Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Project Manager Ph. D. Jens Peter Mortensen ROVESTA Miljø I/S

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Project Manager Ph. D. Jens Peter Mortensen ROVESTA Miljø I/S"— Præsentationens transcript:

1 Project Manager Ph. D. Jens Peter Mortensen ROVESTA Miljø I/S
Etablering af e-learning system for offentlige miljøsagsbehandlere i den offentlige sektor - HERMES Project Manager Ph. D. Jens Peter Mortensen ROVESTA Miljø I/S Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

2 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
ROVESTA Miljø I/S Fælleskommunalt selskab: Ejet af 58 kommuner i Roskilde, Vestsjælland og Storstrøm Amter 3 kontorer, 3 laboratorier: Næstved, Nykøbing F. og Holbæk 2 afdelinger: Miljø- og laboratorieafdeling Ledelse Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

3 Markedet for Miljøuddannelser
Mange udbydere Vigende marked Stigende behov Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

4 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Miljøuddannelser Form: År 2000: Flere dags dyre eksternat kurser Strategi 2001: 1-½ dags billige kurser, evt. sammenhængende serier Indhold: Orienterende oplæg Workshops med udgangspunkt i dagligt arbejde Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

5 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
E-learning Overvejelser: Kan ikke stå alene Egner sig godt til workshops med udgangspunkt i dagligt arbejde Kan kombineres med chat rooms, databaseopbygning mv. Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

6 E-learningsprojekter
HERMES: Partnere: Cenvig, CCPC, Tek-Sam RUC, HUT Indhold: Hjemmeside, e-learning platform, diskussionsforum, bulletin, databaser; firmaer og lovgivning HERMES II: ? SurfEdu: Galvanoindustri Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

7 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
E-learningskurser ISO 14001: Udviklet af Cenvig; polsk og engelsk version Engelsk version udbudt i Danmark Beyond Compliance Inspections: Udviklet af ROVESTA Environment I/S; engelsk version Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

8 Den offentlige miljøsektor
Udvikling: Præget af nedskæringer Manglende tilpasning til EU direktiver Omstruktureringer af institutioner og fokus for arbejde En lang række af nye tiltag på vej Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

9 En lang række af nye tiltag på vej
Tvungen forhåndsvarsling Standardgodkendelser Differentierede tilsyn Timeregistreringsbrugerbetaling Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

10 Standardgodkendelser
Forsøg på at gafle ressourcer fra lokale myndigheder Miljøstyrelsen udarbejder standardblade for hver branche Runden for godkendelse af eksisterende virksomheder er færdig Indhold omfatter kun luftemissioner og standardkrav hertil Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

11 Differentierede tilsyn
Virksomhederne inddeles i 3 grupper; de gode, de onde og de grusomme Tilsynsfokus på de grusomme Virksomhederne karakteriseres ud fra parametre som tidligere sager, eget registreringssystem og reaktioner Karakterisering indeholder ingen konkrete miljøvurderinger Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

12 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Tilsynsdefinitioner Miljøstyrelsen: Samlet tilsyn omfatter ? Skrivebordstilsyn Compliance; regeloverholdelse Danske regler lever ikke op til IPPC direktivet Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

13 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Beyond Compliance Basis: Situationsplaner og flowdiagrammer Benchmarking af Vind-Vind situationer Fokus på variationer for at bestemme potentialer for fremtidige forbedringer Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

14 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
E-learningskursus Bygget op om kun et eksempel Fælles tilsyn i klasserummet eller på nettet Øvelser hele tiden ud fra samme eksempel Fordele: Alle ser samme billeder, alle høre de samme bemærkninger, diskussion om tilsyn forstyrres ikke af forskellige situationer Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

15 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Øvelse Tilsyn: Beck & Jørgensen A/S Produktionschef; JPM Kursister: Tilsynsførende Opgave udarbejd et flowdiagram for virksomhedens produktionsforløb Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

16 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

17 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

18 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

19 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

20 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

21 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

22 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

23 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

24 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Variationer Variationer svarer til en god og en dårlig situation. Forskellen er potentialet for renere teknologi. Forskellige typer af variationer: Kvalitative variationer svarende til investering i nyt anlæg, maskiner, produkter mv. Kvantitative variationer svarende til investeringer i eksisterende anlæg og den situationen i den mellemliggende periode. Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

25 Kvantitative variationer
Rengøring af beholdere og udstyr Lyse farver først Ingen halve pose produktion Mixer tid for disolver Toning i malerforretninger Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

26 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Fremtidige projekter Erfaringer fra IPPC projekter i Polen COWI: Implementering i lovgivning og ministerier; ansat i ministeriet – kender ikke til de lokale administrationer. LGO: Decentral undersøgelse; 40 udsendte – Kurser 2 dage i hver region (16 stk.) DSPA: Decentral efteruddannelse; Udvalgt 2 sagsbehandlere fra hver region – Optræning i regler og træning af kollegaer. Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren

27 og praktiske eksempler fra miljøsektoren
Nye projekter? Lokale implementering i Polen – andre lande: Netadgang til sagsbehandlere Polsk tutor – dansk støttet Polsksproget programmer DK + Skåne: Intereg. III a Mandag den 19. April 2004 Fokus på e-læring – og praktiske eksempler fra miljøsektoren


Download ppt "Project Manager Ph. D. Jens Peter Mortensen ROVESTA Miljø I/S"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google