Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Charlotte Brauer, overlæge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Charlotte Brauer, overlæge"— Præsentationens transcript:

1 Undersøgelse af partikelforurening i Københavns lufthavne og konsekvenser for helbredet
Charlotte Brauer, overlæge Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

2 Planlagt projekt Ansøgning indsendt 1. September 2011
Planlagt start februar 2012 Omfatter et ph.d.-studie 3-årigt projekt

3 Baggrund (1) Udstødningsgasser fra dieselmotorer: Sandsynligt kræftfremkaldende (Gr. 2A på IARC’s liste) - lungekræft, blærekræft Partikelforurening i storbyer: Let øget risiko for hjerte/karsygdomme, lungesygdomme og muligvis visse kræftformer Dyreforsøg: Reaktioner i luftveje og karsystem der kunne være mulige sygdomsmekanismer Erhvervsmæssig udsættelse for partikelforurening f.eks. i lufthavne: Usikker betydning

4 Baggrund (2) Erhvervsaktive Især yngre og raske
Udsat en hel arbejdsdag, måske i højere niveauer Storbybefolkning Mange ældre/svækkede Udsat kortere tid dagligt, men hele livet Sammensætningen af partikler, partiklernes størrelse og partiklernes kemiske egenskaber kan være forskellig Konsekvenserne for helbredet kan være forskellig Den eksisterende viden om storbyforurening kan ikke uden videre overføre til ansatte i lufthavne

5 Undersøgelsen Opfølgningsundersøgelse
Historisk kohorte af tidligere og nuværende ansatte i Københavns Lufthavne, overvejende bagageportører (3F Kastrups kartoteker: ca personer ansat fra 1985 – d.d.) Sammenlignelig kontrolgruppe, mænd Suppleres med udtræk fra CVR-register

6 Udsættelsen for partikler
Deltagerne i kohorten inddeles i to grupper Høj og lav udsættelse Samarbejde med 3F Kastrup og Københavns Lufthavne og deres kendskab til arbejdsfunktioner I vurderingen inddrages tidligere målinger af partikelforurening i lufthavnen, trafikintensitet, flytyper mm. Spørgeskema om arbejdsfunktioner og arbejdssteder (ude/inde) i ansættelsesperioden

7 Sygdomme Oplysninger fra Landspatientregisteret Cancerregisteret Dødsårsagsregisteret Lægemiddelstatistikregisteret Hjerte- og karsygdomme Lungesygdomme Kræft i luftveje og urinveje

8 Yderligere perspektiver
Mulighed for at følge kohorten op (vigtigt mht. kræftsygdomme, der især forekommer hos ældre) Udvide undersøgelsen til andre lufthavne i EU


Download ppt "Charlotte Brauer, overlæge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google