Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde med klasserådsrepræsentanterne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde med klasserådsrepræsentanterne"— Præsentationens transcript:

1 Møde med klasserådsrepræsentanterne
Tirsdag den 31. maj

2 Dagsorden for mødet med klasserådsrepræsentanterne den 31. maj 2011 kl
Velkomst ved formanden for skolebestyrelsen Steen Elkær-Hansen Aktuel orientering fra arbejdsgrupperne og arbejdet med fusion af Dragør skole og Nordstrandskolen ved skoleledelsen og næstformand Sven Norup Status og opfølgning på arbejdet med gensidige forældreforventninger i klasserne. Konkret udmøntning af pejlemærker med udgangspunkt i forslagene fra mødet den 1. februar.

3 Kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2011
Beslutning: At fusion mellem Skolen ved Vierdiget og St. Magleby Skole, og fusion mellem Dragør skole og Nordstrandskolen blev godkendt med ikraftræden pr. 1. august 2011. At ledelsesstrukturen for de 2 nye skoler blev godkendt. At fusion af skolebestyrelserne blev godkendt, med nyvalg til ny skolebestyrelse i foråret 2012 med tiltrædelse 1. august 2012. At udbygning af skolerne besluttes, når den økonomiske situation er afklaret. Forventet afklaring på kommunalbestyrelsesmødet den 9. juni

4 Ledere og ledelsesteam på skolerne
På kommunalbestyrelsens møde den 5. april 2011 blev det besluttet at ansætte følgende som skoleledere pr. 1. august 2011 på de to nye skoler. Nordstrandskolen/Dragør Skole: Carsten Dinesen Maass, Skoleleder Anni Scheye, viceskoleleder Dorte Rüssel, viceskoleleder Rene Bojsen, SFO-leder Konsulent, Birte Rosendal

5 Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2011
Besluttede: 1. Indførelsen af SFO i Dragør Kommune pr. 1. august 2011. 2. Tids- og procesplanen: a. at skoleåret 2011/12 skal benyttes til at etablere fælles identitet på de fusionerede skoler og enhederne i de to SFO’ere. b. at udvikling af samarbejde mellem lærere og pædagoger påbegyndes i skoleåret 2012/13. c. at skoleåret 2013/14 har fokus på implementering af en række samarbejdsprojekter på tværs af faggrænserne mellem lærere og pædagoger.

6 Status for arbejdet i arbejdsgrupperne
Styringsgruppen Pædagogisk følgegruppe Behovsgruppen Fusionsgruppen Drøftelser mellem skolerne på ledelsesplan Strukturændringer på børne- og ungeområdet

7 Fusionsgruppernes arbejdsopgave Kommissorium vedtaget den 24
Fusionsgruppernes arbejdsopgave Kommissorium vedtaget den 24. februar 2011 Grupperne er ansvarlige for at udarbejde principperne for fusionen både i forhold til fusionen mellem de to skoler og for etableringen af SFO. Hver af de to fusionsgrupper skal i starten arbejde med: Udarbejde principper for de to fusionerede skoler til én skole og de fire fritidshjem til én SFO i forhold til ledelserne, medarbejderne, børnene og forældrene. Gruppen har til opgave at udarbejde en strategi for etablering af en ny kultur både på skolen og i SFO’en i forhold til alle de involverede parter. Efter etableringen af de to nye skoler 1. august 2011 vil fusionsgrupperne skulle fungere som tænketanke for ledelserne i de nye skoler og SFO’er.

8 Den videre politiske proces
KB fastlægger nyt navn: De tre udvalgte navne for den nye skole Nordstrand/Dragør er indstillet af navnepanelet således: a. Ndr. Dragør Skole b. Ny Dragør Skole c. Dragør Nordskole Navnet: ”Dragør skole” valgt på KB den 26. maj

9 Næste trin i den politiske proces
Kommunalbestyrelsen drøfter på baggrund af de indkomne tilbud og projektforslag fra Arkitema Architects den 9. juni planerne for skolernes fremtid. Der udarbejdes forslag for udbygningen af både 3 og 4 spor på Nordstrandskolen og St. Magleby skole. Arkitemas overslag for Nordstrandskolen: 3 spor/SFO: kr 4 spor/SFO: kr Arkitemas overslag for St. Magle by skole: 3 spor/SFO: kr 4 spor/SFO: kr

10 3 sporet model

11 Styringsgruppens pejlemærker
Sikre et nyt fælles værdigrundlag for Dragør skolevæsen. sikre, at de to nye skoler får implementeret en ny ledelsesstruktur ,hvor SFO-lederne integreres som ligeværdige i ledelsesteamet. sikre ligeværdighed mellem de fusionerede skoler på alle niveauer – ledelsesmæssigt, personalemæssigt og med hensyn til elever og forældre sikre, at der iværksættes tiltag, som resulterer i, at der etableres en fælles kultur på de to nye skoler sikre, at der over de kommende år arbejdes målrettet med at optimere relationen mellem skole og fritid til gavn for det enkelte barn og etableres et gensidigt forpligtende og ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og lærere sikre, at den fysiske udbygning af de to nye skoler sker på en måde, så den understøtter Dragør skolevæsens værdigrundlag og visioner for det fremtidige pædagogiske virke på skolerne

12 Vores vision Det er vores ønske, at vi med alle vore kompetencer og roller kan finde et samlende spor så fusionen kan opleves som et udviklingspotentiale for vore børn og medarbejdere mod nye pejlemærker og nye horisonter. Vi skal sætte kurs og fart og bruge den viden og erfaring, som er opsparet på vore skoler og institutioner til at skabe en ny kultur i samarbejdet mellem vore skoler og institutioner. Carsten Maass, Anni Scheye, Dorte Rüssel, Birte Rosendal og Rene Bojsen

13 Skolens værdier Grundværdier for alle på Nordstrandskolen Faglighed
Faglighed Engagement Dialog Trivsel Ansvarlighed Tolerance Være elev, lærer eller forældre på Nordstrandskolen

14 Konklusioner fra klasserådsmødet den 1. februar 2011
Forventningerne til forældrene er, at de hjælper eleverne med at de Møder før klokken ringer. Har fået nærende og sund morgenmad. Har madpakke med eller har mulighed for at få en god frokost. Har pakket skoletasken med dagens bøger, penalhus og gymnastiktøj . Møder udhvilet. At forældrene har skabt de optimale vilkår for undervisningen på skolen ved at de: Holder sig ajour med ugeplaner og skoleintra. Tjekker og snakker med deres børn om lektierne. Har skabt grobund for, at barnet har respekt for lærernes undervisning. Understøtter en klassekultur, hvor skolearbejdet er vigtigt.


Download ppt "Møde med klasserådsrepræsentanterne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google