Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Richard Jensen Odense Kommune Landbrug og Grundvand

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Richard Jensen Odense Kommune Landbrug og Grundvand"— Præsentationens transcript:

1 Richard Jensen Odense Kommune Landbrug og Grundvand
Undersøgelse for ”kartoffelpesticider” i alle Odenses vandværksboringer Richard Jensen Odense Kommune Landbrug og Grundvand

2 Bomben under grundvandet
Med baggrund i rapporter fra ”Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvandet” (senest september 2010) og GEUS´s årlige rapporter over grundvandsovervågning (senest 2010), har fagbladet Ingeniøren og dagspressen udråbt først metribuzin og derefter rimsulfuron til ”en bombe under grundvandet”. Disse pesticider bruges til ukrudtsbekæmpelse ved kartoffeldyrkning.

3 Varslingssystem for udvaskning af pesticider
I 1998 vedtog Folketinget at iværksætte projektet ”Varslingssystem for udvaskning af Pesticider til grundvandet” (VAP). VAP er et omfattende moniteringsprogram, der undersøger udvaskning af pesticider anvendt i landbrug under reelle markforhold. Programmet har til formål at undersøge, om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter – ved regelret brug – udvaskes til grundvandet i koncentrationer over grænseværdien

4 Varslingssystem for udvaskning af pesticider
Udvaskningsrisikoen for 41 pesticider og 40 nedbrydningsprodukter er i dag undersøgt på fem marker. De hidtidige resultater for perioden viser bl.a.:

5 Varslingssystem for udvaskning af pesticider
Af de 41 pesticider, der er blevet udbragt, gav 13 pesticider anledning til væsentlig udvaskning af enten pesticidet og/eller nedbrydningsprodukt(-er) i 1 meters dybde i årlige gennemsnitskoncentrationer over 0,1 µg/L, som er grænseværdien for indholdet i drikkevand. Heriblandt er 2 pesticider anvendt i forbindelse med kartoffeldyrkning, nemlig metribuzin og rimsulfuron

6 Beslutning på denne baggund
I Odenses indvindingsoplande har der været kommerciel kartoffeldyrkning på arealer, hvor 62 af 99 boringer indvinder vand fra til de almene vandværker Derfor blev kommunen og VandCenter Syd enige om et fælles projekt til undersøgelse for metribuzin, rimsulfuron og deres nedbrydningsprodukter i alle indvindingsboringer til de almene vandværker

7 Nugældende liste over pesticider der indgår i vandværkernes boringskontrol
Hverken metribuzin, rimsulfuron eller nedbrydningsprodukterne heraf er med på listen over pesticider/nedbrydningsprodukter der skal analyseres for i vandværkernes boringskontrol

8 Ny liste over pesticider der indgår i vandværkernes boringskontrol
Netop nu er listen over pesticider, der indgår i vandværkernes boringskontrol, til revision. I forslaget, som er sendt til høring af Naturstyrelsen, er nedbrydningsprodukter af metribuzin med på listen, hvis boringen har et indvindingsområde med kartoffeldyrkning, men ikke rimsulfuron og nedbrydningsprodukter heraf. Metribuzin blev forbudt i 2004, mens rimsulfuron stadig er tilladt til brug i kartoffelmarker ConTerra kan levere søgninger, hvor der for et givent indvindingsopland indikeres, om der har været/er kartoffel hhv. frugtavl i området

9

10 Resultat af undersøgelsen
Resultatet af undersøgelsen: Der kunne ikke påvises indhold af disse kartoffelmarkspesticider eller deres nedbrydningsprodukter i nogen af vandværkernes indvindingsboringer

11 Diskussion Udvaskningen af metribuzin- og rimsulfuron-nedbrydningsprodukter i årsmiddelkoncentrationer over 0,1µg/L er observeret i VAP på sandjords-testmarkerne i Tylstrup og Jyndevad og flere år efter udspredningen. De 3 lerjords-testmarker har ikke været anvendt til kartoffeldyrkning og der er derfor ikke resultater for anvendelse af metribuzin og rimsulfuron på disse. Infiltrationstiden for regnvandet til det primære grundvand er typisk 40 – 50 år i Odense-området, og derfor kan det ikke udelukkes, at nedbrydningsprodukterne med tiden vil kunne findes i grundvandet.

12 Diskussion Manglende fund frikender derfor ikke stofferne og ”bomben” er ikke demonteret, men kun delvist afdækket.


Download ppt "Richard Jensen Odense Kommune Landbrug og Grundvand"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google