Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UU- Holtbjerg - et udviklingsprojekt i samarbejde med ”Vores Holtbjerg” og Holtbjergskolen – støttet af Integrationsministeriet Baggrund og formålet med.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UU- Holtbjerg - et udviklingsprojekt i samarbejde med ”Vores Holtbjerg” og Holtbjergskolen – støttet af Integrationsministeriet Baggrund og formålet med."— Præsentationens transcript:

1 UU- Holtbjerg - et udviklingsprojekt i samarbejde med ”Vores Holtbjerg” og Holtbjergskolen – støttet af Integrationsministeriet Baggrund og formålet med projektet Indhold og organisering Samarbejdet med Holtbjergskolen og lærere Tidsrammer og handleplan

2 Baggrunden for projektet
”Vores Holtbjerg” og UU arbejder i med den samme gruppe af unge og beboere – synergieffekt UU skal inddrage forældre i vejledningen, når den unge er år og faldet fra en uddannelse (for sent!!) Forældre har den væsentligste betydning for at unge om vælger og gennemfører en uddannelse Skolen er omdrejningspunkt - i ”vores holtbjerg” og generelt Skolen kan samle forældre om børn og unge Skolen har erfaring for samarbejde med forældre

3 Baggrund for projektet

4 Formålet med projektet
Projektet hviler på 3 ”ben” Skole / hjem samarbejde En sammenhængende vejledningsindsats Mentorfunktion og ”forældrekurser”

5 Skole /hjem samarbejde
Målet er op gennem børnenes opvækst at udvikle et samarbejde mellem de 2. sprogede familier og institutionerne, således at samarbejdet fremmer forældrenes engagement og aktive indsats omkring de unges videreuddannelse og arbejde. At konkrete tiltag indskrives i årsplanen for skolens samarbejde med hjemmet f.eks. organisering og afholdelse af forældremøder således at de får størst udbytte for skolen og hjemmet

6 Sammenhængende vejledningsindsats
Tidlig indsats fra 6. klasse En årsplan for kollektiv og individuel vejledningens indhold og organisering En bevidst prioritering af hvilke tilbud de 2. sprogede børn skal have – hvilke der er obligatoriske og hvilke der er frivillige Vejledningsaktiviteter der sikre at unge etnere opnår fodfæste i uddannelse Udvidet erhvervspraktik i 8. klasse (længere tid i en virksomhed, ”adoptionsordninger” eller efter skoletids jobs §9,5 forløb – mere bevidst brug af denne ordning i relation til målgruppen Præsentationskurser i 9. klasse Obligatorisk brobygning eller praktik i 10. klasse Brug af trainee ordninger efter 9. eller 10. klasse Mesterlærerordninger Mentorordninger for de unge der vælger at fortsætte i erhvervsuddannelser ”Forældrekurser ” og forældrevejledning evt. i hjemmet med en vejlederassistent Etablering af en jobbørs for unge Hvordan taler man med sit barn om uddannelse? Hvorfor er det vigtig at tale med sit barn om uddannelse og job? Hvordan ser uddannelse ud? Vejledningsassistenter – samtale med forældrene om hvordan man taler med børn og unge om uddannelse

7 Mentorordninger og forældrekurser
Hvordan ser en moderne industrivirksomhed ud? Hjemmebesøg hos forældre i overbygningen? Besøg på en moderne industrivirksomhed Besøg på ungdomsuddannelserne i særligt tilrettelagte grupper

8 Indhold og organisering
August 2006 – 30. december 2007 Skole/hjem samarbejde AI seminar i efteråret 2006 (2. oktober november) Arbejdsgrupper til udvikling af ideer og modeller for forældremøder (lærere) 2. UEA tilbud på en ungdomsuddannelse Vejledningsassistenter Unge der har forladt skolen følges op evt. mentorordning Afprøvning og evaluering

9 Indhold og organisering
Foråret 2007 Konkrete indhold i forældrekurser 1. kursus gennemføres på 4-5 forskellige sprog Mentorfunktion er afprøvet og der laves en ny ordning for 9. klasserne Etablering af jobbørs Etablering af adoptionsordninger for 9. klasses unge i virksomheder Vejledningsassistenter har gennemført en række hjemmebesøg Lærer og vejleder gennemfører udskolingssamtaler Årsplan for UEA og samarbejde med forældre laves for det kommende skoleår

10 Indhold og organisering
Efterår 2007 Mentorfunktion er i gang og 2. hold opstartes Indkøring af den nye årsplan Vejledningsassistenterne fungerer projektevaluering

11 succeskriterier Skole /hjem samarbejdet
der afholdes fælles debatter med en styret proces om, hvilke barrierer der i dag findes for samarbejdet, der udformes en vision for samarbejdet mellem hjem og institution, der i højere grad inkluderer forældrene, der formuleres konkrete tiltag, som man i dag udfører og ønsker at bevare, der formuleres konkrete tiltag, som man ønsker at forbedre, der udnævnes en procesholder, der kan følge op på processen og afslutningsvis evaluere både proces og resultater efter en periode, hvor tiltag er afprøvet, der beskrives konkrete metoder til at styrke skole/hjem samarbejdet, der kan bruges af andre, 75% af forældrene deltager i arrangementer og vejledningstiltag på skolen forældrene udtrykker tilfredshed med og læring i aktiviteterne. Mentor funktion og sammenhængende vejlendingsindsats: primært drengene opnår fodfæste i en erhvervsuddannelse eller job med uddannelses-perspektiv, de unge, der har valgt en ungdomsuddannelse for 90% fastholdes eller foretager et positivt omvalg der er udviklet en dialogform mellem UU og Uddannelsescenter Hernings vejlederfunktion og kontaktlærer, der letter den unges overgang til uddannelse, den unge har vurderet, at vejledningsindsatsen fra UU og Ungdomscenter Herning har haft en positiv indvirkning på uddannelsesforløbet. I øvrigt: netværket omkring den unge i form af kommunikation mellem hjem-, skole-, vejledning -, uddannelse og job er styrket, der er udviklet en erfaringsbaseret model, der kan overføres til andre boligområder i andre byer.

12 organisering Styregruppe bestående af
Inger Veng Rasmussen - styregruppeformand Maheswaran Ponnampalam (projektleder) Lotte Rejmers ( UU på UC10) Ole Thorn –UC 10 Bent Henriksen Lene Skøtt Andersen Malene Simonsen – Vores Holtbjerg Alex Dahl Karlsen – Vores Holtbjerg Annette Bredkjær - Ungdomsskolen Søren Holm – CEU Uddannelses Herning Karsten Matzen – Herningsholmskolen Første møde er kl

13 Følgegruppe – under etablering
Anne Berglund - Integrationsministeriet Ellen Thomsen - Dagtilbud Herning Kommune Anne Lægaard - Integrationsafdelingen Kirsten Sand - Uddannelsescenter Herning Britta Andersen - Skoleafdelingen Susanne Secher - Børn og familierådgivning Lene Uldum Formand for skolebestyrelsen Ingrid Rasmussen - Holtbjerg Fritidscenter Troels Kjærgaard -Jobcentret Herning Michael Petterson - Jobcentret Ikast-Brande Jette Skyldvad Midtjyske Netværk Karl Højhus Jeppesen - Dansk Byggeri Hans Jessen TIB Tove Engedal - Sprogskolen Projektledelsen - Maheswaran Ponnampalam og Inger Veng Rasmussen Første møde: november 2006 kl 22. Februar (kl ) 18. Oktober (kl )

14 Styring, forankring og kommunikation
Drejebøger for hvert ”ben” i projektet På UU- Hernings hjemmeside oprettes en oversigt og status på projekter 1. april 2007 – statusrapport Afsøgning af muligheder for lokal information via lokal-TV og nyhedsbreve ”Programteori” med årsags virkningsanalyser samt målopfølgning i vejledningen


Download ppt "UU- Holtbjerg - et udviklingsprojekt i samarbejde med ”Vores Holtbjerg” og Holtbjergskolen – støttet af Integrationsministeriet Baggrund og formålet med."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google