Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Instruktøroplæg Svømmeskoleundervisning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Instruktøroplæg Svømmeskoleundervisning"— Præsentationens transcript:

1 Instruktøroplæg Svømmeskoleundervisning
Børn af i dag Børns forudsætninger Hvor er forældrene? Mere praktisk…

2 Børn af i dag Disposition- side 1
Først noget om hvor forskellige børn er Hvad er personlighed? Hvordan udvikles personlighed? Hvad er de personlighedsmæssige kendetegn for et moderne barn i dag Andre forudsætninger - tænkning/intelligens Forældrenes rolle

3 Børn af i dag Disposition- side 2
Disposition - fortsat Det kompetente barn Hvad gør vi så i svømmehallen Underviserens rolle Kontakten mellem underviser og udøver Gruppedynamik Skjult læreplan Praktiske overvejelser

4 Børn af i dag Hvad er personlighed - side 3
Definition: Personligheden er de individuelt karakteristiske mønstre i tanke, emotioner og adfærd, som kendetegner et individs personlige stil og som påvirker denne persons interaktion med sine omgivelser I dagligdags sprog: Personligheden har at gøre med det, der får os til at kunne se personer som de samme - over lang tid.

5 Børn af i dag Hvad er personlighed - side 4
Personligheden har en bevidst side - og en ikke-bevidst side Nogle områder, der er interessante i forhold til personlighed: Tillid, tilknytning, afhængighed, uafhængighed, initiativ, handlekraft, intention, kontrol, autonomi, mestring og selvregulering m.m.

6 Børn af i dag Hvordan udvikles personligheden? - side 5
Mange teoretiske retninger tilbyder hver sin forklaring, men vi kunne se på et par vigtige grundantagelser: Kommer personligheden indefra? Eller kommer den udefra? (Fra påvirkninger i omgivelserne) Er barnet født forudsætningsløst eller med en del kompetencer?

7 Børn af i dag Hvordan udvikles personligheden? - side 6
En vigtig side at personlighedsudviklingen er hvilken tilknytningskvalitet, der udvikles John Bowlby - udgangspunkt i etologien De usikkert tilknyttede - undgående børn De usikkert tilknyttede - ængstelige og ambivalente børn De sikkert tilknyttede børn

8 Børn af i dag Hvordan udvikles personligheden? - side 7
Andre vinkler på personlighedsudviklingen: Spejlingsfunktionen - man lærer om sig selv gennem andres reaktioner overfor en. Hvad sker der, hvis man altid får at vide at man er helt vidunderlig? Hvad sker der, hvis man altid får at vide, at man ikke dur til noget? Udviklingsstier - modsat determinisme

9 Børn af i dag Hvordan udvikles personligheden? - side 8
Andre vinkler - fortsat Barnet udvikler tidligt to poler - en ”grandios” og en ”idealiserende” Disse poler hænger sammen med at barnet gennemlever en narcissistisk periode - den skal kultiveres!

10 Børn af i dag Hvordan udvikles personligheden? - side 9
Den grandiose side: Selvvurdering Selvsikkerhed Selvbekræftelse Initiativ Spontanitet Den idealiserende side Evne til at indgå i nære relationer Vurdering af andre mennesker Udvikling af idealer

11 Børn af i dag Hvad er de personlighedsmæssige kendetegn for et moderne barn? side 11
Allerede i 70’erne kom de første bøger, der handlede om at vi lever i en ”narcissistisk kultur” Man kæder udviklingen sammen med, at faderen opdragelsesmæssigt forsvandt ud af hjemmet Nu er moderen også forsvundet… Tilbage er institutionerne… og fx idrætten...

12 Børn af i dag Hvordan udvikles personligheden? - side 11
Hvis man frustrerer for lidt, ved at give sig for lidt til kende overfor barnet, så får det konsekvenser og... Hvis man frustrerer for voldsomt, ved at dominere barnet for meget, så vil det også få konsekvenser Man kalder den rigtige balance: ”Optimal frustration”

13 Børn af i dag Hvad er de personlighedsmæssige kendetegn for et moderne barn? side 12
På en måde er beskrivelsen allerede givet, men… En god illustration kunne være Freuds tredeling mellem super-ego, ego og id For 100 år siden… Og nu...

14 Børn af i dag Hvad er de personlighedsmæssige kendetegn for et moderne barn? side 13
Kunne man forestille sig, at svømmeverdenen i virkeligheden tilbyder en opdragelsesmæssig hjælp til forældrene? I svømningens verden tilbydes opmærksomhed, klare tilbagemeldinger, klare grænser, krav til pålidelighed og stabilitet, men også idealer og mål at arbejde efter.

15 Børn af i dag Noget om forudsætninger - og hvad kan trænes - Side 14
Personligheden danner et meget vigtigt fundament! Tidligere er følgende områder blevet nævnt: Selvvurdering, selvbekræftelse, initiativ, spontanietet, selvvurdering - evne til at indgå i nære relationer, vurdering af andre mennesker, udvikling af idealer - og desuden tillid, tilknytning, afhængighed, uafhængighed, initiativ, handlekraft, intention, kontrol, autonomi, mestring og selvregulering

16 Børn af i dag Noget om tænkningen - Side 15
Tænkningens udvikling - som et lagkageprincip Kvalitetsskift omkring 5års alderen, 7års alderen og 12års alderen Pædagogiske konsekvenser Hvornår kan børn se en sag fra flere vinkler?

17 Børn af i dag Noget om intelligens - Side 16
Nogen mener, at der er tale om en generel intelligens Andre mener, at der er tale om flere forskellige intelligenser. Et ”varmt” emne i tiden er ”følelsesmæssig intelligens” Selvindsigt - Håndtering af følelser - Motivation - Empati - Social kompetence Pædagogiske konsekvenser

18 Børn af i dag Forældrenes opgave - Side 17
Aviserne flyder over med betegnelser for nutidens børn: ”Den nye børnekarakter”, ”Curlingbørn”, ”Forhandlerbørn” etc. Hvad dækker disse betegnelser over? Lidt om uro i folkeskolerne De yngste børn De mindst rutinerede lærere

19 Børn af i dag Forældrenes opgave - Side 18
Hvad med mobning? Definition Hvem går det ud over? Hvem er det, der mobber? Virkninger på den mobbedes selvværd Hvorfor ser vi mindre mobning i Svømmeklubber end i skoler? (Hvis vi da gør det) Det er svært at mobbe, hvis man er empatisk!

20 Børn af i dag Forældrenes opgave - Side 19
Der har været en tendens til at forældrene trækker sig lidt tilbage og overdrager en del af opdragelsesansvaret til skole og f.eks. Svømmeklubben. Det er ikke underligt! Men… forældrene skal tilbage på banen! Kan man fjernstyre sit barn? … Det har et navn...

21 Børn af i dag Forældrenes opgave - Side 20
Hvad kan en svømmeklub gøre for at få forældrene medinddraget omkring de problemer, der måtte være? Til sidst samtale / diskussion i forhold til konkrete ”sager” fra svømmeklubbens dagligdag (UDEN navns nævnelse) Vi har vist ikke tid i dag – men det er en overvejelse værd!

22 Børn af i dag Underviserens rolle - Side 21
Underviseren er ”leder” - både i forhold til udøverne og en evt. hjælpetræner Underviseren skal på samme tid kunne lede og lytte Underviseren skal kunne strukturere og planlægge over en hel sæson Underviseren er formidler Underviseren skal have øje for den enkelte

23 Børn af i dag Underviserens rolle - Side 22
Underviseren skal kunne aflæse det sociale klima Underviseren skal kunne finde den enkeltes ”zone for nærmeste udvikling” Underviseren skal kunne vælge de rigtige undervisningsmetoder - til de enkelte færdighedsområder

24 Børn af i dag Kontakten mellem underviseren og den enkelte udøver - Side 23
Moderne børn er diskuterende børn - hvad betyder det? Man bør huske på, børnenes udvikling i tænkningen, så man ikke forventer noget andet end børnene faktisk kan klare Når deltagerne tages alvorligt understøttes både selvtillid og selvværd

25 Børn af i dag Gruppedynamik - Side 24
Er der enighed om mål og normer? Findes et hierarki? Forvalter eventuelle ledere deres rolle på en acceptabel måde? Er der nogen, der er marginaliseret? Er der nogen, der har fået tildelt roller? (klovnen, den frække etc.)

26 Børn af i dag Skjult læreplan - Side 25
Begrebet ”Skjult læreplan” dækker over at det psykologisk set er almindeligt, at deltagerne lærer noget andet end det er tilstræbt. I skolerne findes læseplaner - i klubberne findes ofte målsætningsbeskrivelser for de enkelte hold - MEN er det nu altid de officielle målsætninger der holder?

27 Børn af i dag Skjult læreplan - Side 26
Et eksempel på en skjult læreplan: En underviser, der har brug for at vise, at han er dygtig…. Et andet eksempel: Der kan være en underliggende forventning om at der skal komme dygtige vandpolospillere ud af undervisningen… eller dygtige konkurrencesvømmere… eller ….

28 Børn af i dag Praktiske overvejelser - Side 27
Rent praktisk - tænk over: Kommunikationsmiljøet Høj, langsom og tydelig tale Få afbrydelser Sig ting så enkelt som muligt Brug faste rutiner Brug flere ”sansekanaler” på samme tid Arbejd kun med én ting ad gangen

29 Børn af i dag Praktiske overvejelser - Side 28
Tænk over deltagernes alder - kollektive beskeder er svære at fange! Når man foreviser noget - så vær omhyggelig, så der ikke kommer en modsætning til det man siger Vær opmærksom på at en svømmehal rummer mange andre ting, der kan fange opmærksomheden, så stil dig det rigtige sted Gode forberedelser er afgørende! Her er der måske en mulighed for ”programmeret” undervisning…

30 Børn af i dag Udvikling - Side 29
At holde en fortsat udvikling i en svømmeklub kræver arbejde med udvikling af resultatmål og procesmål - og evaluering af disse Man overveje at arbejde med supervision - enten i ”mesterlære-versionen” eller måske i form af kollegial supervision Man overveje en vejlederordning!


Download ppt "Instruktøroplæg Svømmeskoleundervisning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google