fra andre problemer
Hvad er kernen i problemstillingen og hvilke følgeproblemer vil det være interessant at behandle

8 Metodeafsnit Viser opgavens Struktur Overvejelser om struktur
Tilgangsvinkel Vægtning mellem Teori Empiri Dybden af de enkelte afsnit Skaber forventningen om indhold i DELKONKLUSIONER

9 Behandling Enten Teori og Empiri hver for sig eller Teori og Empiri samlet, men dog separat behandlet i det enkelte afsnit. Dispositionen fremgår af metodeafsnittet Teksten er: Konsistent Henvis til tidligere konklusioner Henvis til teori Brug kun relevant tekst Problemløsende Sigter mod at løse delmål eller hele problemstillingen Afsluttet med en delkonklusion (eller flere)

10 Konklusion Der kan kun konkluderes på baggrund af behandlet stof
Giv gerne en opsummering af delkonklusioner (rød tråd) Slut gerne med perspektivering og anbefalinger Andres behandling af stoffet kan ikke komme ind i konklusionen, Avisartikler fra sidste øjeblik kan ikke komme ind i konklusionen…..

11 Før I afleverer Læs: Indledning Problemformulering Metodeafsnit
Konklusion Hvis det hænger sammen: Er opgaven færdig? Hvis ikke: Hvad mangler vi at behandle? Er der konklusioner, der ikke er omfattet af problemformulering m.v. Hvad gør vi for at få den færdig (dvs læg en handleplan og handl).

12 HD 1. del afslutningsprojekt
Til sidst Stavekontrol Formulering Fodnoter: Blandt andet kildehenvisninger Enkelte serviceoplysninger for at sikre forståelsen IKKE baggrundsnotater og behandling af stof Bilag: Talopstillinger (hvis større opstillinger) Fx en samlet oversigt over nøgletal og formlerne I bruger Referencetekst (tekster, der kan være svære at finde, men er relevante) Hvad refererer I til? Brian Nielsen

13 HD 1. del afslutningsprojekt
Prøve Gruppeeksamen er afskaffet, så derfor Aftal med vejleder, men grundskabelonen er: En kort præsentation af opgaven (gratis/fri i forhold til karakter) Ikke gennemgang af indholdsfortegnelse eller rapporten Men Perspektivering – hvad kan det her så bruges til, hvor hører det hjemme Forstyrrende fejl (ikke stavefejl og ubetydelige regnefejl) hvis de er meningsforstyrrende Hvad har vi lært af dette projekt – ikke ”vi har lært meget” men konkret hvad har vi lært og hvad kan det bruges til osv Brian Nielsen

14 HD 1. del afslutningsprojekt
Prøve fortsat Herefter individuel bedømmelse Hvis det ikke klart fremgår hvem, der har skrevet hvad, så er hele gruppen ansvarlig for hele projektet. Hvis det fremgår, så kan man nøjes med at være medansvarlig! Udgangspunkt i projektet, men det er en tværfaglig eksamination. Eksaminationen går i dybden snarere end i bredden. Én samlet karakter for rapport og mundtlig præstation. Brian Nielsen

15 HD 1. del afslutningsprojekt
Hjælp Thomas Harboe: Indføring i samfundsvidenskabelig metode Peter Nielsen: Produktion af viden – en praktisk metodebog Søren Brier: Informationsvidenskabsteori Arbnor & Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge AUB har eller kan skaffe stort set alle bøger – hvis man spørger i tide Vejledning: Forbered spørgsmålene, så de kan sendes som en disposition. Hvis I ikke ved hvad I vil vejledes om er der en latent risiko for at mødet bliver tomgang/spildtid for begge parter Vejledning er også jeres mulighed for at sælge en undren eller et spændingsfelt til vejleder. Brian Nielsen

16 Afgangsprojekt / Erhvervsøkonomisk metode
Udgangspunkt i erhvervsøkonomien, men inddrager alle fagområder fra HD 1. del.

17 Erhvervsøkonomi Driftsøkonomi/Erhvervsøkonomi Finansiering
Budgettering/økonomistyring Ledelse / Organisation / HRM Afsætning / Afsætningsøkonomi Regnskabsvæsen Beslægtede områder Samfundsøkonomi Statistik Erhvervsjura IT

18 Grundlæggende antagelser – Videnskabsteori - Studieområde
Kilde: Arbnor & Bjerke Fig. 1.8, p. 33

19 Metode ”En metodisk procedure refererer til måden skaberen af viden indarbejder, udvikler og/eller tilpasser nogle tidligere anvendte teknikker (fx en teknik til at udvælge objekter til studiet, til at indsamle data, eller til at analysere resultater) med en metodisk tilgang. Indarbejdelse og eventuel tilpasning af tidligere resultater og/eller teorier kaldes også metodiske procedurer”.[1] Der er kun tale om metodiske procedurer, hvis der er tale om en bevidst brug af de valgte modeller og teknikker. Metode er læren om hvordan man sammensætter de forskellige modeller og teknikker ud fra det bevidste valg. Det bevidste valg bygger her på, at man er i stand til at relatere teorien bag de enkelte modeller og teknikker til et samlet hele. Metode dækker også over hvordan modelapparatet anvendes på det konkrete studie. [1] Egen oversættelse fra Arbnor og Bjerke: Methodology for Creating Business Knowledge”, Sage, 1997, side 16f.

20 Erhvervsøkonomisk metode
Metoder til støtte for erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser Målet er: At forstå hændelser i sammenhængen At kunne vurdere risikoen ved fremgangsmåde At styrke beslutningsprocessen At gennemskue årsager At finde meningsfulde sammenhænge At arbejde systematisk

21 Læring – kognitiv taxonomi (videns klassifikation)
Forståelse Anvendelse Analyse Syntese Vurdering

22 Arbejdsbyrde – jf Thomas Harboe

23 Erhvervsøkonomisk metode
7. Januar 2009: Projektoplæg Dette oplæg Erhvervsøkonomisk metode – en introduktion Introduktion til casesamling i Peter Lynggaard – Driftsøkonomi 11. Marts 2009: Introduktion til organisationsteorien Jørgen Frode Bakka & Eigil Fivelsdal: Organisationsteori – kapitel 3 og 4 19. marts 2009: Introduktion til Markedsføring David Jobber and John Fahy: Foundations of Marketing – kapitel 3, 4 og 11 2. April 2009: Introduktion til Regnskabsanalyse Bent Shack: Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse Specielt om metodegrundlag – sammenlign med Harboe


Download ppt "Introduktion til projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google